LABLASS - Речници на словесните асоциации


Речник на детските словесни асоциации (РДСА 2022)В основата на Речника на детските словесни асоциации залягат данните, извлечени в резултат на свободен асоциативен експеримент, проведен в периода 1991–1997 г. В него  участват 100 монолингвални деца във възраст между 5 и 6 години, от които 51 момичета и 49 момчета. Изследваните лица са от различни социални групи от Шумен, Варна и Преслав (Североизточна България). В експеримента са използвани 40 стимула, девет от които са заети от списъка, предложен в БЪЛГАРСКИ НОРМИ НА СЛОВЕСНИ АСОЦИАЦИИ (1984). При това като стимули са включени различни части на речта (съществителни, глаголи, наречия, прилагателни, звукоподражания, междуметия, предлози).

В публикации, в които се използват данни от този речник, потребителите имат задължение да цитират:
  • Системата LABLASS –  Попов, Д., Попова, В., Железов, С., Кордов, К.  LABLASS  уеббазирана система за изследване на словесни асоциации https://lablass.fhn-shu.com/
  • Печатната версия на речника - Попова, В. Речник на детските словесни асоциации. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“ (2020) 
телефон ( 40.00%, Бр. отговори - 40, момчета - 22, момичета - 18 )
Да ( 7.00%, Бр. отговори - 7, момчета - 3, момичета - 4 )
Кой е? ( 6.00%, Бр. отговори - 6, момчета - 3, момичета - 3 )
моля ( 6.00%, Бр. отговори - 6, момчета - 3, момичета - 3 )
обаждам се ( 6.00%, Бр. отговори - 6, момчета - 5, момичета - 1 )
Кой се обажда? ( 5.00%, Бр. отговори - 5, момчета - 1, момичета - 4 )
телефона ( 5.00%, Бр. отговори - 5, момчета - 3, момичета - 2 )
Говоря по телефона ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 0, момичета - 2 )
грешка ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 0, момичета - 2 )
Обаждам се на кака ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
паркет ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
ръка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
слушалка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
баба ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
бабо ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
бебе ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
боли ме ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
живея ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
зайче ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
затварям ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
звъни ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Звъни телефона ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
здравей ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
здрасти ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
кабел ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
кой ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Кой е на телефона? ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
куче ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
мама ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
маминка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
на телефон ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
дядо ( 34.00%, Бр. отговори - 34, момчета - 16, момичета - 18 )
плете ( 7.00%, Бр. отговори - 7, момчета - 3, момичета - 4 )
бастун ( 6.00%, Бр. отговори - 6, момчета - 4, момичета - 2 )
мама ( 6.00%, Бр. отговори - 6, момчета - 3, момичета - 3 )
очила ( 6.00%, Бр. отговори - 6, момчета - 3, момичета - 3 )
готви ( 4.00%, Бр. отговори - 4, момчета - 1, момичета - 3 )
татко ( 3.00%, Бр. отговори - 3, момчета - 1, момичета - 2 )
болна ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
внучка ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 0, момичета - 2 )
живее на село ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 0, момичета - 2 )
камион ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
куче ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
леля ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
майка ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 0, момичета - 2 )
плетка ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 2, момичета - 0 )
село ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 0, момичета - 2 )
сладолед ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
баба ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
баба Краси ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Бабата е стара. ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
бабата полива. ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
бонбони ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
вуйчо ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
върви ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
дете ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Зайо ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
излязаха ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
има крави ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
има куче ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
имам ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
кокошките ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
кон ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
котка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
круша ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
кукла ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
купува ми подаръци ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
купува салам ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
кърпа ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
лозе ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
магазин ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
мазата ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
маминка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
меси питка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
мете ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
мие чинии ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
мила ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Мими ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
морков ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
навън ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
обичам ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
обувка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
пазар ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
пазари (глагол) ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
пате ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
патерица ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
пере ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
печка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
прегръщам ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
престилка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
пържи питки ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
сее ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
сладка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
слънце ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Там живее вуйчо. ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
телевизор ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
топка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Тя е добре. ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
ТЯ Е НА РАБОТА ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
чете ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
чисти ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
шета ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
шие ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
шоколад ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
ябълка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Яга ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
бързо ( 13.00%, Бр. отговори - 13, момчета - 8, момичета - 5 )
силно ( 9.00%, Бр. отговори - 9, момчета - 5, момичета - 4 )
скачам ( 8.00%, Бр. отговори - 8, момчета - 4, момичета - 4 )
вървя ( 7.00%, Бр. отговори - 7, момчета - 3, момичета - 4 )
падам ( 6.00%, Бр. отговори - 6, момчета - 2, момичета - 4 )
играя ( 4.00%, Бр. отговори - 4, момчета - 2, момичета - 2 )
състезание ( 4.00%, Бр. отговори - 4, момчета - 4, момичета - 0 )
тичам ( 3.00%, Бр. отговори - 3, момчета - 1, момичета - 2 )
бързам ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 2, момичета - 0 )
на двора ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 0, момичета - 2 )
спирам ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 0, момичета - 2 )
спънах се ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 2, момичета - 0 )
уморявам се ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 2, момичета - 0 )
в гората ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
врата ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
вълк ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
гледам ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
гоня ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
гонят ме ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
да стигна ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
да съм силна ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
двор ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
дете ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
душ ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
дърво ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
игра ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
изморен ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
изпотен ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
карам колело ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
карам скейтборд ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
картина ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
колело ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
маратонки ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Мечо ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
много ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
на плажа ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
обеца ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
паднах ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
пате ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
поляна ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
пред блока ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Първи съм. ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
пътувам ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
ритам топка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
сека дърва ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
слънце ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
спорт ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
спортувам ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
стадион ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
стол ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
там ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
трева ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
улица ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
чайка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
череша ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
черешка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Шрьодер ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
лъжица ( 33.00%, Бр. отговори - 33, момчета - 15, момичета - 18 )
ям ( 13.00%, Бр. отговори - 13, момчета - 7, момичета - 5 )
нож ( 12.00%, Бр. отговори - 12, момчета - 6, момичета - 6 )
ядене ( 5.00%, Бр. отговори - 5, момчета - 2, момичета - 3 )
боцкам ( 4.00%, Бр. отговори - 4, момчета - 2, момичета - 2 )
бода ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 0, момичета - 2 )
паница ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
чиния ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
ядеш ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
боде ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
буча ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
ваза ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
грозде ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
дворец ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
измивам ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
кенгуру ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
котлон ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
къща ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
кюфте ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
макарони ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
манджа ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
мие се ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
На вечеря ядох с вилица ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
не я обичам ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
ножица ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
обед ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
оръжие ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
остра ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
пържола ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
салам ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
стол ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
торта ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
ябълка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
яде ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
ядем ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
ям пържола ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
ям с вилица ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
без отговор ( 12.00%, Бр. отговори - 12, момчета - 6, момичета - 6 )
играя ( 8.00%, Бр. отговори - 8, момчета - 5, момичета - 3 )
никога ( 6.00%, Бр. отговори - 6, момчета - 3, момичета - 3 )
Винаги гледам детското. ( 5.00%, Бр. отговори - 5, момчета - 2, момичета - 3 )
Винаги гледам „Сънчо“ ( 3.00%, Бр. отговори - 3, момчета - 1, момичета - 2 )
всеки ден ( 3.00%, Бр. отговори - 3, момчета - 1, момичета - 2 )
невинаги ( 3.00%, Бр. отговори - 3, момчета - 2, момичета - 1 )
сега ( 3.00%, Бр. отговори - 3, момчета - 1, момичета - 2 )
винаги ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
дълго ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 0, момичета - 2 )
ръка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
сутрин ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
сърничка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
торта ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
тук ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
хладилник ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
чадър ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
ще живея ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
ще излизам ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
ще поливам цветята ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
щом ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
ям сладолед ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
баба ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Баба ми дава шоколад. ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Баба ми носи дъвка. ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Винаги дават „Диплодоните“ ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Винаги си спомням ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Винаги слушам ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
винаги с мама ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Винаги съм добър ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Винаги ходя при баба ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
вкъщи ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
всяко ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
гребен ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
гъба ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
добре ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
дъжд ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
е студено ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Заклевам се! ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
игра ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
играчки ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
излизам ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
искам ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
касетка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
копче ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
кошче ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
къща ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
лае ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
люляк ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
лято ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
маса ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
мечок ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
ми се карат ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
мога ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
навреме ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
на училище ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
не ми се спи ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
не слушам ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
обещавам ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
обичам ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
отива ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
очи ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
пролет ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
рано ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
рокля ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
зима ( 17.00%, Бр. отговори - 17, момчета - 12, момичета - 5 )
пролет ( 12.00%, Бр. отговори - 12, момчета - 6, момичета - 6 )
листа ( 9.00%, Бр. отговори - 9, момчета - 3, момичета - 6 )
вятър ( 5.00%, Бр. отговори - 5, момчета - 3, момичета - 2 )
дъжд ( 5.00%, Бр. отговори - 5, момчета - 2, момичета - 3 )
студено ( 5.00%, Бр. отговори - 5, момчета - 3, момичета - 2 )
жълти листа ( 4.00%, Бр. отговори - 4, момчета - 2, момичета - 2 )
лято ( 4.00%, Бр. отговори - 4, момчета - 0, момичета - 4 )
падат листата ( 4.00%, Бр. отговори - 4, момчета - 2, момичета - 2 )
буря ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
грозде ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
дърво ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 0, момичета - 2 )
златна ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
красива ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 2, момичета - 0 )
плодове ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
птичките отлитат ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 2, момичета - 0 )
слънце ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 2, момичета - 0 )
цветя ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 2, момичета - 0 )
богата на плодове ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
боя ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
вали дъжд ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
време ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
двойни блузи ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
дошла ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
е студено ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
жълти листа ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
зрее ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
мед ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
наближава зима ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
песен ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
покрив ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
приятна ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
пъстра ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
ресторант ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
рисунка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
сняг ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
хубава ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
вървя ( 8.00%, Бр. отговори - 8, момчета - 4, момичета - 4 )
планета ( 7.00%, Бр. отговори - 7, момчета - 4, момичета - 3 )
пръст ( 7.00%, Бр. отговори - 7, момчета - 1, момичета - 6 )
без отговор ( 7.00%, Бр. отговори - 7, момчета - 3, момичета - 4 )
трева ( 6.00%, Бр. отговори - 6, момчета - 2, момичета - 4 )
извънземни ( 5.00%, Бр. отговори - 5, момчета - 2, момичета - 3 )
небе ( 5.00%, Бр. отговори - 5, момчета - 1, момичета - 4 )
ходя ( 5.00%, Бр. отговори - 5, момчета - 2, момичета - 3 )
вода ( 4.00%, Бр. отговори - 4, момчета - 2, момичета - 2 )
слънце ( 4.00%, Бр. отговори - 4, момчета - 2, момичета - 2 )
стъпвам ( 4.00%, Бр. отговори - 4, момчета - 2, момичета - 2 )
гора ( 3.00%, Бр. отговори - 3, момчета - 1, момичета - 2 )
ракета ( 3.00%, Бр. отговори - 3, момчета - 2, момичета - 1 )
листа ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 0, момичета - 2 )
луна ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 0, момичета - 2 )
боя ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
в космоса ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
върти се ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
градина ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
дете ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
диня ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
дърво ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
земно кълбо ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
змия ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
играя ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
играя на земята ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
килим ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
крокодил ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
кълбо ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
летище ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
лист ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
небесно кълбо ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
огън ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
отивам ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
плоча ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
садя дръвче ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
стол ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
топка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
училище ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
цвете ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
червей ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
червило ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
човек ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
кукла ( 14.00%, Бр. отговори - 14, момчета - 4, момичета - 10 )
играя ( 8.00%, Бр. отговори - 8, момчета - 6, момичета - 2 )
дете ( 5.00%, Бр. отговори - 5, момчета - 2, момичета - 3 )
камион ( 4.00%, Бр. отговори - 4, момчета - 4, момичета - 0 )
кола ( 4.00%, Бр. отговори - 4, момчета - 4, момичета - 0 )
игра ( 3.00%, Бр. отговори - 3, момчета - 2, момичета - 1 )
искам ( 3.00%, Бр. отговори - 3, момчета - 0, момичета - 3 )
количка ( 3.00%, Бр. отговори - 3, момчета - 3, момичета - 0 )
лего ( 3.00%, Бр. отговори - 3, момчета - 2, момичета - 1 )
без отговор ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 0, момичета - 2 )
барби ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
ваза ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
камионче ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 2, момичета - 0 )
кубче ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 0, момичета - 2 )
плачка ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 2, момичета - 0 )
счупена ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 2, момичета - 0 )
топка ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 0, момичета - 2 )
автомат ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
автомобил ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
балонче ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
бонбон ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
върви ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
дрънкалка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
дървена ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
дърво ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
желе с капини ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
здрава ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
зелена ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
знак ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
играе се с нея ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
кашон ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
кижка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
колело ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
костенурка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
коте ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
лъв ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
магазин ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
маса ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
механична ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
мечка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
мозайка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
обръч ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
обувка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
писта ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
пистолет ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
подарък ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
птичка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
самолет ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
слон ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
спя ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
строител ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
тетрадка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
топче ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
хладилник ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
чанта ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
чиния ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
шоколадово яйце ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
топка ( 12.00%, Бр. отговори - 12, момчета - 7, момичета - 5 )
скачам ( 8.00%, Бр. отговори - 8, момчета - 2, момичета - 6 )
играчка ( 7.00%, Бр. отговори - 7, момчета - 2, момичета - 5 )
кукла ( 6.00%, Бр. отговори - 6, момчета - 1, момичета - 5 )
бягам ( 4.00%, Бр. отговори - 4, момчета - 2, момичета - 2 )
кубче ( 4.00%, Бр. отговори - 4, момчета - 1, момичета - 3 )
на двора ( 4.00%, Бр. отговори - 4, момчета - 1, момичета - 3 )
двор ( 3.00%, Бр. отговори - 3, момчета - 3, момичета - 0 )
мач ( 3.00%, Бр. отговори - 3, момчета - 3, момичета - 0 )
барабан ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 2, момичета - 0 )
бааскетбол ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
дете ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 0, момичета - 2 )
игра ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 2, момичета - 0 )
камион ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
криеница ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
люлея ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
майки ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 0, момичета - 2 )
ритам топка ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 2, момичета - 0 )
с децата ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 0, момичета - 2 )
футбол ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
батко ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
бера цветя ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
в парка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
въже ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
гоненица ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
деца ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
дреха ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
дървото ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
здравец ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
календар ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
куче ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
кърпа ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
лего ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
люлка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
момиче ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
навън излизам да играя ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
на карти ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
обувка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
отивам ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
палка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
пейка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
перде ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
пистолет ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
пред къщи ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
приятно ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
пързалям се ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
рап ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
с братовчед ми ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
секция ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
с пясък ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
стол ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
тенис ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
ударих се ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
уча ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
червило ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
черга ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
човек ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
без отговор ( 16.00%, Бр. отговори - 16, момчета - 5, момичета - 11 )
къщи ( 10.00%, Бр. отговори - 10, момчета - 5, момичета - 5 )
вътре ( 9.00%, Бр. отговори - 9, момчета - 5, момичета - 4 )
вън ( 8.00%, Бр. отговори - 8, момчета - 4, момичета - 4 )
навън ( 6.00%, Бр. отговори - 6, момчета - 3, момичета - 3 )
града ( 5.00%, Бр. отговори - 5, момчета - 1, момичета - 4 )
извънземни ( 5.00%, Бр. отговори - 5, момчета - 3, момичета - 2 )
стаята ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 2, момичета - 0 )
тук ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
дърво ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
желязо ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
заека ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
земя ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
играят ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
играя ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
картина ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
клещи ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
къща ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
листа ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
магазин ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
маса ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
на двора ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
ограда ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
отвън ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
парк ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
парка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
пещера ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
планета ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
платното ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
полето ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
пързалка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
родината ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
сатурн ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
сняг ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
тетрадка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
топка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
училище ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
ходим на разходка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
цвете ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
часовник ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
щипка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
бар ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
двора ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
градина ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
двор ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
дете ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
детската градина ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
без отговор ( 55.00%, Бр. отговори - 55, момчета - 26, момичета - 29 )
верига ( 3.00%, Бр. отговори - 3, момчета - 2, момичета - 1 )
филм ( 3.00%, Бр. отговори - 3, момчета - 3, момичета - 0 )
книга ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 0, момичета - 2 )
клюкар ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
блок ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
бяганица ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
вежди ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
вестник ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
движение ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
дърво ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
желязо ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
кана ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
китара ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
клещи ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
клюкарка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
клю-клю ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
ключ ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
копая ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
кош ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
лист ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
лош филм ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
лъжа ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
мама ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
мама все ми се кара ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
народно събрание ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
незнание ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
ограда ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
отвертка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
очи ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
перде ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
подстригвам ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
работя ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
слънце ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
стол ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
телевизор ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
торта ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
химикал ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
черници ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
щъркел ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
сладолед ( 12.00%, Бр. отговори - 12, момчета - 6, момичета - 6 )
куче ( 8.00%, Бр. отговори - 8, момчета - 5, момичета - 3 )
дай ( 5.00%, Бр. отговори - 5, момчета - 2, момичета - 3 )
да ям ( 4.00%, Бр. отговори - 4, момчета - 2, момичета - 2 )
кукла ( 4.00%, Бр. отговори - 4, момчета - 0, момичета - 4 )
кукла барби ( 4.00%, Бр. отговори - 4, момчета - 0, момичета - 4 )
шоколад ( 4.00%, Бр. отговори - 4, момчета - 4, момичета - 0 )
да играя ( 3.00%, Бр. отговори - 3, момчета - 1, момичета - 2 )
играчка ( 3.00%, Бр. отговори - 3, момчета - 3, момичета - 0 )
не искам ( 3.00%, Бр. отговори - 3, момчета - 1, момичета - 2 )
топка ( 3.00%, Бр. отговори - 3, момчета - 3, момичета - 0 )
вънка ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
да пея ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
кола ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
круши ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 0, момичета - 2 )
мама ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
подарък ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 2, момичета - 0 )
ябълка ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 0, момичета - 2 )
автомат ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
банан ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
бонбони ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
видео ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
вода ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
въртележса ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
градина ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
да зная ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
да изляза ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
да изляза навън ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
да кажа ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
да не скучая ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
да отида на паметника ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
звънче ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
искам портокал ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
какво искаш? ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
камион ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
касета ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
кола ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
лист ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
лозето ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
мотопед ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
мотор ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
нова къща ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
слънце ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
сок ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
тази игра ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
тишина ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
ученик ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
фигурка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
футбол ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
цветя ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
чанта ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
часовник ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
карам ( 16.00%, Бр. отговори - 16, момчета - 10, момичета - 6 )
кара ( 11.00%, Бр. отговори - 11, момчета - 4, момичета - 7 )
возя се ( 8.00%, Бр. отговори - 8, момчета - 3, момичета - 5 )
камион ( 7.00%, Бр. отговори - 7, момчета - 2, момичета - 5 )
път ( 7.00%, Бр. отговори - 7, момчета - 4, момичета - 3 )
татко кара ( 7.00%, Бр. отговори - 7, момчета - 2, момичета - 5 )
гума ( 6.00%, Бр. отговори - 6, момчета - 4, момичета - 2 )
кормило ( 5.00%, Бр. отговори - 5, момчета - 3, момичета - 2 )
имаме ( 3.00%, Бр. отговори - 3, момчета - 2, момичета - 1 )
лада ( 3.00%, Бр. отговори - 3, момчета - 1, момичета - 2 )
лада самара ( 3.00%, Бр. отговори - 3, момчета - 2, момичета - 1 )
автобус ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
татко я кара ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
фарове ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 2, момичета - 0 )
шкода ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
ауди ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
каруца ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
катастрофа ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
книжка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
косъм ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
кофа ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
лего ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
мигач ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
москвич ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
опел ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
рейс ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
свирка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
син металик ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
синя ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
слизам ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
спортна ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
таван ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
такси ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
сам ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
ферари ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
нинджа ( 24.00%, Бр. отговори - 24, момчета - 13, момичета - 11 )
заек ( 6.00%, Бр. отговори - 6, момчета - 1, момичета - 5 )
яде ( 5.00%, Бр. отговори - 5, момчета - 2, момичета - 3 )
върви бавно ( 4.00%, Бр. отговори - 4, момчета - 4, момичета - 0 )
баба ( 3.00%, Бр. отговори - 3, момчета - 2, момичета - 1 )
водна ( 3.00%, Бр. отговори - 3, момчета - 2, момичета - 1 )
без отговор ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 0, момичета - 2 )
баба костенурка ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 0, момичета - 2 )
върви ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 2, момичета - 0 )
животно ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
зайче ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
къпе се ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 2, момичета - 0 )
къщичка ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
лази ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
пица ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 0, момичета - 2 )
пълзи ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 0, момичета - 2 )
април ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
бавна ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
буквар ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
влачи ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
водорасли ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
вълк ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
гора ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
донатело ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
жаба ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
зелена ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
кенгуру ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
кон ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
конче ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
кораб ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
крокодил ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
лего ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
лисица ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
листенце ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
мечок ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
мравка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
микеланджело ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
овца ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
огромна ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
око ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
панер ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
плува ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
прозорец ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
рак ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
ражда ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
саби ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
снася ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
снася яйця ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
стара ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
стена ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
топка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
тортила ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
убита ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
хващам ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
куче ( 44.00%, Бр. отговори - 44, момчета - 22, момичета - 22 )
мишка ( 9.00%, Бр. отговори - 9, момчета - 4, момичета - 5 )
мяу ( 7.00%, Бр. отговори - 7, момчета - 4, момичета - 3 )
мяука ( 7.00%, Бр. отговори - 7, момчета - 4, момичета - 3 )
драска ( 4.00%, Бр. отговори - 4, момчета - 2, момичета - 2 )
заек ( 3.00%, Бр. отговори - 3, момчета - 3, момичета - 0 )
яде ( 3.00%, Бр. отговори - 3, момчета - 3, момичета - 0 )
кълбо ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 0, момичета - 2 )
мляко ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
черно ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 2, момичета - 0 )
бисквита ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
бяло ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
играя ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
има бълхи ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
кон ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
кубче ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
кукла ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
кученце ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
лови мишки ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
лъв ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
мечка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
мечок ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
мие се ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
мъжка и женска котка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
не иска ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
нямам ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
папагал ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
пате ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
петел ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
пие мляко ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
пиленце ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
писанка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
писка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
прасе ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
сиво ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
сирене ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
спи ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
стол ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
стринка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
тигър ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
трева ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
хляб ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
цветя ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
часовник ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
шоколад ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
яде мишки ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
блок ( 11.00%, Бр. отговори - 11, момчета - 6, момичета - 5 )
село ( 8.00%, Бр. отговори - 8, момчета - 5, момичета - 3 )
врата ( 7.00%, Бр. отговори - 7, момчета - 2, момичета - 5 )
двор ( 7.00%, Бр. отговори - 7, момчета - 3, момичета - 4 )
живея ( 6.00%, Бр. отговори - 6, момчета - 4, момичета - 2 )
баба ( 5.00%, Бр. отговори - 5, момчета - 1, момичета - 4 )
куче ( 3.00%, Бр. отговори - 3, момчета - 2, момичета - 1 )
лозе ( 3.00%, Бр. отговори - 3, момчета - 1, момичета - 2 )
прозорец ( 3.00%, Бр. отговори - 3, момчета - 1, момичета - 2 )
човек ( 3.00%, Бр. отговори - 3, момчета - 2, момичета - 1 )
вила ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 2, момичета - 0 )
кола ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 0, момичета - 2 )
ограда ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
покрив ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 0, момичета - 2 )
цветя ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 0, момичета - 2 )
боядисана ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
брава ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
бяла ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
в нея се живее ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
грамофон ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
двуетажна ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
дом ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
живеем в къща ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
играчка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
играя ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
излизам от къщи ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
картина ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
клонче ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
колиба ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
комин ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
котка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
покрита с бръшлян ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
прозорци ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
птичка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
пчела ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
пясък ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
ремонт ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
седя ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
с комин ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
с прозорец с перде ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
стълба ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
форд ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
хора ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
хубава ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
чешма ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
чистим ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
агне ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
басейн ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
богаташ ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
татко ( 32.00%, Бр. отговори - 32, момчета - 17, момичета - 15 )
дете ( 12.00%, Бр. отговори - 12, момчета - 5, момичета - 7 )
баба ( 11.00%, Бр. отговори - 11, момчета - 6, момичета - 5 )
дядо ( 3.00%, Бр. отговори - 3, момчета - 1, момичета - 2 )
готви ( 3.00%, Бр. отговори - 3, момчета - 1, момичета - 2 )
е добра ( 3.00%, Бр. отговори - 3, момчета - 2, момичета - 1 )
тати ( 3.00%, Бр. отговори - 3, момчета - 2, момичета - 1 )
чичо ( 3.00%, Бр. отговори - 3, момчета - 1, момичета - 2 )
добра ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
кака ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
кукла ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
куче ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
мие ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 0, момичета - 2 )
целувка ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
шоколад ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 2, момичета - 0 )
батко и аз ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
бие ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
велка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
видео ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
глади ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
говори по телефона ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
гъби ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
дъщеря ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
елха ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
забележка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
играя ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
килим ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
кола ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
купува ботуши ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
къща ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
леля ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
мама готви ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
мама е млада ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
мечок ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Миглена ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Милка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Мима ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
най-добричката ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
на работа ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
обичам ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
обичам я ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
пазар ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
пари ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
пате ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
пере ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
пере на децата дрехите ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
пече ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
пиано ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
прави торта ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
прегръщам ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
работа ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
стол ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
ходи на работа ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
чанта ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
шапка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Благодаря ( 11.00%, Бр. отговори - 11, момчета - 7, момичета - 4 )
Ало ( 8.00%, Бр. отговори - 8, момчета - 4, момичета - 4 )
заповядай ( 8.00%, Бр. отговори - 8, момчета - 1, момичета - 7 )
дай ми ( 7.00%, Бр. отговори - 7, момчета - 2, момичета - 5 )
да ( 5.00%, Бр. отговори - 5, момчета - 4, момичета - 1 )
искам ( 5.00%, Бр. отговори - 5, момчета - 2, момичета - 3 )
мамо ( 4.00%, Бр. отговори - 4, момчета - 2, момичета - 2 )
сладолед ( 3.00%, Бр. отговори - 3, момчета - 1, момичета - 2 )
дай ми сладолед ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
искам кола ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
не ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 2, момичета - 0 )
телефон ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 2, момичета - 0 )
извинявай ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
искам сладолед ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
какво ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
камион ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
кой е ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
коля ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
кукла ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
лъжичка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
маминка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
мерси ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
мечок ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Моля те купи ми! ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Моля ти се, бабо! ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
моля се ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
не искам ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
не чух ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
нож ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
обаждаш се по телефона ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
пиромолив ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
покривка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
саксия ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
татко ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
телевизор ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
торта ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
ще ми донесеш ли вода ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
барабанчето ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Барби ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
вода ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
въже ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
вълшебна дума ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
госпожа ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
глух ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
да играем ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
дай ми играчка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
дай ми играчките ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
дай ми колелото ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
дай ми тази книжка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
един шоколад ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
една кола ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
играчка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
извинете ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
мравка ( 33.00%, Бр. отговори - 33, момчета - 15, момичета - 18 )
мравки ( 14.00%, Бр. отговори - 14, момчета - 8, момичета - 6 )
яде ( 11.00%, Бр. отговори - 11, момчета - 6, момичета - 5 )
яде мравки ( 11.00%, Бр. отговори - 11, момчета - 5, момичета - 6 )
мравуняк ( 6.00%, Бр. отговори - 6, момчета - 3, момичета - 3 )
без отговор ( 4.00%, Бр. отговори - 4, момчета - 2, момичета - 2 )
къщата на мравките ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
блъска ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
жито ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
звяр ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
изхвърля люспи ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
има мравки по него ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
калинка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
къде ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
мармалад ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
много мравки ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
мухояд ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
пеперуда ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
птица ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
птичка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
слон ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
стол ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
страх ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
уши ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
ютия ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
яде трохички ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
обичам ( 13.00%, Бр. отговори - 13, момчета - 6, момичета - 7 )
супа ( 10.00%, Бр. отговори - 10, момчета - 4, момичета - 6 )
да спя ( 7.00%, Бр. отговори - 7, момчета - 3, момичета - 4 )
мляко ( 4.00%, Бр. отговори - 4, момчета - 0, момичета - 4 )
да спя на обед ( 3.00%, Бр. отговори - 3, момчета - 2, момичета - 1 )
мравки ( 3.00%, Бр. отговори - 3, момчета - 1, момичета - 2 )
не мразя ( 3.00%, Бр. отговори - 3, момчета - 1, момичета - 2 )
да ме бият ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
да си мия зъбите ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 2, момичета - 0 )
да спя, като е светло ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 0, момичета - 2 )
да ям ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 0, момичета - 2 )
лош ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 2, момичета - 0 )
човек ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 2, момичета - 0 )
акула ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
боклук ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
ботуши през зимата ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
вратар ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
глезотия ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
гущер ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
да бягам ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
да готвя ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
да ме боли ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
да не ме обичат ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
да не ми дават колелото ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
да уча ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
да чета ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
да ям месо ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
мляко с ориз ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
да ям супа ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
моркови ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
дъжд ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
не трябва да ядеш ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
жаба ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
обличането ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
звезда ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
прозорец ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
зима ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
рисуването ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
карам се ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
слънце ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
котки ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
сняг ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
куче ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
сянка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
мръсното ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
татко ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
мръсотия ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
тебе ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
макарони ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
тиква ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
манджа ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
тиквеник ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Меца ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
учебник ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
чанта ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
часовник ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
чичо ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
чорап ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
чорапогащник ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
бау ( 22.00%, Бр. отговори - 22, момчета - 10, момичета - 12 )
коте ( 19.00%, Бр. отговори - 19, момчета - 8, момичета - 11 )
котка ( 19.00%, Бр. отговори - 19, момчета - 8, момичета - 11 )
куче ( 11.00%, Бр. отговори - 11, момчета - 5, момичета - 6 )
ау ( 4.00%, Бр. отговори - 4, момчета - 3, момичета - 1 )
Котето мяука ( 3.00%, Бр. отговори - 3, момчета - 2, момичета - 1 )
кукла ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 0, момичета - 2 )
плаче коте ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
шкаф ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 2, момичета - 0 )
боли ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
в градината ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
вкъщи ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
гардероб ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
иска ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
каза коте ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Кой мяука? ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
котенца ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
котето ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Котето спи ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
котката ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
кълбо ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
мишка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
мър ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
мърка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
обичам котето ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Писа ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
тетрадка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
цър 1/0. ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
спя ( 14.00%, Бр. отговори - 14, момчета - 6, момичета - 8 )
ден ( 11.00%, Бр. отговори - 11, момчета - 5, момичета - 6 )
звезди ( 9.00%, Бр. отговори - 9, момчета - 5, момичета - 4 )
луна ( 8.00%, Бр. отговори - 8, момчета - 4, момичета - 4 )
тъмно ( 8.00%, Бр. отговори - 8, момчета - 3, момичета - 5 )
лягам ( 4.00%, Бр. отговори - 4, момчета - 2, момичета - 2 )
сутрин ( 4.00%, Бр. отговори - 4, момчета - 4, момичета - 0 )
тъмна ( 3.00%, Бр. отговори - 3, момчета - 1, момичета - 2 )
черна ( 3.00%, Бр. отговори - 3, момчета - 2, момичета - 1 )
дърво ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
легло ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
Месечко ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
обяд ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
страшно ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
децата спят ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
дрехи ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
есен ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
излизам ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
лае кучето ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
лале ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
лека нощ ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
лягам късно ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Мама реже хляб ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
мечка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
небе ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
облаци ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
пералня ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
планина ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
прозорец ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
пролет ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
рано ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
свети лампа ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
слънце ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Слънчо ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
спи ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
стол ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
съмва се ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
сън ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
сънувам ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
тихо ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
трева ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
хляб ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
цветя ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
чайка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
час ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
мама ( 26.00%, Бр. отговори - 26, момчета - 15, момичета - 11 )
татко ( 9.00%, Бр. отговори - 9, момчета - 4, момичета - 5 )
сладолед ( 8.00%, Бр. отговори - 8, момчета - 2, момичета - 6 )
да ям ( 6.00%, Бр. отговори - 6, момчета - 4, момичета - 2 )
баба ( 4.00%, Бр. отговори - 4, момчета - 2, момичета - 2 )
да играя ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
да пия какао ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 0, момичета - 2 )
кока-кола ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
не обичам ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
стол ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 0, момичета - 2 )
шоколад ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
Андрейка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
банан ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
барабан ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
бонбони ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
да чета ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
да ям сладолед ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
дърво ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
дядо ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
заек ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
зайче ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
играчка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Катя ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
кокошка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
кола ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
колело ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
круши ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
кукла ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
куче ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
лежа ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
месо ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
молив ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
момиче ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
момче ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
море ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Обичам кака ми ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
обувки ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
паста ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
перде ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
приятели ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
сестра ми ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
сладко ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
спя ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
сърце ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
тебе ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
телевизор ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
топка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
торта ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
цвете ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
чай ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
чанта ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
чаша ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
боли ( 29.00%, Бр. отговори - 29, момчета - 19, момичета - 10 )
рана ( 10.00%, Бр. отговори - 10, момчета - 5, момичета - 5 )
боли ме ( 9.00%, Бр. отговори - 9, момчета - 5, момичета - 4 )
охлюв ( 9.00%, Бр. отговори - 9, момчета - 3, момичета - 6 )
инжекция ( 7.00%, Бр. отговори - 7, момчета - 3, момичета - 4 )
охкам ( 3.00%, Бр. отговори - 3, момчета - 0, момичета - 3 )
ударих се ( 3.00%, Бр. отговори - 3, момчета - 1, момичета - 2 )
олеле ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
падам ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 0, момичета - 2 )
пердах ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 0, момичета - 2 )
удар ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 2, момичета - 0 )
ау ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
боли ме зъбчето ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
болка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
вятър ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
гвоздей ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
гърло ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
дайте ми лекарство ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
изгубих се ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
кафе ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
лепенка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
лимон ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
отлепят ми лепенка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
свещ ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
сняг ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
стъкло ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
счупих се ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
тежко ми е ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
тераса ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
ужили ме оса ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
хапче ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
щипе ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
щъркел ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
гледам ( 25.00%, Бр. отговори - 25, момчета - 13, момичета - 12 )
нос ( 11.00%, Бр. отговори - 11, момчета - 7, момичета - 4 )
очила ( 10.00%, Бр. отговори - 10, момчета - 4, момичета - 6 )
уста ( 9.00%, Бр. отговори - 9, момчета - 5, момичета - 4 )
мия ( 7.00%, Бр. отговори - 7, момчета - 3, момичета - 4 )
виждам ( 5.00%, Бр. отговори - 5, момчета - 2, момичета - 3 )
вежди ( 4.00%, Бр. отговори - 4, момчета - 2, момичета - 2 )
глава ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
мигам ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
сини ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 0, момичета - 2 )
сълзи ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
видях ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
виждам добре ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
дете ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
звезди ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
кафеви ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
книга ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
коса ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
костенурка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
куче ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
лице ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
маса ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
мигли ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
мравка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
носле ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
рали ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
сенки ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
смея се ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
хубави ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
чета ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
шоколад ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
разказвам ( 12.00%, Бр. отговори - 12, момчета - 3, момичета - 9 )
книжка ( 9.00%, Бр. отговори - 9, момчета - 5, момичета - 4 )
четеш ( 6.00%, Бр. отговори - 6, момчета - 4, момичета - 2 )
за сън ( 4.00%, Бр. отговори - 4, момчета - 2, момичета - 2 )
мама ( 4.00%, Бр. отговори - 4, момчета - 1, момичета - 3 )
Разкажи ми! ( 4.00%, Бр. отговори - 4, момчета - 2, момичета - 2 )
„Червената шапчица“ ( 4.00%, Бр. отговори - 4, момчета - 2, момичета - 2 )
баба ( 3.00%, Бр. отговори - 3, момчета - 0, момичета - 3 )
хубава ( 3.00%, Бр. отговори - 3, момчета - 1, момичета - 2 )
чета ( 3.00%, Бр. отговори - 3, момчета - 2, момичета - 1 )
ще ми прочетеш ли ( 3.00%, Бр. отговори - 3, момчета - 2, момичета - 1 )
вълшебна ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
за принцове и принцеси ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 0, момичета - 2 )
„Пепеляшка“ ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 0, момичета - 2 )
„Снежанка“ ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 0, момичета - 2 )
стихотворение ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 0, момичета - 2 )
Баба Меца ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
баба ми разказва ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Баба Яга ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
блок ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
вечер ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
вълшебник ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
голяма ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
детска ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
заспивам ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
за Чарли Чаплин ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
змей ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
знам ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
картинки ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Когато спя, мама чете ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
„Красавицата и звяра“ ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
куклен театър ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
кутия ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
къща ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
люлка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
„Магьосникът от Оз“ ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Мамо чети! ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
маса ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
„Медената питка“ ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
надраскана ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
от Братя Грим ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
панделка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
пеперуда ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
пере ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
песен ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
разказ ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
стол ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
страшна ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
четат ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
чети ми ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
шапка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
шкаф ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
ще я чета ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
мед ( 12.00%, Бр. отговори - 12, момчета - 6, момичета - 6 )
сладолед ( 10.00%, Бр. отговори - 10, момчета - 4, момичета - 6 )
бонбон ( 9.00%, Бр. отговори - 9, момчета - 4, момичета - 5 )
шоколад ( 9.00%, Бр. отговори - 9, момчета - 5, момичета - 4 )
торта ( 7.00%, Бр. отговори - 7, момчета - 4, момичета - 3 )
сладкиш ( 6.00%, Бр. отговори - 6, момчета - 3, момичета - 3 )
банан ( 4.00%, Бр. отговори - 4, момчета - 1, момичета - 3 )
портокал ( 4.00%, Бр. отговори - 4, момчета - 2, момичета - 2 )
сироп ( 4.00%, Бр. отговори - 4, момчета - 2, момичета - 2 )
гаден ( 3.00%, Бр. отговори - 3, момчета - 2, момичета - 1 )
горчив ( 3.00%, Бр. отговори - 3, момчета - 0, момичета - 3 )
сок ( 3.00%, Бр. отговори - 3, момчета - 1, момичета - 2 )
кукла ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
сън ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 2, момичета - 0 )
бебчо ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
вечер ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
вкусен ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
ден ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
добър ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
заек ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
захар ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
играя ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
конфитюр ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
круша ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
къща ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
локум ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
лош ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
лъв ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
медец ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
мило ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
момиче ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
обичам ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
огледало ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
пандела ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
риза ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
роза ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
ръка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
славейче ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
сладък сладолед ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
случка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
солен ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
спрайт ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
течен шоколад ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
цветя ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
ябълка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
ям ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
грее ( 17.00%, Бр. отговори - 17, момчета - 9, момичета - 8 )
топло ( 12.00%, Бр. отговори - 12, момчета - 7, момичета - 5 )
Луна ( 11.00%, Бр. отговори - 11, момчета - 7, момичета - 4 )
облак ( 8.00%, Бр. отговори - 8, момчета - 4, момичета - 4 )
небе ( 4.00%, Бр. отговори - 4, момчета - 1, момичета - 3 )
ден ( 3.00%, Бр. отговори - 3, момчета - 1, момичета - 2 )
слънчоглед ( 3.00%, Бр. отговори - 3, момчета - 2, момичета - 1 )
топли ( 3.00%, Бр. отговори - 3, момчета - 1, момичета - 2 )
изгрява ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 2, момичета - 0 )
лъчи ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
плаж ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
барабан ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
бягам ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
видео ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
върти се около Земята ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
дете ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
дъжд ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
жълто ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
звезди ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
зима 0/1; ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
игра ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
искри ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
калинка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
картина ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
книга ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Когато е хубаво, излизам навън. ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
къпя ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
късно ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
ластика ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
люлка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
лягам ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
лято ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
месец ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
навън ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
пеперудка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
пече ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
поляна ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
пръчка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
пясък ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
разходка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
светло ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
силно ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
слънцето свети ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
стол ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
сутрин ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
тетрадка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
топли те ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
топло е ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
тъмнина ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
хубаво ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
човек ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
шкаф ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
вечер ( 18.00%, Бр. отговори - 18, момчета - 11, момичета - 7 )
ставам ( 14.00%, Бр. отговори - 14, момчета - 8, момичета - 6 )
рано ( 5.00%, Бр. отговори - 5, момчета - 3, момичета - 2 )
бяло ( 4.00%, Бр. отговори - 4, момчета - 2, момичета - 2 )
слънце ( 4.00%, Бр. отговори - 4, момчета - 2, момичета - 2 )
закуска ( 3.00%, Бр. отговори - 3, момчета - 1, момичета - 2 )
мама отива на работа ( 3.00%, Бр. отговори - 3, момчета - 2, момичета - 1 )
обличам се ( 3.00%, Бр. отговори - 3, момчета - 2, момичета - 1 )
отивам на детска градина ( 3.00%, Бр. отговори - 3, момчета - 1, момичета - 2 )
ставам от сън ( 3.00%, Бр. отговори - 3, момчета - 1, момичета - 2 )
училище ( 3.00%, Бр. отговори - 3, момчета - 2, момичета - 1 )
закусвам ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
обед ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
разходка ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
светло ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 0, момичета - 2 )
ям ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
блуза ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
ден ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
елха ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
излизам навън 0/1; ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
измивам се ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
когато заминавам в детската градина ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
количка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
коса ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
кукурига петел ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
легло ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
люляк ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
мия зъбите си ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
ножица ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
обувам се ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
отивам в детската градина ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
пия чай ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
планина 0/1; ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
работа ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
рано ставам ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
спиш ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
ставай ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
ставам и се обличам ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
станах ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Сутрин детето отива в детската градина ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
събуждам се ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
термометър ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
топка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
топло ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
хляб ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
хубава ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
чай ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
часовник ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
„Лека нощ, деца!“ ( 13.00%, Бр. отговори - 13, момчета - 8, момичета - 5 )
спя ( 13.00%, Бр. отговори - 13, момчета - 8, момичета - 5 )
Лека нощ! ( 9.00%, Бр. отговори - 9, момчета - 5, момичета - 4 )
приказка ( 7.00%, Бр. отговори - 7, момчета - 3, момичета - 4 )
лягам ( 5.00%, Бр. отговори - 5, момчета - 3, момичета - 2 )
телевизор ( 4.00%, Бр. отговори - 4, момчета - 3, момичета - 1 )
звездички ( 3.00%, Бр. отговори - 3, момчета - 0, момичета - 3 )
иде ( 3.00%, Бр. отговори - 3, момчета - 3, момичета - 0 )
приспива ( 3.00%, Бр. отговори - 3, момчета - 3, момичета - 0 )
слънце ( 3.00%, Бр. отговори - 3, момчета - 2, момичета - 1 )
гледам ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 0, момичета - 2 )
звезди ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
свърши ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
спи ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
ваза ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
влак ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
„време е за сън“ ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
гнездо ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
гора ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
елха ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
идва ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
„...иде от горица. Лека нощ, дечица!“ ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
„...иде от горица“ ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
книжка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
коса ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
лампа ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
легло ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
лягай ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Мама ме гушка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
месец ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
мече ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
мотор ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
не играя ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
нощ ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
приспива децата ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
приспивам ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
свирка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Слънчо ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
спане ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
спи ми се ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
спинкам ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
стая ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
сутрин ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
сън ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
сънла ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
филм ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
хубав ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
часовник ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
шарен ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
щъркел ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
шумно ( 10.00%, Бр. отговори - 10, момчета - 4, момичета - 6 )
силно ( 9.00%, Бр. отговори - 9, момчета - 3, момичета - 6 )
мълча ( 8.00%, Бр. отговори - 8, момчета - 4, момичета - 4 )
спя ( 8.00%, Бр. отговори - 8, момчета - 4, момичета - 4 )
тишина ( 8.00%, Бр. отговори - 8, момчета - 4, момичета - 4 )
шт! ( 8.00%, Бр. отговори - 8, момчета - 5, момичета - 3 )
шум ( 4.00%, Бр. отговори - 4, момчета - 3, момичета - 1 )
за да слушам ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
излизайте ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
казвам ти ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
карам се ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
караница ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
караница ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
колко е тихо ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
крясък ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
кукла ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
лошо ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
музиката ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
мяукам ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
навън ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
на полето ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
новини ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
нос ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
няма никой ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
очи ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
очила ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
парка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
парно ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
приспивам ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
прозорец ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
радио ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
спкойно ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
тишина в гората ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
тишина на касата ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
точка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
трева ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
ухо ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
хубаво ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
че идвам ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
ям ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
без отговор ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
балкон ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
ваза ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
в гората ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
в градината ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
високо ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
вкъщи ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
вятър ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
градина ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
дете ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
дърво ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
е вкъщи ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
е на двора ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
тихо ( 17.00%, Бр. отговори - 17, момчета - 10, момичета - 7 )
без отговор ( 16.00%, Бр. отговори - 16, момчета - 5, момичета - 11 )
тъмно ( 8.00%, Бр. отговори - 8, момчета - 4, момичета - 4 )
спя ( 6.00%, Бр. отговори - 6, момчета - 2, момичета - 4 )
вкъщи ( 3.00%, Бр. отговори - 3, момчета - 1, момичета - 2 )
моля ( 3.00%, Бр. отговори - 3, момчета - 2, момичета - 1 )
нощ ( 3.00%, Бр. отговори - 3, момчета - 3, момичета - 0 )
шум ( 3.00%, Бр. отговори - 3, момчета - 2, момичета - 1 )
легло ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
заспивам ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 2, момичета - 0 )
лягам да спя ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 0, момичета - 2 )
спокойствие ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 2, момичета - 0 )
акордеон ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
блуза ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
в гората ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
в залата ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
вряка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
в стаята ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
гора ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
госпожа ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
да пазя ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
жаба ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
звук ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
зъби ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
книга ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
когато спим в градината ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
кора ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
куклен театър ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Мама каза да не бърборя. ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Мама каза: „Тишина!“ ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Мамо, пази тишина! ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
мрак ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
музика ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
мълчина ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
мърчина ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
на двора ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
не искам да чуя ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
не приказвам ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
палячо ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
пате ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
пързалка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
стая ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
сън ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
тук ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
там ( 23.00%, Бр. отговори - 23, момчета - 10, момичета - 13 )
без отговор ( 10.00%, Бр. отговори - 10, момчета - 5, момичета - 5 )
вътре ( 5.00%, Бр. отговори - 5, момчета - 2, момичета - 3 )
ела ( 5.00%, Бр. отговори - 5, момчета - 1, момичета - 4 )
у нас ( 5.00%, Бр. отговори - 5, момчета - 2, момичета - 3 )
Кученце, ела тук! ( 3.00%, Бр. отговори - 3, момчета - 1, момичета - 2 )
в детската градина ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 0, момичета - 2 )
вкъщи ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 0, момичета - 2 )
в стаята ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 0, момичета - 2 )
горе ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 0 )
железен ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 2, момичета - 0 )
къде ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 0, момичета - 2 )
къща ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
мама ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 2, момичета - 0 )
спирам ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
стая ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 0, момичета - 2 )
агънце ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
ваза ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
вън ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
гердан ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
горната стая ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
гости ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
да си тук ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
детската градина ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
дреха ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
дървен ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Ела, мамо! ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
игра ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
идва ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
има дупка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
килим ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
книга ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
кучето ми ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
лисица ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
люлка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
маса ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
моето куче ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
мой ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
море ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
обувки ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
паля огън ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
пирон ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
прозорец ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
трябва ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
у дома ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
химикалка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
пия ( 13.00%, Бр. отговори - 13, момчета - 7, момичета - 6 )
горещ ( 10.00%, Бр. отговори - 10, момчета - 4, момичета - 6 )
закуска ( 8.00%, Бр. отговори - 8, момчета - 3, момичета - 5 )
чайник ( 8.00%, Бр. отговори - 8, момчета - 7, момичета - 1 )
чаша ( 8.00%, Бр. отговори - 8, момчета - 4, момичета - 4 )
кафе ( 7.00%, Бр. отговори - 7, момчета - 2, момичета - 5 )
мляко ( 5.00%, Бр. отговори - 5, момчета - 3, момичета - 2 )
чайка ( 4.00%, Бр. отговори - 4, момчета - 2, момичета - 2 )
билков ( 3.00%, Бр. отговори - 3, момчета - 2, момичета - 1 )
топъл ( 3.00%, Бр. отговори - 3, момчета - 1, момичета - 2 )
болен ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 2, момичета - 0 )
пия, като съм болна ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 0, момичета - 2 )
сок ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
столче ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
уста ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
филия ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
хубав ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
цвете ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
щъркел ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
болна ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
вода ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
горчиво ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Детето пие чай. ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
дърво ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
здрав ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
играя ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
изпих го ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
какао ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
кола (същ.) ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
контакт ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
коте ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
къща ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
лампа ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
лимон ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
маминка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
не обичам ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
оздравял ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
от билка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
панделка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
пиеш ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
пия, да не се разболея ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Пия чай.. ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
приготвям ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
птичка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
рокля ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
с лимон ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
слънце ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
с мед ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
бяло ( 17.00%, Бр. отговори - 17, момчета - 9, момичета - 8 )
тъмно ( 8.00%, Бр. отговори - 8, момчета - 5, момичета - 3 )
зелено ( 7.00%, Бр. отговори - 7, момчета - 4, момичета - 3 )
куче ( 6.00%, Бр. отговори - 6, момчета - 4, момичета - 2 )
жълто ( 5.00%, Бр. отговори - 5, момчета - 3, момичета - 2 )
коте ( 5.00%, Бр. отговори - 5, момчета - 2, момичета - 3 )
нощ ( 4.00%, Бр. отговори - 4, момчета - 2, момичета - 2 )
дете ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 0, момичета - 2 )
море ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 0, момичета - 2 )
нощта ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 0, момичета - 2 )
облак ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 2, момичета - 0 )
страшно ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 2, момичета - 0 )
цвят ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
Аз съм черен. ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
бебе ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
блуза ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
боя ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
букви ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
време ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Времето е тъмно. ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
въглен ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Детето много обича черния цвят. ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
жаба ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
залязва ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
звезди ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
изцапано ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
кафяво ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
кош ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Кучето е черно. ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
мече ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
мотор ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
мръсно ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
небе ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
не ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Нощта е ми харесва черно. ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
оранжево ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
палячо ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
панталон ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
пантофка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
пералня ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
перде ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
светло ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
слънце ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
спя ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
топка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
трева ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
цвете ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
цветя ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Целият съм черен. ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
чай ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
черно негърче ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
чиния ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
флумастер ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
мия ( 10.00%, Бр. отговори - 10, момчета - 3, момичета - 7 )
метла ( 8.00%, Бр. отговори - 8, момчета - 2, момичета - 6 )
мета ( 7.00%, Бр. отговори - 7, момчета - 1, момичета - 6 )
цапам ( 7.00%, Бр. отговори - 7, момчета - 5, момичета - 2 )
прахосмукачка ( 6.00%, Бр. отговори - 6, момчета - 4, момичета - 2 )
чистач ( 6.00%, Бр. отговори - 6, момчета - 3, момичета - 3 )
къщата ( 5.00%, Бр. отговори - 5, момчета - 2, момичета - 3 )
пода ( 5.00%, Бр. отговори - 5, момчета - 2, момичета - 3 )
прах ( 4.00%, Бр. отговори - 4, момчета - 2, момичета - 2 )
вкъщи ( 3.00%, Бр. отговори - 3, момчета - 1, момичета - 2 )
играя ( 3.00%, Бр. отговори - 3, момчета - 2, момичета - 1 )
пера ( 3.00%, Бр. отговори - 3, момчета - 0, момичета - 3 )
работя ( 3.00%, Бр. отговори - 3, момчета - 2, момичета - 1 )
с метла ( 3.00%, Бр. отговори - 3, момчета - 1, момичета - 2 )
с прахосмукачка ( 3.00%, Бр. отговори - 3, момчета - 2, момичета - 1 )
колата ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 2, момичета - 0 )
кухнята ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 0, момичета - 2 )
Мама чисти. ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 2, момичета - 0 )
не чистя ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 2, момичета - 0 )
бутилка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
гледам ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
жаба ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
килим ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
кола ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
мотор ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
мръсно ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
парно ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
пералня ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
печка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
почиствам ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
прозорци ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
секция ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Татко чисти. ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
топка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
цветя ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
куче ( 9.00%, Бр. отговори - 9, момчета - 5, момичета - 4 )
къща ( 7.00%, Бр. отговори - 7, момчета - 4, момичета - 3 )
мама ( 7.00%, Бр. отговори - 7, момчета - 4, момичета - 3 )
татко ( 6.00%, Бр. отговори - 6, момчета - 2, момичета - 4 )
дете ( 4.00%, Бр. отговори - 4, момчета - 3, момичета - 1 )
мъж ( 4.00%, Бр. отговори - 4, момчета - 1, момичета - 3 )
върви ( 3.00%, Бр. отговори - 3, момчета - 2, момичета - 1 )
котка ( 3.00%, Бр. отговори - 3, момчета - 0, момичета - 3 )
работа ( 3.00%, Бр. отговори - 3, момчета - 1, момичета - 2 )
добър ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
кола ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
блок ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
весел ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
въже ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
възглавница ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
глава ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
гледам ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
голям ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
дърво ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
жена ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
жив ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
животно ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
земя ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
извънземно ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
излиза ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
кон ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
коса ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
крака ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
лош ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
лъв ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
лято ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
майка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Мама срещна един приятел. ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
мозък ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
момиче ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
момче ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
море ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
мръсен ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
направих ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
обичам ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
отивам ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
пари ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
печели пари ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
потник ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
проклет ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
пуловер ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
разходка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
ръце ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
скелет ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
сладко ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
стая ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
сърце ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
с яке ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
топка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
тяло ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
ходи ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
ходи на работа ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
хубав ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
цвете ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
черен ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
шал ( 12.00%, Бр. отговори - 12, момчета - 5, момичета - 7 )
глава ( 9.00%, Бр. отговори - 9, момчета - 5, момичета - 4 )
студено ( 9.00%, Бр. отговори - 9, момчета - 5, момичета - 4 )
вятър ( 5.00%, Бр. отговори - 5, момчета - 3, момичета - 2 )
ръкавици ( 5.00%, Бр. отговори - 5, момчета - 1, момичета - 4 )
на главата ( 4.00%, Бр. отговори - 4, момчета - 3, момичета - 1 )
слагаш на главата ( 3.00%, Бр. отговори - 3, момчета - 3, момичета - 0 )
зима ( 3.00%, Бр. отговори - 3, момчета - 0, момичета - 3 )
свалям ( 3.00%, Бр. отговори - 3, момчета - 1, момичета - 2 )
слагам ( 3.00%, Бр. отговори - 3, момчета - 0, момичета - 3 )
бомбе ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 2, момичета - 0 )
дънки ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
каубойска ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 2, момичета - 0 )
качулка ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 2, момичета - 0 )
на глава ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
нова ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 2, момичета - 0 )
рокля ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
сняг ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
тяло ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
човек ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 2, момичета - 0 )
бебе ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
войнишка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
да не ми духа на косата ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
дете ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
джудже ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
дъжд ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
закачалка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
закачена на закачалка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
каскет ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
книжка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
конче ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
курабийка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
лице ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
на райета ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
невидимка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Не обичам да нося шапка.. ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
няма ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
обувки ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
палто ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
панделка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
перде ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
плаж ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
През зимата навън я нося ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
птичка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
пумпал ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
слънце ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
слънчева ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
смешки ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
смешник ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
с пискюл ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Таня ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
чадър ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
черта ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
шарки ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
яке ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
бонбони ( 13.00%, Бр. отговори - 13, момчета - 5, момичета - 8 )
бонбон ( 11.00%, Бр. отговори - 11, момчета - 5, момичета - 6 )
сладолед ( 7.00%, Бр. отговори - 7, момчета - 3, момичета - 4 )
ям ( 7.00%, Бр. отговори - 7, момчета - 4, момичета - 3 )
сладък ( 6.00%, Бр. отговори - 6, момчета - 2, момичета - 4 )
дъвка ( 5.00%, Бр. отговори - 5, момчета - 1, момичета - 4 )
с лешници ( 4.00%, Бр. отговори - 4, момчета - 1, момичета - 3 )
торта ( 4.00%, Бр. отговори - 4, момчета - 3, момичета - 1 )
вафла ( 3.00%, Бр. отговори - 3, момчета - 2, момичета - 1 )
дете ( 3.00%, Бр. отговори - 3, момчета - 3, момичета - 0 )
млечен ( 3.00%, Бр. отговори - 3, момчета - 1, момичета - 2 )
течен ( 3.00%, Бр. отговори - 3, момчета - 2, момичета - 1 )
яйце ( 3.00%, Бр. отговори - 3, момчета - 3, момичета - 0 )
вкусен ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 0, момичета - 2 )
сладкиш ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 2, момичета - 0 )
течен шоколад ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
блуза ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
голям ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
знак ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
изяден ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
карамел ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
кафяв ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
килим ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
крем ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
къща ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
„Кукуруку“ ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
купува ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
купувам ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
купува се ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
люлка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
нямам ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
паста ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
пуканки ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
с бадеми ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
счупени ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
„Туикс“ ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
фъстъци ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
хубав ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
цвете ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
шоколадови бонбони ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
ядки ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
круша ( 32.00%, Бр. отговори - 32, момчета - 15, момичета - 17 )
ям ( 20.00%, Бр. отговори - 20, момчета - 13, момичета - 7 )
червена ( 6.00%, Бр. отговори - 6, момчета - 4, момичета - 2 )
череша ( 6.00%, Бр. отговори - 6, момчета - 2, момичета - 4 )
морков ( 4.00%, Бр. отговори - 4, момчета - 3, момичета - 1 )
кайсия ( 3.00%, Бр. отговори - 3, момчета - 3, момичета - 0 )
кола ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
мечок ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
слива ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 0, момичета - 2 )
ягода ( 2.00%, Бр. отговори - 2, момчета - 2, момичета - 0 )
ананас ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
банан ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
бера ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
виси ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
гризкам ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
десерт ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
деца ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
диня ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
домат ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
дърво ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
дюля ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
зелена ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
изгнила ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Изядох я. ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
клонче ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Най я обичам. ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
нарязана ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
пада ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
паднала ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
панделка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
пате ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
пюре ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
расте дърво ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
сладка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
слънце ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
хрус ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
четка ( 1.00%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )