LABLASS - Речници на словесните асоциации


Български норми на словесни асоциации (БНСА 1984)В уебсистемата LABLASS е включен интерактивен вариант на знаковия за българската лексикография речник Български норми на словесни асоциации (БНСА 1984), създаден от Енчо Герганов и колектив. В основата му залягат данните от свободен асоциативен експеримент с 1000 носители на българския език на възраст от 16 до 70 години (550 жени и 450 мъже), сред които са включени студенти, гимназисти, работници, военнослужещи, селяни, служители, медицински работници и др. Използвани са 200 стимула, сто от които са българските преводни съответствия на съответните думи от списъка на Кент и Розанов, на базата на които са извлечени първите асоциативни норми за английски език (H. Kent, J. Rosanoff, 1910).

В публикации, в които се използват данни от този речник, потребителите имат задължение да цитират:

  • Системата LABLASS – Попов, Д., Попова, В., Железов, С., Кордов, К.  LABLASS  уеббазирана система за изследване на словесни асоциации https://lablass.fhn-shu.com/
  • Печатната версия на речника – Герганов, Е. и др. Български норми на словесни асоциации. София: "Наука и изкуство" (1984) 


вино ( 8.70%, Бр. отговори - 87, Мъже - 42, Жени - 45 )
спирт ( 6.40%, Бр. отговори - 64, Мъже - 30, Жени - 34 )
пиян ( 6.30%, Бр. отговори - 63, Мъже - 19, Жени - 44 )
без отговор ( 5.90%, Бр. отговори - 59, Мъже - 23, Жени - 36 )
пияница ( 5.80%, Бр. отговори - 58, Мъже - 15, Жени - 43 )
ракия ( 5.50%, Бр. отговори - 55, Мъже - 35, Жени - 20 )
уиски ( 4.70%, Бр. отговори - 47, Мъже - 23, Жени - 24 )
водка ( 3.50%, Бр. отговори - 35, Мъже - 9, Жени - 26 )
пиене ( 3.30%, Бр. отговори - 33, Мъже - 14, Жени - 19 )
силен ( 2.50%, Бр. отговори - 25, Мъже - 14, Жени - 11 )
отрова ( 2.30%, Бр. отговори - 23, Мъже - 10, Жени - 13 )
пия ( 2.20%, Бр. отговори - 22, Мъже - 8, Жени - 14 )
вреден ( 1.90%, Бр. отговори - 19, Мъже - 10, Жени - 9 )
питие ( 1.90%, Бр. отговори - 19, Мъже - 9, Жени - 10 )
враг ( 1.80%, Бр. отговори - 18, Мъже - 8, Жени - 10 )
пиянство ( 1.80%, Бр. отговори - 18, Мъже - 7, Жени - 11 )
бира ( 1.50%, Бр. отговори - 15, Мъже - 4, Жени - 11 )
алкохолик ( 1.20%, Бр. отговори - 12, Мъже - 6, Жени - 6 )
бутилка ( 1.20%, Бр. отговори - 12, Мъже - 3, Жени - 9 )
коняк ( 1.10%, Бр. отговори - 11, Мъже - 3, Жени - 8 )
чаша ( 0.90%, Бр. отговори - 9, Мъже - 1, Жени - 8 )
шише ( 0.90%, Бр. отговори - 9, Мъже - 5, Жени - 4 )
вреда ( 0.60%, Бр. отговори - 6, Мъже - 3, Жени - 3 )
катастрофа ( 0.60%, Бр. отговори - 6, Мъже - 1, Жени - 5 )
кръчма ( 0.60%, Бр. отговори - 6, Мъже - 1, Жени - 5 )
мастика ( 0.60%, Бр. отговори - 6, Мъже - 6, Жени - 0 )
напитки ( 0.60%, Бр. отговори - 6, Мъже - 2, Жени - 4 )
никотин ( 0.60%, Бр. отговори - 6, Мъже - 2, Жени - 4 )
цигари ( 0.60%, Бр. отговори - 6, Мъже - 2, Жени - 4 )
етилов ( 0.50%, Бр. отговори - 5, Мъже - 5, Жени - 0 )
концентрат ( 0.50%, Бр. отговори - 5, Мъже - 0, Жени - 5 )
ром ( 0.50%, Бр. отговори - 5, Мъже - 2, Жени - 3 )
тютюн ( 0.50%, Бр. отговори - 5, Мъже - 3, Жени - 2 )
вода ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 2, Жени - 2 )
лош ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 0, Жени - 4 )
лошо ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 3, Жени - 1 )
парѝ ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 3, Жени - 1 )
пиян човек ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 0, Жени - 4 )
тютюнопушене ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 1, Жени - 3 )
удоволствие ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 3, Жени - 1 )
алкохолен ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 0, Жени - 3 )
бренди ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 2, Жени - 1 )
вермут ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 0, Жени - 3 )
градус ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 2, Жени - 1 )
гроздова ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 3, Жени - 0 )
ликьор ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 2, Жени - 1 )
не! ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 1, Жени - 2 )
не обичам ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 1, Жени - 2 )
отвратителен ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 0, Жени - 3 )
рак ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 3, Жени - 0 )
C2H5OH ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 2, Жени - 1 )
слаб ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 2, Жени - 1 )
фенол ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 1, Жени - 2 )
хубаво ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 3, Жени - 0 )
чист ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 2, Жени - 1 )
алкохолизъм ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
без алкохол ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
джин ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
истина ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
кеф ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
концентриран ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
лимонада ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
мъж ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
напитка ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
не пия ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
не пия ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
неприятен ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
не употребявам ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
нещастие ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
нищо ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
пиво ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
пияна ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
сливова ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
сливова ракия ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
смърт ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
спиртни напитки ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
ужас ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
хубав ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
цар ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
швепс ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
алкален ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
алкохолни пари ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
аптека ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
беда ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
безалкохолно питие ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
безумие ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
веселие ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
вид ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
враг на човека ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
враг №1 ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
вредно ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
всякакъв ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
гадост ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
глад ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
готино ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
да ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
дим ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
добър ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
другар ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
етил ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
етър ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
жени ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
забрана ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
за горене ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
здраве ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
изневяра ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
изпит човек ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
изтрезвително ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
какъв ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
КАТ ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
кока кола ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
кол ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
компания ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
''конче'' ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
любим ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
мезе ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Метакса ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
мечта ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
мляко ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
много ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
мръсен ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
напиване ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
напил се ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
наслада ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
настроение ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
ненужен ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
непоносим ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
неприятно ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
неприятности ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
нешо за пиене ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Николай Райнов ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
нищо особненно ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
обичам ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
опасен ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
опиат ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
опиум ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
опиум за студента ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
отказах го ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
отмора ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
отрезвително ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
пие ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
''Плиска'' ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
порок ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
празник ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
предмет ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
принуждение ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
приятно ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
против ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
процент ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
пушач ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Ради ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
разтворител ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
ракийка ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
ресторант ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
свинщина ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
силно упойващо вещество ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
сироп ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Скоч ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
скъп ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
смрад ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
сок ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
средство ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
средство за пиене ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
стипчиво ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
стол ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
сърце ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
''терен'' ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
топлина ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
трезвеник ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
убиец ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
убийство ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
употребява ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
успокоително лекарство ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
успокояващ ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
ха-ха! ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
химия ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
хора ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
цигара ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
чело ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
червено ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
черен ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
човек ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Чочосан ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
шофьор ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
дядо ( 35.50%, Бр. отговори - 355, Мъже - 151, Жени - 204 )
стара ( 21.10%, Бр. отговори - 211, Мъже - 109, Жени - 102 )
без отговор ( 3.60%, Бр. отговори - 36, Мъже - 36, Жени - 0 )
внуче ( 3.60%, Бр. отговори - 36, Мъже - 4, Жени - 32 )
стара жена ( 3.60%, Бр. отговори - 36, Мъже - 9, Жени - 27 )
добра ( 2.00%, Бр. отговори - 20, Мъже - 7, Жени - 13 )
жена ( 2.00%, Бр. отговори - 20, Мъже - 8, Жени - 12 )
село ( 1.70%, Бр. отговори - 17, Мъже - 3, Жени - 14 )
майка ( 1.40%, Бр. отговори - 14, Мъже - 6, Жени - 8 )
внучка ( 1.40%, Бр. отговори - 14, Мъже - 0, Жени - 14 )
старица ( 1.20%, Бр. отговори - 12, Мъже - 7, Жени - 5 )
старост ( 1.00%, Бр. отговори - 10, Мъже - 3, Жени - 7 )
мила ( 0.60%, Бр. отговори - 6, Мъже - 2, Жени - 4 )
млада ( 0.60%, Бр. отговори - 6, Мъже - 3, Жени - 3 )
очила ( 0.60%, Бр. отговори - 6, Мъже - 2, Жени - 4 )
роднина ( 0.60%, Бр. отговори - 6, Мъже - 3, Жени - 3 )
старец ( 0.60%, Бр. отговори - 6, Мъже - 6, Жени - 0 )
внук ( 0.50%, Бр. отговори - 5, Мъже - 2, Жени - 3 )
дете ( 0.50%, Бр. отговори - 5, Мъже - 2, Жени - 3 )
леля ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 3, Жени - 1 )
свекърва ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 3, Жени - 1 )
стол ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 0, Жени - 4 )
татко ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 2, Жени - 2 )
хубава ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 3, Жени - 1 )
Яга ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 3, Жени - 1 )
бастун ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 2, Жени - 1 )
имам ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 1, Жени - 2 )
мама ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 2, Жени - 1 )
моя ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 3, Жени - 0 )
хурка ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 1, Жени - 2 )
бабичка ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
бебе ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
болест ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
внуци ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
възраст ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
гледачка ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
гърбава ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
детегледачка ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
кон ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
кон ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
любима ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
маминка ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
мъж ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
обич ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
обичам ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
парѝ ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
плете ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
прабаба ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
преде ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
семейство ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
стара майка ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
тъща ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
ходи ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
бабек ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
бабина ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
бавачка ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
баница ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
баща ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
близка ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
боб ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
бяло ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
влак ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
вретено ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
връх ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
възрастна ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
възрастна жена ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
възрастни хора ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
вятър ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
гледа ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
гледа деца ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
гора ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
готви ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
гроб ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
деца ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
доброта ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
добър човек ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
дом ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
дом за стари хора ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
дърта ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
дърто ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
дядова ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
жаба ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
жабе ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
живот ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
забрадка ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
здрава ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Златка ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
зло ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
играя ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
име ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
кака ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
какво ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
кекс ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
клюка ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
коза ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
кола ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
копче ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
кофа ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
красота ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
кукла ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
кърпа ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
къща ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
люлка ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
майка на баща ми ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
майка на майка ми ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Мара ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Мария ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
маса ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
мехур ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Меца ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
милост ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Мина ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
мойта ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
мушама ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
най-добрата ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
на майка ми ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
одъртяла ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
пара ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
патерица ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
пейка ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Пенка ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
пиша ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
планина ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
предана ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
приказка ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
приказки ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
род ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
родна ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Русе ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
седи ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
седи баба ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
сее ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
синьо ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
склероза ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
скъпа ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
снажна ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Станка ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
стар човек ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
фасул ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
футбол ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Цена ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Червена шапчица ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
чичо ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
човек ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
шета ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
шкаф ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
яде ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Хубав ( 15.60%, Бр. отговори - 156, Мъже - 83, Жени - 73 )
Мъж ( 14.00%, Бр. отговори - 140, Мъже - 31, Жени - 109 )
Грозен ( 13.60%, Бр. отговори - 136, Мъже - 72, Жени - 64 )
Човек ( 8.20%, Бр. отговори - 82, Мъже - 38, Жени - 44 )
Без отговор ( 5.90%, Бр. отговори - 59, Мъже - 27, Жени - 32 )
Момък ( 3.10%, Бр. отговори - 31, Мъже - 13, Жени - 18 )
Кон ( 2.00%, Бр. отговори - 20, Мъже - 16, Жени - 4 )
Младеж ( 1.00%, Бр. отговори - 10, Мъже - 4, Жени - 6 )
Жена ( 0.90%, Бр. отговори - 9, Мъже - 8, Жени - 1 )
Пейзаж ( 0.90%, Бр. отговори - 9, Мъже - 1, Жени - 8 )
Град ( 0.80%, Бр. отговори - 8, Мъже - 6, Жени - 2 )
Изглед ( 0.80%, Бр. отговори - 8, Мъже - 5, Жени - 3 )
Природа ( 0.80%, Бр. отговори - 8, Мъже - 1, Жени - 7 )
Цвете ( 0.80%, Бр. отговори - 8, Мъже - 0, Жени - 8 )
Готин ( 0.70%, Бр. отговори - 7, Мъже - 5, Жени - 2 )
Добър ( 0.70%, Бр. отговори - 7, Мъже - 2, Жени - 5 )
Чар ( 0.70%, Бр. отговори - 7, Мъже - 6, Жени - 1 )
Приятен ( 0.60%, Бр. отговори - 6, Мъже - 3, Жени - 3 )
Свят ( 0.60%, Бр. отговори - 6, Мъже - 2, Жени - 4 )
Умен ( 0.60%, Бр. отговори - 6, Мъже - 2, Жени - 4 )
Много ( 0.50%, Бр. отговори - 5, Мъже - 4, Жени - 1 )
Прекрасен ( 0.50%, Бр. отговори - 5, Мъже - 1, Жени - 4 )
Снажен ( 0.50%, Бр. отговори - 5, Мъже - 2, Жени - 3 )
Хубавец ( 0.50%, Бр. отговори - 5, Мъже - 4, Жени - 1 )
Цвят ( 0.50%, Бр. отговори - 5, Мъже - 2, Жени - 3 )
Чаровен ( 0.50%, Бр. отговори - 5, Мъже - 3, Жени - 2 )
Ален Делон ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 2, Жени - 2 )
Артист ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 2, Жени - 2 )
Бряг ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 2, Жени - 2 )
Връх ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 0, Жени - 4 )
Диван ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 2, Жени - 2 )
Дом ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 0, Жени - 4 )
Елегантен ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 1, Жени - 3 )
Елен ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 0, Жени - 4 )
Момиче ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 4, Жени - 0 )
Очарователен ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 0, Жени - 4 )
Живот ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 3, Жени - 0 )
Залез ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 1, Жени - 2 )
Изящен ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 1, Жени - 2 )
Красота ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 2, Жени - 1 )
Момент ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 2, Жени - 1 )
Роман ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 1, Жени - 2 )
Чудесен ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 1, Жени - 2 )
Аполон ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Беден ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Глупав ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
Ден ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
Душа ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
Заек ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Идеал ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
Интелигентен ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
Край ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
Малък ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Митко ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Момче ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
Очи ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Плат ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Предмет ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
Прелестен ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Привлекателен ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
Приятел ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
Приятно ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
Син ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
Строен ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
Студент ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
Телевизор ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
Хубост ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
Часовник ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
Автомобил ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Аз ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Бижу ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Богиня ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Бодър ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Бор ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Ваклин ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Великолепен ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Весел ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Вила ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Възвишен ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Говоря ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Горд ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Горделивец ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Градини ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Грим ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Грозна ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Грозно ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Груб ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Дар ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Дете ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Дъб ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Дъска ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Дявол ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Екстра ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Емигрант ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Е той ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Жив ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Жребец ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Здрав ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Зъл ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Изкуство ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Измама ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Изобретател ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Има пари ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
И непорочен ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Искам ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
И строен ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Квазимодо ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Киноартистка ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Кипарис ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Кирил ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Клуб ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Кой ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Кола ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Костюм ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Крак ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Красавец ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Красавица ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Красива ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Красиви ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Красиви цветя ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Красимир ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Лебед ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Лош ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Любим ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Майка ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Маркс ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Миг ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Млад ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Млад мъж ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Много хубав ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Моден ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Модерен ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Може би ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Моряк ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Мотор ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Мръсен ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Мъжествен ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Мързелив ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Не ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Негър ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Нежен ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Несрещан ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Неуместно ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Нормален ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Нос ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Обаятелен ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Оглед ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Огърлица ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
От всички ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Пак ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Паметник ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Пари ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Пич ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Плакат ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Планина ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
По външност ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Пол ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Правилен ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Предпочитан ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Привилегия ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Приятелка ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Пръстен ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Път ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Разглезен ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Рисувам ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Рус ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Светъл ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
С дънки ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Симпатичен ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Симпатяга ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Ситроен ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Склон ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Случай ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Снежана ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Спортист ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Стол ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Сърдечен ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Състудент ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Тоалет ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Той ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Тъжен ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Удовлетворение ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Ум ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Ухажор ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Учител ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Филм ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Фин ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Харесвам ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Хармония ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Хотел ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Хребет ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Хубавица ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Хубаво ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Хубости ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Хълм ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Циганин ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Черен човек ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Черноок ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Честен ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Честен емигрант ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Чието ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Чуден ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Щастие ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Баня ( 16.60%, Бр. отговори - 166, Мъже - 61, Жени - 105 )
Вода ( 9.70%, Бр. отговори - 97, Мъже - 36, Жени - 61 )
Без отговор ( 7.10%, Бр. отговори - 71, Мъже - 55, Жени - 16 )
Море ( 6.80%, Бр. отговори - 68, Мъже - 28, Жени - 40 )
Басейн ( 4.00%, Бр. отговори - 40, Мъже - 23, Жени - 17 )
Вана ( 4.00%, Бр. отговори - 40, Мъже - 12, Жени - 28 )
Чистота ( 3.40%, Бр. отговори - 34, Мъже - 12, Жени - 22 )
Душ ( 2.40%, Бр. отговори - 24, Мъже - 4, Жени - 20 )
Миене ( 2.40%, Бр. отговори - 24, Мъже - 14, Жени - 10 )
Плуване ( 2.40%, Бр. отговори - 24, Мъже - 16, Жени - 8 )
Удоволствие ( 2.00%, Бр. отговори - 20, Мъже - 10, Жени - 10 )
Нощно ( 1.90%, Бр. отговори - 19, Мъже - 4, Жени - 15 )
Голямо ( 1.80%, Бр. отговори - 18, Мъже - 4, Жени - 14 )
Река ( 1.50%, Бр. отговори - 15, Мъже - 6, Жени - 9 )
Сапун ( 1.50%, Бр. отговори - 15, Мъже - 6, Жени - 9 )
Плаж ( 1.40%, Бр. отговори - 14, Мъже - 7, Жени - 7 )
Чист ( 1.40%, Бр. отговори - 14, Мъже - 6, Жени - 8 )
Бебе ( 1.30%, Бр. отговори - 13, Мъже - 7, Жени - 6 )
Измиване ( 1.20%, Бр. отговори - 12, Мъже - 6, Жени - 6 )
Хубаво ( 1.20%, Бр. отговори - 12, Мъже - 9, Жени - 3 )
Гол ( 1.00%, Бр. отговори - 10, Мъже - 6, Жени - 4 )
Плувам ( 0.90%, Бр. отговори - 9, Мъже - 3, Жени - 6 )
В морето ( 0.80%, Бр. отговори - 8, Мъже - 2, Жени - 6 )
Приятно ( 0.80%, Бр. отговори - 8, Мъже - 4, Жени - 4 )
Почистване ( 0.60%, Бр. отговори - 6, Мъже - 3, Жени - 3 )
Хигиена ( 0.60%, Бр. отговори - 6, Мъже - 4, Жени - 2 )
В банята ( 0.50%, Бр. отговори - 5, Мъже - 2, Жени - 3 )
Дълго ( 0.50%, Бр. отговори - 5, Мъже - 2, Жени - 3 )
Къпя се ( 0.50%, Бр. отговори - 5, Мъже - 2, Жени - 3 )
Миене с душ ( 0.50%, Бр. отговори - 5, Мъже - 2, Жени - 3 )
Хавлия ( 0.50%, Бр. отговори - 5, Мъже - 2, Жени - 3 )
Бански ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 0, Жени - 4 )
В реката ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 1, Жени - 3 )
Голи ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 4, Жени - 0 )
Дете ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 1, Жени - 2 )
Лятно ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 1, Жени - 2 )
Мия се ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 1, Жени - 2 )
Мокрене ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 2, Жени - 1 )
Мръсен ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 1, Жени - 2 )
Печене ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 1, Жени - 2 )
Слънце ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 1, Жени - 2 )
Язовир ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 3, Жени - 0 )
Баняне ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
Блаженство ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
В баня ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
В басейн ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Вир ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
В море ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Голямо нощно ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
Жабуняк ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
Извор ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Мия ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
Мокър ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
На море ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Не се къпя ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
Освежаване ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
Пяна ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
Спане ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
Стабилно ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
Топла вода ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Топло ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Чисто ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
Шампоан ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
Аромат ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Бански костюм ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Баням се ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Бързо ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Бърсане ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
В градската баня ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
В корито ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Влага ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
В облаците ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Водичка ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
В река ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
В турската баня ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
В тъмна вода ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Във ваната ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Във вани ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Във вода ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Газя ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Гащи ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Гмуркане ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Голота ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Голота ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Гот ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Гъба ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Давене ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Деца ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Диана бад ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
До зори ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Домашно ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Дрехи ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Дунав ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Дюшек ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Едночасово ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Езеро ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Жега ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Желание ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Жена ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Забранено ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Загар ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Здраве ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Златните пясъци ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Игра ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Избаням ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Измивам ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Измит ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Измих си краката ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Искър ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Кана ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Крак ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Къпалня ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Късно ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Лошо ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Луна ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Лъчи ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Мечтая ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Много ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Момичета ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Море и жени ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Морско ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Мръсни ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
На дете ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
На дете малко ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
На канала ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
На плажа ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
На реката ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
На слънце ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
На тялото ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Необходимост ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Нормално ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Обилно ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Облекло ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Окъпала съм се ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Окъпан ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Окъпах се ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Осъм ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Отворен ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Отмора ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Парфюм ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Пиене ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Плажно ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Плач ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Под водопад ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Пране ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Прекрасно ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Принудително ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Причастие ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Радост ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Рекичка ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Сапунисвам се ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Свежест ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
С дрехи ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Скъсан ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
С момиче ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Смях ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Справя ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Среднощ ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
С топла вода ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Сушоар ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Събличане ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Със студена вода ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Тунджа ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Търкане ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Удобно ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Филм ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Цамбуркане ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Цвете ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Често ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Чешма ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Чистене ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Чистя ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Човек ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Щастие ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Дълъг ( 21.40%, Бр. отговори - 214, Мъже - 84, Жени - 130 )
Без отговор ( 6.30%, Бр. отговори - 63, Мъже - 33, Жени - 30 )
Месо ( 5.70%, Бр. отговори - 57, Мъже - 29, Жени - 28 )
Парче ( 5.40%, Бр. отговори - 54, Мъже - 21, Жени - 33 )
Малък ( 4.40%, Бр. отговори - 44, Мъже - 24, Жени - 20 )
Панталон ( 4.20%, Бр. отговори - 42, Мъже - 19, Жени - 23 )
Път ( 2.90%, Бр. отговори - 29, Мъже - 9, Жени - 20 )
Хляб ( 2.70%, Бр. отговори - 27, Мъже - 4, Жени - 23 )
Чорап ( 2.20%, Бр. отговори - 22, Мъже - 6, Жени - 16 )
Ден ( 2.10%, Бр. отговори - 21, Мъже - 6, Жени - 15 )
Конец ( 1.70%, Бр. отговори - 17, Мъже - 6, Жени - 11 )
Крак ( 1.60%, Бр. отговори - 16, Мъже - 8, Жени - 8 )
Небе ( 1.40%, Бр. отговори - 14, Мъже - 1, Жени - 13 )
Хартия ( 1.30%, Бр. отговори - 13, Мъже - 6, Жени - 7 )
Дебел ( 1.10%, Бр. отговори - 11, Мъже - 8, Жени - 3 )
Живот ( 1.10%, Бр. отговори - 11, Мъже - 4, Жени - 7 )
Кратък ( 1.10%, Бр. отговори - 11, Мъже - 3, Жени - 8 )
Плат ( 1.00%, Бр. отговори - 10, Мъже - 4, Жени - 6 )
Човек ( 1.00%, Бр. отговори - 10, Мъже - 4, Жени - 6 )
Меч ( 0.80%, Бр. отговори - 8, Мъже - 7, Жени - 1 )
Нисък ( 0.80%, Бр. отговори - 8, Мъже - 5, Жени - 3 )
Прът ( 0.80%, Бр. отговори - 8, Мъже - 6, Жени - 2 )
Земя ( 0.70%, Бр. отговори - 7, Мъже - 3, Жени - 5 )
Уч ( 0.70%, Бр. отговори - 7, Мъже - 4, Жени - 3 )
Тънък ( 0.60%, Бр. отговори - 6, Мъже - 3, Жени - 3 )
Пола ( 0.50%, Бр. отговори - 5, Мъже - 1, Жени - 4 )
Злато ( 0.50%, Бр. отговори - 5, Мъже - 1, Жени - 4 )
Край ( 0.50%, Бр. отговори - 5, Мъже - 2, Жени - 3 )
Ръкав ( 0.50%, Бр. отговори - 5, Мъже - 1, Жени - 4 )
Част ( 0.50%, Бр. отговори - 5, Мъже - 2, Жени - 3 )
Врат ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 2, Жени - 2 )
Маркуч ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 4, Жени - 0 )
Метал ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 1, Жени - 3 )
Молив ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 3, Жени - 1 )
Нож ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 2, Жени - 2 )
Слабо ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 4, Жени - 0 )
Филм ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 2, Жени - 2 )
Час ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 2, Жени - 2 )
Акъл ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 2, Жени - 1 )
Влак ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 1, Жени - 2 )
Дребен ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 1, Жени - 2 )
Желязо ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 2, Жени - 1 )
Колан ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 1, Жени - 2 )
Малко ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 2, Жени - 1 )
Нос ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 2, Жени - 1 )
Пръст ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 2, Жени - 1 )
Синьо небе ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 0, Жени - 3 )
Срок ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 2, Жени - 1 )
Фарфалак ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 3, Жени - 0 )
Хилав ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 2, Жени - 1 )
Хуй ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 3, Жени - 0 )
Член ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 1, Жени - 2 )
Шнур ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 0, Жени - 3 )
Бос ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
Голям ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
Дебелак ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
Дърво ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Дял ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Кабел ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Кол ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Кон ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
Крачол ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Миг ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
Много ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
Не достига ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
Нощ ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
От небето ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Отрязък ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
Руда ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
Удар ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
Чисто небе ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Як ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
Анцуг ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Бедро ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Безкраен ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Болт ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Бор ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Бут ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Ваза ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Ваканция ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Висок ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Виц ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Врата ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Време ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Връзка ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Въже ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Гвоздей ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Гума ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Гъз ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Джудже ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Дреха ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Дълбока ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Дълга ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Дълги ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Дълго ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Дължина ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Дълъг ден ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Запорожец ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Зимен ден ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Игла ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
И дебел ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Изглед ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Камион ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Кожух ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Крайщник ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Краставица ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Къса дреха ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Късам ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Късичък ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Късо ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Късо съединение ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Късче ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Къс човек ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Къшей ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Ластик ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Лед ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Линия ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Лист ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Лист хартия ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Лост ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Лошо ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Малка дължина ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Малко парче ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Маршрут ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Мозък ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Момиче ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Момък ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Морков ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Мъж ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Мъничък ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Накъсано ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Не е дълъг ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Нерез ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Не стига ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Нещо ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Нещо много хубаво ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Ниско ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Нищожен ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Нокът ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Норма ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Олово ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Опашка ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Остатък ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
От заек ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Откъс ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Откъснал нещо ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Откъснах ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Отломък ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
От месо ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
От нещо ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
От свят ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
От синьо небе ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
От филм ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Палто ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Памет ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Парцел ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Парченце ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Пеньогр ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Период ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Пес ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Пирон ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Пистолет ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Питка ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Плод ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Предмет ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Проводник ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Продълговат ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Продържителен ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Пръчка ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Разказ ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Резен ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Рибар ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Риза ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Роман ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Ръст ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Сезон ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Сесия ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Скъсан ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Слънце ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Смок ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Сребро ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Стомана ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Стъкло ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Стълба ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Точка ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Троха хляб ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Урок ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Фар ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Халат ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Хапка ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Хобот ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Храна ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Цвят ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Цяло ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Чаршаф ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Част от нещо ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Чушки ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Широк ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Щастие ( 11.50%, Бр. отговори - 115, Мъже - 46, Жени - 69 )
Голям ( 10.10%, Бр. отговори - 101, Мъже - 51, Жени - 50 )
Без отговор ( 9.80%, Бр. отговори - 98, Мъже - 58, Жени - 40 )
Шанс ( 8.90%, Бр. отговори - 89, Мъже - 27, Жени - 62 )
Пари ( 5.50%, Бр. отговори - 55, Мъже - 24, Жени - 31 )
Тото ( 5.10%, Бр. отговори - 51, Мъже - 27, Жени - 24 )
Лош ( 3.00%, Бр. отговори - 30, Мъже - 10, Жени - 20 )
Сполука ( 1.80%, Бр. отговори - 18, Мъже - 11, Жени - 7 )
Добър ( 1.70%, Бр. отговори - 17, Мъже - 10, Жени - 7 )
Нямам ( 1.70%, Бр. отговори - 17, Мъже - 5, Жени - 12 )
Успех ( 1.70%, Бр. отговори - 17, Мъже - 7, Жени - 10 )
Лотария ( 1.50%, Бр. отговори - 15, Мъже - 5, Жени - 10 )
Малък ( 1.50%, Бр. отговори - 15, Мъже - 9, Жени - 6 )
Печалба ( 1.40%, Бр. отговори - 14, Мъже - 6, Жени - 8 )
Баница ( 1.20%, Бр. отговори - 12, Мъже - 2, Жени - 10 )
Радост ( 1.10%, Бр. отговори - 11, Мъже - 4, Жени - 7 )
Рядкост ( 1.00%, Бр. отговори - 10, Мъже - 2, Жени - 8 )
Хубав ( 1.00%, Бр. отговори - 10, Мъже - 6, Жени - 4 )
Имам ( 0.90%, Бр. отговори - 9, Мъже - 6, Жени - 3 )
Съдба ( 0.90%, Бр. отговори - 9, Мъже - 1, Жени - 8 )
Късметлия ( 0.80%, Бр. отговори - 8, Мъже - 3, Жени - 5 )
Мой ( 0.70%, Бр. отговори - 7, Мъже - 4, Жени - 3 )
Случайност ( 0.70%, Бр. отговори - 7, Мъже - 5, Жени - 2 )
Изпит ( 0.60%, Бр. отговори - 6, Мъже - 1, Жени - 5 )
Намирам ( 0.60%, Бр. отговори - 6, Мъже - 5, Жени - 1 )
Човек ( 0.60%, Бр. отговори - 6, Мъже - 0, Жени - 6 )
В живота ( 0.50%, Бр. отговори - 5, Мъже - 4, Жени - 1 )
Има ( 0.50%, Бр. отговори - 5, Мъже - 2, Жени - 3 )
Няма ( 0.50%, Бр. отговори - 5, Мъже - 4, Жени - 1 )
Щастлив ( 0.50%, Бр. отговори - 5, Мъже - 1, Жени - 4 )
Нещастие ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 2, Жени - 2 )
Няма го ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 4, Жени - 0 )
Никакъв ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 1, Жени - 3 )
Без късмет ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 2, Жени - 1 )
Дано ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 1, Жени - 2 )
Желание ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 0, Жени - 3 )
Кола ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 0, Жени - 3 )
Намерено ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 2, Жени - 1 )
Нищо ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 2, Жени - 1 )
Пет лева ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 3, Жени - 0 )
Чудо ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 1, Жени - 2 )
Благополучие ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Богатство ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Върви ми ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
Дарба ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
Добре ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
Загуба ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
Злато ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Имане ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
Любов ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
Невероятен ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
Нещо хубаво ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Новогодишен ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
Огромен ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Орисия ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
Печалба от тото ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Печеля ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Подарък ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Подкова ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Рядко ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
Случай ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
Студентски ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Удача ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
Удоволствие ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Хазарт ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Щастливец ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
Ами ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Апартамент ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Беден ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Без ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Берекет ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Билет от лотария ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Боби ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Богат ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Болка ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Брат ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Велик ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
В тотото ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Върви му ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Върви му на човека ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Вяра ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Вярвам ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Глупост ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Глупости ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Голям късмет ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Голямо желание ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Голям шанс ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Гот ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Да имам ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Дай ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Да намериш нещо ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Да намеря ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Дано имам ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Да получиш ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Дар ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Де го ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Де да го имах ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Детелина ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Добър късмет ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Добър шанс ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Другарство ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Дузпа ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Дърво ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Дюшеш ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Дяволски ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Един път ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Една стотинка ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Едно на хиляда ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Желано ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Жена ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Жесток ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Жив ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Завист ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Загубен ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Загубил ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Заплаха ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Зар ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
За риба ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
За щастие ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Звезда ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Звезди ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Здраве ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Зодия ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Идеален ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Изгубя ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Измислица ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Илюзия ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Иманяр ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Имущество ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Иска ми се ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Каквото дойде ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Калдъръм ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Келепир ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Кириз ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Кирка ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Кмет ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Крава ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Кула ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Кърък ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Късмети ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Късметлия човек ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Късно е вече ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Лесно постижение ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Липсва ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Лъжа ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Малшанс ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Мощ ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Най-чудесното нещо, дадено на човека ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Намерен ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Намерил ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Намерих ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Наследство ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
На смет ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Настроение добро ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Находчивост ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
На човека ако има ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Не винаги добър ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Не е лошо ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Не е мой ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Неочакван ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Неочаквано ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Неприятен ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Неуспех ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Нещастник ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Нещо малко, загънато ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Новогодишна баница ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Няма късмет ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Отнет ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Пара ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Плет ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Поличба ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Получил ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Портмоне ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Празник ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Предимство ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Провървява ми ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Проигран ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Радва ме ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Раздавач ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Рядко го имам ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Сламка ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Случаен ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Смет ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Спокойствие ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Стотинка ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Твой ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Томбола ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Точка ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Трикове ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Тройка ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Труд ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Удар ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Удачност ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Улучих ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Университет ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Ура ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Файда ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Ходя ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Хубаво ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Хубаво нещо ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Цел ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Чар ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Честито ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Чужди ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Шампиони ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Шестица ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Щастлива случайност ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Дом ( 21.80%, Бр. отговори - 218, Мъже - 79, Жени - 139 )
Голяма ( 8.50%, Бр. отговори - 85, Мъже - 47, Жени - 38 )
Вила ( 6.70%, Бр. отговори - 67, Мъже - 34, Жени - 33 )
Двор ( 4.60%, Бр. отговори - 46, Мъже - 15, Жени - 31 )
Без отговор ( 4.50%, Бр. отговори - 45, Мъже - 20, Жени - 25 )
Хубава ( 3.20%, Бр. отговори - 32, Мъже - 22, Жени - 10 )
Апартамент ( 2.30%, Бр. отговори - 23, Мъже - 9, Жени - 14 )
Блок ( 2.30%, Бр. отговори - 23, Мъже - 10, Жени - 13 )
Постройка ( 2.20%, Бр. отговори - 22, Мъже - 17, Жени - 5 )
Покрив ( 2.00%, Бр. отговори - 20, Мъже - 8, Жени - 12 )
Комин ( 1.60%, Бр. отговори - 16, Мъже - 12, Жени - 4 )
Бяла ( 1.30%, Бр. отговори - 13, Мъже - 9, Жени - 4 )
Висока ( 1.30%, Бр. отговори - 13, Мъже - 5, Жени - 8 )
Живея ( 1.30%, Бр. отговори - 13, Мъже - 7, Жени - 6 )
Сграда ( 1.20%, Бр. отговори - 12, Мъже - 7, Жени - 5 )
Малка ( 1.10%, Бр. отговори - 11, Мъже - 7, Жени - 4 )
Семейство ( 1.10%, Бр. отговори - 11, Мъже - 3, Жени - 8 )
Стая ( 1.10%, Бр. отговори - 11, Мъже - 2, Жени - 9 )
Прозорец ( 1.00%, Бр. отговори - 10, Мъже - 3, Жени - 7 )
Уют ( 1.00%, Бр. отговори - 10, Мъже - 3, Жени - 7 )
Жилище ( 0.80%, Бр. отговори - 8, Мъже - 2, Жени - 6 )
Кола ( 0.80%, Бр. отговори - 8, Мъже - 1, Жени - 7 )
Родна ( 0.80%, Бр. отговори - 8, Мъже - 2, Жени - 6 )
Нова ( 0.70%, Бр. отговори - 7, Мъже - 3, Жени - 4 )
Двуетажна ( 0.60%, Бр. отговори - 6, Мъже - 4, Жени - 2 )
Градина ( 0.50%, Бр. отговори - 5, Мъже - 1, Жени - 4 )
Живеене ( 0.50%, Бр. отговори - 5, Мъже - 4, Жени - 1 )
Наша ( 0.50%, Бр. отговори - 5, Мъже - 1, Жени - 4 )
Палат ( 0.50%, Бр. отговори - 5, Мъже - 3, Жени - 2 )
Село ( 0.50%, Бр. отговори - 5, Мъже - 1, Жени - 4 )
Уютна ( 0.50%, Бр. отговори - 5, Мъже - 1, Жени - 4 )
Колиба ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 2, Жени - 2 )
Красива ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 0, Жени - 4 )
На село ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 2, Жени - 2 )
Ограда ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 1, Жени - 3 )
Балкон ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 1, Жени - 2 )
Дворец ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 0, Жени - 3 )
Дърво ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 1, Жени - 2 )
Моя ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 1, Жени - 2 )
Нашата ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 1, Жени - 2 )
Необходимост ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 2, Жени - 1 )
Собствена ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 1, Жени - 2 )
Стара ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 3, Жени - 0 )
Строеж ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 2, Жени - 1 )
Строя ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 1, Жени - 2 )
Удобна ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 2, Жени - 1 )
Хора ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 0, Жени - 3 )
Хотел ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 1, Жени - 2 )
Барака ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
Бащин дом ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Богатство ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
Градинка ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
За живеене ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
Замък ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
Здание ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Имам ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Имот ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
Камина ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
Ключ ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
Куче ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
Къщичка ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
Мазе ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
Моята ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
Място ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
Ниска ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
Подредена ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
Селска ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Тухлена ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Тухли ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
Удобство ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Хол ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
Хубава къща ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Човек ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Автомобил ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Баба ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Бавен ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Басейн ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Бездомна ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Без ограда ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Богата ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Болест ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Бряг ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Вар ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Вежди ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Виличка ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Винаги ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Гараж ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Гардероб ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Голямо ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Горска ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Град ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Да живеем вътре ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Да имам ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Да построя ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Дете ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Добра ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Дървена ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Дъщеря ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Етаж ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Жена ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Живот ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Жилищен комплекс ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Заможност ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Зелена ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Земя ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Зид ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Излетна ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Измазана ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Квадрат ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Книга ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Копнеж за родителите ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Котка ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Кочина ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Кошара ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Край гората ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Крайморска ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Крепост ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Кухничка ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Кухня ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Къщен ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Къщовник ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Лична ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Лоша ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Мама ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Масивна ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Мил човек ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Мога ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Може ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Мост ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Музей ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Мъничка ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Място за живеене ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
На баща ми ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
На един етаж ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
На колела ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Наследство ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Небостъргач ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Недовършена ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Никога ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Обширна ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Огнище ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Огромна ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Отживелица ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Отивам си ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Охлюв ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Перде ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Печка ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Подмоли ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Подслон ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Покой ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Поле ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Помещение за подслон ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Порта ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Порутена ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Построявам ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Почивка ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Праг ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Прекрасна ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Приятна ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Проблем ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Проблеми ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Прозореца ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Просторна ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Пуста ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Разположена ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Пълна ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Родната ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Самолет ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Самотна ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
С балкон ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
С двор ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Сигурност ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Скука ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Спокойна ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Спретната ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
С прозореца ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Средна ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Срутена ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Стаи ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Стегната ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Стена ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
С тераса ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
120 м2 ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Стълба ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Там живея ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Топло ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Тривиален ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Три етажа ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Триетажна ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Тъща ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Убещиже ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
У дома ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Улица ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Хубав ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Цвете ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Чаша ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Чиста ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Чудна ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Ядене ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Ямбол ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Малка ( 11.30%, Бр. отговори - 113, Мъже - 61, Жени - 52 )
Вила ( 7.90%, Бр. отговори - 79, Мъже - 35, Жени - 44 )
Без отговор ( 6.40%, Бр. отговори - 64, Мъже - 35, Жени - 29 )
Дом ( 6.10%, Бр. отговори - 61, Мъже - 23, Жени - 38 )
Колиба ( 5.20%, Бр. отговори - 52, Мъже - 26, Жени - 26 )
Гора ( 2.80%, Бр. отговори - 28, Мъже - 9, Жени - 19 )
Двор ( 2.80%, Бр. отговори - 28, Мъже - 7, Жени - 21 )
Колибка ( 2.80%, Бр. отговори - 28, Мъже - 12, Жени - 16 )
Хубава ( 2.50%, Бр. отговори - 25, Мъже - 17, Жени - 8 )
Баба Яга ( 2.00%, Бр. отговори - 20, Мъже - 7, Жени - 13 )
Градинка ( 1.60%, Бр. отговори - 16, Мъже - 2, Жени - 14 )
Блок ( 1.50%, Бр. отговори - 15, Мъже - 3, Жени - 12 )
Голяма ( 1.50%, Бр. отговори - 15, Мъже - 12, Жени - 3 )
Дворче ( 1.40%, Бр. отговори - 14, Мъже - 5, Жени - 9 )
Къща ( 1.30%, Бр. отговори - 13, Мъже - 9, Жени - 4 )
Комин ( 1.10%, Бр. отговори - 11, Мъже - 4, Жени - 7 )
Горска ( 1.00%, Бр. отговори - 10, Мъже - 3, Жени - 7 )
Жилище ( 1.00%, Бр. отговори - 10, Мъже - 4, Жени - 6 )
Красива ( 1.00%, Бр. отговори - 10, Мъже - 7, Жени - 3 )
Покрив ( 0.90%, Бр. отговори - 9, Мъже - 3, Жени - 6 )
Мъничка ( 0.80%, Бр. отговори - 8, Мъже - 0, Жени - 8 )
Сграда ( 0.80%, Бр. отговори - 8, Мъже - 4, Жени - 4 )
Живея ( 0.70%, Бр. отговори - 7, Мъже - 4, Жени - 3 )
Стая ( 0.70%, Бр. отговори - 7, Мъже - 3, Жени - 4 )
Виличка ( 0.60%, Бр. отговори - 6, Мъже - 2, Жени - 4 )
Градина ( 0.60%, Бр. отговори - 6, Мъже - 1, Жени - 5 )
Дворец ( 0.60%, Бр. отговори - 6, Мъже - 5, Жени - 1 )
Прозорец ( 0.60%, Бр. отговори - 6, Мъже - 0, Жени - 6 )
Уют ( 0.60%, Бр. отговори - 6, Мъже - 5, Жени - 1 )
Уютна ( 0.60%, Бр. отговори - 6, Мъже - 3, Жени - 3 )
Апартамент ( 0.50%, Бр. отговори - 5, Мъже - 2, Жени - 3 )
В гората ( 0.50%, Бр. отговори - 5, Мъже - 3, Жени - 2 )
Ограда ( 0.50%, Бр. отговори - 5, Мъже - 2, Жени - 3 )
Приказка ( 0.50%, Бр. отговори - 5, Мъже - 4, Жени - 1 )
Самотна ( 0.50%, Бр. отговори - 5, Мъже - 2, Жени - 3 )
Спретната ( 0.50%, Бр. отговори - 5, Мъже - 1, Жени - 4 )
Хижа ( 0.50%, Бр. отговори - 5, Мъже - 2, Жени - 3 )
Барака ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 2, Жени - 2 )
Дете ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 1, Жени - 3 )
За птици ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 0, Жени - 4 )
Играчка ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 1, Жени - 3 )
Кученце ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 1, Жени - 3 )
Къщурка ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 2, Жени - 2 )
Легло ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 0, Жени - 4 )
На баба Яга ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 2, Жени - 2 )
Рекичка ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 0, Жени - 4 )
Сено ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 4, Жени - 0 )
Хора ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 3, Жени - 1 )
Врата ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 0, Жени - 3 )
Детска ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 2, Жени - 1 )
Детска игра ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 2, Жени - 1 )
Дървена ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 1, Жени - 2 )
Коминче ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 2, Жени - 1 )
Оградка ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 0, Жени - 3 )
Палат ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 2, Жени - 1 )
Планини ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 0, Жени - 3 )
Прозорче ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 1, Жени - 2 )
Рисунка ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 0, Жени - 3 )
Село ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 2, Жени - 1 )
Семейство ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 1, Жени - 2 )
Спокойствие ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 1, Жени - 2 )
Стара ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 1, Жени - 2 )
Строя ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 1, Жени - 2 )
Схлупена ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 0, Жени - 3 )
Тухла ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 3, Жени - 0 )
Барачка ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Блокче ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
Голяма къща ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
Горичка ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Дървената ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Дърво ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
Живеене ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
Замък ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Китка ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Кокетна ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
Кошара ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
Красота ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Курорт ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
Куче ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Ливадка ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Лозе ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
Малка постройка ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
Малък дом ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
Мило ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Пари ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
Подслон ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Подслон ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Поле ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
Поляна ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
Предмет ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
Природа ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
Риба ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Хляб ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
Хралупка ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Червената шапчица ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Апартаментче ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Баба ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Богатство ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Брак ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Бряг ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Бяла ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Вила в гората ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Виличка в Копривщица ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Висока ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Вода ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Гараж ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Гарсониера ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Грот ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Да живееш вътре ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Детска градина ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Детска книжка ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Деца ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Джудже ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Дръвче ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Езерце ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Живеем ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Живея вътре ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Завод ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
За врабци ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
За зайци ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Зайче ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Заслон ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Захарна къщичка ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Зелена ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Змия ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Игра ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Игра на деца ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Интересно ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Килийка ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Количка ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Кооперация ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Копка ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Край ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Край море ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Крак ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Краче ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Крепост ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Курник ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Кухня ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Кълвач ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Кьошк ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Любим ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Малка и хубава ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Малка къща ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Малка сграда ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Миниатюрна ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Монета ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Моя ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Мраморна ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Място ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Място за живеене ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
На кокоши крака ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
На колела ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Небостъргач ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Не може без къща ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Ниска ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Нож ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Нося ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Някой предмет ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
От детска градина ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
От дърво ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Палатка ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Памучен ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Перденце ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Песен ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Построявам ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Права ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Прекрасна ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Приветна ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Приветствие ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Приятелство ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Приятна ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Продукт ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Птиченце ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Развалина ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Рак ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Растение ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Романтика ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Сами ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Самотен ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Семейно огнище ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Сигурно е малка ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Сигурност ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Синя ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Скромна ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Сладка ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Сламена ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Снежанка ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Сред гората ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Срутена ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Стобор ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Стол ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Странно ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Стълба ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Сувенир ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
С червен покрив ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Сянка ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Теле ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Топлина ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Топличка ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Топло ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Торта ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Трева ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Умалително ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Утрин ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Уютно ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Фенер ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Ходя ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Хол ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Хоро ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Хубост ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Царевица ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Цветница ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Часовник ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Червен ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Червена ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Червен покрив ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Чешма ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Шоколадена ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Ядове ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Светлина ( 20.40%, Бр. отговори - 204, Мъже - 63, Жени - 141 )
Свети ( 11.30%, Бр. отговори - 113, Мъже - 60, Жени - 53 )
Крушка ( 8.80%, Бр. отговори - 88, Мъже - 68, Жени - 20 )
Без отговор ( 4.60%, Бр. отговори - 46, Мъже - 26, Жени - 20 )
Светло ( 3.60%, Бр. отговори - 36, Мъже - 9, Жени - 27 )
Абажур ( 3.50%, Бр. отговори - 35, Мъже - 12, Жени - 23 )
Полилей ( 2.90%, Бр. отговори - 29, Мъже - 9, Жени - 20 )
Нощна ( 2.50%, Бр. отговори - 25, Мъже - 8, Жени - 17 )
Газена ( 2.30%, Бр. отговори - 23, Мъже - 14, Жени - 9 )
Свещ ( 2.30%, Бр. отговори - 23, Мъже - 9, Жени - 14 )
Осветление ( 1.90%, Бр. отговори - 19, Мъже - 7, Жени - 12 )
Светя ( 1.90%, Бр. отговори - 19, Мъже - 3, Жени - 16 )
Електрическа ( 1.50%, Бр. отговори - 15, Мъже - 6, Жени - 9 )
Светило ( 1.40%, Бр. отговори - 14, Мъже - 5, Жени - 9 )
Червена ( 1.40%, Бр. отговори - 14, Мъже - 8, Жени - 6 )
Голяма ( 1.30%, Бр. отговори - 13, Мъже - 10, Жени - 3 )
Нощна лампа ( 1.00%, Бр. отговори - 10, Мъже - 4, Жени - 6 )
Малка ( 0.90%, Бр. отговори - 9, Мъже - 2, Жени - 7 )
Светеща ( 0.80%, Бр. отговори - 8, Мъже - 4, Жени - 4 )
Силна ( 0.80%, Бр. отговори - 8, Мъже - 4, Жени - 4 )
Синя ( 0.80%, Бр. отговори - 8, Мъже - 6, Жени - 2 )
Фенер ( 0.80%, Бр. отговори - 8, Мъже - 5, Жени - 3 )
Газени ( 0.70%, Бр. отговори - 7, Мъже - 2, Жени - 5 )
Светулка ( 0.70%, Бр. отговори - 7, Мъже - 0, Жени - 7 )
Ток ( 0.70%, Бр. отговори - 7, Мъже - 4, Жени - 3 )
Светла ( 0.60%, Бр. отговори - 6, Мъже - 1, Жени - 5 )
Таван ( 0.60%, Бр. отговори - 6, Мъже - 1, Жени - 5 )
Бяла ( 0.50%, Бр. отговори - 5, Мъже - 1, Жени - 4 )
Газ ( 0.50%, Бр. отговори - 5, Мъже - 1, Жени - 4 )
Електричество ( 0.50%, Бр. отговори - 5, Мъже - 3, Жени - 2 )
Жълта ( 0.50%, Бр. отговори - 5, Мъже - 3, Жени - 2 )
Красива ( 0.50%, Бр. отговори - 5, Мъже - 3, Жени - 2 )
Настолна ( 0.50%, Бр. отговори - 5, Мъже - 3, Жени - 2 )
Стая ( 0.50%, Бр. отговори - 5, Мъже - 3, Жени - 2 )
Цветна ( 0.50%, Бр. отговори - 5, Мъже - 5, Жени - 0 )
Газова ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 3, Жени - 1 )
Глобус ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 2, Жени - 2 )
Зелена ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 3, Жени - 1 )
Лампион ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 1, Жени - 3 )
Светилник ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 1, Жени - 3 )
Тъмно ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 1, Жени - 3 )
Хубава ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 4, Жени - 0 )
Вечер ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 0, Жени - 3 )
Изгоряла ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 2, Жени - 1 )
Ксенонова ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 1, Жени - 2 )
Тъмнина ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 1, Жени - 2 )
Блести ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
Газеник ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
За светене ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
Звезди ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
Искри ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
Кандило ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
Мига ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Мъждука ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Неонова ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
Предмет ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
Слаба ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
Слънце ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Улична ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
Хол ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
Безцветна ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Бензинова ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Библия ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Висяща ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
В стаята ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Газленик ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Горене ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Гори ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Град ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Грее ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
200 вата ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Диня ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Дом ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Електрификация ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Електронна ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Жълто ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Зелено ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Играя ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Изгаснала ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Квартира ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Ключ ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Коридор ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Круша ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Куче ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Къдрава ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Кълбо ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Лале ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Лалугер ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Леген ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Легло ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Луминисцентна ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Лъч ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Маймуна ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Маса ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Мигач ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Миньор ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Мишка ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Млечна ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Мъждива ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
На тавана ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
На тъмно ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Несветеща ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Нощ ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Няма ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Огромна ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Осветителна ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Отопляваща ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Очила ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Парно ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Пламен ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Портрет ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Празник ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Преддверие ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Прекрасна ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Призрак ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Прогрес ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Прозорец ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Прозрачна ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Път ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Рентгенова ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Руска ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Светвам ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Светещо тяло ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Снимка ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Стайна ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Стена ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
100 вата ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Счупена ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Тел ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Телевизионна ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Телевизия ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Телефон ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Тишина ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Тяло ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Училище ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Уют ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Фар ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Фенер ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Фосфор ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Халогенна ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Цигара ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Чета ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Чешма ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Читалня ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Шише ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Шнур ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Ясно ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Спя ( 17.40%, Бр. отговори - 174, Мъже - 69, Жени - 105 )
Сън ( 6.70%, Бр. отговори - 67, Мъже - 18, Жени - 49 )
Креват ( 6.50%, Бр. отговори - 65, Мъже - 37, Жени - 28 )
Без отговор ( 4.40%, Бр. отговори - 44, Мъже - 15, Жени - 29 )
Лежа ( 3.80%, Бр. отговори - 38, Мъже - 15, Жени - 23 )
Удобно ( 3.70%, Бр. отговори - 37, Мъже - 16, Жени - 21 )
Спалня ( 3.50%, Бр. отговори - 35, Мъже - 9, Жени - 26 )
Спане ( 3.20%, Бр. отговори - 32, Мъже - 18, Жени - 14 )
Меко ( 3.10%, Бр. отговори - 31, Мъже - 14, Жени - 17 )
Диван ( 2.80%, Бр. отговори - 28, Мъже - 13, Жени - 15 )
Почивка ( 2.50%, Бр. отговори - 25, Мъже - 8, Жени - 17 )
Жена ( 2.40%, Бр. отговори - 24, Мъже - 24, Жени - 0 )
Възглавница ( 1.60%, Бр. отговори - 16, Мъже - 3, Жени - 13 )
Голямо ( 1.60%, Бр. отговори - 16, Мъже - 12, Жени - 4 )
Почивам ( 1.30%, Бр. отговори - 13, Мъже - 5, Жени - 8 )
Пружина ( 1.10%, Бр. отговори - 11, Мъже - 8, Жени - 3 )
Стая ( 1.00%, Бр. отговори - 10, Мъже - 4, Жени - 6 )
Дюшек ( 0.90%, Бр. отговори - 9, Мъже - 5, Жени - 4 )
Секс ( 0.90%, Бр. отговори - 9, Мъже - 6, Жени - 3 )
Малко ( 0.80%, Бр. отговори - 8, Мъже - 8, Жени - 0 )
Одеяло ( 0.80%, Бр. отговори - 8, Мъже - 1, Жени - 7 )
Чаршаф ( 0.80%, Бр. отговори - 8, Мъже - 2, Жени - 6 )
Завивка ( 0.70%, Бр. отговори - 7, Мъже - 1, Жени - 6 )
Любов ( 0.70%, Бр. отговори - 7, Мъже - 4, Жени - 3 )
Лягам ( 0.70%, Бр. отговори - 7, Мъже - 5, Жени - 2 )
Хубаво ( 0.70%, Бр. отговори - 7, Мъже - 5, Жени - 2 )
Жени ( 0.60%, Бр. отговори - 6, Мъже - 6, Жени - 0 )
Мъж ( 0.60%, Бр. отговори - 6, Мъже - 0, Жени - 6 )
Стол ( 0.60%, Бр. отговори - 6, Мъже - 1, Жени - 5 )
Широко ( 0.60%, Бр. отговори - 6, Мъже - 3, Жени - 3 )
Постеля ( 0.50%, Бр. отговори - 5, Мъже - 1, Жени - 4 )
Седя ( 0.50%, Бр. отговори - 5, Мъже - 1, Жени - 4 )
Топло ( 0.50%, Бр. отговори - 5, Мъже - 2, Жени - 3 )
Удобство ( 0.50%, Бр. отговори - 5, Мъже - 2, Жени - 3 )
Бяло ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 2, Жени - 2 )
Двойно ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 2, Жени - 2 )
Единично ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 3, Жени - 1 )
Мое ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 2, Жени - 2 )
Походно ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 4, Жени - 0 )
Приятно ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 3, Жени - 1 )
Болен ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 2, Жени - 1 )
Детско ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 1, Жени - 2 )
За спане ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 1, Жени - 2 )
Кушетка ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 1, Жени - 2 )
Легнал ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 2, Жени - 1 )
Моето ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 0, Жени - 3 )
Нар ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 1, Жени - 2 )
Пухкаво ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 1, Жени - 2 )
Спим ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 2, Жени - 1 )
Сънища ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 2, Жени - 1 )
Брачно ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Дете ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Дървено ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
Желязно ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
Заспивам ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
Маса ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
Матрак ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Момиче ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
Мързел ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
Пружинено ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Русенско ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
Скърца ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
Стоя ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Уют ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Юрган ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
Бебе ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Блаженство ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Болест ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Болница ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Будувам ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Бюфет ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Вечер ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Визитация ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Високо ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Врата ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
В стаята ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Във влака ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Възглавници ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Гардероб ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Гнездо ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Голо ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Губер ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Движение ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Двуетажно ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Двукрилно ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Девойка ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Добро е ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Домашно ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
До стена ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Дреха ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Душ ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Ебане ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Живот ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Животно ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
За болен ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
За почивка ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Застлано ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Застой ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Здрав ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Земя ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Интимно ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Канапе ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Квартира ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Кино ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Ковьор ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Кола ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Кораво ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Красиво ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Крача ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Креват за почивка ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Кресло ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Леко ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Личност ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Лош ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Лятно ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Мадама ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Маце ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Мебел ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Меко нещо ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Мекост ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Мечти ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Миндер ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Мисля ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Момиче в леглото ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Място за почивка ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Място за спане ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Наслада ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Неоправено ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Нещо за почивка ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Нива ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Ниско ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Ново ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Обет ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Обувки ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Оправено ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Оправям ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Оправяне ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Опънато ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Остарявам ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Отмора ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Персон ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Печка ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Пижама ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Покривка ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Полов акт ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Права ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Преглед ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Приятен сън ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Прозорец ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Пухено ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Радио ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Разврат ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Разглобяемо ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Разкривено ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Разходка ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Рай ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Самотно ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Синчец ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Скърцане ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Сламеник ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Средство ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Стара ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Старинно ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Старо ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Счупено ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Сънувам ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Сънувах те ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Сянка ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Табла ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Твърдо ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Тежкар ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Тек и половина ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Ти ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Тишина ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Тревога ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Трябва ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Туристическо ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Тясно ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Удар ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Удоволствие ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Умора ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Усамотено ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Уютно ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Фабричен дефект ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Фиба ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Философия ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Фрапиращ случай ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Фризура ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Хамак ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Ходя ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Хоризонтално положение ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Хубава жена ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Хубаво нещо ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Цар ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Чета ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Чин ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Чисто ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Чуден сън ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Шезлонг ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Шкаф ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Ъглово ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Спя ( 26.70%, Бр. отговори - 267, Мъже - 116, Жени - 151 )
Почивам ( 9.80%, Бр. отговори - 98, Мъже - 42, Жени - 56 )
Легло ( 7.50%, Бр. отговори - 75, Мъже - 24, Жени - 51 )
Без отговор ( 6.00%, Бр. отговори - 60, Мъже - 36, Жени - 24 )
Почивка ( 3.70%, Бр. отговори - 37, Мъже - 11, Жени - 26 )
Креват ( 2.40%, Бр. отговори - 24, Мъже - 12, Жени - 12 )
Седя ( 2.40%, Бр. отговори - 24, Мъже - 4, Жени - 20 )
Стоя ( 2.30%, Бр. отговори - 23, Мъже - 5, Жени - 18 )
Ставам ( 1.90%, Бр. отговори - 19, Мъже - 10, Жени - 9 )
Чета ( 1.80%, Бр. отговори - 18, Мъже - 4, Жени - 14 )
Мързел ( 1.60%, Бр. отговори - 16, Мъже - 11, Жени - 5 )
Болен ( 1.50%, Бр. отговори - 15, Мъже - 5, Жени - 10 )
Сън ( 1.50%, Бр. отговори - 15, Мъже - 9, Жени - 6 )
Мисля ( 1.30%, Бр. отговори - 13, Мъже - 6, Жени - 7 )
По гръб ( 1.00%, Бр. отговори - 10, Мъже - 5, Жени - 5 )
Удоволствие ( 0.90%, Бр. отговори - 9, Мъже - 6, Жени - 3 )
Удобно ( 0.80%, Бр. отговори - 8, Мъже - 4, Жени - 4 )
Диван ( 0.70%, Бр. отговори - 7, Мъже - 4, Жени - 3 )
Мързелувам ( 0.70%, Бр. отговори - 7, Мъже - 2, Жени - 5 )
На леглото ( 0.70%, Бр. отговори - 7, Мъже - 6, Жени - 1 )
Почивам си ( 0.70%, Бр. отговори - 7, Мъже - 4, Жени - 3 )
Възглавница ( 0.60%, Бр. отговори - 6, Мъже - 1, Жени - 5 )
В леглото ( 0.50%, Бр. отговори - 5, Мъже - 0, Жени - 5 )
Кеф ( 0.50%, Бр. отговори - 5, Мъже - 4, Жени - 1 )
Много ( 0.50%, Бр. отговори - 5, Мъже - 5, Жени - 0 )
На креват ( 0.50%, Бр. отговори - 5, Мъже - 3, Жени - 2 )
На легло ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 1, Жени - 4 )
Бездействувам ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 2, Жени - 2 )
Мързелив ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 2, Жени - 2 )
На плажа ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 2, Жени - 2 )
Отмора ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 2, Жени - 2 )
По корем ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 1, Жени - 3 )
Приятно ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 2, Жени - 2 )
Удобство ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 0, Жени - 4 )
Благодат ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 1, Жени - 2 )
В легло ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 0, Жени - 3 )
И спя ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 1, Жени - 2 )
Книга ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 1, Жени - 2 )
Мечтая ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 2, Жени - 1 )
На земята ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 2, Жени - 1 )
По цял ден ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 3, Жени - 0 )
Спокойно ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 2, Жени - 1 )
Умора ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 1, Жени - 2 )
Уморен ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 3, Жени - 0 )
Болест ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Болна ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Вечер ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Гледам ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Гот ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Действие ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
Добре ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
Дремя ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
Земя ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
Изтягам се ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
Легнал ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Лентяйство ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Лошо ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
На дивана ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
Нямам време ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
Отпочивам ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Пиян ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
Протягам се ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
Работя ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
Сам ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Секс ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
Спокойствие ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
Сънувам ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
Сядам ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
Хубаво ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
Ям ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
Аз ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Блаженство ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Боледувам ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Бригада ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Броя ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Бълнувам ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Бял чаршаф ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
В затвора ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Винаги ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
В кревата ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Времето е спряло ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Все по-рядко ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Възнак ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Господ ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Гот ми е ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Готованко ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Гръб ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Давам ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Дреха ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Дърво ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Жена ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Залягам ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Излагам ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Излежавам се ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Интересно ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
И пуша ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
И чета ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Какво ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Канапе ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Караница ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Катър ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Кутия ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Къде ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Къпя се ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Късмет ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Лежат момичета ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Лежач ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Лежащ ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Лежешком ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Леко ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Ленив ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Лентяй ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Летят ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Лягам си ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Мечта ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Мотая се ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Мразя ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Мяука ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Надолу ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
На канапе ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
На стол ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
На тревата ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Не върша нищо ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Не лежа ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Не обичам ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Не работи ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Обич ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Обичам ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Отгоре ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Отдавна ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Отпочивам си ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Паднал ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Пея ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Пия ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Плаж ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Под леглото ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Под сянката ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Покой ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Почива ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Прав ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Празнота ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
През отпуската ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Принадлежа ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Продължително ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Протоколчик ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Пъшкам ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Пясък ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Радост ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Развлечение ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Седнал ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Сладко ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
След обяд ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Слушам ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
С момиче ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Спане ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Спи ми се ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Страдам ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Сутрин късно ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Сънища ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Трябва ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Тъгувам ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Удобно положение ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Удобства ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Уморена съм ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Ходя ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Хоризонтално положение ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Чаршаф ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Щастие ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Ще лежа ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Ще стана ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Добър ( 26.00%, Бр. отговори - 260, Мъже - 116, Жени - 144 )
Човек ( 20.40%, Бр. отговори - 204, Мъже - 76, Жени - 128 )
Без отговор ( 6.70%, Бр. отговори - 67, Мъже - 41, Жени - 26 )
Зъл ( 5.20%, Бр. отговори - 52, Мъже - 19, Жени - 33 )
Другар ( 2.20%, Бр. отговори - 22, Мъже - 14, Жени - 8 )
Гаден ( 1.50%, Бр. отговори - 15, Мъже - 6, Жени - 9 )
Много лош ( 1.20%, Бр. отговори - 12, Мъже - 12, Жени - 0 )
Приятел ( 1.10%, Бр. отговори - 11, Мъже - 8, Жени - 3 )
Учител ( 1.10%, Бр. отговори - 11, Мъже - 5, Жени - 6 )
Подъл ( 1.00%, Бр. отговори - 10, Мъже - 7, Жени - 3 )
Груб ( 0.90%, Бр. отговори - 9, Мъже - 6, Жени - 3 )
Мъж ( 0.90%, Бр. отговори - 9, Мъже - 1, Жени - 8 )
Неприятен ( 0.90%, Бр. отговори - 9, Мъже - 4, Жени - 5 )
Злобен ( 0.80%, Бр. отговори - 8, Мъже - 2, Жени - 6 )
Жесток ( 0.70%, Бр. отговори - 7, Мъже - 1, Жени - 6 )
Много ( 0.70%, Бр. отговори - 7, Мъже - 5, Жени - 2 )
Враг ( 0.60%, Бр. отговори - 6, Мъже - 0, Жени - 6 )
Звяр ( 0.60%, Бр. отговори - 6, Мъже - 3, Жени - 3 )
Хубав ( 0.60%, Бр. отговори - 6, Мъже - 2, Жени - 4 )
Грозен ( 0.50%, Бр. отговори - 5, Мъже - 1, Жени - 4 )
Ден ( 0.50%, Бр. отговори - 5, Мъже - 3, Жени - 2 )
Идиот ( 0.50%, Бр. отговори - 5, Мъже - 2, Жени - 3 )
Куче ( 0.50%, Бр. отговори - 5, Мъже - 1, Жени - 4 )
Невъзпитан ( 0.50%, Бр. отговори - 5, Мъже - 5, Жени - 0 )
Противен ( 0.50%, Бр. отговори - 5, Мъже - 3, Жени - 2 )
Син ( 0.50%, Бр. отговори - 5, Мъже - 2, Жени - 3 )
Живот ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 3, Жени - 1 )
Кон ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 4, Жени - 0 )
Мръсен ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 1, Жени - 3 )
Нечестен ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 0, Жени - 4 )
Проклет ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 3, Жени - 1 )
Ученик ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 1, Жени - 3 )
Земя ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 2, Жени - 1 )
Лоша ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 2, Жени - 1 )
Мразя го ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 0, Жени - 3 )
Място ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 0, Жени - 3 )
Началник ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 3, Жени - 0 )
Подлец ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 0, Жени - 3 )
Смотан ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 1, Жени - 2 )
Хулиган ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 1, Жени - 2 )
Глупав ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Дете ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
Див ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
Играч ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Късмет ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
Лошо ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
Момче ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
Мръсник ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Нахален ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Недобър ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
Недостатък ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
Не е добър ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Непослушен ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Нервен ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Омраза ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Омразен ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Отвратителен ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
Престъпник ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Пример ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
Работник ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Строг ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
Тъмен ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Фашист ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
Хора ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Черен ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Аз ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Артист ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Асистент на изпит ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Баща ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Беден ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Безсърдечен ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Безчовечен ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Болест ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Брат ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Братя ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Веселба ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Вечен ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Вятър ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Гневен ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Гора ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Директор ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Дисциплина ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Добитък ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Добрина ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Доброта ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Другарство ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Душман ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Егоист ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Един човек ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Жалък ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Елен ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Жена ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Завист ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Затвор ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Защо ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Заядлив ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Зла ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Зло ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 0 )
Злоба ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Измъчен ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Империалист ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Инаетин ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Инаетин ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Калпазанин ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Кара се ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Качество ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Квартира ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Кисел ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Класов враг ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Климат ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Кофти ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Кош ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Край ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Лампа ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Ластик ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Ленив ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Лицемер ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Лош син ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Лъжа ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Мач ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Мизерия ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Мил ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Мразя ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Мрачен ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Мъдър ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Мързел ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Мързелив ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Мъчно ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Навик ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Не винаги ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Негодник ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Недисциплиниран ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Не е хубав ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Не е хубаво ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Некултурен ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Необичаен ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Непоносим ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Непоправим ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Непризнателен ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Неприятел ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Несправедлив ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Нетърпим ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Нетърпима ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Неучтив ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Нехубав човек ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Никакъв ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Нрав ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Опасен ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Опиат ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Отвратително ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Отрицателно качество ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Подарък ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Постъпка ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Почерк ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Приятен ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Простак ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Психоболен ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Птица ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Работа ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Развален ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Ревльо ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Ръководител ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Свети ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Свиреп ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Свирепа ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Свобода ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Сволоч ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Свят ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Серсем ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Скандал ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Скорпион ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Скромен ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Скръндза ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Слаб ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Слава ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Средство ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Стар войник ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Старец ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Страхотен ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Страшен ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Стрела ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Строй ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Суек ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Съвет ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Съветник ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Съпруг ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Сън ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Съпружески живот ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Сърдит ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Сърна ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Съсед ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Тиранин ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Той ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Труден ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Убиец ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Урод ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Хлапак ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Чета ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Чешит ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Чиния ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Човекоубиец ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Шанс ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Шеф ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Широчина ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Нощ ( 11.50%, Бр. отговори - 115, Мъже - 34, Жени - 81 )
Без отговор ( 7.70%, Бр. отговори - 77, Мъже - 53, Жени - 24 )
Звезди ( 6.00%, Бр. отговори - 60, Мъже - 22, Жени - 38 )
Месец ( 5.80%, Бр. отговори - 58, Мъже - 30, Жени - 28 )
Слънце ( 4.90%, Бр. отговори - 49, Мъже - 23, Жени - 26 )
Пълнолуние ( 3.80%, Бр. отговори - 38, Мъже - 11, Жени - 27 )
Небе ( 3.70%, Бр. отговори - 37, Мъже - 13, Жени - 24 )
Светла ( 3.10%, Бр. отговори - 31, Мъже - 20, Жени - 11 )
Пълна ( 2.60%, Бр. отговори - 26, Мъже - 8, Жени - 18 )
Любов ( 2.20%, Бр. отговори - 22, Мъже - 11, Жени - 11 )
Месечина ( 2.20%, Бр. отговори - 22, Мъже - 12, Жени - 10 )
Земя ( 2.10%, Бр. отговори - 21, Мъже - 13, Жени - 8 )
Вечер ( 2.00%, Бр. отговори - 20, Мъже - 7, Жени - 13 )
Планета ( 1.90%, Бр. отговори - 19, Мъже - 13, Жени - 6 )
Красива ( 1.60%, Бр. отговори - 16, Мъже - 1, Жени - 15 )
Голяма ( 1.50%, Бр. отговори - 15, Мъже - 8, Жени - 7 )
Спътник ( 1.40%, Бр. отговори - 14, Мъже - 8, Жени - 6 )
Свети ( 1.30%, Бр. отговори - 13, Мъже - 7, Жени - 6 )
Звезда ( 1.10%, Бр. отговори - 11, Мъже - 6, Жени - 5 )
Светлина ( 1.10%, Бр. отговори - 11, Мъже - 4, Жени - 7 )
Бледа ( 1.00%, Бр. отговори - 10, Мъже - 3, Жени - 7 )
Кръгла ( 0.90%, Бр. отговори - 9, Мъже - 3, Жени - 6 )
Космос ( 0.80%, Бр. отговори - 8, Мъже - 4, Жени - 4 )
Бяла ( 0.70%, Бр. отговори - 7, Мъже - 3, Жени - 4 )
Сърп ( 0.70%, Бр. отговори - 7, Мъже - 4, Жени - 3 )
Влюбени ( 0.60%, Бр. отговори - 6, Мъже - 1, Жени - 5 )
Грее ( 0.60%, Бр. отговори - 6, Мъже - 2, Жени - 4 )
Изгрява ( 0.60%, Бр. отговори - 6, Мъже - 4, Жени - 2 )
Хубава ( 0.60%, Бр. отговори - 6, Мъже - 3, Жени - 3 )
Ярка ( 0.60%, Бр. отговори - 6, Мъже - 2, Жени - 4 )
Жълта ( 0.50%, Бр. отговори - 5, Мъже - 2, Жени - 3 )
Залез ( 0.50%, Бр. отговори - 5, Мъже - 4, Жени - 1 )
Затъмнение ( 0.50%, Бр. отговори - 5, Мъже - 1, Жени - 4 )
Красота ( 0.50%, Бр. отговори - 5, Мъже - 1, Жени - 4 )
Мечта ( 0.50%, Бр. отговори - 5, Мъже - 2, Жени - 3 )
Полумесец ( 0.50%, Бр. отговори - 5, Мъже - 2, Жени - 3 )
Романтика ( 0.50%, Бр. отговори - 5, Мъже - 0, Жени - 5 )
Тъмна ( 0.50%, Бр. отговори - 5, Мъже - 3, Жени - 2 )
Ясна ( 0.50%, Бр. отговори - 5, Мъже - 3, Жени - 2 )
Лунатик ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 1, Жени - 3 )
Марс ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 2, Жени - 2 )
Мечтание ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 2, Жени - 2 )
Море ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 1, Жени - 3 )
Изгряваща ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 3, Жени - 0 )
Космонавт ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 1, Жени - 2 )
Лунен ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 2, Жени - 1 )
Небесно тяло ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 0, Жени - 3 )
Облак ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 1, Жени - 2 )
Омайна ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 3, Жени - 0 )
Парк ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 3, Жени - 0 )
Светеща ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 3, Жени - 0 )
Студена ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 0, Жени - 3 )
Цяла ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 2, Жени - 1 )
Чудесна ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 2, Жени - 1 )
Астрономия ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Бледолика ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
Блестяща ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Венера ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Диск ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Жълто ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
Земетресение ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
Кратер ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
Лунна светлина ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Лятна ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
Марсианци ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
Мечти ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
Момиче ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
Нащърбена ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Неверен ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
Нежна ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Нежност ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
Нощна ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Облаци ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
Сатурн ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Светло ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Соната ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
Сребро ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
Тъжна ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
Безлуние ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Бетховен ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Блести ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Близка ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Блудница ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Бляскава ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Весела ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Вечерно осветление ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Висока ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Гагарин ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Гея ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Глупава ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Грейнала ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Далече ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Двойна ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Ден ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Добра ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Долина ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Дъга ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Жена ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Жълт цвят ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Загадъчна ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Залязва ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
За несретници ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
За светене ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Златиста ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Зодия Рак ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Зорница ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Зъбата ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Извехтяла романтика ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Изгрев ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Изгря ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Изгряващо тяло ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Изгряла ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
И звезди ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Има ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Казарма ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Кафе ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Кибрит ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Космически кораб ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Красиво ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Куче ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Луд ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Луковит ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Лъч ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Любовна нощ ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Майска ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Малка ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Малко красота ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Марсианец ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Мека ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Меланхолия ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Месецът ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Мечтая ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Мило ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Момче ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Moon ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Небе-нощ ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Неизвестност ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Несретница ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Нощна светлина ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Няма ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Обич ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Облещила се ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Обсерватория ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Оранжева ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Орбита ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Песен ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Петно ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Pink Floyd ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Поезия ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Поет ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Полунощ ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Полутъмно ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Прекрасно ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Прелест ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Приказно ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Прилеп ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Приятна вечер ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Пространство ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Пустиня ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Ракета ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Романтична ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
САЩ ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Светва ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Свещена ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Сияйна ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Сияние ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Студ ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Сън ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Сърце ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Сянка ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Тайнствена ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Тайнство ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Тиква ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Тиха ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Тишина ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Тъмно небе ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Тяло ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Умора ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Ученичка ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Фенер ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Хавайски нощи ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Хубаво време ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Цигари ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Червена ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Ярко жълта ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Тигър ( 9.10%, Бр. отговори - 91, Мъже - 43, Жени - 48 )
Животно ( 8.90%, Бр. отговори - 89, Мъже - 38, Жени - 51 )
Цар ( 6.20%, Бр. отговори - 62, Мъже - 23, Жени - 39 )
Силен ( 5.50%, Бр. отговори - 55, Мъже - 22, Жени - 33 )
Грива ( 4.90%, Бр. отговори - 49, Мъже - 7, Жени - 42 )
Страшен ( 4.90%, Бр. отговори - 49, Мъже - 22, Жени - 27 )
Звяр ( 4.50%, Бр. отговори - 45, Мъже - 21, Жени - 24 )
Без отговор ( 4.40%, Бр. отговори - 44, Мъже - 27, Жени - 17 )
Зодия ( 3.90%, Бр. отговори - 39, Мъже - 13, Жени - 26 )
Сила ( 3.50%, Бр. отговори - 35, Мъже - 7, Жени - 28 )
Голям ( 3.00%, Бр. отговори - 30, Мъже - 17, Жени - 13 )
Лъвица ( 2.20%, Бр. отговори - 22, Мъже - 9, Жени - 13 )
Клетка ( 2.10%, Бр. отговори - 21, Мъже - 11, Жени - 10 )
Джунгла ( 1.90%, Бр. отговори - 19, Мъже - 7, Жени - 12 )
Котка ( 1.40%, Бр. отговори - 14, Мъже - 8, Жени - 6 )
Африка ( 1.20%, Бр. отговори - 12, Мъже - 6, Жени - 6 )
Цар на животните ( 1.00%, Бр. отговори - 10, Мъже - 6, Жени - 4 )
Зоологическа градина ( 0.80%, Бр. отговори - 8, Мъже - 2, Жени - 6 )
Зоопарк ( 0.80%, Бр. отговори - 8, Мъже - 3, Жени - 5 )
Красив ( 0.80%, Бр. отговори - 8, Мъже - 1, Жени - 7 )
Мишка ( 0.80%, Бр. отговори - 8, Мъже - 4, Жени - 4 )
Страх ( 0.80%, Бр. отговори - 8, Мъже - 0, Жени - 8 )
Хищник ( 0.80%, Бр. отговори - 8, Мъже - 7, Жени - 1 )
Пустиня ( 0.70%, Бр. отговори - 7, Мъже - 5, Жени - 2 )
Величие ( 0.60%, Бр. отговори - 6, Мъже - 1, Жени - 5 )
Мечка ( 0.60%, Бр. отговори - 6, Мъже - 5, Жени - 1 )
Пантера ( 0.60%, Бр. отговори - 6, Мъже - 2, Жени - 4 )
Разярен ( 0.60%, Бр. отговори - 6, Мъже - 4, Жени - 2 )
Свиреп ( 0.60%, Бр. отговори - 6, Мъже - 1, Жени - 5 )
Смел ( 0.60%, Бр. отговори - 6, Мъже - 3, Жени - 3 )
Лош ( 0.50%, Бр. отговори - 5, Мъже - 3, Жени - 2 )
Скок ( 0.50%, Бр. отговори - 5, Мъже - 2, Жени - 3 )
Аз ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 2, Жени - 2 )
Африкански ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 4, Жени - 0 )
Жълт ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 1, Жени - 3 )
Змия ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 2, Жени - 2 )
Леопард ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 3, Жени - 1 )
Малък ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 4, Жени - 0 )
Овца ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 3, Жени - 1 )
Стар ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 2, Жени - 2 )
Величествен ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 0, Жени - 3 )
Вълк ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 1, Жени - 2 )
Гладен ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 3, Жени - 0 )
Господар ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 0, Жени - 3 )
Грамаден ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 2, Жени - 1 )
Заек ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 2, Жени - 1 )
Могъщество ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 1, Жени - 2 )
Мост ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 1, Жени - 2 )
Началник ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 2, Жени - 1 )
Рев ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 0, Жени - 3 )
Царствен ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 0, Жени - 3 )
Август ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
Гора ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Гордост ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
Едър ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
Жесток ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Злобен ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
Зъл ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
И то какъв ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Куче ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Лъвски ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
Лък ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
Месо ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Мощен ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
Мърша ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
Нагоре ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
Овен ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Рак ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
Рис ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Савана ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
Скача ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Слаб ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
Смелост ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Страшно ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
Стрелец ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Тигрица ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
Хиена ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
Човек ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Ау-у-у ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Балкански ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Басня ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Баща ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Баща ми ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Бенгалски ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Бесен ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Благородство ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Боби ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Божидар ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Бозайник ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Бубулечка ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Бухал ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
България ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Български ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Виждам ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Византиец ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Вуйчо ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Въже ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Горила ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Добряк ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Жалък ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Жени ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Жив ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Жоро ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Жълто ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Зебра ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Златен ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Златорус ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Злоба ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Зъби ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Играчка ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Из горите ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Изчезва ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Имам ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Кльощав ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Кожа ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Коза ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Кокошка ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Кон ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Крал ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Кротък ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Кръг ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Левскарски ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Леон ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Лидер ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Лов ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Ловеч ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Ловък ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Лъвски скок ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Лъвче ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Лъвченце ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Лъчезар ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Магаре ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Маймуна ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Много ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Мрачен ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Мъжки ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Най-хубавата зодия ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Нарисуван ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Небосвод ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Нерон ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Огромен ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Опасен ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Опашка ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Оскубан ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Папагал ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Паяк ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Пещерен ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Планина ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Проскубан ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Разтревожен ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Ревящ ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Риба ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Румяна ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Рунтав ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Ръмжене ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Сахара ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Свобода ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Себелюбие ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Семейство котки ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Сив ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Слон ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
С овча кожа ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Страшилище ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Сърна ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Телец ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Тигър свиреп ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Хубав ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Цирк ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 0 )
Шеф ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Школа ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Ягуар ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Яко ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Баща ( 19.00%, Бр. отговори - 190, Мъже - 88, Жени - 102 )
Добра ( 11.40%, Бр. отговори - 114, Мъже - 53, Жени - 61 )
Без отговор ( 6.60%, Бр. отговори - 66, Мъже - 30, Жени - 36 )
Татко ( 5.20%, Бр. отговори - 52, Мъже - 28, Жени - 24 )
Дете ( 4.10%, Бр. отговори - 41, Мъже - 12, Жени - 29 )
Обич ( 3.90%, Бр. отговори - 39, Мъже - 11, Жени - 28 )
Жена ( 3.40%, Бр. отговори - 34, Мъже - 16, Жени - 18 )
Мила ( 3.10%, Бр. отговори - 31, Мъже - 16, Жени - 15 )
Родна ( 2.60%, Бр. отговори - 26, Мъже - 20, Жени - 6 )
Скъпа ( 1.80%, Бр. отговори - 18, Мъже - 3, Жени - 15 )
Моя ( 1.60%, Бр. отговори - 16, Мъже - 10, Жени - 6 )
Любима ( 1.30%, Бр. отговори - 13, Мъже - 2, Жени - 11 )
Родител ( 1.30%, Бр. отговори - 13, Мъже - 8, Жени - 5 )
Баба ( 1.20%, Бр. отговори - 12, Мъже - 11, Жени - 1 )
Любов ( 1.10%, Бр. отговори - 11, Мъже - 5, Жени - 6 )
Млада ( 0.90%, Бр. отговори - 9, Мъже - 8, Жени - 1 )
Сестра ( 0.90%, Бр. отговори - 9, Мъже - 4, Жени - 5 )
Хубава ( 0.90%, Бр. отговори - 9, Мъже - 8, Жени - 1 )
Обичам ( 0.80%, Бр. отговори - 8, Мъже - 2, Жени - 6 )
Роднина ( 0.70%, Бр. отговори - 7, Мъже - 0, Жени - 7 )
Рождена ( 0.70%, Бр. отговори - 7, Мъже - 6, Жени - 1 )
Син ( 0.70%, Бр. отговори - 7, Мъже - 5, Жени - 2 )
Стара ( 0.70%, Бр. отговори - 7, Мъже - 5, Жени - 2 )
Мама ( 0.60%, Бр. отговори - 6, Мъже - 4, Жени - 2 )
Свята ( 0.60%, Бр. отговори - 6, Мъже - 2, Жени - 4 )
Близка ( 0.50%, Бр. отговори - 5, Мъже - 2, Жени - 3 )
Близък човек ( 0.50%, Бр. отговори - 5, Мъже - 0, Жени - 5 )
Доброта ( 0.50%, Бр. отговори - 5, Мъже - 0, Жени - 5 )
Моята ( 0.50%, Бр. отговори - 5, Мъже - 1, Жени - 4 )
Нежна ( 0.50%, Бр. отговори - 5, Мъже - 2, Жени - 3 )
Нежност ( 0.50%, Бр. отговори - 5, Мъже - 3, Жени - 2 )
Дъщеря ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 1, Жени - 3 )
Единствена ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 2, Жени - 2 )
Лоша ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 3, Жени - 1 )
Мащеха ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 1, Жени - 3 )
Нямам ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 2, Жени - 2 )
Роднина ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 1, Жени - 3 )
Топлина ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 0, Жени - 4 )
Героиня ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 3, Жени - 0 )
Грижа ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 3, Жени - 0 )
Грижовна ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 2, Жени - 1 )
Земя ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 3, Жени - 0 )
Любяща ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 1, Жени - 2 )
Най-скъпото ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 0, Жени - 3 )
Незаменима ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 0, Жени - 3 )
Семейство ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 1, Жени - 2 )
Скъп човек ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 2, Жени - 1 )
Безгранична обич ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Бежество ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Горки ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Грижи ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
Закрила ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Красива ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
Къща ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
Морал ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
Моята майка ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Най-добрата ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
Обичана ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Очи ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Приятел ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
Приятелка ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
Светиня ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
Светица ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
Съкровище ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Тъща ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
Човек ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
Чудесна ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Бебе ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Близка жена ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Близка и мила ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Богиня ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Бокс ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Болка ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Болна ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Брак ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Брат ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Ваза ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Веднъж на света ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Вечност ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Вика ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
В къщи ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Всеотдайна ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Всеотдайност ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Всичко ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Вълчица ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Вярна ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Гледа деца ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Готвя ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Грижа се ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Грижи се ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Грижовност ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Добър ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
До вас ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Дом ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Домакиня ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Драка ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Дърта ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Дядо ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Един път ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Една ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
За мен се грижи ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Иванка ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Иглика ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Имам ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Индия ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
И татко ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Кръв ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Кураж ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Кърмеща ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Кърми ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Кърми бебе ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Ласка ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Леген ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Леля ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Любимо същество ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Любим човек ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Любя ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Майче ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Майчин ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Майчинство ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Максим Горки ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Ми ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Милее ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Милея ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Много ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Многодетна ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Много добра ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Момиче ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Мъж ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Мъченица ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
На детето ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Най-близкия човек ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Най-близкото ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Най-добрия човек ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Най-любимото ми същество ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Най-мила ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Най-прекрасното ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Наша ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Нашата майка ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Нещо ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Обичана ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Обичана жена ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Опекун ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Опора ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Орлица ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Пазителка ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Пере ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Планина ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Плаче ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Пострадала ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Прабаба ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Предана ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Прекрасна ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Прекрасно ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Признателност ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Пъргава ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Път ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Рада ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Радвам я ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Радост ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Ражда ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Разхождам се ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Роб ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Родила ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Родилка ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Родители ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Рокля ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Роман ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Светла ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Свидна ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Свято ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Святост ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
С дете ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Село ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Скандал ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Скъпата ми жена ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Скъпо ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Скъпо нещо ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Страх ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Сълзи ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Съпруг ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Тревога ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Уважавана ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Уважение ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Уви ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Цвете ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Цена няма ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Ценност ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Човек, когото обичам ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Човешки създател ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Щастие ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Голям ( 29.30%, Бр. отговори - 293, Мъже - 137, Жени - 156 )
Човек ( 12.90%, Бр. отговори - 129, Мъже - 54, Жени - 75 )
Дребен ( 8.80%, Бр. отговори - 88, Мъже - 44, Жени - 44 )
Без отговор ( 7.30%, Бр. отговори - 73, Мъже - 32, Жени - 41 )
Дете ( 4.40%, Бр. отговори - 44, Мъже - 11, Жени - 33 )
Бебе ( 2.00%, Бр. отговори - 20, Мъже - 9, Жени - 11 )
Град ( 1.50%, Бр. отговори - 15, Мъже - 8, Жени - 7 )
Нисък ( 1.50%, Бр. отговори - 15, Мъже - 7, Жени - 8 )
Голям човек ( 1.00%, Бр. отговори - 10, Мъже - 9, Жени - 1 )
Джудже ( 1.00%, Бр. отговори - 10, Мъже - 2, Жени - 8 )
Къс ( 1.00%, Бр. отговори - 10, Мъже - 9, Жени - 1 )
Дом ( 0.90%, Бр. отговори - 9, Мъже - 3, Жени - 6 )
Миниатюрен ( 0.90%, Бр. отговори - 9, Мъже - 3, Жени - 6 )
Свят ( 0.90%, Бр. отговори - 9, Мъже - 4, Жени - 5 )
Едър ( 0.70%, Бр. отговори - 7, Мъже - 7, Жени - 0 )
Момче ( 0.60%, Бр. отговори - 6, Мъже - 4, Жени - 2 )
Среден ( 0.60%, Бр. отговори - 6, Мъже - 5, Жени - 1 )
Стол ( 0.50%, Бр. отговори - 5, Мъже - 0, Жени - 5 )
Тънък ( 0.50%, Бр. отговори - 5, Мъже - 0, Жени - 5 )
Дребно ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 0, Жени - 4 )
Дребосък ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 1, Жени - 3 )
Микроскопичен ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 1, Жени - 3 )
Мъничък ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 2, Жени - 2 )
Нищоженн ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 3, Жени - 1 )
Нищожество ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 1, Жени - 3 )
Подарък ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 0, Жени - 4 )
Сечко ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 1, Жени - 3 )
Слон ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 3, Жени - 1 )
Шанс ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 1, Жени - 3 )
Апартамент ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 2, Жени - 1 )
Заек ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 2, Жени - 1 )
Злобен ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 0, Жени - 3 )
Момиченце ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 0, Жени - 3 )
Предмет ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 1, Жени - 2 )
Приятел ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 2, Жени - 1 )
Прозорец ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 1, Жени - 2 )
Ръст ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 0, Жени - 3 )
Син ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 3, Жени - 0 )
Хубав ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 1, Жени - 2 )
Чин ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 2, Жени - 1 )
Брат ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
Глупав ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
Ден ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
Добър ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Камион ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Кон ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Крак ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
Куфар ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Малчуган ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
Много ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Молив ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
Мъж ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
Огромен ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
Свит ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Ситен ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Скромен ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
Слаб ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Сладък ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
Чадър ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
Автомобил ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Барзов ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Безпомощен ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Брат в къщи ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Братовчед ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Брой ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Бръмбар ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Бял ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Ванчо ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Великан ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Висок ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Гараж ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Гвоздей ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Гигант ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Големина ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Голяма ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Грях ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Далечен ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Дворец ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Деликатен ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Детенце ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Дечко ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Достатъчен ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Дребнав ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Дребосъче ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Дъб ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Дюшек ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Дявол ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Език ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Жалък ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Завод ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Залък ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Звяр ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Зъл ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Камък ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Кей ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Колибра ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Комар ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Кораб ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Красив ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Кръг ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Кръст ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Кур ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Късмет ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Леген ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Лилипут ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Лош ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Луо дьо Фюнес ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Лъв ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Малечко ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Малечко Палечко ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Малки ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Малко момче ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Малък голям човек ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Малък човечец ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Месец ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Мизерник ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Мил ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Миниатюра ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Миниатюри ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Мляко ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Мравка ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Муха ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Мълния ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Мъничко ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
На години ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Невидим ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Неголям ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Не е голям ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Нежен ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Незнаещ ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Непорасъл ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Непосилен ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Нещастие ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Нищо ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Но важен ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Номер ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Облак ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Орех ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Пакет ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Палячо ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Параход ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Педя ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Петел ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Пигмей ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
По-голям ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Покрив ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Празен ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Пъстър ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Път ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Работник ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Разказ ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Рейс ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Роман ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Салон ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Самолет ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Симпатяга ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Синче ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Сладур ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Смърт ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Среден ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Стадион ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Тесен ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Трева ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Удобство ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Уличка ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Умален ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Успех ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Ученик ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Ученици ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Фъстък ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Хулиган ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Цвете ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Цял ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Часовник ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Човече ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Шише ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Шумен ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Ще порасте голям ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Щурец ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Язовир ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Стол ( 33.40%, Бр. отговори - 334, Мъже - 130, Жени - 204 )
Без отговор ( 4.90%, Бр. отговори - 49, Мъже - 30, Жени - 19 )
Ядене ( 4.50%, Бр. отговори - 45, Мъже - 22, Жени - 23 )
Покривка ( 3.40%, Бр. отговори - 34, Мъже - 9, Жени - 25 )
Голяма ( 3.10%, Бр. отговори - 31, Мъже - 19, Жени - 12 )
Дървена ( 3.10%, Бр. отговори - 31, Мъже - 16, Жени - 15 )
Народ ( 2.70%, Бр. отговори - 27, Мъже - 10, Жени - 17 )
Ям ( 2.20%, Бр. отговори - 22, Мъже - 5, Жени - 17 )
Разтегателна ( 1.70%, Бр. отговори - 17, Мъже - 11, Жени - 6 )
За ядене ( 1.60%, Бр. отговори - 16, Мъже - 5, Жени - 11 )
Кръгла ( 1.60%, Бр. отговори - 16, Мъже - 8, Жени - 8 )
Чин ( 1.50%, Бр. отговори - 15, Мъже - 8, Жени - 7 )
Дърво ( 1.30%, Бр. отговори - 13, Мъже - 6, Жени - 7 )
Малка ( 1.30%, Бр. отговори - 13, Мъже - 8, Жени - 5 )
Хора ( 1.00%, Бр. отговори - 10, Мъже - 2, Жени - 8 )
Храна ( 1.00%, Бр. отговори - 10, Мъже - 4, Жени - 6 )
Крак ( 0.90%, Бр. отговори - 9, Мъже - 3, Жени - 6 )
Хубава ( 0.90%, Бр. отговори - 9, Мъже - 5, Жени - 4 )
За хранене ( 0.80%, Бр. отговори - 8, Мъже - 4, Жени - 4 )
Полирана ( 0.70%, Бр. отговори - 7, Мъже - 2, Жени - 5 )
Предмет ( 0.70%, Бр. отговори - 7, Мъже - 1, Жени - 6 )
Бюро ( 0.60%, Бр. отговори - 6, Мъже - 2, Жени - 4 )
Бяла ( 0.60%, Бр. отговори - 6, Мъже - 2, Жени - 4 )
Кухня ( 0.60%, Бр. отговори - 6, Мъже - 1, Жени - 5 )
Чиния ( 0.60%, Бр. отговори - 6, Мъже - 0, Жени - 6 )
Широка ( 0.60%, Бр. отговори - 6, Мъже - 6, Жени - 0 )
Кръчма ( 0.50%, Бр. отговори - 5, Мъже - 5, Жени - 0 )
Тегло ( 0.50%, Бр. отговори - 5, Мъже - 4, Жени - 1 )
Храня се ( 0.50%, Бр. отговори - 5, Мъже - 1, Жени - 4 )
Висока ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 2, Жени - 2 )
За храна ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 3, Жени - 1 )
Кухненска ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 0, Жени - 4 )
Маси ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 0, Жени - 4 )
Масивна ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 3, Жени - 1 )
Пиша ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 2, Жени - 2 )
Работна ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 2, Жени - 2 )
Тежка ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 0, Жени - 4 )
Хранене ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 2, Жени - 2 )
Земя ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 3, Жени - 0 )
Мраморна ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 0, Жени - 3 )
Ниска ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 2, Жени - 1 )
Обяд ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 0, Жени - 3 )
Писане ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 1, Жени - 2 )
Прибор ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 2, Жени - 1 )
Пълна ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 2, Жени - 1 )
Седя ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 1, Жени - 2 )
Стара ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 3, Жени - 0 )
Столове ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 1, Жени - 2 )
Тенис ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 3, Жени - 0 )
Тълпа ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 1, Жени - 2 )
Чаша ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 2, Жени - 1 )
Бира ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
Богата ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Вино ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
Гладка ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
Дъбова ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
За тенис ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
Карти ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Катедра ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Книга ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Мебел ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Мушама ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
Плодове ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
Плоскост ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Празна ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
Стая ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Строшена ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
Сядам ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Трапеза ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
Храним се ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Чинии ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Ястие ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
Аборт ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Атомна ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Баварска ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Билярдна ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Боядисана ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Бюфет ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Ваза ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Вечеря ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Вид ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Вилица ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Глава ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Гости ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Да ядем ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Денем ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Диван ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Дом ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Дума ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Дъска ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Електронна ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
За гладене ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Закуска ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Заседание ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
За услуга ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
За хляб ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
За чертане ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Зелена ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Имам ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Кабинет ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Каса ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Кафява ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Класа ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Компания ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Крака ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Легло ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Мебели ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Мероприятие ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Метална на тяло ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Метър и половина ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Мръсна ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Място за писане ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Място за работа ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Място за хранене ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Място за ядене ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Накичена ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Напред ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Наредена ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Народна ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Невдигната ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Необходима ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Никелирана ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Нова ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Обядвам ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Операция ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Оргия ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Отрупана ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Паралия ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Пейка ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Пиене ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Писалищна ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Писмена ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Писмо ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Под ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Подмазване ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Под нея ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Портрет ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Постлана ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Почивка ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Права ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Правоъгълна ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Празник ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Пълзя ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Пън ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Разгъваема ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Ресторант ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Сборно място ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Сгъваема ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Селска ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Синия ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Софра ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Сричка ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Старинна ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Столова ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Сукно ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Счупена ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Сядане ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
С ядене ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Табла ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Табуретка ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Таван ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Тайфа ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Тараба ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Тетрадка ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Течение ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Трапезария ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Трикрака ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Тяло ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Тясна ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Удобна ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Усмивка ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Учебна ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Училище ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Училищна ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Физика ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Хляб ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Холна ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Чанта ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Чаши ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Червена ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Чертеж ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Четири крака ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Човешка ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Чук ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Шише ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Ядем ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Яхния ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Краве ( 19.30%, Бр. отговори - 193, Мъже - 80, Жени - 113 )
Без отговор ( 9.50%, Бр. отговори - 95, Мъже - 48, Жени - 47 )
Сирене ( 6.30%, Бр. отговори - 63, Мъже - 20, Жени - 43 )
Олио ( 5.40%, Бр. отговори - 54, Мъже - 19, Жени - 35 )
Хляб ( 4.00%, Бр. отговори - 40, Мъже - 8, Жени - 32 )
Филия ( 3.80%, Бр. отговори - 38, Мъже - 6, Жени - 32 )
Мед ( 3.60%, Бр. отговори - 36, Мъже - 11, Жени - 25 )
Бензин ( 3.00%, Бр. отговори - 30, Мъже - 25, Жени - 5 )
Машинно ( 2.30%, Бр. отговори - 23, Мъже - 13, Жени - 10 )
Грес ( 2.10%, Бр. отговори - 21, Мъже - 16, Жени - 5 )
Мазно ( 1.90%, Бр. отговори - 19, Мъже - 8, Жени - 11 )
Мас ( 1.70%, Бр. отговори - 17, Мъже - 6, Жени - 11 )
Чисто ( 1.70%, Бр. отговори - 17, Мъже - 9, Жени - 8 )
Маргарин ( 1.50%, Бр. отговори - 15, Мъже - 2, Жени - 13 )
Ядене ( 1.50%, Бр. отговори - 15, Мъже - 7, Жени - 8 )
Кола ( 1.30%, Бр. отговори - 13, Мъже - 11, Жени - 2 )
Крава ( 1.20%, Бр. отговори - 12, Мъже - 4, Жени - 8 )
Мляко ( 1.10%, Бр. отговори - 11, Мъже - 2, Жени - 9 )
Мазнина ( 0.90%, Бр. отговори - 9, Мъже - 1, Жени - 8 )
Диференциално ( 0.80%, Бр. отговори - 8, Мъже - 8, Жени - 0 )
За кола ( 0.80%, Бр. отговори - 8, Мъже - 5, Жени - 3 )
За ядене ( 0.80%, Бр. отговори - 8, Мъже - 5, Жени - 3 )
Мажа ( 0.80%, Бр. отговори - 8, Мъже - 3, Жени - 5 )
Черно ( 0.80%, Бр. отговори - 8, Мъже - 6, Жени - 2 )
Машина ( 0.70%, Бр. отговори - 7, Мъже - 4, Жени - 3 )
Вкусно ( 0.60%, Бр. отговори - 6, Мъже - 2, Жени - 4 )
Смазка ( 0.60%, Бр. отговори - 6, Мъже - 4, Жени - 2 )
Течно ( 0.60%, Бр. отговори - 6, Мъже - 3, Жени - 3 )
Хубаво ( 0.60%, Бр. отговори - 6, Мъже - 3, Жени - 3 )
Ям ( 0.60%, Бр. отговори - 6, Мъже - 5, Жени - 1 )
Блажно ( 0.50%, Бр. отговори - 5, Мъже - 0, Жени - 5 )
Гъсто ( 0.50%, Бр. отговори - 5, Мъже - 4, Жени - 1 )
Храна ( 0.50%, Бр. отговори - 5, Мъже - 2, Жени - 3 )
Двигател ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 3, Жени - 1 )
Двигателно ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 4, Жени - 0 )
Топено ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 1, Жени - 3 )
Чай ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 2, Жени - 2 )
Шел ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 3, Жени - 1 )
Бяло ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 0, Жени - 3 )
Вода ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 1, Жени - 2 )
Дизелово ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 3, Жени - 0 )
Дървено ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 1, Жени - 2 )
Картер ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 3, Жени - 0 )
Конфитюр ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 1, Жени - 2 )
Маслен ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 1, Жени - 2 )
Моторно ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 3, Жени - 0 )
Нож ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 1, Жени - 2 )
Обичам ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 1, Жени - 2 )
Овче ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 3, Жени - 0 )
Пакетче ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 0, Жени - 3 )
Пържа ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 1, Жени - 2 )
Сандвич ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 2, Жени - 1 )
Гориво ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Диона супер ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
Жълто ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
За мазане ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Крем ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
Лагер ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
Мазен ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
Мазут ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Маслини ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Монтьор ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
Мотор ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Огън ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
Оливия ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Прясно ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
Разтопено ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
Розово ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
Свинско ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
Сладко ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Слънчоглед ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Сол ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
Червен пипер ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Яйце ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
Ям ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
Автомобилно ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Автомобилно М10Д ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Антифриз ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Баница ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
В колата ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
В огъня ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Вода и сирене ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Глад ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Гладен съм ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Гладко ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Готвене ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Готвя ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Домашно ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Дъх ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Етерично ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
За гозба ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
За какво ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Закуска ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
За смазка ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
За чай ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Зелено ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Изгоряло ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Изтича ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Картофи ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Кашкавал ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Лепкаво ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Лепна ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Лесно ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Лютеница ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Мазане ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Манджа ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Маслиново ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Машинно масло ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
М 10 ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Меко ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Млечен продукт ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Много ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Мръсно ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Наливно ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Нафта ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Нефт ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Не ям ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Обвивка ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Овца ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Опаковка ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
От мляко ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Отработено ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Пакетче масло ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Палачинка ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Пари ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Преработено ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Принцеса ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Противно ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Пържено ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Пюре ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Разлято ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Разтвор ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Растително ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Резервоар ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Рибено ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Рициново ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Рядко ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Слънчогледово ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Смазан ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Смазвам ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Смазване ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Смазочно ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Спирачно ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Тече ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Тиган ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Трактор ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Триене ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Трудност ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Туба ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Филийка ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Хладилник ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Хлъзгав ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Шофьор ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Ядем ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Хляб ( 30.30%, Бр. отговори - 303, Мъже - 134, Жени - 169 )
Твърд ( 12.90%, Бр. отговори - 129, Мъже - 59, Жени - 70 )
Памук ( 8.30%, Бр. отговори - 83, Мъже - 29, Жени - 54 )
Без отговор ( 5.90%, Бр. отговори - 59, Мъже - 34, Жени - 25 )
Човек ( 4.20%, Бр. отговори - 42, Мъже - 21, Жени - 21 )
Корав ( 3.60%, Бр. отговори - 36, Мъже - 22, Жени - 14 )
Дюшек ( 2.80%, Бр. отговори - 28, Мъже - 11, Жени - 17 )
Пух ( 2.00%, Бр. отговори - 20, Мъже - 8, Жени - 12 )
Пухкав ( 1.90%, Бр. отговори - 19, Мъже - 5, Жени - 14 )
Топъл ( 1.70%, Бр. отговори - 17, Мъже - 7, Жени - 10 )
Стол ( 1.40%, Бр. отговори - 14, Мъже - 5, Жени - 9 )
Характер ( 1.20%, Бр. отговори - 12, Мъже - 4, Жени - 8 )
Креват ( 1.10%, Бр. отговори - 11, Мъже - 5, Жени - 6 )
Сняг ( 1.10%, Бр. отговори - 11, Мъже - 5, Жени - 6 )
Възглавница ( 1.00%, Бр. отговори - 10, Мъже - 7, Жени - 3 )
Диван ( 0.80%, Бр. отговори - 8, Мъже - 2, Жени - 6 )
Метал ( 0.80%, Бр. отговори - 8, Мъже - 3, Жени - 5 )
Плат ( 0.80%, Бр. отговори - 8, Мъже - 2, Жени - 6 )
Легло ( 0.60%, Бр. отговори - 6, Мъже - 1, Жени - 5 )
Лек ( 0.50%, Бр. отговори - 5, Мъже - 3, Жени - 2 )
Молив ( 0.50%, Бр. отговори - 5, Мъже - 2, Жени - 3 )
Слаб ( 0.50%, Бр. отговори - 5, Мъже - 2, Жени - 3 )
Гъба ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 2, Жени - 2 )
Килим ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 2, Жени - 2 )
Восък ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 2, Жени - 1 )
Добър ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 2, Жени - 1 )
Дунапрен ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 1, Жени - 2 )
Душа ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 3, Жени - 0 )
Ковък ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 1, Жени - 2 )
Кресло ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 0, Жени - 3 )
Крехък ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 1, Жени - 2 )
Мед ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 2, Жени - 1 )
Плод ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 1, Жени - 2 )
Твърдост ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 0, Жени - 3 )
Фотьойл ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 1, Жени - 2 )
Цвят ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 2, Жени - 1 )
Юрган ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 1, Жени - 2 )
Дебел ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
Качество ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Климат ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
Лигав ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
Мекотело ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
Мекушав ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
Мъж ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
Олово ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
Сирене ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Сърце ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
Топло ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
Тяло ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Удобен ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
Член ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
Асфалт ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Балдахин ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Баница ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Безволев ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Безхарактерен ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Благ ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Геврек ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Гипс ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Говор ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Графит ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Груб ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Гума ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Гъвкав ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Гърда ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Да се изпече ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Доблест ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Добър човек ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Домат ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Живак ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Звяр ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Кал ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Калай ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Кално ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Кекс ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Киро ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Кожа ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Кораво ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Коса ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Котарак ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Коте ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Край ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Кренвирш ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Кротък ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Лед ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Леке ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Лепкав ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Лесно мачкаем ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Лицемер ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Лошо ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Медуза ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Меко ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Мек хляб ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Мечок ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Много ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Моля ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Мухлясъл ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Не е хубаво ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Неизбежност ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Непохватен ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Несериозен ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Нетвърд ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Нещо ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
одеяло ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Отмекнал ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Отпуснат ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Пиленце ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Пипане ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Плазма ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Плитък ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Плосък ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Под ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Подвижен ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
По душа ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Предмет ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Пресен ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Приятен ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Приятно ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Пролет ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Пръст ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Пухче ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Разкашкан ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Сладък ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Слама ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Сочен ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Сребро ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Стига с меки ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Тих ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Тлъст ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Топъл хляб ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Търлък ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Удобство ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Флитууд Мек ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Хубав ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Чар ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Черен ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Чорап ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Свинско ( 11.40%, Бр. отговори - 114, Мъже - 61, Жени - 53 )
Ям ( 5.20%, Бр. отговори - 52, Мъже - 29, Жени - 23 )
Телешко ( 5.10%, Бр. отговори - 51, Мъже - 28, Жени - 23 )
Пържола ( 4.60%, Бр. отговори - 46, Мъже - 17, Жени - 29 )
Агнешко ( 3.70%, Бр. отговори - 37, Мъже - 19, Жени - 18 )
Ядене ( 3.60%, Бр. отговори - 36, Мъже - 11, Жени - 25 )
Без отговор ( 3.50%, Бр. отговори - 35, Мъже - 18, Жени - 17 )
Червено ( 3.10%, Бр. отговори - 31, Мъже - 10, Жени - 21 )
Хляб ( 3.00%, Бр. отговори - 30, Мъже - 18, Жени - 12 )
Храна ( 2.60%, Бр. отговори - 26, Мъже - 10, Жени - 16 )
Филм ( 2.40%, Бр. отговори - 24, Мъже - 10, Жени - 14 )
Овче ( 2.20%, Бр. отговори - 22, Мъже - 17, Жени - 5 )
Животно ( 1.90%, Бр. отговори - 19, Мъже - 4, Жени - 15 )
Печено ( 1.90%, Бр. отговори - 19, Мъже - 10, Жени - 9 )
Кръв ( 1.70%, Бр. отговори - 17, Мъже - 6, Жени - 11 )
Салам ( 1.50%, Бр. отговори - 15, Мъже - 4, Жени - 11 )
Говеждо ( 1.30%, Бр. отговори - 13, Мъже - 8, Жени - 5 )
Мляко ( 1.30%, Бр. отговори - 13, Мъже - 3, Жени - 10 )
Прасе ( 1.30%, Бр. отговори - 13, Мъже - 11, Жени - 2 )
Вкусно ( 1.20%, Бр. отговори - 12, Мъже - 6, Жени - 6 )
Свиня ( 1.10%, Бр. отговори - 11, Мъже - 5, Жени - 6 )
Агне ( 0.90%, Бр. отговори - 9, Мъже - 4, Жени - 5 )
За ядене ( 0.90%, Бр. отговори - 9, Мъже - 3, Жени - 6 )
Колбаси ( 0.90%, Бр. отговори - 9, Мъже - 5, Жени - 4 )
Овца ( 0.90%, Бр. отговори - 9, Мъже - 4, Жени - 5 )
Сурово ( 0.90%, Бр. отговори - 9, Мъже - 1, Жени - 8 )
Тлъсто ( 0.90%, Бр. отговори - 9, Мъже - 5, Жени - 4 )
Хубаво ( 0.90%, Бр. отговори - 9, Мъже - 3, Жени - 6 )
Кайма ( 0.80%, Бр. отговори - 8, Мъже - 2, Жени - 6 )
Бут ( 0.70%, Бр. отговори - 7, Мъже - 1, Жени - 6 )
Крава ( 0.70%, Бр. отговори - 7, Мъже - 5, Жени - 2 )
Краве ( 0.70%, Бр. отговори - 7, Мъже - 6, Жени - 1 )
Прясно ( 0.70%, Бр. отговори - 7, Мъже - 2, Жени - 5 )
Развалено ( 0.70%, Бр. отговори - 7, Мъже - 2, Жени - 5 )
Филе ( 0.70%, Бр. отговори - 7, Мъже - 1, Жени - 6 )
Много ( 0.60%, Бр. отговори - 6, Мъже - 3, Жени - 3 )
Парче ( 0.60%, Бр. отговори - 6, Мъже - 2, Жени - 4 )
Пиле ( 0.60%, Бр. отговори - 6, Мъже - 1, Жени - 5 )
Кюфте ( 0.50%, Бр. отговори - 5, Мъже - 3, Жени - 2 )
Мръвка ( 0.50%, Бр. отговори - 5, Мъже - 2, Жени - 3 )
Бизонско ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 4, Жени - 0 )
Къс ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 2, Жени - 2 )
Луканка ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 0, Жени - 4 )
Нож ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 1, Жени - 3 )
Пържоли ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 0, Жени - 4 )
Риба ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 2, Жени - 2 )
Скъпо ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 2, Жени - 2 )
Жилаво ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 1, Жени - 2 )
Кокъл ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 0, Жени - 3 )
Магазин ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 2, Жени - 1 )
Месар ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 3, Жени - 0 )
Месарница ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 2, Жени - 1 )
Овнешко ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 1, Жени - 2 )
Опашка ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 1, Жени - 2 )
Пилешко ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 3, Жени - 0 )
Птиче ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 3, Жени - 0 )
Скара ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 2, Жени - 1 )
Теле ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 0, Жени - 3 )
Варено ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
Вид колбаси ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
Вино ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Вкус ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Вмирисано ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
Гладен ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
Гозба ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
Животинско ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
Зеленчук ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Кебап ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Кебапчета ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Кланица ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
Колбас ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Крехко ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
Кюфтета ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Лошо ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Лъв ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
Манджа ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
Необходимост ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Няма ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
Обичам ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Обяд ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
Осем ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Отвратително ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
Плът ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
Сладко ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Суджук ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Тиган ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
Фрикасе ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
Хранене ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Цена ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
Червей ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Човешко ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Апетит ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Бакалия ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Белтък ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Биволско ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Бяло ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Варя ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Вегетарианец ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Вкусно нещо ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Вол ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
В хладилника ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Вълк ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Геометрия ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Грил ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Гювеч ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Да ядем ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Добитък ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Елен ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Евтино ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Експонат ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
За варене ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Заек ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Заклана овца ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Замразено ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Звяр ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Калории ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Кантар ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Карантия ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Картофи ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Касапин ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Касапница ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Кокошо ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Кон ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Конско ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Конско кисело ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Котка ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Кръвожадност ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Кухня ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Куче ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Кучешко ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Кърваво ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Лешояд ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Ловец ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Лош ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Мазно ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Малко ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Мезе ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Месен ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Месояден ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Местен ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Мирише ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Мляно ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Мозък ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Мокро ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Мръвки ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Музейна ценност ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Не е много вкусно ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Не ям ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 0 )
Няма агнешко ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Ориз ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
От прасе ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
От птица ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Отрова ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Панталон ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Пастет ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Пека ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Плодове ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Продукт ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Птица ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Пуйка ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Пържа ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Пържено ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Разфасовано ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Рядкост ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Свинска пържола ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Сланина ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Смърт ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Сол ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Соя ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Стрелба ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Супа ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Съзерцание ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Теленце ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Тоалетна ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Трифон Зарезан ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Филия ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Филмът ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Хали ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Храним се ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Храня се ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Хубаво нещо ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Човек ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Шишове ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Шишчета ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Шол ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Шунка ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Ябълка ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Желязо ( 19.90%, Бр. отговори - 199, Мъже - 88, Жени - 111 )
Стомана ( 13.50%, Бр. отговори - 135, Мъже - 73, Жени - 62 )
Без отговор ( 6.50%, Бр. отговори - 65, Мъже - 31, Жени - 34 )
Ковък ( 4.40%, Бр. отговори - 44, Мъже - 9, Жени - 35 )
Злато ( 4.10%, Бр. отговори - 41, Мъже - 18, Жени - 23 )
Чугун ( 3.40%, Бр. отговори - 34, Мъже - 23, Жени - 11 )
Мед ( 2.70%, Бр. отговори - 27, Мъже - 9, Жени - 18 )
Твърд ( 2.40%, Бр. отговори - 24, Мъже - 12, Жени - 12 )
Дърво ( 2.30%, Бр. отговори - 23, Мъже - 7, Жени - 16 )
Олово ( 2.30%, Бр. отговори - 23, Мъже - 9, Жени - 14 )
Студен ( 2.00%, Бр. отговори - 20, Мъже - 7, Жени - 13 )
Завод ( 1.80%, Бр. отговори - 18, Мъже - 8, Жени - 10 )
Благороден ( 1.50%, Бр. отговори - 15, Мъже - 6, Жени - 9 )
Тежък ( 1.30%, Бр. отговори - 13, Мъже - 7, Жени - 6 )
Сребро ( 1.00%, Бр. отговори - 10, Мъже - 2, Жени - 8 )
Блясък ( 0.90%, Бр. отговори - 9, Мъже - 4, Жени - 5 )
Руда ( 0.90%, Бр. отговори - 9, Мъже - 5, Жени - 4 )
Цветен ( 0.90%, Бр. отговори - 9, Мъже - 6, Жени - 3 )
Черен ( 0.90%, Бр. отговори - 9, Мъже - 5, Жени - 4 )
Машина ( 0.80%, Бр. отговори - 8, Мъже - 4, Жени - 4 )
Мек ( 0.80%, Бр. отговори - 8, Мъже - 3, Жени - 5 )
Никел ( 0.70%, Бр. отговори - 7, Мъже - 2, Жени - 5 )
Платина ( 0.70%, Бр. отговори - 7, Мъже - 3, Жени - 4 )
Алуминий ( 0.60%, Бр. отговори - 6, Мъже - 0, Жени - 6 )
Нож ( 0.60%, Бр. отговори - 6, Мъже - 2, Жени - 4 )
Сплав ( 0.60%, Бр. отговори - 6, Мъже - 1, Жени - 5 )
Чук ( 0.60%, Бр. отговори - 6, Мъже - 2, Жени - 4 )
Здрав ( 0.50%, Бр. отговори - 5, Мъже - 2, Жени - 3 )
Сив ( 0.50%, Бр. отговори - 5, Мъже - 3, Жени - 2 )
Бляскав ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 2, Жени - 2 )
Гладък ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 3, Жени - 1 )
Кремиковци ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 3, Жени - 1 )
Леяр ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 0, Жени - 4 )
Слово ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 1, Жени - 3 )
Сребрист ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 3, Жени - 1 )
Химия ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 1, Жени - 3 )
Цинк ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 3, Жени - 1 )
А1 ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 1, Жени - 2 )
Блестящ ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 0, Жени - 3 )
Бял ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 1, Жени - 2 )
Горещ ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 3, Жени - 0 )
Железен ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 3, Жени - 0 )
Звън ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 0, Жени - 3 )
Златен ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 3, Жени - 0 )
Кораб ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 2, Жени - 1 )
Ламарина ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 0, Жени - 3 )
Пари ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 2, Жени - 1 )
Пещ ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 0, Жени - 3 )
Практика ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 2, Жени - 1 )
Самолет ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 1, Жени - 2 )
Сребърен ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 1, Жени - 2 )
Алуминиев ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Бакър ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Живак ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
За обработка ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
Зелен ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
Ключ ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Корозия ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
Лея ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
Лъскав ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
Металургия ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Пръчка ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
Работа ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Разтопен ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
Силен ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Струг ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
Студ ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
Танк ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
Химическа промишленост ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
Червено ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
Блокче ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Бормашина ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Брава ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Бронз ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Валцовам ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Вода ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Въздух ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Голям ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Горене ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Греди ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Добив ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Дръжка ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Дуралуминий ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Елемент ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Емблема ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Жълт ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Закалка ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Земно придобиване ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Знак ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Иво ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Игла ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Инструмент ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Казан ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Калай ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Ключове ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Кова ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Кован ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Ковано желязо ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Ковач ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Ковачница ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Кове ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Ковкост ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Кран ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Кубче ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Културно достижение ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Къс ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Си ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Легиран ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Леене ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Лек ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Лъжица ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Малко ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Манган ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Марка ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Машини ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Медал ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Метален ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Метално ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Меч ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Молив ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Нажежен ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Натрий ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Нещо сребристо ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Никелирам ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Нит ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Or ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Оръжие ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Ос ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Остро ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Отливка ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Пирит ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Пластина ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Плексиглас ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Правя ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Пръстен ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Прът ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Първа необходимост ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Работим ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Релса ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Робот ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Рядък ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Святка ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Скулптура ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Скъп ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Слаб ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Сребристо бял ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Стар ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Стоманени конструкции ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Студенина ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Студено ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Студено и твърдо ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Тенекия ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Технология ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Туба ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Тънък ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Търнокоп ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Тяло ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Улук ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Фабрика ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Химик ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Химичен елемент ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Хладен ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Хубав ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Цивилизация ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Цип ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Човек ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Якост ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Без отговор ( 13.10%, Бр. отговори - 131, Мъже - 63, Жени - 68 )
Блян ( 7.10%, Бр. отговори - 71, Мъже - 20, Жени - 51 )
Голяма ( 5.00%, Бр. отговори - 50, Мъже - 27, Жени - 23 )
Желание ( 4.70%, Бр. отговори - 47, Мъже - 18, Жени - 29 )
Сън ( 4.10%, Бр. отговори - 41, Мъже - 15, Жени - 26 )
Несбъдната ( 3.50%, Бр. отговори - 35, Мъже - 14, Жени - 21 )
Хубава ( 2.20%, Бр. отговори - 22, Мъже - 7, Жени - 15 )
Мечтая ( 2.10%, Бр. отговори - 21, Мъже - 10, Жени - 11 )
Неосъществима ( 1.90%, Бр. отговори - 19, Мъже - 10, Жени - 9 )
Бъдеще ( 1.60%, Бр. отговори - 16, Мъже - 6, Жени - 10 )
Сбъдната ( 1.60%, Бр. отговори - 16, Мъже - 11, Жени - 5 )
Щастие ( 1.30%, Бр. отговори - 13, Мъже - 5, Жени - 8 )
Идеал ( 1.20%, Бр. отговори - 12, Мъже - 5, Жени - 7 )
Фантазия ( 1.10%, Бр. отговори - 11, Мъже - 6, Жени - 5 )
Желая ( 1.00%, Бр. отговори - 10, Мъже - 4, Жени - 6 )
Химера ( 1.00%, Бр. отговори - 10, Мъже - 5, Жени - 5 )
Илюзия ( 0.90%, Бр. отговори - 9, Мъже - 5, Жени - 4 )
Копнеж ( 0.90%, Бр. отговори - 9, Мъже - 3, Жени - 6 )
Печка ( 0.90%, Бр. отговори - 9, Мъже - 7, Жени - 2 )
Моя ( 0.80%, Бр. отговори - 8, Мъже - 8, Жени - 0 )
Радост ( 0.80%, Бр. отговори - 8, Мъже - 2, Жени - 6 )
Цел ( 0.80%, Бр. отговори - 8, Мъже - 2, Жени - 6 )
Кола ( 0.70%, Бр. отговори - 7, Мъже - 5, Жени - 2 )
Мечтател ( 0.70%, Бр. отговори - 7, Мъже - 2, Жени - 5 )
Неосъществена ( 0.70%, Бр. отговори - 7, Мъже - 2, Жени - 5 )
Студент ( 0.70%, Бр. отговори - 7, Мъже - 2, Жени - 5 )
Искам ( 0.60%, Бр. отговори - 6, Мъже - 3, Жени - 3 )
Космос ( 0.60%, Бр. отговори - 6, Мъже - 4, Жени - 2 )
Красива ( 0.60%, Бр. отговори - 6, Мъже - 1, Жени - 5 )
Мираж ( 0.60%, Бр. отговори - 6, Мъже - 3, Жени - 3 )
Надежда ( 0.60%, Бр. отговори - 6, Мъже - 2, Жени - 4 )
Сбъдване ( 0.60%, Бр. отговори - 6, Мъже - 2, Жени - 4 )
Съкровена ( 0.60%, Бр. отговори - 6, Мъже - 2, Жени - 4 )
Човешка ( 0.60%, Бр. отговори - 6, Мъже - 4, Жени - 2 )
Живот ( 0.50%, Бр. отговори - 5, Мъже - 0, Жени - 5 )
Мисля ( 0.50%, Бр. отговори - 5, Мъже - 2, Жени - 3 )
Реалност ( 0.50%, Бр. отговори - 5, Мъже - 3, Жени - 2 )
Светла ( 0.50%, Бр. отговори - 5, Мъже - 1, Жени - 4 )
Далечна ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 3, Жени - 1 )
Действителност ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 1, Жени - 3 )
Заветна ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 2, Жени - 2 )
Летя ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 1, Жени - 3 )
Мисъл ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 3, Жени - 1 )
Неосъществени ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 1, Жени - 3 )
Осъществена ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 1, Жени - 3 )
Осъществима ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 2, Жени - 2 )
Пари ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 3, Жени - 1 )
Полет ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 2, Жени - 2 )
Прекрасна ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 1, Жени - 3 )
Силна ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 2, Жени - 2 )
Чудна ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 4, Жени - 0 )
Анада ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 0, Жени - 3 )
Единствена ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 2, Жени - 1 )
Екскурзия ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 0, Жени - 3 )
За нещо ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 0, Жени - 3 )
Идея ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 2, Жени - 1 )
Изпълнена ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 1, Жени - 2 )
Имам ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 0, Жени - 3 )
Стремеж ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 2, Жени - 1 )
Велика ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Въображение ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Вяра ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
Дете ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
Детство ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Добра ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
Дългоочаквана ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Желана ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
Идилия ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
Космонавт ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
Крилата ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
Любов ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Малка ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
Мечтаещ ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Много ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
Морето ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
Надявам се ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Невъзможност ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Недостижима ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
Недостижимост ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Нереално ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
Нереалност ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
От детството ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
Победа ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Пътувам ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Пътуване ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
Розово ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
Тъга ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Утопия ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Хубаво ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
Щастлива ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
Безкрайна ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Безумие ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Безумна ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Блаженство ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Бленуване ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Близък ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Бляскава ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Болка ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Борба ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Бриджит ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Бяла ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Вдъхновение ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Великолепна ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Вила ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
ВИФ ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Волга ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Волна ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Вселена ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
ВУЗ ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Възможност ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Глупост ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Глупости ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Да го имам ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Да завърша ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Да имам нещо ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Да летя ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Да любя ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Да направиш нещо ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Да направя нещо ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Да полетя към небето ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Да работя ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Да се сбъдне ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Да сполуча ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Да стана добра ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Да стана космонавт ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Да стана лекар ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Да стане ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Да стане нещо ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Да съм богат ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Деца ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Диплома ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Дипломиране ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Дълга ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Единствено ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Екзюпери ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Емоция ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Желателно ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Жена ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Живея ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
За апартамент ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Забрава ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
За всяко едно ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
За какво ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
За любов ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Замислена ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
За светло бъдеще ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Идеалист ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Идея фикс ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Идна ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Измама ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Инженер ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Интересна ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Интимна ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Искане ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Истинска ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Каквото се случи ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Касетофон ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Кисел ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Колет ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Композитор ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Копнение ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Кораб ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Красива жена ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Красив живот ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Красиво ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Крила ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Кумир ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Късмет ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Лекар ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Летя в облаците ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Лична ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Личност ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Лхотце ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Лъжа ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Любовна ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Лято ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Мен ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Мечтая за приятелката си ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Мечти ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Мир ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Мисли хубаво ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Мисля за нещо ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Млад ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Моля ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Момиче ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Море ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Музика ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Мъж ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Мъка ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
На поета ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Небе ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Невидимост ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Необятна ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Невъзможна ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Недостигната ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Недостижимо ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Неизвестност ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Непостижимо ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Непримирима ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Непримиримо ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Несподелена ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Нещастие ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Нещо ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Нещо хубаво ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Нея ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Няма ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Нямам ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Обич ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Обичта ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Огромна ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Око ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Осъществявам ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Отдавнашната ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Паста ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Планета ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Плач ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Поглед ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Поет ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Постигам ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Постижима ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Почивка ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Празна ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Празно ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Привлекателна ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Приказка ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Приятна ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Пролет ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Професия ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Птица ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Работа в София ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Радостна ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Разсейване ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Реалицазия ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Регламент ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Самочувствие ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Сбъднала се ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Сватба ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Сватосване ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Светлина ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Свидна ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Свобода ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Свободна ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Свята ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Седнал ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Синьо ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Сияйна ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Ски ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
След два месеца ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Случило се нещо хубаво ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Слънце ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Смисъл ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
София ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Спомен ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Стара ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Стая ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Студена ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Съдба ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Съкровище ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Сънува ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Сънувам ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Тайна ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Турист ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Уволнение ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Умна ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Умора ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Унес ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Упорита ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Устрем ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Утвърдена ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Утеха ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Фея ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Фолксваген ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Хипотеза ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Хубаво нещо ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Часовник ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Често ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Човек ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Чудесна ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Чудо ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Шуман ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Без отговор ( 12.30%, Бр. отговори - 123, Мъже - 52, Жени - 71 )
Разсъждавам ( 6.30%, Бр. отговори - 63, Мъже - 26, Жени - 37 )
Мечтая ( 4.00%, Бр. отговори - 40, Мъже - 13, Жени - 27 )
Съществувам ( 3.80%, Бр. отговори - 38, Мъже - 8, Жени - 30 )
Ум ( 3.50%, Бр. отговори - 35, Мъже - 15, Жени - 20 )
Много ( 3.20%, Бр. отговори - 32, Мъже - 22, Жени - 10 )
Нещо ( 2.70%, Бр. отговори - 27, Мъже - 9, Жени - 18 )
Умувам ( 2.40%, Бр. отговори - 24, Мъже - 10, Жени - 14 )
За нещо ( 1.80%, Бр. отговори - 18, Мъже - 12, Жени - 6 )
Живея ( 1.70%, Бр. отговори - 17, Мъже - 9, Жени - 8 )
Мозък ( 1.70%, Бр. отговори - 17, Мъже - 4, Жени - 13 )
Мисъл ( 1.50%, Бр. отговори - 15, Мъже - 3, Жени - 12 )
Творя ( 1.20%, Бр. отговори - 12, Мъже - 4, Жени - 8 )
Бързо ( 1.10%, Бр. отговори - 11, Мъже - 4, Жени - 7 )
Не мисля ( 1.10%, Бр. отговори - 11, Мъже - 6, Жени - 5 )
Чувствувам ( 1.10%, Бр. отговори - 11, Мъже - 6, Жени - 5 )
Задача ( 1.00%, Бр. отговори - 10, Мъже - 3, Жени - 7 )
Мечта ( 1.00%, Бр. отговори - 10, Мъже - 7, Жени - 3 )
Чета ( 1.00%, Бр. отговори - 10, Мъже - 4, Жени - 6 )
Уча ( 0.90%, Бр. отговори - 9, Мъже - 4, Жени - 5 )
За бъдещето ( 0.80%, Бр. отговори - 8, Мъже - 6, Жени - 2 )
За теб ( 0.80%, Бр. отговори - 8, Мъже - 3, Жени - 5 )
Зная ( 0.80%, Бр. отговори - 8, Мъже - 3, Жени - 5 )
Хубаво ( 0.80%, Бр. отговори - 8, Мъже - 5, Жени - 3 )
Бавно ( 0.70%, Бр. отговори - 7, Мъже - 5, Жени - 2 )
Дълго ( 0.70%, Бр. отговори - 7, Мъже - 2, Жени - 5 )
Нищо ( 0.70%, Бр. отговори - 7, Мъже - 5, Жени - 2 )
Трудно ( 0.70%, Бр. отговори - 7, Мъже - 4, Жени - 3 )
Често ( 0.70%, Бр. отговори - 7, Мъже - 2, Жени - 5 )
За любов ( 0.60%, Бр. отговори - 6, Мъже - 5, Жени - 1 )
Идея ( 0.60%, Бр. отговори - 6, Мъже - 4, Жени - 2 )
Мога ( 0.60%, Бр. отговори - 6, Мъже - 5, Жени - 1 )
Работя ( 0.60%, Бр. отговори - 6, Мъже - 0, Жени - 6 )
Размишлявам ( 0.60%, Бр. отговори - 6, Мъже - 4, Жени - 2 )
Решавам ( 0.60%, Бр. отговори - 6, Мъже - 1, Жени - 5 )
Глава ( 0.50%, Бр. отговори - 5, Мъже - 1, Жени - 4 )
Думи ( 0.50%, Бр. отговори - 5, Мъже - 3, Жени - 2 )
Дълбоко ( 0.50%, Бр. отговори - 5, Мъже - 2, Жени - 3 )
Пиша ( 0.50%, Бр. отговори - 5, Мъже - 2, Жени - 3 )
Помня ( 0.50%, Бр. отговори - 5, Мъже - 2, Жени - 3 )
Умен ( 0.50%, Бр. отговори - 5, Мъже - 2, Жени - 3 )
Винаги ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 2, Жени - 2 )
Всичко ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 0, Жени - 4 )
Говоря ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 1, Жени - 3 )
За него ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 0, Жени - 4 )
За уволнение ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 4, Жени - 0 )
Мислител ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 1, Жени - 3 )
Не мога ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 2, Жени - 2 )
Слабо ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 4, Жени - 0 )
Спя ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 1, Жени - 3 )
Сънувам ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 2, Жени - 2 )
Действувам ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 1, Жени - 2 )
Добре ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 2, Жени - 1 )
Добро ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 3, Жени - 0 )
За всичко ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 3, Жени - 0 )
Задачи ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 0, Жени - 3 )
Зъдълбочено ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 1, Жени - 2 )
За жена ми ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 3, Жени - 0 )
Малко ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 2, Жени - 1 )
Мисли ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 1, Жени - 2 )
На глас ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 1, Жени - 2 )
Памет ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 1, Жени - 2 )
Правя ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 1, Жени - 2 )
Съзерцавам ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 1, Жени - 2 )
Човек ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 3, Жени - 0 )
Да направя ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
Да уча ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
Желание ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
За живота ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
За утре ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
Значи съществувам ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
Измъчвам се ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Изпит ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Изпитване ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Какво ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
Левски-Спартак ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
Лежа ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Ленин ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Много неща ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Може би ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
Момичета ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Мълчание ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Напрягам се ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
Песен ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Помислих ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
Размисъл ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
Решение ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
Рядко ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
С глава ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
М... си ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
Следователно съществувам ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
Смятам ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
Съобразявам ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
Съчинявам ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
Твърдя ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
Трезво ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
Трудя се ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Тъгувам ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
Умно ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Чудя се ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Абстрактно ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Аз ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Ако мога ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Акъл ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Бъдеще ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Вариант ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Велик ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Велика ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Вече не ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Вечер ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Вечност ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Видях ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Внимателно ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Воля ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Всякакво ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
В час ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Въпрос ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Вярно ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Главоболие ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Глупост ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Глупости ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Голям ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Да ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Давам ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Да направя нещо ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Да отида ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Да постигна ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Да постигна цел ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Да се уволня ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Да ходя ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Да ходя нанякъде ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Да ям ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Двоумя се ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Дискусия ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Доброто ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Едва ли ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
За брата ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Загрижен ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
За детето ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
За дома ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Задълбочен ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
За кола ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Замислен ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Замисъл ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
За момиче ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
За работа ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
За село ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
За семейството си ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
За училище ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
За хората ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
За хубаво ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Защо ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Значи живея ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Идеализирам ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Идиотщина ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Излишно ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Измислих ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Интересувам се ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Искам ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
И уча ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Казвам ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Книга ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Кола ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Коса ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Лошо ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Майка ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Маркс ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Математика ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Мечти ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Мислене ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Мислят ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Много работи ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Много работи ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Много рядко ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Мое си е ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Мразя ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Мъж ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Мъка ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Мълча ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Мъча се ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Напъвам се ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Наука ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
На ум ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Научавам ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Начин ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Ненужно ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Не помня ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Непонятна ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Непрекъснато ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Неприятности ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Не сполучих ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Неспособен ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Нещо тече ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Но нищо не измислям ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Някъде ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Обсъждам ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Оживено ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Остро ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Отбягвам ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Отдих ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Очи ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Петел ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Писмо ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
По въпроса ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Поезия ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Помагам ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
По малко ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Помен ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Понякога ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Поръчение ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Постоянно ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Почивам ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Представям ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Прехвърлям ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Притеснявам се ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Приятно ми е ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Проблем ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Процес ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Пуйка ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Пътуване ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Разговарям ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Размислям ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Размишление ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Разсъдък ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Разум ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Разумно ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Решавам задачи ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Роман ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Рядкост ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Самота ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Седя ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Сесия ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Сещам се ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Силно ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Си нещо ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Системно ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Следя ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Случва ми се ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Слушам ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Сократ ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Спомен ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Спомням ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Спомням си ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Стол ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Стоя ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Съзнание ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Съсредоточавам се ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Съчинение ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Същност ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Тема ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Терор ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Трябва ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Тъжен ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Тъжно ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Тълпа ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Тъпак ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Удоволствие ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Умислен ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Умуване ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Урок ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Урока ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Усилен ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Усилено ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Учен ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Училище ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Фантазирам ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Фантазия ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Хубаво нещо ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Цигара ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Често за теб ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Човешки ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Щур ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Ядосвам се ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
бърз ( 35.30%, Бр. отговори - 353, Мъже - 163, Жени - 190 )
без отговор ( 6.70%, Бр. отговори - 67, Мъже - 44, Жени - 23 )
муден ( 6.70%, Бр. отговори - 67, Мъже - 29, Жени - 38 )
човек ( 5.00%, Бр. отговори - 50, Мъже - 17, Жени - 33 )
охлюв ( 2.90%, Бр. отговори - 29, Мъже - 13, Жени - 16 )
влак ( 2.80%, Бр. отговори - 28, Мъже - 9, Жени - 19 )
много ( 2.20%, Бр. отговори - 22, Мъже - 19, Жени - 3 )
ход ( 2.20%, Бр. отговори - 22, Мъже - 10, Жени - 12 )
тромав ( 2.00%, Бр. отговори - 20, Мъже - 11, Жени - 9 )
флегматичен ( 1.80%, Бр. отговори - 18, Мъже - 3, Жени - 15 )
мързелив ( 1.50%, Бр. отговори - 15, Мъже - 3, Жени - 12 )
костенурка ( 1.00%, Бр. отговори - 10, Мъже - 3, Жени - 7 )
флегма ( 1.00%, Бр. отговори - 10, Мъже - 3, Жени - 7 )
таралеж ( 0.90%, Бр. отговори - 9, Мъже - 3, Жени - 6 )
ходи ( 0.90%, Бр. отговори - 9, Мъже - 2, Жени - 7 )
бързам ( 0.70%, Бр. отговори - 7, Мъже - 1, Жени - 6 )
автобус ( 0.50%, Бр. отговори - 5, Мъже - 2, Жени - 3 )
бързо ( 0.50%, Бр. отговори - 5, Мъже - 2, Жени - 3 )
мудност ( 0.50%, Бр. отговори - 5, Мъже - 1, Жени - 4 )
мъж ( 0.50%, Бр. отговори - 5, Мъже - 1, Жени - 4 )
тежък ( 0.50%, Бр. отговори - 5, Мъже - 4, Жени - 1 )
ходя ( 0.50%, Бр. отговори - 5, Мъже - 2, Жени - 3 )
дядо ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 0, Жени - 4 )
ленив ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 1, Жени - 3 )
полекичка ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 1, Жени - 3 )
автомобил ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 2, Жени - 1 )
бягам ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 2, Жени - 1 )
дебел ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 1, Жени - 2 )
кон ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 1, Жени - 2 )
неподвижен ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 3, Жени - 0 )
повлекан ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 2, Жени - 1 )
силен ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 1, Жени - 2 )
слон ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 1, Жени - 2 )
старец ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 2, Жени - 1 )
трактор ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 3, Жени - 0 )
флегматик ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 0, Жени - 3 )
ходене ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 1, Жени - 2 )
баба ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
бавна ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
бавна ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
бързане ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
валяк ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
вървеж ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
вървя ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
жена ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
забавен ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
леко ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
лош ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
меланхолик ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
мисъл ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
мудно ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
полегнал ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
полека ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
прекалено ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
процес ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
сигурен ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
слаботелесен ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
славен ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
спокоен ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
сръчен ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
тежкар ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
темпо ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
тича ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
трамвай ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
туткав ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
аз ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 0 )
апарат ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
бавене ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
бавен ход ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
бави ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
бавно действуващ ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
бавно подвижен ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
бавя деца ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
бавя се ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
бадем ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
бегач ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
болест ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
бърза ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
бързак ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
бързане ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
бързина ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
бързоног ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Валентин ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
влак ''Тракия'' ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
влача ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
внук ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
внучка ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
вода ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
вол ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
върви ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
върви полека ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
вярно ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
глупав ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
глупак ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
грозен ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
движа се ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
действие ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
движещ ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
движи се ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
ден ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
дете ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
доста ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
жижотно ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
жираф ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
загрявам ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
заек ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
закъснение ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
здрав ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
зебра ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
играч ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
изоставам ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
какво ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
какъв ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
камион ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
камък ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
кораб ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
леле-мале ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
лемав ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
лигав ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
локомотив ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Любомир ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
малко ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
малко подвижен ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
маса ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
меланхоличен ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
меланхолия ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
мотая се ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
мравка ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
мъхльо ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
мързел ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
мързеливец ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
мъчителен ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
начин ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
не ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
не ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
немарлив ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
мързелан ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
несръчен ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
не съм ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
отиват ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
охладнявам ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
пелтек ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
пиша ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Пламен ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
повлека ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
повлеч ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
подвижен ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
походка ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
прекраасен ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
провлачен ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
прогрес ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
пътник ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
работа ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
растеж ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
рейс ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
река ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
рефлекс ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
ритъм ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
самолет ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
светксвичен ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
седя ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
сезон ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
скоро ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
скорост ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
слаб ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
слабост ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
смотан ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
спокоиствие ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
спортист ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
спринт ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
среден ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
старт ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
стимул ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
сто кг ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
стоп ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
стреснат ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
съпруг ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
танц ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
тежкоподвижен ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
тече ленива река ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
тих ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
тих ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
тих ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
тичам ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
три ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
тролей ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
труден ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
трудноподвижен ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
търтей ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
ум ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
умен ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
умерен ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
уморен ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
ходя бавно ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
хора ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
чанта ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
червей ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
чичко ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
кисело ( 13.40%, Бр. отговори - 134, Мъже - 72, Жени - 62 )
прясно ( 10.80%, Бр. отговори - 108, Мъже - 53, Жени - 55 )
пия ( 8.90%, Бр. отговори - 89, Мъже - 33, Жени - 56 )
бяло ( 6.90%, Бр. отговори - 69, Мъже - 32, Жени - 37 )
краве ( 5.50%, Бр. отговори - 55, Мъже - 26, Жени - 29 )
овче ( 5.50%, Бр. отговори - 55, Мъже - 30, Жени - 25 )
топло ( 5.50%, Бр. отговори - 55, Мъже - 24, Жени - 31 )
крава ( 4.10%, Бр. отговори - 41, Мъже - 18, Жени - 23 )
без отговор ( 2.60%, Бр. отговори - 26, Мъже - 18, Жени - 8 )
бебе ( 2.40%, Бр. отговори - 24, Мъже - 4, Жени - 20 )
кафе ( 1.40%, Бр. отговори - 14, Мъже - 5, Жени - 9 )
сирене ( 1.30%, Бр. отговори - 13, Мъже - 10, Жени - 3 )
закуска ( 1.20%, Бр. отговори - 12, Мъже - 6, Жени - 6 )
сладко ( 1.20%, Бр. отговори - 12, Мъже - 7, Жени - 5 )
храна ( 1.20%, Бр. отговори - 12, Мъже - 5, Жени - 7 )
захар ( 1.10%, Бр. отговори - 11, Мъже - 2, Жени - 9 )
масло ( 1.00%, Бр. отговори - 10, Мъже - 2, Жени - 8 )
горещо ( 0.90%, Бр. отговори - 9, Мъже - 3, Жени - 6 )
вода ( 0.80%, Бр. отговори - 8, Мъже - 5, Жени - 3 )
боза ( 0.70%, Бр. отговори - 7, Мъже - 3, Жени - 4 )
овца ( 0.70%, Бр. отговори - 7, Мъже - 3, Жени - 4 )
чаша ( 0.70%, Бр. отговори - 7, Мъже - 0, Жени - 7 )
айрян ( 0.60%, Бр. отговори - 6, Мъже - 1, Жени - 5 )
какао ( 0.60%, Бр. отговори - 6, Мъже - 0, Жени - 6 )
коза ( 0.60%, Бр. отговори - 6, Мъже - 1, Жени - 5 )
хляб ( 0.60%, Бр. отговори - 6, Мъже - 3, Жени - 3 )
чай ( 0.60%, Бр. отговори - 6, Мъже - 3, Жени - 3 )
котка ( 0.50%, Бр. отговори - 5, Мъже - 2, Жени - 3 )
майка ( 0.50%, Бр. отговори - 5, Мъже - 2, Жени - 3 )
ям ( 0.50%, Бр. отговори - 5, Мъже - 1, Жени - 4 )
за пиене ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 1, Жени - 3 )
питие ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 3, Жени - 1 )
шише ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 2, Жени - 2 )
биволско ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 1, Жени - 2 )
вкусно ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 0, Жени - 3 )
дете ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 0, Жени - 3 )
крем ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 0, Жени - 3 )
сладолед ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 2, Жени - 1 )
с ориз ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 2, Жени - 1 )
биволица ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
буркан ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
бутилка ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
бяла течност ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
ваканция ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
варено ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
гърди ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
диета ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
доя ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
животно ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
за ядене ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
здраве ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
каймак ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
кашкавал ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
не пия ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
обичам ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
ориз ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
печка ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
с кафе ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
течност ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
хубаво ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
цвик ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
ядене ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
безразличен ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
белота ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
бидон ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
бира ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
бозае ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
бозайник ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
бял ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
варене ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
варя ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
вид млечен продукт ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
вино ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
вкиснало ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
гъска ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
добив ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
дълголетие ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
жажда ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
животинско ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
за бебета ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
за закуска ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
зелено ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
изкипяло ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
изкуствено ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
калций ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
камилско ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
квасено ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
кипи ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
кипнало ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
козе ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
котарак ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
коте ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
кофичка ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
кравеферма ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
крави ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
купа ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
купено ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
кърма ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
левкемия ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
магарешко ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
майка и дете ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
миксер ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
млекарница ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
на крак ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
не го обичам ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
ненавиждам ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
не обичам ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
не пий ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
обезмаслено ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
обожавам ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
овце ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
от врабче ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
отвратително ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
от крава ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
паница ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
плик ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
подквасено ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
подсладено ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
продукт ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
произведение от животни ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
прокиснало ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
протеин ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
прясно мляко ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
разредено ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
село ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
слабо ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
сметана ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
снежанка ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
сол ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
студено ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
сурово ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
сутрин ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
сухар ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
сън ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
със захар ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
тенджера ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
топлина ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
храним се ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
храня се ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
цици ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
цицка ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
чисто ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
яде се ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
без отговор ( 15.40%, Бр. отговори - 154, Мъже - 98, Жени - 56 )
заповядайте ( 7.90%, Бр. отговори - 79, Мъже - 39, Жени - 40 )
молба ( 6.70%, Бр. отговори - 67, Мъже - 21, Жени - 46 )
искам ( 4.80%, Бр. отговори - 48, Мъже - 19, Жени - 29 )
учтивост ( 3.60%, Бр. отговори - 36, Мъже - 11, Жени - 25 )
заповядай ( 3.40%, Бр. отговори - 34, Мъже - 16, Жени - 18 )
извинете ( 3.40%, Бр. отговори - 34, Мъже - 20, Жени - 14 )
благодаря ( 2.80%, Бр. отговори - 28, Мъже - 10, Жени - 18 )
ако обичате ( 1.60%, Бр. отговори - 16, Мъже - 2, Жени - 14 )
прошка ( 1.50%, Бр. отговори - 15, Мъже - 2, Жени - 13 )
обръщение ( 1.40%, Бр. отговори - 14, Мъже - 1, Жени - 13 )
уважение ( 1.40%, Бр. отговори - 14, Мъже - 4, Жени - 10 )
вежливост ( 1.20%, Бр. отговори - 12, Мъже - 3, Жени - 9 )
прося ( 1.10%, Бр. отговори - 11, Мъже - 6, Жени - 5 )
за нещо ( 1.00%, Бр. отговори - 10, Мъже - 4, Жени - 6 )
извинение ( 0.90%, Бр. отговори - 9, Мъже - 1, Жени - 8 )
много ( 0.90%, Бр. отговори - 9, Мъже - 7, Жени - 2 )
възпитание ( 0.80%, Бр. отговори - 8, Мъже - 0, Жени - 8 )
заповядвам ( 0.80%, Бр. отговори - 8, Мъже - 5, Жени - 3 )
извинявай ( 0.80%, Бр. отговори - 8, Мъже - 5, Жени - 3 )
услуга ( 0.80%, Бр. отговори - 8, Мъже - 0, Жени - 8 )
желая ( 0.70%, Бр. отговори - 7, Мъже - 5, Жени - 2 )
заповед ( 0.70%, Бр. отговори - 7, Мъже - 3, Жени - 4 )
за услуга ( 0.70%, Бр. отговори - 7, Мъже - 2, Жени - 5 )
пардон ( 0.70%, Бр. отговори - 7, Мъже - 3, Жени - 4 )
учтив ( 0.70%, Бр. отговори - 7, Мъже - 1, Жени - 6 )
да ( 0.60%, Бр. отговори - 6, Мъже - 4, Жени - 2 )
дай ( 0.60%, Бр. отговори - 6, Мъже - 3, Жени - 3 )
дайте ( 0.60%, Бр. отговори - 6, Мъже - 1, Жени - 5 )
за прошкае ( 0.60%, Бр. отговори - 6, Мъже - 4, Жени - 2 )
защо ( 0.60%, Бр. отговори - 6, Мъже - 3, Жени - 3 )
умолявам ( 0.60%, Бр. отговори - 6, Мъже - 2, Жени - 4 )
човек ( 0.60%, Бр. отговори - 6, Мъже - 3, Жени - 3 )
келнер ( 0.50%, Бр. отговори - 5, Мъже - 4, Жени - 1 )
мерси ( 0.50%, Бр. отговори - 5, Мъже - 2, Жени - 3 )
някого ( 0.50%, Бр. отговори - 5, Мъже - 3, Жени - 2 )
няма защо ( 0.50%, Бр. отговори - 5, Мъже - 3, Жени - 2 )
унижение ( 0.50%, Бр. отговори - 5, Мъже - 2, Жени - 3 )
внимание ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 1, Жени - 3 )
дайте ми ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 2, Жени - 2 )
дума ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 1, Жени - 3 )
елате ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 1, Жени - 3 )
за извинение ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 2, Жени - 2 )
какво ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 3, Жени - 1 )
може ли? ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 1, Жени - 3 )
недей ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 1, Жени - 3 )
не моля ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 1, Жени - 3 )
никога ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 3, Жени - 1 )
питам ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 3, Жени - 1 )
уважавам ( 0.40%, Бр. отговори - 4, Мъже - 2, Жени - 2 )
вземете ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 2, Жени - 1 )
давам ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 1, Жени - 2 )
желание ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 0, Жени - 3 )
за помощ ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 0, Жени - 3 )
кажете ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 0, Жени - 3 )
милост ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 3, Жени - 0 )
моля се ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 2, Жени - 1 )
нещо ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 1, Жени - 2 )
обещавам ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 3, Жени - 0 )
отворете ( 0.30%, Бр. отговори - 3, Мъже - 2, Жени - 1 )
автобиография ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
ако обичаш ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
бите ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
вземи ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
влезте ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
вода ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
господин ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
грешка ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
за момент ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
колене ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
култура ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
майка ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
молитва ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
на колене ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
настоявам ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
не! ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
не мога ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
не може ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
не се моля ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
нужда ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
пари ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
помощ ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
поп ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
прошение ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
прощавам ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
разрешете ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
реката ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
седнете ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
учтиво ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
хората ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
църква ( 0.20%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
аз моля ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
ало ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
безизходна ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
безсилие ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
билети ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
bitte ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
бихте ли ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
бия ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
бог ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
вас ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
веднага ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
вежлив ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
взема ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
вземам ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
ви ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
виждам ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
влез ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
воля ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
въздържам се ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
върнете го ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
върни се ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
глезла ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
глупост ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
говоря ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
дай ми вода ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
да мина ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
да ми простите ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
две още ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
джентълмен ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
добре ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
другари ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
другарю ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
другаря ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
дърво ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
дъщеря ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
етика ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
жалба ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
жена ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
за вода ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
за какво ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
закуска ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
за милост ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
за обич ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
запитвам ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
заповядвам ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
за работа ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
за спокойствие ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
затворете ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
заявки ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
зов ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
извинявам се ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
изрод ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
имам ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
искам нещо ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
искане ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
искрено ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
казвам ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
каня ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
клас ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
кого ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
комплимент ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
културен ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
лошо ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
любов ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
малко ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
мама ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
много те моля ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
молейки ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
молещ човек ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
молив ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
молиш ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
моля ви се ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
моле те ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
момче ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
надявам се ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
на някого ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
не зачитам ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
не искам ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
не ми отказвай ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
необходимост ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
не чувам ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
нещо за помощ ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
низост ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
никога ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
никого за нищо ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
няма нищо ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
обич ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
обръщам ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
о’ кей ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
отговарям ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
от сърце ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
още ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
пиши ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
поканвам ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
получавам ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
помолих ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
предимство ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
просба ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
просене ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
професор ( 0.10%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
редовно ( 0.10%, Бр. отговори - 1,