LABLASS - Речници на словесните асоциации


Речник на асоциациите на носителите на български език от района на село Осмар, Шуменско (РАНБЕО 2022)Речникът на асоциациите на носителите на български  език от района на село Осмар, Шуменско (РАНБЕО 2022) е разработен и публикуван в рамките на работната програма на Националния проект ClaDa-BG.

РАНБЕО е направен на базата на свободен асоциативен есперимент, проведен в периода 2019–2021 г. със 100 лица във възраст между 18 и 90 години от село Осмар и от разположените в непосредствена близост до него села Троица и Хан Крум. Изследваните лица са разпределени в две възраствови групи -  първа група, включваща хора във възраст от 18 до 55 години, и втора група, включваща хора във възраст от 56 до 90 години. Използвани са 40 стимули, сред които неслучайно присъстват остарели и остаряващи думи от лексикона на съвременния български език, както и прецедентни единици,  които битуват в спонтанната речева продукция на съвременните българи като символи на епохата на социализма. По такъв начин този принос дава възможност да се наблюдава процесът на остаряване на думите в менталния лексикон на носителите на български език от едно българско селище от Североизточна България.


В публикации, в които се използват данни от този речник, потребителите имат задължение да цитират:
  • Системата LABLASS – Попов, Д., Попова, В., Железов, С., Кордов, К.  LABLASS  уеббазирана система за изследване на словесни асоциации https://lablass.fhn-shu.com/
  • Печатната версия на речника - Попова, В., Недялкова, А. Речник на асоциациите на носителите на български  език от района на село Осмар, Шуменско. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“ (2022) 


'Знаме на мира' ( 9.00%, Бр. отговори - 9, Мъже - 4, Жени - 5 )
деца ( 7.00%, Бр. отговори - 7, Мъже - 4, Жени - 3 )
събор ( 7.00%, Бр. отговори - 7, Мъже - 2, Жени - 5 )
Людмила Живкова ( 6.00%, Бр. отговори - 6, Мъже - 1, Жени - 5 )
детска ( 5.00%, Бр. отговори - 5, Мъже - 1, Жени - 4 )
знаме ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
Какво е това? ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
концерт ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
мир ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
на мира ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
не знам ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
ансамбъл ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
блея ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
вдъхновение ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
група ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Детска ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Деца ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
дете ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
едно време ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
зала ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Знаме на Мира ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
знаме на мира ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
като конкурс ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
колектив ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
колективна изява ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
конференция ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
културна изява ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Л. Живкова ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
манифестация ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
мероприятие ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
мероприятия ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Мир ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
много хора ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
музика ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
на децата ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
незнам ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
паметник ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
песни ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
пионери ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
празник на младежта ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
рисунка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
сцена ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
сбирка на много хора ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
събиране ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
събиране на много хора. ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
състезание ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
танц ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
танци ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
театър ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
фестивал ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
хляб ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
цветове ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
честване ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
работа ( 14.00%, Бр. отговори - 14, Мъже - 9, Жени - 5 )
труд ( 7.00%, Бр. отговори - 7, Мъже - 2, Жени - 5 )
комсомолска ( 4.00%, Бр. отговори - 4, Мъже - 1, Жени - 3 )
бригадир ( 3.00%, Бр. отговори - 3, Мъже - 3, Жени - 0 )
група ( 3.00%, Бр. отговори - 3, Мъже - 1, Жени - 2 )
дружина ( 3.00%, Бр. отговори - 3, Мъже - 2, Жени - 1 )
отряд ( 3.00%, Бр. отговори - 3, Мъже - 2, Жени - 1 )
строителна ( 3.00%, Бр. отговори - 3, Мъже - 1, Жени - 2 )
група хора ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
колектив ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
комунизъм ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
много хора ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
строеж ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
ударна ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
Америка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
бригадири ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
бригадирска ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
завод ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
звено ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
звод ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
грозде ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
гроздобер ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
група работници ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
групова работа ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
да има истински смисъл ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Доброволен труд ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
домати ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
единство ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
жътварка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
за работа ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
къща ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Ленински съботник ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
лозето ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
метла ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
младежи ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
младежка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
младежка група ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
нива ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
нов дом ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
организирана помощ ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
отбор ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
отговорник. ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
партизанин ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
пипер ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
поле ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
помощна ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
почистване на родния край ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
пролетна ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
работен екип ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
работна сила ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
работническа група ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
работници ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
руска ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
сбор от работници ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
сбор от хора ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
сборна дружина ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
сдружение ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
селско стопанство ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
строители ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
събиране на реколта ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
трудещи се ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
ученическа ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
училище ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
хора ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
хора работещи ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
хора, с цел прилагане на труд ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
филм ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
ябълки ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
прежда ( 28.00%, Бр. отговори - 28, Мъже - 18, Жени - 10 )
хурка ( 17.00%, Бр. отговори - 17, Мъже - 9, Жени - 8 )
вълна ( 9.00%, Бр. отговори - 9, Мъже - 6, Жени - 3 )
предене ( 6.00%, Бр. отговори - 6, Мъже - 1, Жени - 5 )
баба ( 4.00%, Бр. отговори - 4, Мъже - 2, Жени - 2 )
въртене ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
за предене ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
игла ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
баби ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
баба ми ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Вълна ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
дървено ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
дърво ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
е топло ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
за предене на вълна ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
за предене на прежда ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
застаряваща жена ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
зима ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
конец ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
корда ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
кросно ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
кръг ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
кръгло сечиво за предене ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
къделка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
къделя ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
минало ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
на скара ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
памук ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Пепеляшка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
пилешко вретено ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
пособие за предене на вълна ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
преда ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
преде се ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
предмет за пресукване на прежда ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
пресукване на вълна ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
работа ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
'Спящата красавица' ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
средство за предене ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
стан ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
стари времена ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
уред за предене ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
чакрък ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
шарено ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
обувка ( 16.00%, Бр. отговори - 16, Мъже - 14, Жени - 2 )
любов ( 7.00%, Бр. отговори - 7, Мъже - 5, Жени - 2 )
обувки ( 7.00%, Бр. отговори - 7, Мъже - 5, Жени - 2 )
за обувки ( 5.00%, Бр. отговори - 5, Мъже - 1, Жени - 4 )
пионерска ( 5.00%, Бр. отговори - 5, Мъже - 2, Жени - 3 )
вратовръзка ( 4.00%, Бр. отговори - 4, Мъже - 2, Жени - 2 )
пионерче ( 4.00%, Бр. отговори - 4, Мъже - 2, Жени - 2 )
приятелство ( 4.00%, Бр. отговори - 4, Мъже - 0, Жени - 4 )
риза ( 3.00%, Бр. отговори - 3, Мъже - 2, Жени - 1 )
вързалка ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
костюм ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
мъж ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
семейство ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
червена ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
Аксесоар ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
аксесоар ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
взаимност ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
врат ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Връв ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
въже ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
възел. ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
двама влюбени ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
другарче ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
за вратовръзка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
за връзване ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
извънбрачна ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
интелегент ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
ключове ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
комунизъм ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
късам ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
между двама души ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
м/у хора ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
м/у хората ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
м/у хора и животни ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
мъж и жена ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
мъжки аксесоар ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
нишка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
обиколка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
облекло ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
партньор ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
пионерска и за обувки ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
приятелска ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
първа необходимост ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
свързочник ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
синя ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
сноп ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
стил ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
съюз ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
чавдарска ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
чавдарка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
чавдарче ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
червена пионерска връзка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
кладенец ( 46.00%, Бр. отговори - 46, Мъже - 13, Жени - 33 )
вода ( 11.00%, Бр. отговори - 11, Мъже - 5, Жени - 6 )
бунар ( 3.00%, Бр. отговори - 3, Мъже - 2, Жени - 1 )
кофа ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
незнам ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
село ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
варан ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
гараж ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Дивдядово ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
дядо ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
живот ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
за вода ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
извор ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
керван ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
кладенец. ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
кобилици ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
колие ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
кофа със синджир ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Лоша вода ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
мегдан ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
мъниста ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
нанис ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
не знам ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
нямам идея ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
перли ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
площ ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
пране ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
разходка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
стар ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
терен ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
хоро ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
цвете ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
чиста вода ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
чешма ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
шия ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
храна ( 13.00%, Бр. отговори - 13, Мъже - 5, Жени - 8 )
ядене ( 8.00%, Бр. отговори - 8, Мъже - 3, Жени - 5 )
ресторант ( 6.00%, Бр. отговори - 6, Мъже - 4, Жени - 2 )
банкет ( 3.00%, Бр. отговори - 3, Мъже - 2, Жени - 1 )
вкусно ( 3.00%, Бр. отговори - 3, Мъже - 3, Жени - 0 )
вечеря ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
малко ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
ястие ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
вкусно и малко ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
гозба ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
готвач ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
гърне ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
изискана храна ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
изискано ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
изисканост ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
има български думи ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
класа ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
командировки ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
кухня ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
малка вечеря ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
малка порция ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
малко храна ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
малко храна в чиния ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
малко ястие ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
манджа ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
маса ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
мезе ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
месо ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
нещо за ядене ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
печено месо ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
пир ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
порция ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
празник ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Предпочитам шиш кебап. ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
предястие ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
пържола ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
работа ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
разходка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
рядко ястие ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
сирене ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
сос ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
скъпо ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
събиране ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
събиране на приятели ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Франция ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
хапване ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
хапчицаааа ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
храна за познавачи ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
храна – модерна ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
чиния ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Шеф ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
шветска маса ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
ядене и пиене ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
ястия ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
вълна ( 34.00%, Бр. отговори - 34, Мъже - 15, Жени - 19 )
за вълна ( 3.00%, Бр. отговори - 3, Мъже - 0, Жени - 3 )
чепкало ( 3.00%, Бр. отговори - 3, Мъже - 1, Жени - 2 )
чепкане на вълна ( 3.00%, Бр. отговори - 3, Мъже - 1, Жени - 2 )
за чепкане на вълна ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
кола ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
барака ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
влачене ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
влачене на вълна ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Вълна ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
дере ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
драка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
дреп ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
дрехи ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
дрипи ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
за влачене ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
за влачене на вълна ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
за чистене на вълна, памук ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
кофа ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
къделя ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
маза ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
не знам ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
обработка на влакна ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
обработка на вълна ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
пране ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
пропас ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
платче ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
разчепкване ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
село ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
скъп ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
спомени ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
стара кола ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
старо ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
стан ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
счупен ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
съборетина ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
тепавица ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
трошка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
тъкане ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
тъчене ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
уред за вълна ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
уред за обработване на вълна ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
уред за чистене ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
чепкане ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
чепкане, влачене на вълна ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
чепкане вълна ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
черга ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
черги ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
свобода ( 23.00%, Бр. отговори - 23, Мъже - 12, Жени - 11 )
свободия ( 7.00%, Бр. отговори - 7, Мъже - 5, Жени - 2 )
Няма я! ( 3.00%, Бр. отговори - 3, Мъже - 1, Жени - 2 )
слободия ( 3.00%, Бр. отговори - 3, Мъже - 0, Жени - 3 )
криворазбрана ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
СДС ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Анархия ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
анархия ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
беззаконие ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Безпаричие ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
блян ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Бойко Борисов ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
България ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
гласуване ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
глупост, поне за България ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
дали я има? ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
държава ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
едно време ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Жадуван блян ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
за обществото ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
измислица ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
изток ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
илюзия ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
капитализъм ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
комунист ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
криворазбиране ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
криворазбран ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
криза ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
лоши неща ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
минало ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
митинги ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
младеж ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
най лошия строй ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
народ ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
народна ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
народно управление ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
народовластие ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
нищо ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
норма ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
парламентарна демокрация ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
партия ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
подем ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
политическо управление ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
промяна ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
протести ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
равенство ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
разпуснатост ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
разсипия ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
ред и дисциплина + свобода ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
свобода и закон ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
свобода слова ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
свобода на словото ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
свободна воля ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
свободно действие ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
свободно изразяване на мнение ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
се боря ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Слободия ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
съвремие ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Ужас! ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
цивилизация ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
30 год. беззаконие ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
10.XI.1989 ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
1989 г. ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
салата ( 27.00%, Бр. отговори - 27, Мъже - 21, Жени - 6 )
сос ( 13.00%, Бр. отговори - 13, Мъже - 9, Жени - 4 )
подправка ( 3.00%, Бр. отговори - 3, Мъже - 1, Жени - 2 )
за салата ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
заливка ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
овкусяване ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
сок ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
храна ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
шейк ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
ястие ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
алкохол ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
вкусотия ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
готвач ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
готвене ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
десерти ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
за разбиване ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
комбинация ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
комбинация от подправки ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
коктел ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
кухня ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
облекло ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
облиза ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
отново залитане към чуждици ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
плодове ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
подправка за салата ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
подправяне ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
пудинг ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
риба лаврак ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Салата ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
салати ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
смес от течности /напитки/ ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
състезание ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
торта ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
череши ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Шеф ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
ягодов ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
зехтин ( 14.00%, Бр. отговори - 14, Мъже - 3, Жени - 11 )
олио ( 6.00%, Бр. отговори - 6, Мъже - 2, Жени - 4 )
маслина ( 5.00%, Бр. отговори - 5, Мъже - 3, Жени - 2 )
катран ( 3.00%, Бр. отговори - 3, Мъже - 0, Жени - 3 )
дърво ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
мазно ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
масло ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
маслини ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
оливия ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
смола ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
бит ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
бълхи ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
греда ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
дървено олио ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
за каруци ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
здравословно ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
какао ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Какво е това? ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
каруца ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
кокос ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
лак ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
лампа ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
ламперия ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
ленено масло ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
мазане ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
мазнина ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
масаж ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
маслинено олио ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
маслинки ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
мед ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
не знам ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
незнам ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
необходимост ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
нищо не ми говори ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
олива ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
от маслина ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
пейка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
пелет ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
печене ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
пламък ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Рацин ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
салата ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
светилник ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
смазване ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
смазка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
филия ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
шарлан ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
ядене ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
олио ( 27.00%, Бр. отговори - 27, Мъже - 16, Жени - 11 )
маслини ( 10.00%, Бр. отговори - 10, Мъже - 5, Жени - 5 )
масло ( 10.00%, Бр. отговори - 10, Мъже - 4, Жени - 6 )
салата ( 10.00%, Бр. отговори - 10, Мъже - 7, Жени - 3 )
маслина ( 9.00%, Бр. отговори - 9, Мъже - 6, Жени - 3 )
маслиново масло ( 5.00%, Бр. отговори - 5, Мъже - 1, Жени - 4 )
дървено масло ( 4.00%, Бр. отговори - 4, Мъже - 1, Жени - 3 )
готвене ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
Гърция ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
масло от маслини ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
олива ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
гръцка салата ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
дресинг ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Дървено масло ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
екстра върджин ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
за готвене ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
захар ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
здраве ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Италия ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
мазнина ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
мазнина. ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
манджа ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
маска за коса ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
маслинено масло ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
масл. олио ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
маслиново олио ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
масло течно ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
минзухар ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
овкусяване на салата ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Олио ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
/олио/' ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
олио от маслини ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
полезна мазнина ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
полезно ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
шопска салата+ракийка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
църква ( 36.00%, Бр. отговори - 36, Мъже - 21, Жени - 15 )
Богородица ( 5.00%, Бр. отговори - 5, Мъже - 3, Жени - 2 )
вяра ( 5.00%, Бр. отговори - 5, Мъже - 2, Жени - 3 )
Бог ( 4.00%, Бр. отговори - 4, Мъже - 3, Жени - 1 )
молитва ( 4.00%, Бр. отговори - 4, Мъже - 2, Жени - 2 )
бог ( 3.00%, Бр. отговори - 3, Мъже - 1, Жени - 2 )
Дева Мария ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
картина ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
поп ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
светец ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
свято ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
храм ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
църковна ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
черква ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
божество ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
богородица ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Божия майка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
господ ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
дух ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
иконопис ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
иконостас ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Исус ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
лимб ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Моля се! ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
набожност ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
нещо свещено ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
образ на светец ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
православна картина ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
прекланяне ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
преклонение ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
религия ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
рисунка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
рисунка на светии ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Света Богородица ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Светец ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Свети Георги ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
светило ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
светиня. ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Светица ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
символ на вярата ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
стара ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
стенопис ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
християнство ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
художествено изображение ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Църква ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
бебе ( 19.00%, Бр. отговори - 19, Мъже - 11, Жени - 8 )
дете ( 5.00%, Бр. отговори - 5, Мъже - 2, Жени - 3 )
дреха ( 5.00%, Бр. отговори - 5, Мъже - 2, Жени - 3 )
бельо ( 4.00%, Бр. отговори - 4, Мъже - 0, Жени - 4 )
бебешка дрешка ( 3.00%, Бр. отговори - 3, Мъже - 2, Жени - 1 )
детска дрешка ( 3.00%, Бр. отговори - 3, Мъже - 0, Жени - 3 )
дрешка ( 3.00%, Бр. отговори - 3, Мъже - 3, Жени - 0 )
потник ( 3.00%, Бр. отговори - 3, Мъже - 1, Жени - 2 )
бебешка ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
военен ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
детска ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
детска дреха ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
памперс ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Беби ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
бебешка блузка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
бебешка дреха ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
бебешок ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
блуза ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
блузка - бебе ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
боди ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
дамска ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Дете ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Дете - бебе ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
детски потник ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
долна риза ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
елек ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
женска дреха ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
живот ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
за бебе ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
камила ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
кърмаче ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
магазин ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
мазилка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
мило бебе ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
не знам ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
облекло ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
потлик ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Предпочитам дибидюс гола! ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
ризка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
топлина ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
уред ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
фланелка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
шапка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
филм ( 42.00%, Бр. отговори - 42, Мъже - 31, Жени - 11 )
изкуство ( 5.00%, Бр. отговори - 5, Мъже - 1, Жени - 4 )
театър ( 5.00%, Бр. отговори - 5, Мъже - 2, Жени - 3 )
салон ( 4.00%, Бр. отговори - 4, Мъже - 2, Жени - 2 )
екран ( 3.00%, Бр. отговори - 3, Мъже - 1, Жени - 2 )
забавление ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
зала ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
прожекция ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
пуканки ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
битието ни ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
българско ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
видио ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
вино ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
гледам ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
гледане на филм ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
голямо ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
'Господин за един ден' ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Екшан ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
екшън ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
заснета ситуация на екран ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Иван Кондарев ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
история ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
любов ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Люмиер ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
лятно ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
лятно кино ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
място за прожекция на филми ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
'На всеки километър' ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
научавам нещо ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
'Ничто не случается дважды' ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
нямо ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Осъдени души ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Пламен ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
порно ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
преглед ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
приятно изживяване ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Робърд Дениро ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
спектакъл ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
странен аромат ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
удоволствие ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
фестивал ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
фистивал ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
филми ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
хора ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Чарли Чаплин ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
7-мо чудо ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
младеж ( 7.00%, Бр. отговори - 7, Мъже - 3, Жени - 4 )
младежи ( 7.00%, Бр. отговори - 7, Мъже - 0, Жени - 7 )
организация ( 7.00%, Бр. отговори - 7, Мъже - 0, Жени - 7 )
младежка организация ( 5.00%, Бр. отговори - 5, Мъже - 0, Жени - 5 )
партия ( 5.00%, Бр. отговори - 5, Мъже - 4, Жени - 1 )
комунизъм ( 3.00%, Бр. отговори - 3, Мъже - 3, Жени - 0 )
минало ( 3.00%, Бр. отговори - 3, Мъже - 2, Жени - 1 )
бивш ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
дете ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
ДКМС ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
пионер ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
ученик ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
училище ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
брат ми ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
български комсомол ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
БСП ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
в минало време ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
гимназия ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
глупост ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
група ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
движение вперед ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
дейност ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
детски ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
дружина ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
добра организация за възпитание на младежи ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
идея ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Измислена идеология! ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
компромис ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
комунист ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
комшия ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
комсомолска червена вратовръзка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
космонавт ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
космос ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
комонизъм ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
кумонизъм ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
лоши времена ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
манифестация ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
минало забравено ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
млад човек ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Младеж ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
младежи от соца ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
младежка организация на БКП ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
млади хора ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
млади комунисти ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Не! ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
не знам ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
неопитен ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
отдаване на чест ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
парламент ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
пионери ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
председател ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
пропастия ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
работник ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Русия ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
секретар ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
с звезди ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
СОЦ ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
тинеижър ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
чавдарчета ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
човек сам ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
подправка ( 50.00%, Бр. отговори - 50, Мъже - 27, Жени - 23 )
билка ( 8.00%, Бр. отговори - 8, Мъже - 2, Жени - 6 )
храна ( 5.00%, Бр. отговори - 5, Мъже - 2, Жени - 3 )
жълто ( 3.00%, Бр. отговори - 3, Мъже - 1, Жени - 2 )
Индия ( 3.00%, Бр. отговори - 3, Мъже - 3, Жени - 0 )
ориз ( 3.00%, Бр. отговори - 3, Мъже - 2, Жени - 1 )
ядене ( 3.00%, Бр. отговори - 3, Мъже - 2, Жени - 1 )
кухня ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
ястие ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
бадем ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
билка. ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
билка - подправка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
варен ориз ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
гозба ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
екзотична подправка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
здраве ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
зеленчук ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
златно мляко ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
златно прахче ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Китай ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
люто ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
мащерка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
нещо за ядене ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
оранжево ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Подправка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
потправка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
полезна подправка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
пушка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
салата ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
храна ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
цвете ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
ценна подправка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
чудесна подправка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
вълна ( 29.00%, Бр. отговори - 29, Мъже - 7, Жени - 22 )
прежда ( 14.00%, Бр. отговори - 14, Мъже - 10, Жени - 4 )
вретено ( 5.00%, Бр. отговори - 5, Мъже - 3, Жени - 2 )
хурка ( 5.00%, Бр. отговори - 5, Мъже - 2, Жени - 3 )
предене ( 4.00%, Бр. отговори - 4, Мъже - 1, Жени - 3 )
не знам ( 3.00%, Бр. отговори - 3, Мъже - 3, Жени - 0 )
прела баба ( 3.00%, Бр. отговори - 3, Мъже - 3, Жени - 0 )
баба ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
памук ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
бабини ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
бабино хоби ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Вълна ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
вълна. ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
вълна за предене ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
вълна от овца за предене ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
голяма ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
за хурка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
захарен памук ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
купче вълна ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
къдрица ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
кълбо от вълна ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
късметлия ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
маминка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
накъде ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
незнам ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
нищо не ми говори ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
овце ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
от вълна или памук ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
пандела ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
песничка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
постеля ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Прела баба.... ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
престилка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
руно ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
топлина ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
чаршав ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
деца ( 13.00%, Бр. отговори - 13, Мъже - 8, Жени - 5 )
почивка ( 10.00%, Бр. отговори - 10, Мъже - 5, Жени - 5 )
пионерски ( 7.00%, Бр. отговори - 7, Мъже - 1, Жени - 6 )
бивак ( 4.00%, Бр. отговори - 4, Мъже - 1, Жени - 3 )
планина ( 4.00%, Бр. отговори - 4, Мъже - 3, Жени - 1 )
игри ( 3.00%, Бр. отговори - 3, Мъже - 2, Жени - 1 )
огън ( 3.00%, Бр. отговори - 3, Мъже - 3, Жени - 0 )
ученически ( 3.00%, Бр. отговори - 3, Мъже - 1, Жени - 2 )
гора ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
детски ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
за почивка ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
къмпинг ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
лято ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
палатка ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
пионер ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
пионерски лагер ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
почивен дом ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
бежански ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Белене ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
бивак за почивка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Да не е концентрационен! ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
двумислие ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
детство ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Деца ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
за машини ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
забавление ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
зелено училище ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
катун ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
камбана ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
кола ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
купон ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
лагерен огън ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
лагерна количка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
лагеруване ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
летен ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
море ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
място за отдих ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
организирано мероприятие ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
палатки ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
пионерки ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
пионерско ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
положителни емоции ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
поляна ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
почивка за деца ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
приключение ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
приятно преживяване ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
пучивка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
сачмен лагер ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
скаут ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
скаути ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
среща ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
стан ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
топла лятна нощ ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
ученици ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
училище ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
училищен ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
част, която се използва в автомобилостроенето. ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
язовир 'Тича' ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
диван ( 7.00%, Бр. отговори - 7, Мъже - 3, Жени - 4 )
легло ( 7.00%, Бр. отговори - 7, Мъже - 2, Жени - 5 )
не знам ( 4.00%, Бр. отговори - 4, Мъже - 4, Жени - 0 )
канапе ( 4.00%, Бр. отговори - 4, Мъже - 0, Жени - 4 )
място за сядане ( 4.00%, Бр. отговори - 4, Мъже - 0, Жени - 4 )
пейка ( 4.00%, Бр. отговори - 4, Мъже - 2, Жени - 2 )
Диван ( 3.00%, Бр. отговори - 3, Мъже - 0, Жени - 3 )
Какво е това? ( 3.00%, Бр. отговори - 3, Мъже - 3, Жени - 0 )
сядане ( 3.00%, Бр. отговори - 3, Мъже - 0, Жени - 3 )
килер ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
къща ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
маса ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
незнам ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
софа ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
спане ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
стол ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
тераса ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
черга ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
баба ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
бабина къща ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
бакър ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
битово ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
възглавници ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
де да знам ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
диван за сядане ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
дълъг ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
дървен ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
дърво ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
за сядане ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
историята ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
камбана ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
китеник ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
креват ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
кушетка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Лак ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Любимо място ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
мандарина – сок ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
место за почивка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
нещо старо ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
под ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
покривка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
полица ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
полица. ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
почивка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
седалка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
седя ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
село ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
скамейка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
стая ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
сядам ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
цедилка!!! ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
хляб ( 23.00%, Бр. отговори - 23, Мъже - 7, Жени - 16 )
тесто ( 7.00%, Бр. отговори - 7, Мъже - 2, Жени - 5 )
брашно ( 5.00%, Бр. отговори - 5, Мъже - 3, Жени - 2 )
не знам ( 4.00%, Бр. отговори - 4, Мъже - 4, Жени - 0 )
месене ( 3.00%, Бр. отговори - 3, Мъже - 0, Жени - 3 )
дървено корито ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
козунаци ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
корито ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
месене на хляб ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
баклава ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Брашно ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
вечер ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
ден ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
за месене ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
за месене на хляб ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
за месене на хляб. ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
замесване на тесто ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
за хляб ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
квас ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
корита ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
корито за месене ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
корито за месене на тесто ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
курорт ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
кълцаница ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
мек хляб ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
менци ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
месен домашен хляб суров ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
месене на брашно ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
месене хляб ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
ножове ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
нощи ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
отново връщане в миналото ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
печене на хляб ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
пещ ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Питка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
питки ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
сено ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
спи ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
съдове ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
тави ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
точилка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
огън ( 28.00%, Бр. отговори - 28, Мъже - 12, Жени - 16 )
камина ( 11.00%, Бр. отговори - 11, Мъже - 6, Жени - 5 )
уют ( 5.00%, Бр. отговори - 5, Мъже - 4, Жени - 1 )
дом ( 4.00%, Бр. отговори - 4, Мъже - 3, Жени - 1 )
дърва ( 4.00%, Бр. отговори - 4, Мъже - 2, Жени - 2 )
оджак ( 4.00%, Бр. отговори - 4, Мъже - 2, Жени - 2 )
печка ( 4.00%, Бр. отговори - 4, Мъже - 3, Жени - 1 )
топлина ( 4.00%, Бр. отговори - 4, Мъже - 2, Жени - 2 )
барбекю ( 3.00%, Бр. отговори - 3, Мъже - 3, Жени - 0 )
бащино ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
жар ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
оган ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
скара ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
топло ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
агне ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
баща ми ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Бащино ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
варене компоти ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
вкъщи ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
гозба ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
голямо ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
домашна топлина ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
домашно ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Дърва ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
за дърва ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
за огън ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
за печене на хляб и за агне ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
запален огън ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
зимнина ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
котле ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
къмпинг ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
лагер ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
любов ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
мезета ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
място за отдих ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
огън. ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
пепел ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
печка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
семейство ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
сред природата ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
стрелбище ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
топлота ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
храна ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
хляб ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
група ( 8.00%, Бр. отговори - 8, Мъже - 1, Жени - 7 )
чета ( 8.00%, Бр. отговори - 8, Мъже - 1, Жени - 7 )
партизански ( 5.00%, Бр. отговори - 5, Мъже - 0, Жени - 5 )
звено ( 4.00%, Бр. отговори - 4, Мъже - 3, Жени - 1 )
пионерски ( 4.00%, Бр. отговори - 4, Мъже - 0, Жени - 4 )
армия ( 3.00%, Бр. отговори - 3, Мъже - 3, Жени - 0 )
война ( 3.00%, Бр. отговори - 3, Мъже - 3, Жени - 0 )
войник ( 3.00%, Бр. отговори - 3, Мъже - 3, Жени - 0 )
войници ( 3.00%, Бр. отговори - 3, Мъже - 3, Жени - 0 )
дружина ( 3.00%, Бр. отговори - 3, Мъже - 1, Жени - 2 )
много хора ( 3.00%, Бр. отговори - 3, Мъже - 1, Жени - 2 )
партизани ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
боен ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
взвод ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
военни ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
дисциплина ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
отбор ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
пионер ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
рота ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
специален ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
бой ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
бригада ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
брой от хора ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
военен ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
група хора ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
група от хора ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Деца ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
доброволци ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
дружинен ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
казарма ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
комсомол ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
комунист ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
лагер ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
отговорност и дисциплина ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
отживелица ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
охрана ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
партизан ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
партизански отряд ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
пионери ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
пионерчета ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
под строй ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
полиция ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Равнис! Мирно! ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
сдружение ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
скаути ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
спасителен отряд ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
спасители ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
строителен ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
събрана група от хора. ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
'Тюлени' ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
ученици ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
хайдути ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
хайдушка чета ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
хора ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
'Чавдарци' ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
жътва ( 37.00%, Бр. отговори - 37, Мъже - 12, Жени - 25 )
жито ( 7.00%, Бр. отговори - 7, Мъже - 4, Жени - 3 )
сърп ( 7.00%, Бр. отговори - 7, Мъже - 4, Жени - 3 )
уред за жътва ( 3.00%, Бр. отговори - 3, Мъже - 0, Жени - 3 )
за жетва ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
за жътва. ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
боя ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
вършачка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
дървена ръка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
дървено приспособление за ръчно жънене ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
жетва ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
жетварка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
жънем житото ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
жънене ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
за ръка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Иван ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
инструмент ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
лято ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
майка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
майка ми жетварка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
мундщук ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
комбайна ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
коситба ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
не знам ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
нива ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
оръдие на труда ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
отминал бит ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
поле ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
пръчка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
ръкойка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
салтамарка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
село ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Скрий я от мен! ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
с нея се работи ръчно ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
снопи ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
уред за жътва дървен ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
уред използван по време на жътва ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
уред при жътва ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
хумор ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
ценен експонат ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
вино ( 52.00%, Бр. отговори - 52, Мъже - 33, Жени - 19 )
билка ( 14.00%, Бр. отговори - 14, Мъже - 3, Жени - 11 )
Осмар ( 7.00%, Бр. отговори - 7, Мъже - 5, Жени - 2 )
алкохол ( 4.00%, Бр. отговори - 4, Мъже - 3, Жени - 1 )
осмарски ( 3.00%, Бр. отговори - 3, Мъже - 1, Жени - 2 )
Осмарски ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
горчилка ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Елин Пелин ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
с. Осмар ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
банкет ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Билка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
билка. ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
билката ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
билки ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Вино ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
вино за пиене от с. Осмар ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
вино от с. Осмар ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
вино - пелин ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
вино с билки ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
горчив ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
горчиво ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
горчива билка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
еликсир ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
за пиене ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
много добро вино за зимата ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Наздраве! ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Осмарски пелин ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
осмарски пелин ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
осмарски специалитет ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
пиво ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
поляна ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Растение ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
пет години ( 8.00%, Бр. отговори - 8, Мъже - 2, Жени - 6 )
социализъм ( 7.00%, Бр. отговори - 7, Мъже - 2, Жени - 5 )
5 години ( 6.00%, Бр. отговори - 6, Мъже - 1, Жени - 5 )
срок ( 5.00%, Бр. отговори - 5, Мъже - 2, Жени - 3 )
Тодор Живков ( 5.00%, Бр. отговори - 5, Мъже - 4, Жени - 1 )
комунизъм ( 4.00%, Бр. отговори - 4, Мъже - 3, Жени - 1 )
не знам ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
години ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
минало ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
план ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
плетка ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
червена звезда ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
Бай Тошо ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
било ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
БКП ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
век ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
войник ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
време ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
година ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
двегодишна ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
държавна ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
за изпълнение на план ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
за 5 години ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
измислица ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
икономика ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
колело ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
количество ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
комунист ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
левче ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Леле! ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
миналото на Соца ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
незнам ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Ох!!!!! Хълцам!!! ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
пари ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Партията ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
период ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
период за 5 години ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
пет години от живота ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
пет десетилетия ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
пет лева ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
пет лета ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
пета ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
петгодишен план ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
петгодишен срок ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
план - за изпълнение. ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
план за пет години ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
план за 5 г. ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
план за работа ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
планирана ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
плановост ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
програма ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
работа ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
рулетка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
седмица ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
срок за работа ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
срочен план ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
строим социализъм ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
СССР ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
трябва да я съкратим! ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
ударник ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
удърници ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
цел ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
ученик ( 18.00%, Бр. отговори - 18, Мъже - 11, Жени - 7 )
червена връзка ( 10.00%, Бр. отговори - 10, Мъже - 3, Жени - 7 )
дете ( 5.00%, Бр. отговори - 5, Мъже - 0, Жени - 5 )
минало ( 5.00%, Бр. отговори - 5, Мъже - 3, Жени - 2 )
чавдарче ( 5.00%, Бр. отговори - 5, Мъже - 4, Жени - 1 )
комсомолец ( 3.00%, Бр. отговори - 3, Мъже - 2, Жени - 1 )
комунизъм ( 3.00%, Бр. отговори - 3, Мъже - 3, Жени - 0 )
училище ( 3.00%, Бр. отговори - 3, Мъже - 2, Жени - 1 )
юноша ( 3.00%, Бр. отговори - 3, Мъже - 2, Жени - 1 )
връзка ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
откривател ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
чавдар ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
Аз ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
бивш ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
вратовръзка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
глупост детска ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Дете ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
дете от соц. организация ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
дете с отговорност ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
дете с черв. връзка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
дете с червена връзка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
деца ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
ДКМС ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
жалба по младостта ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
комсомол ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
комунист ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
младеж ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
момче ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Организация ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
организация ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
организация за деца с червени връзки ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
отново лоши спомени ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
папионка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
пенсионер ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
пионерче ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
пръв ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
първенец ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
първи ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
първопроходец ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
разхищение ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
рапорт даден... ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
седмокласник ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
социализъм ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
стерио уредба ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
ученик. ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
ученик при Кумонизма ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
ученици ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
чудесно другарче ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
шпионин ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
4-ти клас ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
скрин ( 14.00%, Бр. отговори - 14, Мъже - 9, Жени - 5 )
дрехи ( 10.00%, Бр. отговори - 10, Мъже - 5, Жени - 5 )
сандък ( 8.00%, Бр. отговори - 8, Мъже - 0, Жени - 8 )
шкаф ( 8.00%, Бр. отговори - 8, Мъже - 3, Жени - 5 )
юрган ( 6.00%, Бр. отговори - 6, Мъже - 5, Жени - 1 )
дрешник ( 4.00%, Бр. отговори - 4, Мъже - 2, Жени - 2 )
за дрехи ( 4.00%, Бр. отговори - 4, Мъже - 2, Жени - 2 )
приста ( 3.00%, Бр. отговори - 3, Мъже - 3, Жени - 0 )
спалня ( 3.00%, Бр. отговори - 3, Мъже - 3, Жени - 0 )
съндък ( 3.00%, Бр. отговори - 3, Мъже - 0, Жени - 3 )
чеиз ( 3.00%, Бр. отговори - 3, Мъже - 2, Жени - 1 )
баба ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
багаж ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
гардероб ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
мебел ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
одеало ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
шкаф за дрехи ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
юргани ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
антика ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
бельо ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
бабината ракла – блян по изминало време ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
в спалнята ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
долап ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
дом ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
за дрехи и сядане ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
завивка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
завивки ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
зимни дрехи ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
легло ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
медия ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
одеяло ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
одела ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
пижама ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
съндък за дрехи ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
сандъка на баба ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
село ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
стара ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
стари спомени ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
старинен долап ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
съкровища ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
удобство ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
черги ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
шкаф. ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
шкаф за завивки ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
шкаф със капак ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
пионер ( 7.00%, Бр. отговори - 7, Мъже - 1, Жени - 6 )
поздрав ( 6.00%, Бр. отговори - 6, Мъже - 0, Жени - 6 )
пионери ( 5.00%, Бр. отговори - 5, Мъже - 1, Жени - 4 )
доклад ( 4.00%, Бр. отговори - 4, Мъже - 1, Жени - 3 )
комсомол ( 4.00%, Бр. отговори - 4, Мъже - 0, Жени - 4 )
училище ( 4.00%, Бр. отговори - 4, Мъже - 4, Жени - 0 )
военен ( 3.00%, Бр. отговори - 3, Мъже - 3, Жени - 0 )
казарма ( 3.00%, Бр. отговори - 3, Мъже - 3, Жени - 0 )
отчет ( 3.00%, Бр. отговори - 3, Мъже - 1, Жени - 2 )
пионерче ( 3.00%, Бр. отговори - 3, Мъже - 1, Жени - 2 )
войник ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
войска ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
документ ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
лагер ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
пионерски лагер ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
пионерски поздрав ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
проверка ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
рапортуване ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
строй ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
армия ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
без мнение ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
болница ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
военна служба ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
военни ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
генерал ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Документ ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Дружинен ръководител ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
дружинен ръководител ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
дружинна председателка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Еха! ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
задача ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
команда ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
комсомолска работа ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
комсомолски секретар ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
комунист ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
летен лагер при социализма ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Мирно! Равнис! ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
мисията изпълнена ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
началник ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Никога! ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
отговорност ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
парола ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
пионерска организация. ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
пионерски доклад ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
пионерче с червена връзка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
поделение ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
полицай ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
полиция ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
ред ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
салют ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Тържество ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
тържество ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
училищен строй ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
фразеологизъм ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
чавдарче ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
чавдарчета ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
бебе ( 54.00%, Бр. отговори - 54, Мъже - 33, Жени - 21 )
Бебе ( 3.00%, Бр. отговори - 3, Мъже - 2, Жени - 1 )
гащи ( 3.00%, Бр. отговори - 3, Мъже - 1, Жени - 2 )
пелени ( 3.00%, Бр. отговори - 3, Мъже - 2, Жени - 1 )
гащички ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
дете ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
обувки ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
чорапи ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
Анди ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
бебешка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
бебешка дреха ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
бебешки дрешки ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Бебешки пелени ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
бебешки чорапогащи ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Беби ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
бутонки ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
бъдеще ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
гащи за бебе ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
детска ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
детска - дреха. ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
детска дрешка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
детски ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
детски дрехи ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
детски дрешки ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
дълги гащички ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
калци ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
клинче ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
магазин ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
обувки за бебе ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
пеленаче ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
пиратки ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Пресиян ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
пълни гащи ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
ритам ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
терлички ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
топка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
футбол ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
чорапогащник ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
шаренки ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
тлака ( 14.00%, Бр. отговори - 14, Мъже - 3, Жени - 11 )
баби ( 10.00%, Бр. отговори - 10, Мъже - 9, Жени - 1 )
дернек ( 6.00%, Бр. отговори - 6, Мъже - 4, Жени - 2 )
сбирка ( 4.00%, Бр. отговори - 4, Мъже - 2, Жени - 2 )
вечеринка ( 3.00%, Бр. отговори - 3, Мъже - 2, Жени - 1 )
пейка ( 3.00%, Бр. отговори - 3, Мъже - 3, Жени - 0 )
песни ( 3.00%, Бр. отговори - 3, Мъже - 0, Жени - 3 )
разговор ( 3.00%, Бр. отговори - 3, Мъже - 3, Жени - 0 )
село ( 3.00%, Бр. отговори - 3, Мъже - 3, Жени - 0 )
група от хора ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
работа ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
хора ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
бабички ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
банкет ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
беленка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
белянка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
бит ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
битова работа – белене на царевица ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
бръмбар ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
веселба ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
веселие ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
весело настроение ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
говорене ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
дирнек ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
збор ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
зимно време ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
жени ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
играем ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
история ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
клюкарник ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
клюкарстване ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
клюкарство ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
клюки ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
компания ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
конушмак ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
моми ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
моми и ергени ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
моми и момци ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Орешарски – Вълчев ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
певици ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
пеем ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
пейки ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
песен ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
плетянка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
почивка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
почивка на мозъка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
пуканки ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
раздумка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
ракоделие ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
ръкоделие ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
сбирка. ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
сбор от жени ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
сбор от хора за работа ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
сборище ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
сбирка от хора ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
селска ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
селянка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
среща ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
среща за ръкоделие ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
събиране ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
събиране на хора ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
събрани хора да ръкоделстват ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
тлъка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
царевица ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
шием ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
компютър ( 52.00%, Бр. отговори - 52, Мъже - 29, Жени - 23 )
лаптоп ( 5.00%, Бр. отговори - 5, Мъже - 4, Жени - 1 )
интернет ( 3.00%, Бр. отговори - 3, Мъже - 1, Жени - 2 )
компютар ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
програмист ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
техника ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
хардуер ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
Аз ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Добър учител! ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
електроника ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
забих ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
компютер ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
компютри ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
компютърна - програма. ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
комп. програма ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
компютърни данни ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
компютърни системи ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
куфар ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
'меката' част на компютъра ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
мозък ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
не ги разбирам тези понятия ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
незнам ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
неологизъм ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
нещо велико, но и вредно ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
нов ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
нови технологии ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
програма ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
програмен продукт ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
система ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
технология ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
устройство в компютър ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
част от компютъра ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
ястие ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
СССР ( 12.00%, Бр. отговори - 12, Мъже - 8, Жени - 4 )
знаме ( 10.00%, Бр. отговори - 10, Мъже - 4, Жени - 6 )
жътва ( 9.00%, Бр. отговори - 9, Мъже - 3, Жени - 6 )
герб ( 7.00%, Бр. отговори - 7, Мъже - 3, Жени - 4 )
комунизъм ( 7.00%, Бр. отговори - 7, Мъже - 1, Жени - 6 )
Русия ( 3.00%, Бр. отговори - 3, Мъже - 3, Жени - 0 )
БКП ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
емблема ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
комунист ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
работа ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
работник ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
Съветски съюз ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
бита карта ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
война ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
горещо време ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Да живей труда ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Да живей, живей труда ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
емблема на социалисти ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
емблема СССР ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
емблема - СССР ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
жетва ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
за жътва ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
за строеж ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
инструмент ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
коване ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
ковач ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
косач ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Кремъл ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Кумонизъм ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Ленин ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
лоши спомени ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
майстор ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
'Мосфильм' ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
на знамето ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
оръдие на труда ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
победа ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
поле ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
при жътва ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
пшеница ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
символ ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
СОЦ ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
социализъм ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
съветска работа ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
тесла ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
труд. ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
тродолюбие ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
уреди ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
фразеологизъм ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
царевица ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
човек ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
чорба ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
'Чук и Гек' ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
??? ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
! ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
вода ( 11.00%, Бр. отговори - 11, Мъже - 3, Жени - 8 )
река ( 8.00%, Бр. отговори - 8, Мъже - 4, Жени - 4 )
пране ( 6.00%, Бр. отговори - 6, Мъже - 3, Жени - 3 )
пералня ( 5.00%, Бр. отговори - 5, Мъже - 2, Жени - 3 )
пране на килими ( 5.00%, Бр. отговори - 5, Мъже - 0, Жени - 5 )
черги ( 4.00%, Бр. отговори - 4, Мъже - 3, Жени - 1 )
воденица ( 3.00%, Бр. отговори - 3, Мъже - 1, Жени - 2 )
вълна ( 3.00%, Бр. отговори - 3, Мъже - 3, Жени - 0 )
килим ( 3.00%, Бр. отговори - 3, Мъже - 2, Жени - 1 )
не знам ( 3.00%, Бр. отговори - 3, Мъже - 3, Жени - 0 )
бой ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
дарак ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
за пране ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
килими ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
мелница ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
черга ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
аба ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Брашно ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
брашно ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
водна ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
водна центрофуга за пране ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
водно съоражение ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Добавка към балканския екстериор – Етара! ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Етъра ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
за избелване на платно ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
за платове ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
за пране на дрехи. ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
китеник ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
китеници ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
мивка за килими ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
муха ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
място за пране ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
място за пране на китеници ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
песен ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
платно ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
плескавица ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
постеля ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
пране на килими, китеници и др. ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
село ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
спомени от миналото ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
стара ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
тупалка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
уред за пране на килими ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
ям ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
първенец ( 13.00%, Бр. отговори - 13, Мъже - 5, Жени - 8 )
отличник ( 10.00%, Бр. отговори - 10, Мъже - 6, Жени - 4 )
работник ( 7.00%, Бр. отговори - 7, Мъже - 2, Жени - 5 )
пистолет ( 6.00%, Бр. отговори - 6, Мъже - 5, Жени - 1 )
пушка ( 3.00%, Бр. отговори - 3, Мъже - 2, Жени - 1 )
човек ( 3.00%, Бр. отговори - 3, Мъже - 3, Жени - 0 )
герой ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
добър работник ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
на труда ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
наковалня ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
първенец в нещо ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
социализъм ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
Аз – по миене на чинии ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
акцент ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
балама ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
било ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
бокс ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
бригадир ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
войник ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
герой на социалистическия труд ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
глупав първенец от миналото ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
добър човек ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
дрелка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
за комунистически труд ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
звънец ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
изявен работник ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
като мен ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
комсомолски ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
комунист ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
комунизъм ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
лоши времена ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
майка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
не знам ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
орденоносец ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
оръжие ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
отличен ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
отличник в труда ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
передовик ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
петле ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
пистолет Макаров ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
победител ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
производственик ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
първенец в работата ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
работещ човек ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
работник. ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
работник първенец ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
работохолик ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
река ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
силен шум ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
тродолюбие ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
труд ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
трудолюбие ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
удар ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
часовник ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
чук ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
шамар ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
закон ( 34.00%, Бр. отговори - 34, Мъже - 17, Жени - 17 )
правилник ( 12.00%, Бр. отговори - 12, Мъже - 2, Жени - 10 )
правила ( 4.00%, Бр. отговори - 4, Мъже - 3, Жени - 1 )
ред ( 3.00%, Бр. отговори - 3, Мъже - 1, Жени - 2 )
войник ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
партиен ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
армия ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
БКП ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
военен ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
военна служба ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
държава ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
говоря ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
задължение ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
ЗАКОН ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Закон ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
закони ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
казарма ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
кметство ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
комсомол ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
комунизъм ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
кооперация ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
къдрови ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
лагер ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Милостиви, Боже! ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
на народното събрание ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
на отряда ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
на всички партии ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
на партия ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
начален ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
нещо необходимо ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
организация ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
освобождаване ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Отче наш! ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
партия ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
президент ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
протокол ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
работа ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
работнически ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Решения ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
ръководен документ. ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
ръководство ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
стачка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
събрание ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
учител ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
жито ( 27.00%, Бр. отговори - 27, Мъже - 13, Жени - 14 )
зърно ( 14.00%, Бр. отговори - 14, Мъже - 6, Жени - 8 )
склад ( 9.00%, Бр. отговори - 9, Мъже - 2, Жени - 7 )
царевица ( 8.00%, Бр. отговори - 8, Мъже - 4, Жени - 4 )
сено ( 4.00%, Бр. отговори - 4, Мъже - 3, Жени - 1 )
село ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
плевня ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
брашно ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
гараж ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
дам ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
ечемик ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
за зърно ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
за храна ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
за царевица ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
зала ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
зимник ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
зърно-хранилище ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
зърнохранилище ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
кокошка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
контейнер ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
кош ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
къща ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
маза ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
мишка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
навес ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
не знам ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
овца ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
овце ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
Осмар ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
отживелица ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
помещение за семена ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
пълен до горе ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
пълен с жито ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
пшеница ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
сандъци за съхранение на зърно ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
сайвант ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
склад за зърно ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
склад - за зърно ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
събиране на царевица ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
съндък ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
съхранение на зърно ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
сяно ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
хляб ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
храна ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
хранилище ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
жито ( 9.00%, Бр. отговори - 9, Мъже - 4, Жени - 5 )
жътва ( 9.00%, Бр. отговори - 9, Мъже - 3, Жени - 6 )
вършитба ( 8.00%, Бр. отговори - 8, Мъже - 0, Жени - 8 )
двор ( 5.00%, Бр. отговори - 5, Мъже - 3, Жени - 2 )
не знам ( 4.00%, Бр. отговори - 4, Мъже - 4, Жени - 0 )
диканя ( 4.00%, Бр. отговори - 4, Мъже - 2, Жени - 2 )
нива ( 4.00%, Бр. отговори - 4, Мъже - 3, Жени - 1 )
вършеене ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
зърно ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
кон ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
мегдан ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
поле ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
баща ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
волове ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
вършидба ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
голям двор ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
гумно ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Двор ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
дворен ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
детски спомени ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
джип ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
дини и пъпеши ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
за вършене ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
за вършеене на зърно ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
за жито ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
изобилие ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
коне ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
кош ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
марка колбаси ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
място за жито. ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
незнам ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
обработка на семена ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
около Луната ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
площадка /равна/ ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
посуда ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
пръчка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
реколта ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
салам ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
светъл ден ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
село ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
слама ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
снопи ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
ТКЗС - жито ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
хор ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
хляб ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
храм ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
широк двор ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
прежда ( 17.00%, Бр. отговори - 17, Мъже - 9, Жени - 8 )
вълна ( 16.00%, Бр. отговори - 16, Мъже - 6, Жени - 10 )
вретено ( 15.00%, Бр. отговори - 15, Мъже - 11, Жени - 4 )
предене ( 7.00%, Бр. отговори - 7, Мъже - 3, Жени - 4 )
баба ( 5.00%, Бр. отговори - 5, Мъже - 2, Жени - 3 )
за предене ( 4.00%, Бр. отговори - 4, Мъже - 0, Жени - 4 )
къделя ( 3.00%, Бр. отговори - 3, Мъже - 1, Жени - 2 )
инструмент ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
предене на вълна ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
яке ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
бастун ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
ватенка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
войник ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
вретена ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
вритено ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
връхна дреха ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
горница ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
горница ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
дреха ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
дървена ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Етнография ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
за каделка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
за предене на вълна ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
каделя ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
конец ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
любим инструмент на баба ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
манта ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
минало ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
минало от баба ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
наметало ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
нишка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
нищо ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
предмет за прежда ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
прела баба ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
сечиво за предене на вълна, памук... ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
сопа ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
спомен за баби ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
стругована пръчка за къделя ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
създава топлина в студените дни ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
уред за предене ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
дете ( 17.00%, Бр. отговори - 17, Мъже - 10, Жени - 7 )
пионерче ( 13.00%, Бр. отговори - 13, Мъже - 8, Жени - 5 )
синя връзка ( 9.00%, Бр. отговори - 9, Мъже - 2, Жени - 7 )
ученик ( 7.00%, Бр. отговори - 7, Мъже - 4, Жени - 3 )
връзка ( 5.00%, Бр. отговори - 5, Мъже - 2, Жени - 3 )
автобус ( 4.00%, Бр. отговори - 4, Мъже - 4, Жени - 0 )
училище ( 3.00%, Бр. отговори - 3, Мъже - 2, Жени - 1 )
вратовръзка ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
комунист ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
първокласник ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
първолак ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
социализъм ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
байряк ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
било ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
българско дете ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
връска ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
дете от соца ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
дете със синя връзка на врата ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
деца със сини връзки ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
до 4-ти клас ученик ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
калпак ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
калпаче с лъвче ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
комунизъм ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
ключодържател ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
малка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
малко дете ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
малък комсомолец ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
малък ученик ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
минало ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
минало време ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
момче ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
най хубавото за едно дете ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
носия ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
организация в соца ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
останало от едно време ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
отживелица ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
преди пионер ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
първокласник. ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
първолаче ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
соц ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
спомени ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
трудолюбие ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
хлапе ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
хоро ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
юноша ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
книга ( 12.00%, Бр. отговори - 12, Мъже - 11, Жени - 1 )
книги ( 12.00%, Бр. отговори - 12, Мъже - 10, Жени - 2 )
библиотека ( 9.00%, Бр. отговори - 9, Мъже - 3, Жени - 6 )
просвета ( 6.00%, Бр. отговори - 6, Мъже - 2, Жени - 4 )
Анета ( 5.00%, Бр. отговори - 5, Мъже - 4, Жени - 1 )
наука ( 4.00%, Бр. отговори - 4, Мъже - 3, Жени - 1 )
красиво ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
култура ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
културен дом ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
сграда ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
село ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
селско ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
хор ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 2, Жени - 0 )
хора ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 1, Жени - 1 )
читалня ( 2.00%, Бр. отговори - 2, Мъже - 0, Жени - 2 )
Анета Недялкова ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
будилище ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
весело ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
възраждане ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
дейност ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
дом за култура ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
за общност в населено място ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
киносалон ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
клуб ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
книжнина ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Култура ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
културно средище ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
най-доброто за българина ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
напредък ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
народно ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
наша гордост ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
наща гордост ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
носии ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
обществен клуб ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
обществена дейност ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
община ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
огнище за душата ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Осмар ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
познание ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
просфета ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
просветен дом ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
просветен център ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
развлечение за хората в селото ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
родолюбие ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
Ръководител ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
сбирка за просветление ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
сграда за културни изяви ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
сцена ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
събиране на хора ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )
събор на хора ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
танци ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
удоволствие ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
ученик ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 1, Жени - 0 )
център за знание ( 1.00%, Бр. отговори - 1, Мъже - 0, Жени - 1 )