LABLASS - Речници на словесните асоциации


Речник на асоциациите на носителите на български език от района на село Осмар, Шуменско (РАНБЕО 2022)Речникът на асоциациите на носителите на български  език от района на село Осмар, Шуменско (РАНБЕО 2022) е разработен и публикуван в рамките на работната програма на Националния проект ClaDa-BG.

РАНБЕО е направен на базата на свободен асоциативен есперимент, проведен в периода 2019–2021 г. със 100 лица във възраст между 18 и 90 години от село Осмар и от разположените в непосредствена близост до него села Троица и Хан Крум. Изследваните лица са разпределени в две възраствови групи -  първа група, включваща хора във възраст от 18 до 55 години, и втора група, включваща хора във възраст от 56 до 90 години. Използвани са 40 стимули, сред които неслучайно присъстват остарели и остаряващи думи от лексикона на съвременния български език, както и прецедентни единици,  които битуват в спонтанната речева продукция на съвременните българи като символи на епохата на социализма. По такъв начин този принос дава възможност да се наблюдава процесът на остаряване на думите в менталния лексикон на носителите на български език от едно българско селище от Североизточна България.


В публикации, в които се използват данни от този речник, потребителите имат задължение да цитират:
  • Системата LABLASS – Попов, Д., Попова, В., Железов, С., Кордов, К.  LABLASS  уеббазирана система за изследване на словесни асоциации https://lablass.fhn-shu.com/
  • Печатната версия на речника - Попова, В., Недялкова, А. Речник на асоциациите на носителите на български  език от района на село Осмар, Шуменско. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“ (2022) 


'Знаме на мира' ( 9.00%, Бр. отговори - 9, Възраст 18-55 - 4, Възраст 56-85 - 5 )
деца ( 7.00%, Бр. отговори - 7, Възраст 18-55 - 4, Възраст 56-85 - 3 )
събор ( 7.00%, Бр. отговори - 7, Възраст 18-55 - 2, Възраст 56-85 - 5 )
Людмила Живкова ( 6.00%, Бр. отговори - 6, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 5 )
детска ( 5.00%, Бр. отговори - 5, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 4 )
знаме ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 2, Възраст 56-85 - 0 )
Какво е това? ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 2, Възраст 56-85 - 0 )
концерт ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 1 )
мир ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 1 )
на мира ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 1 )
не знам ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 2, Възраст 56-85 - 0 )
ансамбъл ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
блея ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
вдъхновение ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
група ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
Детска ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
Деца ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
дете ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
едно време ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
зала ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
Знаме на Мира ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
знаме на мира ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
като конкурс ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
колектив ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
колективна изява ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
конференция ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
културна изява ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
Л. Живкова ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
манифестация ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
мероприятие ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
мероприятия ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
Мир ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
много хора ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
музика ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
на децата ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
незнам ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
паметник ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
песни ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
пионери ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
празник на младежта ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
рисунка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
сцена ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
сбирка на много хора ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
събиране ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
събиране на много хора. ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
състезание ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
танц ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
танци ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
театър ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
фестивал ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
хляб ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
цветове ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
честване ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
работа ( 14.00%, Бр. отговори - 14, Възраст 18-55 - 9, Възраст 56-85 - 5 )
труд ( 7.00%, Бр. отговори - 7, Възраст 18-55 - 2, Възраст 56-85 - 5 )
комсомолска ( 4.00%, Бр. отговори - 4, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 3 )
бригадир ( 3.00%, Бр. отговори - 3, Възраст 18-55 - 3, Възраст 56-85 - 0 )
група ( 3.00%, Бр. отговори - 3, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 2 )
дружина ( 3.00%, Бр. отговори - 3, Възраст 18-55 - 2, Възраст 56-85 - 1 )
отряд ( 3.00%, Бр. отговори - 3, Възраст 18-55 - 2, Възраст 56-85 - 1 )
строителна ( 3.00%, Бр. отговори - 3, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 2 )
група хора ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 1 )
колектив ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 1 )
комунизъм ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 1 )
много хора ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 2, Възраст 56-85 - 0 )
строеж ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 2, Възраст 56-85 - 0 )
ударна ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 2, Възраст 56-85 - 0 )
Америка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
бригадири ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
бригадирска ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
завод ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
звено ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
звод ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
грозде ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
гроздобер ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
група работници ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
групова работа ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
да има истински смисъл ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
Доброволен труд ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
домати ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
единство ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
жътварка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
за работа ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
къща ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
Ленински съботник ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
лозето ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
метла ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
младежи ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
младежка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
младежка група ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
нива ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
нов дом ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
организирана помощ ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
отбор ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
отговорник. ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
партизанин ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
пипер ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
поле ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
помощна ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
почистване на родния край ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
пролетна ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
работен екип ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
работна сила ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
работническа група ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
работници ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
руска ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
сбор от работници ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
сбор от хора ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
сборна дружина ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
сдружение ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
селско стопанство ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
строители ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
събиране на реколта ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
трудещи се ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
ученическа ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
училище ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
хора ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
хора работещи ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
хора, с цел прилагане на труд ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
филм ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
ябълки ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
прежда ( 28.00%, Бр. отговори - 28, Възраст 18-55 - 18, Възраст 56-85 - 10 )
хурка ( 17.00%, Бр. отговори - 17, Възраст 18-55 - 9, Възраст 56-85 - 8 )
вълна ( 9.00%, Бр. отговори - 9, Възраст 18-55 - 6, Възраст 56-85 - 3 )
предене ( 6.00%, Бр. отговори - 6, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 5 )
баба ( 4.00%, Бр. отговори - 4, Възраст 18-55 - 2, Възраст 56-85 - 2 )
въртене ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 2, Възраст 56-85 - 0 )
за предене ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 2 )
игла ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 2, Възраст 56-85 - 0 )
баби ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
баба ми ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
Вълна ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
дървено ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
дърво ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
е топло ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
за предене на вълна ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
за предене на прежда ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
застаряваща жена ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
зима ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
конец ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
корда ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
кросно ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
кръг ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
кръгло сечиво за предене ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
къделка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
къделя ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
минало ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
на скара ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
памук ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
Пепеляшка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
пилешко вретено ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
пособие за предене на вълна ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
преда ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
преде се ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
предмет за пресукване на прежда ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
пресукване на вълна ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
работа ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
'Спящата красавица' ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
средство за предене ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
стан ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
стари времена ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
уред за предене ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
чакрък ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
шарено ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
обувка ( 16.00%, Бр. отговори - 16, Възраст 18-55 - 14, Възраст 56-85 - 2 )
любов ( 7.00%, Бр. отговори - 7, Възраст 18-55 - 5, Възраст 56-85 - 2 )
обувки ( 7.00%, Бр. отговори - 7, Възраст 18-55 - 5, Възраст 56-85 - 2 )
за обувки ( 5.00%, Бр. отговори - 5, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 4 )
пионерска ( 5.00%, Бр. отговори - 5, Възраст 18-55 - 2, Възраст 56-85 - 3 )
вратовръзка ( 4.00%, Бр. отговори - 4, Възраст 18-55 - 2, Възраст 56-85 - 2 )
пионерче ( 4.00%, Бр. отговори - 4, Възраст 18-55 - 2, Възраст 56-85 - 2 )
приятелство ( 4.00%, Бр. отговори - 4, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 4 )
риза ( 3.00%, Бр. отговори - 3, Възраст 18-55 - 2, Възраст 56-85 - 1 )
вързалка ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 2 )
костюм ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 1 )
мъж ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 1 )
семейство ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 2, Възраст 56-85 - 0 )
червена ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 2 )
Аксесоар ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
аксесоар ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
взаимност ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
врат ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
Връв ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
въже ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
възел. ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
двама влюбени ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
другарче ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
за вратовръзка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
за връзване ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
извънбрачна ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
интелегент ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
ключове ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
комунизъм ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
късам ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
между двама души ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
м/у хора ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
м/у хората ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
м/у хора и животни ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
мъж и жена ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
мъжки аксесоар ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
нишка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
обиколка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
облекло ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
партньор ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
пионерска и за обувки ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
приятелска ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
първа необходимост ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
свързочник ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
синя ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
сноп ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
стил ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
съюз ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
чавдарска ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
чавдарка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
чавдарче ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
червена пионерска връзка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
кладенец ( 46.00%, Бр. отговори - 46, Възраст 18-55 - 13, Възраст 56-85 - 33 )
вода ( 11.00%, Бр. отговори - 11, Възраст 18-55 - 5, Възраст 56-85 - 6 )
бунар ( 3.00%, Бр. отговори - 3, Възраст 18-55 - 2, Възраст 56-85 - 1 )
кофа ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 2, Възраст 56-85 - 0 )
незнам ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 2, Възраст 56-85 - 0 )
село ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 2, Възраст 56-85 - 0 )
варан ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
гараж ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
Дивдядово ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
дядо ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
живот ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
за вода ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
извор ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
керван ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
кладенец. ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
кобилици ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
колие ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
кофа със синджир ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
Лоша вода ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
мегдан ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
мъниста ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
нанис ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
не знам ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
нямам идея ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
перли ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
площ ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
пране ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
разходка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
стар ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
терен ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
хоро ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
цвете ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
чиста вода ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
чешма ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
шия ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
храна ( 13.00%, Бр. отговори - 13, Възраст 18-55 - 5, Възраст 56-85 - 8 )
ядене ( 8.00%, Бр. отговори - 8, Възраст 18-55 - 3, Възраст 56-85 - 5 )
ресторант ( 6.00%, Бр. отговори - 6, Възраст 18-55 - 4, Възраст 56-85 - 2 )
банкет ( 3.00%, Бр. отговори - 3, Възраст 18-55 - 2, Възраст 56-85 - 1 )
вкусно ( 3.00%, Бр. отговори - 3, Възраст 18-55 - 3, Възраст 56-85 - 0 )
вечеря ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 2, Възраст 56-85 - 0 )
малко ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 2, Възраст 56-85 - 0 )
ястие ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 1 )
вкусно и малко ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
гозба ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
готвач ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
гърне ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
изискана храна ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
изискано ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
изисканост ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
има български думи ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
класа ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
командировки ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
кухня ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
малка вечеря ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
малка порция ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
малко храна ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
малко храна в чиния ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
малко ястие ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
манджа ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
маса ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
мезе ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
месо ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
нещо за ядене ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
печено месо ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
пир ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
порция ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
празник ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
Предпочитам шиш кебап. ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
предястие ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
пържола ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
работа ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
разходка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
рядко ястие ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
сирене ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
сос ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
скъпо ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
събиране ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
събиране на приятели ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
Франция ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
хапване ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
хапчицаааа ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
храна за познавачи ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
храна – модерна ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
чиния ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
Шеф ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
шветска маса ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
ядене и пиене ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
ястия ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
вълна ( 34.00%, Бр. отговори - 34, Възраст 18-55 - 15, Възраст 56-85 - 19 )
за вълна ( 3.00%, Бр. отговори - 3, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 3 )
чепкало ( 3.00%, Бр. отговори - 3, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 2 )
чепкане на вълна ( 3.00%, Бр. отговори - 3, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 2 )
за чепкане на вълна ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 2 )
кола ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 2, Възраст 56-85 - 0 )
барака ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
влачене ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
влачене на вълна ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
Вълна ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
дере ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
драка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
дреп ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
дрехи ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
дрипи ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
за влачене ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
за влачене на вълна ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
за чистене на вълна, памук ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
кофа ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
къделя ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
маза ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
не знам ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
обработка на влакна ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
обработка на вълна ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
пране ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
пропас ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
платче ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
разчепкване ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
село ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
скъп ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
спомени ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
стара кола ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
старо ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
стан ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
счупен ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
съборетина ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
тепавица ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
трошка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
тъкане ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
тъчене ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
уред за вълна ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
уред за обработване на вълна ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
уред за чистене ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
чепкане ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
чепкане, влачене на вълна ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
чепкане вълна ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
черга ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
черги ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
свобода ( 23.00%, Бр. отговори - 23, Възраст 18-55 - 12, Възраст 56-85 - 11 )
свободия ( 7.00%, Бр. отговори - 7, Възраст 18-55 - 5, Възраст 56-85 - 2 )
Няма я! ( 3.00%, Бр. отговори - 3, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 2 )
слободия ( 3.00%, Бр. отговори - 3, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 3 )
криворазбрана ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 1 )
СДС ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 1 )
Анархия ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
анархия ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
беззаконие ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
Безпаричие ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
блян ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
Бойко Борисов ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
България ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
гласуване ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
глупост, поне за България ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
дали я има? ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
държава ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
едно време ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
Жадуван блян ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
за обществото ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
измислица ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
изток ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
илюзия ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
капитализъм ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
комунист ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
криворазбиране ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
криворазбран ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
криза ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
лоши неща ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
минало ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
митинги ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
младеж ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
най лошия строй ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
народ ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
народна ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
народно управление ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
народовластие ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
нищо ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
норма ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
парламентарна демокрация ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
партия ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
подем ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
политическо управление ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
промяна ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
протести ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
равенство ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
разпуснатост ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
разсипия ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
ред и дисциплина + свобода ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
свобода и закон ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
свобода слова ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
свобода на словото ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
свободна воля ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
свободно действие ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
свободно изразяване на мнение ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
се боря ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
Слободия ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
съвремие ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
Ужас! ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
цивилизация ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
30 год. беззаконие ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
10.XI.1989 ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
1989 г. ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
салата ( 27.00%, Бр. отговори - 27, Възраст 18-55 - 21, Възраст 56-85 - 6 )
сос ( 13.00%, Бр. отговори - 13, Възраст 18-55 - 9, Възраст 56-85 - 4 )
подправка ( 3.00%, Бр. отговори - 3, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 2 )
за салата ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 2 )
заливка ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 2 )
овкусяване ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 2 )
сок ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 1 )
храна ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 1 )
шейк ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 2, Възраст 56-85 - 0 )
ястие ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 1 )
алкохол ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
вкусотия ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
готвач ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
готвене ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
десерти ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
за разбиване ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
комбинация ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
комбинация от подправки ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
коктел ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
кухня ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
облекло ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
облиза ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
отново залитане към чуждици ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
плодове ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
подправка за салата ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
подправяне ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
пудинг ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
риба лаврак ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
Салата ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
салати ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
смес от течности /напитки/ ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
състезание ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
торта ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
череши ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
Шеф ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
ягодов ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
зехтин ( 14.00%, Бр. отговори - 14, Възраст 18-55 - 3, Възраст 56-85 - 11 )
олио ( 6.00%, Бр. отговори - 6, Възраст 18-55 - 2, Възраст 56-85 - 4 )
маслина ( 5.00%, Бр. отговори - 5, Възраст 18-55 - 3, Възраст 56-85 - 2 )
катран ( 3.00%, Бр. отговори - 3, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 3 )
дърво ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 2, Възраст 56-85 - 0 )
мазно ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 1 )
масло ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 1 )
маслини ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 2 )
оливия ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 2 )
смола ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 1 )
бит ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
бълхи ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
греда ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
дървено олио ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
за каруци ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
здравословно ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
какао ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
Какво е това? ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
каруца ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
кокос ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
лак ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
лампа ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
ламперия ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
ленено масло ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
мазане ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
мазнина ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
масаж ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
маслинено олио ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
маслинки ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
мед ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
не знам ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
незнам ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
необходимост ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
нищо не ми говори ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
олива ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
от маслина ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
пейка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
пелет ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
печене ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
пламък ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
Рацин ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
салата ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
светилник ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
смазване ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
смазка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
филия ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
шарлан ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
ядене ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
олио ( 27.00%, Бр. отговори - 27, Възраст 18-55 - 16, Възраст 56-85 - 11 )
маслини ( 10.00%, Бр. отговори - 10, Възраст 18-55 - 5, Възраст 56-85 - 5 )
масло ( 10.00%, Бр. отговори - 10, Възраст 18-55 - 4, Възраст 56-85 - 6 )
салата ( 10.00%, Бр. отговори - 10, Възраст 18-55 - 7, Възраст 56-85 - 3 )
маслина ( 9.00%, Бр. отговори - 9, Възраст 18-55 - 6, Възраст 56-85 - 3 )
маслиново масло ( 5.00%, Бр. отговори - 5, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 4 )
дървено масло ( 4.00%, Бр. отговори - 4, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 3 )
готвене ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 2, Възраст 56-85 - 0 )
Гърция ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 2, Възраст 56-85 - 0 )
масло от маслини ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 2 )
олива ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 2 )
гръцка салата ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
дресинг ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
Дървено масло ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
екстра върджин ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
за готвене ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
захар ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
здраве ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
Италия ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
мазнина ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
мазнина. ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
манджа ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
маска за коса ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
маслинено масло ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
масл. олио ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
маслиново олио ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
масло течно ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
минзухар ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
овкусяване на салата ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
Олио ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
/олио/' ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
олио от маслини ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
полезна мазнина ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
полезно ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
шопска салата+ракийка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
църква ( 36.00%, Бр. отговори - 36, Възраст 18-55 - 21, Възраст 56-85 - 15 )
Богородица ( 5.00%, Бр. отговори - 5, Възраст 18-55 - 3, Възраст 56-85 - 2 )
вяра ( 5.00%, Бр. отговори - 5, Възраст 18-55 - 2, Възраст 56-85 - 3 )
Бог ( 4.00%, Бр. отговори - 4, Възраст 18-55 - 3, Възраст 56-85 - 1 )
молитва ( 4.00%, Бр. отговори - 4, Възраст 18-55 - 2, Възраст 56-85 - 2 )
бог ( 3.00%, Бр. отговори - 3, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 2 )
Дева Мария ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 1 )
картина ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 1 )
поп ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 2, Възраст 56-85 - 0 )
светец ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 2 )
свято ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 1 )
храм ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 2, Възраст 56-85 - 0 )
църковна ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 2 )
черква ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 1 )
божество ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
богородица ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
Божия майка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
господ ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
дух ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
иконопис ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
иконостас ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
Исус ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
лимб ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
Моля се! ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
набожност ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
нещо свещено ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
образ на светец ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
православна картина ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
прекланяне ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
преклонение ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
религия ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
рисунка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
рисунка на светии ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
Света Богородица ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
Светец ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
Свети Георги ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
светило ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
светиня. ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
Светица ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
символ на вярата ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
стара ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
стенопис ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
християнство ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
художествено изображение ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
Църква ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
бебе ( 19.00%, Бр. отговори - 19, Възраст 18-55 - 11, Възраст 56-85 - 8 )
дете ( 5.00%, Бр. отговори - 5, Възраст 18-55 - 2, Възраст 56-85 - 3 )
дреха ( 5.00%, Бр. отговори - 5, Възраст 18-55 - 2, Възраст 56-85 - 3 )
бельо ( 4.00%, Бр. отговори - 4, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 4 )
бебешка дрешка ( 3.00%, Бр. отговори - 3, Възраст 18-55 - 2, Възраст 56-85 - 1 )
детска дрешка ( 3.00%, Бр. отговори - 3, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 3 )
дрешка ( 3.00%, Бр. отговори - 3, Възраст 18-55 - 3, Възраст 56-85 - 0 )
потник ( 3.00%, Бр. отговори - 3, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 2 )
бебешка ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 2, Възраст 56-85 - 0 )
военен ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 2, Възраст 56-85 - 0 )
детска ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 2 )
детска дреха ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 2 )
памперс ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 1 )
Беби ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
бебешка блузка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
бебешка дреха ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
бебешок ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
блуза ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
блузка - бебе ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
боди ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
дамска ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
Дете ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
Дете - бебе ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
детски потник ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
долна риза ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
елек ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
женска дреха ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
живот ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
за бебе ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
камила ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
кърмаче ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
магазин ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
мазилка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
мило бебе ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
не знам ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
облекло ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
потлик ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
Предпочитам дибидюс гола! ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
ризка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
топлина ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
уред ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
фланелка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
шапка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
филм ( 42.00%, Бр. отговори - 42, Възраст 18-55 - 31, Възраст 56-85 - 11 )
изкуство ( 5.00%, Бр. отговори - 5, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 4 )
театър ( 5.00%, Бр. отговори - 5, Възраст 18-55 - 2, Възраст 56-85 - 3 )
салон ( 4.00%, Бр. отговори - 4, Възраст 18-55 - 2, Възраст 56-85 - 2 )
екран ( 3.00%, Бр. отговори - 3, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 2 )
забавление ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 1 )
зала ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 2, Възраст 56-85 - 0 )
прожекция ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 2 )
пуканки ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 2, Възраст 56-85 - 0 )
битието ни ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
българско ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
видио ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
вино ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
гледам ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
гледане на филм ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
голямо ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
'Господин за един ден' ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
Екшан ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
екшън ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
заснета ситуация на екран ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
Иван Кондарев ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
история ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
любов ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
Люмиер ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
лятно ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
лятно кино ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
място за прожекция на филми ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
'На всеки километър' ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
научавам нещо ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
'Ничто не случается дважды' ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
нямо ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
Осъдени души ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
Пламен ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
порно ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
преглед ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
приятно изживяване ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
Робърд Дениро ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
спектакъл ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
странен аромат ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
удоволствие ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
фестивал ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
фистивал ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
филми ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
хора ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
Чарли Чаплин ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
7-мо чудо ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
младеж ( 7.00%, Бр. отговори - 7, Възраст 18-55 - 3, Възраст 56-85 - 4 )
младежи ( 7.00%, Бр. отговори - 7, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 7 )
организация ( 7.00%, Бр. отговори - 7, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 7 )
младежка организация ( 5.00%, Бр. отговори - 5, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 5 )
партия ( 5.00%, Бр. отговори - 5, Възраст 18-55 - 4, Възраст 56-85 - 1 )
комунизъм ( 3.00%, Бр. отговори - 3, Възраст 18-55 - 3, Възраст 56-85 - 0 )
минало ( 3.00%, Бр. отговори - 3, Възраст 18-55 - 2, Възраст 56-85 - 1 )
бивш ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 2 )
дете ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 1 )
ДКМС ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 2 )
пионер ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 2, Възраст 56-85 - 0 )
ученик ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 1 )
училище ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 2, Възраст 56-85 - 0 )
брат ми ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
български комсомол ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
БСП ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
в минало време ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
гимназия ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
глупост ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
група ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
движение вперед ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
дейност ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
детски ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
дружина ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
добра организация за възпитание на младежи ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
идея ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
Измислена идеология! ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
компромис ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
комунист ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
комшия ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
комсомолска червена вратовръзка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
космонавт ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
космос ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
комонизъм ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
кумонизъм ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
лоши времена ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
манифестация ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
минало забравено ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
млад човек ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
Младеж ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
младежи от соца ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
младежка организация на БКП ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
млади хора ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
млади комунисти ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
Не! ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
не знам ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
неопитен ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
отдаване на чест ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
парламент ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
пионери ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
председател ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
пропастия ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
работник ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
Русия ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
секретар ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
с звезди ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
СОЦ ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
тинеижър ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
чавдарчета ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
човек сам ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
подправка ( 50.00%, Бр. отговори - 50, Възраст 18-55 - 27, Възраст 56-85 - 23 )
билка ( 8.00%, Бр. отговори - 8, Възраст 18-55 - 2, Възраст 56-85 - 6 )
храна ( 5.00%, Бр. отговори - 5, Възраст 18-55 - 2, Възраст 56-85 - 3 )
жълто ( 3.00%, Бр. отговори - 3, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 2 )
Индия ( 3.00%, Бр. отговори - 3, Възраст 18-55 - 3, Възраст 56-85 - 0 )
ориз ( 3.00%, Бр. отговори - 3, Възраст 18-55 - 2, Възраст 56-85 - 1 )
ядене ( 3.00%, Бр. отговори - 3, Възраст 18-55 - 2, Възраст 56-85 - 1 )
кухня ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 1 )
ястие ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 2, Възраст 56-85 - 0 )
бадем ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
билка. ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
билка - подправка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
варен ориз ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
гозба ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
екзотична подправка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
здраве ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
зеленчук ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
златно мляко ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
златно прахче ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
Китай ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
люто ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
мащерка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
нещо за ядене ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
оранжево ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
Подправка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
потправка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
полезна подправка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
пушка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
салата ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
храна ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
цвете ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
ценна подправка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
чудесна подправка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
вълна ( 29.00%, Бр. отговори - 29, Възраст 18-55 - 7, Възраст 56-85 - 22 )
прежда ( 14.00%, Бр. отговори - 14, Възраст 18-55 - 10, Възраст 56-85 - 4 )
вретено ( 5.00%, Бр. отговори - 5, Възраст 18-55 - 3, Възраст 56-85 - 2 )
хурка ( 5.00%, Бр. отговори - 5, Възраст 18-55 - 2, Възраст 56-85 - 3 )
предене ( 4.00%, Бр. отговори - 4, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 3 )
не знам ( 3.00%, Бр. отговори - 3, Възраст 18-55 - 3, Възраст 56-85 - 0 )
прела баба ( 3.00%, Бр. отговори - 3, Възраст 18-55 - 3, Възраст 56-85 - 0 )
баба ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 1 )
памук ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 1 )
бабини ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
бабино хоби ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
Вълна ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
вълна. ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
вълна за предене ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
вълна от овца за предене ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
голяма ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
за хурка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
захарен памук ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
купче вълна ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
къдрица ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
кълбо от вълна ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
късметлия ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
маминка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
накъде ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
незнам ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
нищо не ми говори ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
овце ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
от вълна или памук ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
пандела ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
песничка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
постеля ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
Прела баба.... ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
престилка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
руно ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
топлина ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
чаршав ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
деца ( 13.00%, Бр. отговори - 13, Възраст 18-55 - 8, Възраст 56-85 - 5 )
почивка ( 10.00%, Бр. отговори - 10, Възраст 18-55 - 5, Възраст 56-85 - 5 )
пионерски ( 7.00%, Бр. отговори - 7, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 6 )
бивак ( 4.00%, Бр. отговори - 4, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 3 )
планина ( 4.00%, Бр. отговори - 4, Възраст 18-55 - 3, Възраст 56-85 - 1 )
игри ( 3.00%, Бр. отговори - 3, Възраст 18-55 - 2, Възраст 56-85 - 1 )
огън ( 3.00%, Бр. отговори - 3, Възраст 18-55 - 3, Възраст 56-85 - 0 )
ученически ( 3.00%, Бр. отговори - 3, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 2 )
гора ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 2 )
детски ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 2 )
за почивка ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 2 )
къмпинг ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 2, Възраст 56-85 - 0 )
лято ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 2 )
палатка ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 2, Възраст 56-85 - 0 )
пионер ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 2, Възраст 56-85 - 0 )
пионерски лагер ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 2 )
почивен дом ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 2 )
бежански ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
Белене ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
бивак за почивка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
Да не е концентрационен! ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
двумислие ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
детство ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
Деца ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
за машини ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
забавление ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
зелено училище ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
катун ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
камбана ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
кола ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
купон ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
лагерен огън ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
лагерна количка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
лагеруване ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
летен ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
море ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
място за отдих ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
организирано мероприятие ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
палатки ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
пионерки ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
пионерско ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
положителни емоции ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
поляна ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
почивка за деца ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
приключение ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
приятно преживяване ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
пучивка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
сачмен лагер ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
скаут ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
скаути ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
среща ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
стан ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
топла лятна нощ ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
ученици ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
училище ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
училищен ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
част, която се използва в автомобилостроенето. ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
язовир 'Тича' ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
диван ( 7.00%, Бр. отговори - 7, Възраст 18-55 - 3, Възраст 56-85 - 4 )
легло ( 7.00%, Бр. отговори - 7, Възраст 18-55 - 2, Възраст 56-85 - 5 )
не знам ( 4.00%, Бр. отговори - 4, Възраст 18-55 - 4, Възраст 56-85 - 0 )
канапе ( 4.00%, Бр. отговори - 4, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 4 )
място за сядане ( 4.00%, Бр. отговори - 4, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 4 )
пейка ( 4.00%, Бр. отговори - 4, Възраст 18-55 - 2, Възраст 56-85 - 2 )
Диван ( 3.00%, Бр. отговори - 3, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 3 )
Какво е това? ( 3.00%, Бр. отговори - 3, Възраст 18-55 - 3, Възраст 56-85 - 0 )
сядане ( 3.00%, Бр. отговори - 3, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 3 )
килер ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 2, Възраст 56-85 - 0 )
къща ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 2, Възраст 56-85 - 0 )
маса ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 2 )
незнам ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 2, Възраст 56-85 - 0 )
софа ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 2 )
спане ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 1 )
стол ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 1 )
тераса ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 1 )
черга ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 1 )
баба ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
бабина къща ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
бакър ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
битово ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
възглавници ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
де да знам ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
диван за сядане ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
дълъг ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
дървен ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
дърво ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
за сядане ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
историята ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
камбана ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
китеник ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
креват ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
кушетка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
Лак ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
Любимо място ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
мандарина – сок ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
место за почивка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
нещо старо ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
под ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
покривка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
полица ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
полица. ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
почивка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
седалка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
седя ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
село ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
скамейка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
стая ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
сядам ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
цедилка!!! ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
хляб ( 23.00%, Бр. отговори - 23, Възраст 18-55 - 7, Възраст 56-85 - 16 )
тесто ( 7.00%, Бр. отговори - 7, Възраст 18-55 - 2, Възраст 56-85 - 5 )
брашно ( 5.00%, Бр. отговори - 5, Възраст 18-55 - 3, Възраст 56-85 - 2 )
не знам ( 4.00%, Бр. отговори - 4, Възраст 18-55 - 4, Възраст 56-85 - 0 )
месене ( 3.00%, Бр. отговори - 3, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 3 )
дървено корито ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 2 )
козунаци ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 1 )
корито ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 2 )
месене на хляб ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 2 )
баклава ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
Брашно ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
вечер ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
ден ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
за месене ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
за месене на хляб ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
за месене на хляб. ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
замесване на тесто ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
за хляб ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
квас ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
корита ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
корито за месене ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
корито за месене на тесто ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
курорт ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
кълцаница ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
мек хляб ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
менци ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
месен домашен хляб суров ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
месене на брашно ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
месене хляб ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
ножове ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
нощи ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
отново връщане в миналото ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
печене на хляб ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
пещ ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
Питка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
питки ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
сено ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
спи ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
съдове ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
тави ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
точилка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
огън ( 28.00%, Бр. отговори - 28, Възраст 18-55 - 12, Възраст 56-85 - 16 )
камина ( 11.00%, Бр. отговори - 11, Възраст 18-55 - 6, Възраст 56-85 - 5 )
уют ( 5.00%, Бр. отговори - 5, Възраст 18-55 - 4, Възраст 56-85 - 1 )
дом ( 4.00%, Бр. отговори - 4, Възраст 18-55 - 3, Възраст 56-85 - 1 )
дърва ( 4.00%, Бр. отговори - 4, Възраст 18-55 - 2, Възраст 56-85 - 2 )
оджак ( 4.00%, Бр. отговори - 4, Възраст 18-55 - 2, Възраст 56-85 - 2 )
печка ( 4.00%, Бр. отговори - 4, Възраст 18-55 - 3, Възраст 56-85 - 1 )
топлина ( 4.00%, Бр. отговори - 4, Възраст 18-55 - 2, Възраст 56-85 - 2 )
барбекю ( 3.00%, Бр. отговори - 3, Възраст 18-55 - 3, Възраст 56-85 - 0 )
бащино ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 2 )
жар ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 2 )
оган ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 1 )
скара ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 2, Възраст 56-85 - 0 )
топло ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 1 )
агне ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
баща ми ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
Бащино ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
варене компоти ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
вкъщи ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
гозба ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
голямо ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
домашна топлина ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
домашно ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
Дърва ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
за дърва ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
за огън ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
за печене на хляб и за агне ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
запален огън ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
зимнина ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
котле ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
къмпинг ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
лагер ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
любов ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
мезета ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
място за отдих ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
огън. ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
пепел ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
печка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
семейство ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
сред природата ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
стрелбище ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
топлота ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
храна ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
хляб ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
група ( 8.00%, Бр. отговори - 8, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 7 )
чета ( 8.00%, Бр. отговори - 8, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 7 )
партизански ( 5.00%, Бр. отговори - 5, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 5 )
звено ( 4.00%, Бр. отговори - 4, Възраст 18-55 - 3, Възраст 56-85 - 1 )
пионерски ( 4.00%, Бр. отговори - 4, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 4 )
армия ( 3.00%, Бр. отговори - 3, Възраст 18-55 - 3, Възраст 56-85 - 0 )
война ( 3.00%, Бр. отговори - 3, Възраст 18-55 - 3, Възраст 56-85 - 0 )
войник ( 3.00%, Бр. отговори - 3, Възраст 18-55 - 3, Възраст 56-85 - 0 )
войници ( 3.00%, Бр. отговори - 3, Възраст 18-55 - 3, Възраст 56-85 - 0 )
дружина ( 3.00%, Бр. отговори - 3, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 2 )
много хора ( 3.00%, Бр. отговори - 3, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 2 )
партизани ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 2, Възраст 56-85 - 0 )
боен ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 2, Възраст 56-85 - 0 )
взвод ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 2, Възраст 56-85 - 0 )
военни ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 2, Възраст 56-85 - 0 )
дисциплина ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 1 )
отбор ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 1 )
пионер ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 1 )
рота ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 1 )
специален ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 2, Възраст 56-85 - 0 )
бой ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
бригада ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
брой от хора ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
военен ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
група хора ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
група от хора ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
Деца ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
доброволци ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
дружинен ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
казарма ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
комсомол ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
комунист ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
лагер ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
отговорност и дисциплина ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
отживелица ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
охрана ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
партизан ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
партизански отряд ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
пионери ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
пионерчета ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
под строй ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
полиция ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
Равнис! Мирно! ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
сдружение ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
скаути ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
спасителен отряд ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
спасители ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
строителен ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
събрана група от хора. ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
'Тюлени' ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
ученици ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
хайдути ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
хайдушка чета ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
хора ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
'Чавдарци' ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
жътва ( 37.00%, Бр. отговори - 37, Възраст 18-55 - 12, Възраст 56-85 - 25 )
жито ( 7.00%, Бр. отговори - 7, Възраст 18-55 - 4, Възраст 56-85 - 3 )
сърп ( 7.00%, Бр. отговори - 7, Възраст 18-55 - 4, Възраст 56-85 - 3 )
уред за жътва ( 3.00%, Бр. отговори - 3, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 3 )
за жетва ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
за жътва. ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
боя ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
вършачка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
дървена ръка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
дървено приспособление за ръчно жънене ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
жетва ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
жетварка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
жънем житото ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
жънене ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
за ръка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
Иван ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
инструмент ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
лято ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
майка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
майка ми жетварка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
мундщук ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
комбайна ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
коситба ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
не знам ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
нива ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
оръдие на труда ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
отминал бит ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
поле ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
пръчка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
ръкойка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
салтамарка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
село ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
Скрий я от мен! ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
с нея се работи ръчно ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
снопи ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
уред за жътва дървен ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
уред използван по време на жътва ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
уред при жътва ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
хумор ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
ценен експонат ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
вино ( 52.00%, Бр. отговори - 52, Възраст 18-55 - 33, Възраст 56-85 - 19 )
билка ( 14.00%, Бр. отговори - 14, Възраст 18-55 - 3, Възраст 56-85 - 11 )
Осмар ( 7.00%, Бр. отговори - 7, Възраст 18-55 - 5, Възраст 56-85 - 2 )
алкохол ( 4.00%, Бр. отговори - 4, Възраст 18-55 - 3, Възраст 56-85 - 1 )
осмарски ( 3.00%, Бр. отговори - 3, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 2 )
Осмарски ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 2 )
горчилка ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 1 )
Елин Пелин ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 1 )
с. Осмар ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 2, Възраст 56-85 - 0 )
банкет ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
Билка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
билка. ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
билката ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
билки ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
Вино ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
вино за пиене от с. Осмар ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
вино от с. Осмар ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
вино - пелин ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
вино с билки ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
горчив ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
горчиво ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
горчива билка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
еликсир ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
за пиене ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
много добро вино за зимата ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
Наздраве! ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
Осмарски пелин ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
осмарски пелин ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
осмарски специалитет ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
пиво ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
поляна ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
Растение ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
пет години ( 8.00%, Бр. отговори - 8, Възраст 18-55 - 2, Възраст 56-85 - 6 )
социализъм ( 7.00%, Бр. отговори - 7, Възраст 18-55 - 2, Възраст 56-85 - 5 )
5 години ( 6.00%, Бр. отговори - 6, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 5 )
срок ( 5.00%, Бр. отговори - 5, Възраст 18-55 - 2, Възраст 56-85 - 3 )
Тодор Живков ( 5.00%, Бр. отговори - 5, Възраст 18-55 - 4, Възраст 56-85 - 1 )
комунизъм ( 4.00%, Бр. отговори - 4, Възраст 18-55 - 3, Възраст 56-85 - 1 )
не знам ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 2, Възраст 56-85 - 0 )
години ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 2, Възраст 56-85 - 0 )
минало ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 1 )
план ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 1 )
плетка ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 2, Възраст 56-85 - 0 )
червена звезда ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 2, Възраст 56-85 - 0 )
Бай Тошо ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
било ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
БКП ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
век ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
войник ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
време ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
година ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
двегодишна ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
държавна ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
за изпълнение на план ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
за 5 години ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
измислица ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
икономика ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
колело ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
количество ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
комунист ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
левче ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
Леле! ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
миналото на Соца ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
незнам ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
Ох!!!!! Хълцам!!! ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
пари ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
Партията ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
период ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
период за 5 години ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
пет години от живота ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
пет десетилетия ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
пет лева ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
пет лета ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
пета ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
петгодишен план ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
петгодишен срок ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
план - за изпълнение. ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
план за пет години ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
план за 5 г. ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
план за работа ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
планирана ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
плановост ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
програма ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
работа ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
рулетка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
седмица ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
срок за работа ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
срочен план ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
строим социализъм ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
СССР ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
трябва да я съкратим! ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
ударник ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
удърници ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
цел ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
ученик ( 18.00%, Бр. отговори - 18, Възраст 18-55 - 11, Възраст 56-85 - 7 )
червена връзка ( 10.00%, Бр. отговори - 10, Възраст 18-55 - 3, Възраст 56-85 - 7 )
дете ( 5.00%, Бр. отговори - 5, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 5 )
минало ( 5.00%, Бр. отговори - 5, Възраст 18-55 - 3, Възраст 56-85 - 2 )
чавдарче ( 5.00%, Бр. отговори - 5, Възраст 18-55 - 4, Възраст 56-85 - 1 )
комсомолец ( 3.00%, Бр. отговори - 3, Възраст 18-55 - 2, Възраст 56-85 - 1 )
комунизъм ( 3.00%, Бр. отговори - 3, Възраст 18-55 - 3, Възраст 56-85 - 0 )
училище ( 3.00%, Бр. отговори - 3, Възраст 18-55 - 2, Възраст 56-85 - 1 )
юноша ( 3.00%, Бр. отговори - 3, Възраст 18-55 - 2, Възраст 56-85 - 1 )
връзка ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 1 )
откривател ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 2, Възраст 56-85 - 0 )
чавдар ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 2, Възраст 56-85 - 0 )
Аз ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
бивш ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
вратовръзка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
глупост детска ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
Дете ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
дете от соц. организация ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
дете с отговорност ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
дете с черв. връзка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
дете с червена връзка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
деца ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
ДКМС ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
жалба по младостта ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
комсомол ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
комунист ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
младеж ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
момче ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
Организация ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
организация ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
организация за деца с червени връзки ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
отново лоши спомени ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
папионка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
пенсионер ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
пионерче ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
пръв ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
първенец ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
първи ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
първопроходец ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
разхищение ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
рапорт даден... ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
седмокласник ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
социализъм ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
стерио уредба ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
ученик. ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
ученик при Кумонизма ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
ученици ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
чудесно другарче ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
шпионин ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
4-ти клас ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
скрин ( 14.00%, Бр. отговори - 14, Възраст 18-55 - 9, Възраст 56-85 - 5 )
дрехи ( 10.00%, Бр. отговори - 10, Възраст 18-55 - 5, Възраст 56-85 - 5 )
сандък ( 8.00%, Бр. отговори - 8, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 8 )
шкаф ( 8.00%, Бр. отговори - 8, Възраст 18-55 - 3, Възраст 56-85 - 5 )
юрган ( 6.00%, Бр. отговори - 6, Възраст 18-55 - 5, Възраст 56-85 - 1 )
дрешник ( 4.00%, Бр. отговори - 4, Възраст 18-55 - 2, Възраст 56-85 - 2 )
за дрехи ( 4.00%, Бр. отговори - 4, Възраст 18-55 - 2, Възраст 56-85 - 2 )
приста ( 3.00%, Бр. отговори - 3, Възраст 18-55 - 3, Възраст 56-85 - 0 )
спалня ( 3.00%, Бр. отговори - 3, Възраст 18-55 - 3, Възраст 56-85 - 0 )
съндък ( 3.00%, Бр. отговори - 3, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 3 )
чеиз ( 3.00%, Бр. отговори - 3, Възраст 18-55 - 2, Възраст 56-85 - 1 )
баба ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 1 )
багаж ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 1 )
гардероб ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 2 )
мебел ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 1 )
одеало ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 2, Възраст 56-85 - 0 )
шкаф за дрехи ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 2 )
юргани ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 1 )
антика ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
бельо ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
бабината ракла – блян по изминало време ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
в спалнята ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
долап ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
дом ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
за дрехи и сядане ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
завивка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
завивки ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
зимни дрехи ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
легло ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
медия ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
одеяло ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
одела ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
пижама ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
съндък за дрехи ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
сандъка на баба ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
село ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
стара ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
стари спомени ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
старинен долап ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
съкровища ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
удобство ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
черги ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
шкаф. ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
шкаф за завивки ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
шкаф със капак ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
пионер ( 7.00%, Бр. отговори - 7, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 6 )
поздрав ( 6.00%, Бр. отговори - 6, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 6 )
пионери ( 5.00%, Бр. отговори - 5, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 4 )
доклад ( 4.00%, Бр. отговори - 4, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 3 )
комсомол ( 4.00%, Бр. отговори - 4, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 4 )
училище ( 4.00%, Бр. отговори - 4, Възраст 18-55 - 4, Възраст 56-85 - 0 )
военен ( 3.00%, Бр. отговори - 3, Възраст 18-55 - 3, Възраст 56-85 - 0 )
казарма ( 3.00%, Бр. отговори - 3, Възраст 18-55 - 3, Възраст 56-85 - 0 )
отчет ( 3.00%, Бр. отговори - 3, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 2 )
пионерче ( 3.00%, Бр. отговори - 3, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 2 )
войник ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 2, Възраст 56-85 - 0 )
войска ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 2, Възраст 56-85 - 0 )
документ ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 2, Възраст 56-85 - 0 )
лагер ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 1 )
пионерски лагер ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 2 )
пионерски поздрав ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 2 )
проверка ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 1 )
рапортуване ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 2 )
строй ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 2, Възраст 56-85 - 0 )
армия ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
без мнение ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
болница ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
военна служба ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
военни ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
генерал ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
Документ ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
Дружинен ръководител ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
дружинен ръководител ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
дружинна председателка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
Еха! ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
задача ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
команда ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
комсомолска работа ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
комсомолски секретар ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
комунист ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
летен лагер при социализма ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
Мирно! Равнис! ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
мисията изпълнена ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
началник ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
Никога! ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
отговорност ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
парола ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
пионерска организация. ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
пионерски доклад ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
пионерче с червена връзка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
поделение ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
полицай ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
полиция ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
ред ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
салют ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
Тържество ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
тържество ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
училищен строй ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
фразеологизъм ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
чавдарче ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
чавдарчета ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
бебе ( 54.00%, Бр. отговори - 54, Възраст 18-55 - 33, Възраст 56-85 - 21 )
Бебе ( 3.00%, Бр. отговори - 3, Възраст 18-55 - 2, Възраст 56-85 - 1 )
гащи ( 3.00%, Бр. отговори - 3, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 2 )
пелени ( 3.00%, Бр. отговори - 3, Възраст 18-55 - 2, Възраст 56-85 - 1 )
гащички ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 1 )
дете ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 2 )
обувки ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 1 )
чорапи ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 2, Възраст 56-85 - 0 )
Анди ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
бебешка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
бебешка дреха ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
бебешки дрешки ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
Бебешки пелени ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
бебешки чорапогащи ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
Беби ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
бутонки ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
бъдеще ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
гащи за бебе ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
детска ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
детска - дреха. ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
детска дрешка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
детски ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
детски дрехи ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
детски дрешки ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
дълги гащички ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
калци ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
клинче ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
магазин ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
обувки за бебе ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
пеленаче ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
пиратки ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
Пресиян ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
пълни гащи ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
ритам ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
терлички ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
топка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
футбол ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
чорапогащник ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
шаренки ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
тлака ( 14.00%, Бр. отговори - 14, Възраст 18-55 - 3, Възраст 56-85 - 11 )
баби ( 10.00%, Бр. отговори - 10, Възраст 18-55 - 9, Възраст 56-85 - 1 )
дернек ( 6.00%, Бр. отговори - 6, Възраст 18-55 - 4, Възраст 56-85 - 2 )
сбирка ( 4.00%, Бр. отговори - 4, Възраст 18-55 - 2, Възраст 56-85 - 2 )
вечеринка ( 3.00%, Бр. отговори - 3, Възраст 18-55 - 2, Възраст 56-85 - 1 )
пейка ( 3.00%, Бр. отговори - 3, Възраст 18-55 - 3, Възраст 56-85 - 0 )
песни ( 3.00%, Бр. отговори - 3, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 3 )
разговор ( 3.00%, Бр. отговори - 3, Възраст 18-55 - 3, Възраст 56-85 - 0 )
село ( 3.00%, Бр. отговори - 3, Възраст 18-55 - 3, Възраст 56-85 - 0 )
група от хора ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 1 )
работа ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 2 )
хора ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 2 )
бабички ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
банкет ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
беленка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
белянка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
бит ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
битова работа – белене на царевица ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
бръмбар ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
веселба ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
веселие ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
весело настроение ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
говорене ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
дирнек ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
збор ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
зимно време ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
жени ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
играем ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
история ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
клюкарник ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
клюкарстване ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
клюкарство ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
клюки ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
компания ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
конушмак ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
моми ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
моми и ергени ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
моми и момци ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
Орешарски – Вълчев ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
певици ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
пеем ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
пейки ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
песен ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
плетянка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
почивка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
почивка на мозъка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
пуканки ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
раздумка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
ракоделие ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
ръкоделие ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
сбирка. ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
сбор от жени ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
сбор от хора за работа ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
сборище ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
сбирка от хора ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
селска ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
селянка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
среща ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
среща за ръкоделие ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
събиране ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
събиране на хора ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
събрани хора да ръкоделстват ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
тлъка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
царевица ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
шием ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
компютър ( 52.00%, Бр. отговори - 52, Възраст 18-55 - 29, Възраст 56-85 - 23 )
лаптоп ( 5.00%, Бр. отговори - 5, Възраст 18-55 - 4, Възраст 56-85 - 1 )
интернет ( 3.00%, Бр. отговори - 3, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 2 )
компютар ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 1 )
програмист ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 2, Възраст 56-85 - 0 )
техника ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 1 )
хардуер ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 2, Възраст 56-85 - 0 )
Аз ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
Добър учител! ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
електроника ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
забих ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
компютер ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
компютри ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
компютърна - програма. ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
комп. програма ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
компютърни данни ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
компютърни системи ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
куфар ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
'меката' част на компютъра ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
мозък ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
не ги разбирам тези понятия ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
незнам ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
неологизъм ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
нещо велико, но и вредно ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
нов ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
нови технологии ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
програма ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
програмен продукт ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
система ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
технология ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
устройство в компютър ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
част от компютъра ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
ястие ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
СССР ( 12.00%, Бр. отговори - 12, Възраст 18-55 - 8, Възраст 56-85 - 4 )
знаме ( 10.00%, Бр. отговори - 10, Възраст 18-55 - 4, Възраст 56-85 - 6 )
жътва ( 9.00%, Бр. отговори - 9, Възраст 18-55 - 3, Възраст 56-85 - 6 )
герб ( 7.00%, Бр. отговори - 7, Възраст 18-55 - 3, Възраст 56-85 - 4 )
комунизъм ( 7.00%, Бр. отговори - 7, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 6 )
Русия ( 3.00%, Бр. отговори - 3, Възраст 18-55 - 3, Възраст 56-85 - 0 )
БКП ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 2 )
емблема ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 2 )
комунист ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 2, Възраст 56-85 - 0 )
работа ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 2, Възраст 56-85 - 0 )
работник ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 1 )
Съветски съюз ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 2, Възраст 56-85 - 0 )
бита карта ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
война ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
горещо време ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
Да живей труда ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
Да живей, живей труда ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
емблема на социалисти ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
емблема СССР ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
емблема - СССР ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
жетва ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
за жътва ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
за строеж ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
инструмент ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
коване ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
ковач ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
косач ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
Кремъл ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
Кумонизъм ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
Ленин ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
лоши спомени ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
майстор ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
'Мосфильм' ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
на знамето ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
оръдие на труда ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
победа ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
поле ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
при жътва ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
пшеница ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
символ ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
СОЦ ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
социализъм ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
съветска работа ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
тесла ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
труд. ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
тродолюбие ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
уреди ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
фразеологизъм ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
царевица ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
човек ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
чорба ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
'Чук и Гек' ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
??? ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
! ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
вода ( 11.00%, Бр. отговори - 11, Възраст 18-55 - 3, Възраст 56-85 - 8 )
река ( 8.00%, Бр. отговори - 8, Възраст 18-55 - 4, Възраст 56-85 - 4 )
пране ( 6.00%, Бр. отговори - 6, Възраст 18-55 - 3, Възраст 56-85 - 3 )
пералня ( 5.00%, Бр. отговори - 5, Възраст 18-55 - 2, Възраст 56-85 - 3 )
пране на килими ( 5.00%, Бр. отговори - 5, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 5 )
черги ( 4.00%, Бр. отговори - 4, Възраст 18-55 - 3, Възраст 56-85 - 1 )
воденица ( 3.00%, Бр. отговори - 3, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 2 )
вълна ( 3.00%, Бр. отговори - 3, Възраст 18-55 - 3, Възраст 56-85 - 0 )
килим ( 3.00%, Бр. отговори - 3, Възраст 18-55 - 2, Възраст 56-85 - 1 )
не знам ( 3.00%, Бр. отговори - 3, Възраст 18-55 - 3, Възраст 56-85 - 0 )
бой ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 1 )
дарак ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 1 )
за пране ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 2 )
килими ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 2, Възраст 56-85 - 0 )
мелница ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 2 )
черга ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 2, Възраст 56-85 - 0 )
аба ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
Брашно ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
брашно ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
водна ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
водна центрофуга за пране ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
водно съоражение ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
Добавка към балканския екстериор – Етара! ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
Етъра ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
за избелване на платно ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
за платове ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
за пране на дрехи. ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
китеник ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
китеници ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
мивка за килими ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
муха ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
място за пране ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
място за пране на китеници ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
песен ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
платно ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
плескавица ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
постеля ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
пране на килими, китеници и др. ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
село ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
спомени от миналото ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
стара ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
тупалка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
уред за пране на килими ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
ям ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
първенец ( 13.00%, Бр. отговори - 13, Възраст 18-55 - 5, Възраст 56-85 - 8 )
отличник ( 10.00%, Бр. отговори - 10, Възраст 18-55 - 6, Възраст 56-85 - 4 )
работник ( 7.00%, Бр. отговори - 7, Възраст 18-55 - 2, Възраст 56-85 - 5 )
пистолет ( 6.00%, Бр. отговори - 6, Възраст 18-55 - 5, Възраст 56-85 - 1 )
пушка ( 3.00%, Бр. отговори - 3, Възраст 18-55 - 2, Възраст 56-85 - 1 )
човек ( 3.00%, Бр. отговори - 3, Възраст 18-55 - 3, Възраст 56-85 - 0 )
герой ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 2 )
добър работник ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 2 )
на труда ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 2 )
наковалня ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 2, Възраст 56-85 - 0 )
първенец в нещо ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 1 )
социализъм ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 2 )
Аз – по миене на чинии ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
акцент ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
балама ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
било ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
бокс ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
бригадир ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
войник ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
герой на социалистическия труд ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
глупав първенец от миналото ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
добър човек ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
дрелка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
за комунистически труд ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
звънец ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
изявен работник ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
като мен ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
комсомолски ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
комунист ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
комунизъм ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
лоши времена ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
майка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
не знам ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
орденоносец ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
оръжие ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
отличен ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
отличник в труда ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
передовик ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
петле ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
пистолет Макаров ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
победител ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
производственик ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
първенец в работата ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
работещ човек ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
работник. ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
работник първенец ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
работохолик ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
река ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
силен шум ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
тродолюбие ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
труд ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
трудолюбие ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
удар ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
часовник ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
чук ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
шамар ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
закон ( 34.00%, Бр. отговори - 34, Възраст 18-55 - 17, Възраст 56-85 - 17 )
правилник ( 12.00%, Бр. отговори - 12, Възраст 18-55 - 2, Възраст 56-85 - 10 )
правила ( 4.00%, Бр. отговори - 4, Възраст 18-55 - 3, Възраст 56-85 - 1 )
ред ( 3.00%, Бр. отговори - 3, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 2 )
войник ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 2, Възраст 56-85 - 0 )
партиен ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 2 )
армия ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
БКП ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
военен ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
военна служба ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
държава ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
говоря ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
задължение ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
ЗАКОН ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
Закон ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
закони ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
казарма ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
кметство ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
комсомол ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
комунизъм ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
кооперация ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
къдрови ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
лагер ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
Милостиви, Боже! ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
на народното събрание ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
на отряда ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
на всички партии ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
на партия ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
начален ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
нещо необходимо ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
организация ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
освобождаване ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
Отче наш! ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
партия ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
президент ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
протокол ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
работа ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
работнически ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
Решения ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
ръководен документ. ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
ръководство ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
стачка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
събрание ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
учител ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
жито ( 27.00%, Бр. отговори - 27, Възраст 18-55 - 13, Възраст 56-85 - 14 )
зърно ( 14.00%, Бр. отговори - 14, Възраст 18-55 - 6, Възраст 56-85 - 8 )
склад ( 9.00%, Бр. отговори - 9, Възраст 18-55 - 2, Възраст 56-85 - 7 )
царевица ( 8.00%, Бр. отговори - 8, Възраст 18-55 - 4, Възраст 56-85 - 4 )
сено ( 4.00%, Бр. отговори - 4, Възраст 18-55 - 3, Възраст 56-85 - 1 )
село ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 1 )
плевня ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 1 )
брашно ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
гараж ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
дам ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
ечемик ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
за зърно ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
за храна ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
за царевица ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
зала ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
зимник ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
зърно-хранилище ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
зърнохранилище ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
кокошка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
контейнер ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
кош ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
къща ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
маза ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
мишка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
навес ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
не знам ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
овца ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
овце ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
Осмар ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
отживелица ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
помещение за семена ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
пълен до горе ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
пълен с жито ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
пшеница ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
сандъци за съхранение на зърно ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
сайвант ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
склад за зърно ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
склад - за зърно ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
събиране на царевица ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
съндък ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
съхранение на зърно ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
сяно ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
хляб ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
храна ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
хранилище ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
жито ( 9.00%, Бр. отговори - 9, Възраст 18-55 - 4, Възраст 56-85 - 5 )
жътва ( 9.00%, Бр. отговори - 9, Възраст 18-55 - 3, Възраст 56-85 - 6 )
вършитба ( 8.00%, Бр. отговори - 8, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 8 )
двор ( 5.00%, Бр. отговори - 5, Възраст 18-55 - 3, Възраст 56-85 - 2 )
не знам ( 4.00%, Бр. отговори - 4, Възраст 18-55 - 4, Възраст 56-85 - 0 )
диканя ( 4.00%, Бр. отговори - 4, Възраст 18-55 - 2, Възраст 56-85 - 2 )
нива ( 4.00%, Бр. отговори - 4, Възраст 18-55 - 3, Възраст 56-85 - 1 )
вършеене ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 1 )
зърно ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 1 )
кон ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 1 )
мегдан ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 2 )
поле ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 2, Възраст 56-85 - 0 )
баща ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
волове ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
вършидба ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
голям двор ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
гумно ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
Двор ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
дворен ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
детски спомени ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
джип ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
дини и пъпеши ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
за вършене ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
за вършеене на зърно ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
за жито ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
изобилие ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
коне ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
кош ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
марка колбаси ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
място за жито. ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
незнам ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
обработка на семена ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
около Луната ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
площадка /равна/ ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
посуда ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
пръчка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
реколта ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
салам ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
светъл ден ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
село ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
слама ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
снопи ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
ТКЗС - жито ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
хор ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
хляб ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
храм ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
широк двор ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
прежда ( 17.00%, Бр. отговори - 17, Възраст 18-55 - 9, Възраст 56-85 - 8 )
вълна ( 16.00%, Бр. отговори - 16, Възраст 18-55 - 6, Възраст 56-85 - 10 )
вретено ( 15.00%, Бр. отговори - 15, Възраст 18-55 - 11, Възраст 56-85 - 4 )
предене ( 7.00%, Бр. отговори - 7, Възраст 18-55 - 3, Възраст 56-85 - 4 )
баба ( 5.00%, Бр. отговори - 5, Възраст 18-55 - 2, Възраст 56-85 - 3 )
за предене ( 4.00%, Бр. отговори - 4, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 4 )
къделя ( 3.00%, Бр. отговори - 3, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 2 )
инструмент ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 1 )
предене на вълна ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 2 )
яке ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 2, Възраст 56-85 - 0 )
бастун ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
ватенка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
войник ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
вретена ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
вритено ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
връхна дреха ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
горница ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
горница ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
дреха ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
дървена ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
Етнография ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
за каделка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
за предене на вълна ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
каделя ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
конец ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
любим инструмент на баба ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
манта ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
минало ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
минало от баба ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
наметало ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
нишка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
нищо ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
предмет за прежда ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
прела баба ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
сечиво за предене на вълна, памук... ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
сопа ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
спомен за баби ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
стругована пръчка за къделя ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
създава топлина в студените дни ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
уред за предене ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
дете ( 17.00%, Бр. отговори - 17, Възраст 18-55 - 10, Възраст 56-85 - 7 )
пионерче ( 13.00%, Бр. отговори - 13, Възраст 18-55 - 8, Възраст 56-85 - 5 )
синя връзка ( 9.00%, Бр. отговори - 9, Възраст 18-55 - 2, Възраст 56-85 - 7 )
ученик ( 7.00%, Бр. отговори - 7, Възраст 18-55 - 4, Възраст 56-85 - 3 )
връзка ( 5.00%, Бр. отговори - 5, Възраст 18-55 - 2, Възраст 56-85 - 3 )
автобус ( 4.00%, Бр. отговори - 4, Възраст 18-55 - 4, Възраст 56-85 - 0 )
училище ( 3.00%, Бр. отговори - 3, Възраст 18-55 - 2, Възраст 56-85 - 1 )
вратовръзка ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 2, Възраст 56-85 - 0 )
комунист ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 2, Възраст 56-85 - 0 )
първокласник ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 1 )
първолак ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 2 )
социализъм ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 1 )
байряк ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
било ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
българско дете ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
връска ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
дете от соца ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
дете със синя връзка на врата ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
деца със сини връзки ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
до 4-ти клас ученик ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
калпак ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
калпаче с лъвче ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
комунизъм ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
ключодържател ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
малка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
малко дете ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
малък комсомолец ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
малък ученик ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
минало ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
минало време ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
момче ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
най хубавото за едно дете ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
носия ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
организация в соца ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
останало от едно време ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
отживелица ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
преди пионер ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
първокласник. ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
първолаче ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
соц ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
спомени ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
трудолюбие ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
хлапе ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
хоро ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
юноша ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
книга ( 12.00%, Бр. отговори - 12, Възраст 18-55 - 11, Възраст 56-85 - 1 )
книги ( 12.00%, Бр. отговори - 12, Възраст 18-55 - 10, Възраст 56-85 - 2 )
библиотека ( 9.00%, Бр. отговори - 9, Възраст 18-55 - 3, Възраст 56-85 - 6 )
просвета ( 6.00%, Бр. отговори - 6, Възраст 18-55 - 2, Възраст 56-85 - 4 )
Анета ( 5.00%, Бр. отговори - 5, Възраст 18-55 - 4, Възраст 56-85 - 1 )
наука ( 4.00%, Бр. отговори - 4, Възраст 18-55 - 3, Възраст 56-85 - 1 )
красиво ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 1 )
култура ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 2, Възраст 56-85 - 0 )
културен дом ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 2 )
сграда ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 2 )
село ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 1 )
селско ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 1 )
хор ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 2, Възраст 56-85 - 0 )
хора ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 1 )
читалня ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 2 )
Анета Недялкова ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
будилище ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
весело ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
възраждане ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
дейност ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
дом за култура ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
за общност в населено място ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
киносалон ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
клуб ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
книжнина ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
Култура ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
културно средище ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
най-доброто за българина ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
напредък ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
народно ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
наша гордост ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
наща гордост ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
носии ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
обществен клуб ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
обществена дейност ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
община ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
огнище за душата ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
Осмар ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
познание ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
просфета ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
просветен дом ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
просветен център ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
развлечение за хората в селото ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
родолюбие ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
Ръководител ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
сбирка за просветление ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
сграда за културни изяви ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
сцена ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
събиране на хора ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )
събор на хора ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
танци ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
удоволствие ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
ученик ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 1, Възраст 56-85 - 0 )
център за знание ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Възраст 18-55 - 0, Възраст 56-85 - 1 )