LABLASS - Речници на словесните асоциации


Нов речник на детските словесни асоциации (НРДСА 2023)В основата на Нов речник на детските словесни асоциации  (НРДСА 2023) залягат данните, извлечени от асоциативен експеримент, проведен в периода 2021–2023 г. В него участват 140 монолингвални деца във възраст между 5 и 6 години, от които 73 момичета и  67 момчета. Изследваните лица са от различни социални групи от Шумен, Разград, Варна и Бургас. В експеримента са използвани 40 стимула, девет от които са заети от списъка, предложен в БЪЛГАРСКИ НОРМИ НА СЛОВЕСНИ АСОЦИАЦИИ (1984). При това като стимули са включени са различни части на речта (съществителни, глаголи, наречия, прилагателни, звукоподражания, междуметия, предлози).

Този асоциативен експеримент повторя напълно проведения през 90-те години експеримент по отношение на условията, формата, думите-стимули и изследваните лица, данните от който са публикувани в електронен формат в уебсистемата LABLASS (Речник на детските словесни асоциации – РДСА 2020), а така също в книжен формат – Велка Попова. Речник на детските словесни асоциации. Шумен, 2020.


В публикации, в които се използват данни от този речник, потребителите имат задължение да цитират:

  • Системата LABLASS  Попов, Д., Попова, В., Железов, С., Кордов, К.  LABLASS  уеббазирана система за изследване на словесни асоциации.  https://lablass.fhn-shu.com/
  • Попова, В. Нов речник на детските словесни асоциации. – електронен речник от уебсистемата LABLASS (НРДСА 2023) – https://lablass.fhn-shu.com/dictionaries.php?d_id=90


Телефон ( 27.14%, Бр. отговори - 38, момчета - 17, момичета - 21 )
Без отговор ( 12.86%, Бр. отговори - 18, момчета - 7, момичета - 11 )
Слънчице ( 8.57%, Бр. отговори - 12, момчета - 5, момичета - 7 )
Здравей ( 3.57%, Бр. отговори - 5, момчета - 2, момичета - 3 )
Ало ( 2.86%, Бр. отговори - 4, момчета - 2, момичета - 2 )
Звън ( 2.14%, Бр. отговори - 3, момчета - 1, момичета - 2 )
Говоря ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 0, момичета - 2 )
Звъниш ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 2, момичета - 0 )
Звъни ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 2, момичета - 0 )
Ало, да! ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 2, момичета - 0 )
Чао ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 2, момичета - 0 )
Обаждане ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
Здрасти ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 0, момичета - 2 )
Звъня ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
Да се обадиш по телефона ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 2, момичета - 0 )
Обаждам ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Чувам ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Вдигам ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Обажда се ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Говори по телефона ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Какво правиш? ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Нещо те е заболяло ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Ало, мамо! ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Не ти вдига телефона ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Кой звъни? ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Обаждаш се по телефона ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Тати ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Обаждаш се ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Кой е? ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Затварям ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
По телефона ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Да ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Ало, ало, слънчице, моля, покажи се ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Баба ми ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Ало, бабо, какво правиш? ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Ало, лельо ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Бабо ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Да звъниш по телефона ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
За какао ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Когато някой се обажда ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Тротинетка ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
А ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Ало, мамо ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Да гледам клипчета на телефона ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Някой се обажда ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Обаждам се ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Обичам те ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Че се обаждаме по телефона ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Дядо ( 24.29%, Бр. отговори - 34, момчета - 15, момичета - 19 )
Без отговор ( 7.86%, Бр. отговори - 11, момчета - 6, момичета - 5 )
Готви ( 6.43%, Бр. отговори - 9, момчета - 2, момичета - 7 )
Стара ( 5.00%, Бр. отговори - 7, момчета - 3, момичета - 4 )
Баба ( 2.86%, Бр. отговори - 4, момчета - 3, момичета - 1 )
Обичам ( 2.14%, Бр. отговори - 3, момчета - 2, момичета - 1 )
Работи ( 2.14%, Бр. отговори - 3, момчета - 1, момичета - 2 )
Чисти ( 2.14%, Бр. отговори - 3, момчета - 1, момичета - 2 )
Село ( 2.14%, Бр. отговори - 3, момчета - 2, момичета - 1 )
Работа ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 0, момичета - 2 )
Отива вкъщи ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
Баба ми ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 0, момичета - 2 )
Бабичка ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 2, момичета - 0 )
Дава ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Закуска ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Играя ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Моята ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Нямам ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Свещичка ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Ходя при нея ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Царевица ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Прибира се вкъщи ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Патерица ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Ме гледа ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Обичат ни ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Вкъщи ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Разпростира ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Живее ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Вика ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Майка ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Да си говориш ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Тя седи ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Добра ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Помага ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Мама ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Куца ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Много добра ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Която живее на къщата ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
С коса ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Грижи се за внучето ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Има нова прическа ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Имам ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Снежи ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Таня ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Тя ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Жена ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Ема ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Баба без зъби ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Краси ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Внуци ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Прабаба ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Баба ходи на работа ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Бабо ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
За баба гани ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
За да имам баба ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Б- баба ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Баба прави нещо ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Казва се деси и тонка ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Моята баба ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
С нея си говорим по телефона ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Старо ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Помогни на баба ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Бабо, много те обичам ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Добра си ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Един човек ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Много ми е хубаво да си играя с баба ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Обичам те, бабо ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Старица ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Тичам ( 15.00%, Бр. отговори - 21, момчета - 14, момичета - 7 )
Без отговор ( 7.86%, Бр. отговори - 11, момчета - 4, момичета - 7 )
Бързо ( 7.14%, Бр. отговори - 10, момчета - 5, момичета - 5 )
Силно ( 4.29%, Бр. отговори - 6, момчета - 0, момичета - 6 )
Чързо ( 3.57%, Бр. отговори - 5, момчета - 3, момичета - 2 )
Скачам ( 3.57%, Бр. отговори - 5, момчета - 0, момичета - 5 )
Крака ( 2.86%, Бр. отговори - 4, момчета - 0, момичета - 4 )
Не бягам ( 2.86%, Бр. отговори - 4, момчета - 3, момичета - 1 )
Бавно ( 2.14%, Бр. отговори - 3, момчета - 0, момичета - 3 )
Играя ( 2.14%, Бр. отговори - 3, момчета - 2, момичета - 1 )
На двора ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 0, момичета - 2 )
Навън ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 0, момичета - 2 )
Парк ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 0, момичета - 2 )
Баба яга ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
От вълк ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 2, момичета - 0 )
Да играем на гоненица ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 2, момичета - 0 )
Гоня ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Двор ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Забава ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Не вървя ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Ритам ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Изпотяваш се ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Да не паднеш ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Човекът бяга ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Искам да играя ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Радвам се ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
От нещо ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
На игрището ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Падна ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Върху земя ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
От някой лош човек ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Вървя ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Да не се удариш ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Някое момче ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Футбол ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Бяга ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
За нещо ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Много бързо ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Изморявам се ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Уморявам се ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Децата бягат ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
През полето ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Карам ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
От кака ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
От баба ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
В парка ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Бягам с краката ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Настрани ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Спирам ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Рана ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Чао ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Бягаме ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Да бягам с деца ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
За да бягам ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Лисицата гони зайчето ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Цветя ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Бягай бързо ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Бягам на разходка ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Бягам на състезание ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Бягаш в парка ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Да тичаш ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Изпотяване ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Обичам да бягам ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Ще се спънеш ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Аз бягам ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Бързо бягам ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Бяга да спаси някой от чудовището ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Бягам бързо ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Бягаш, уж тичаш ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Да вървя ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Много ми е хубаво да бягам ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
С приятели ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Лъжица ( 19.29%, Бр. отговори - 27, момчета - 13, момичета - 14 )
Ям ( 16.43%, Бр. отговори - 23, момчета - 8, момичета - 15 )
Храна ( 5.71%, Бр. отговори - 8, момчета - 4, момичета - 4 )
Ядене ( 5.71%, Бр. отговори - 8, момчета - 4, момичета - 4 )
Ядем ( 5.71%, Бр. отговори - 8, момчета - 4, момичета - 4 )
Без отговор ( 3.57%, Бр. отговори - 5, момчета - 3, момичета - 2 )
Боцка ( 3.57%, Бр. отговори - 5, момчета - 4, момичета - 1 )
Нож ( 2.86%, Бр. отговори - 4, момчета - 1, момичета - 3 )
Яде се ( 2.14%, Бр. отговори - 3, момчета - 0, момичета - 3 )
Да ядеш ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
Да ям ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
Лъжичка ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
Кюфте ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Обяд ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Ръка ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Спагети ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Бода ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Картоф ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Държа ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Да хапваш ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Човекът яде ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Бодеш ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Храним се ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Не вилица ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Морков ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Хващам риба ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Да похапваш ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Предмет ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Света ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Яде ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Децата ядат ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Човек яде с нея ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Хапваме ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Вървя ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Вилицата се яде ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Буча ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Да ядем ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
С вилицата ядем ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Да си забиеш в главата ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Салата ям ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
За ядене на сирене ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
На масата има вилица ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Прибор ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
С нея се яде ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Хващаме краставици, салата ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Яж с вилицата ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Боцкам храна ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Да си бутваш с краставичка и да я потопяваш ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Да ям яйчица ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Набодваме я с краставицата ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Нещото, с което се храня ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Остри зъби ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Прибори ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Яде се и се храна ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Ям с вилицата месо ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Без отговор ( 21.43%, Бр. отговори - 30, момчета - 14, момичета - 16 )
Играя ( 5.71%, Бр. отговори - 8, момчета - 4, момичета - 4 )
Винаги ( 3.57%, Бр. отговори - 5, момчета - 2, момичета - 3 )
Не винаги ( 2.86%, Бр. отговори - 4, момчета - 3, момичета - 1 )
Завинаги ( 2.86%, Бр. отговори - 4, момчета - 1, момичета - 3 )
Невинаги ( 2.86%, Бр. отговори - 4, момчета - 1, момичета - 3 )
Сега ( 2.14%, Бр. отговори - 3, момчета - 1, момичета - 2 )
Слушам ( 2.14%, Бр. отговори - 3, момчета - 0, момичета - 3 )
Играч ( 2.14%, Бр. отговори - 3, момчета - 0, момичета - 3 )
Отивам ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 2, момичета - 0 )
Обичам ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
Да обещаваш ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 2, момичета - 0 )
Всеки ден ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Правя нещо ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Културен съм ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Съм щастлива ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Спя ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Мечтая ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Рисувам ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Послушна съм ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Да правиш нещо ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Всек път ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Ще помня всичко ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Обичам да излизам ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Остана ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
На площадка ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Си ходя с мама ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Ходиш на градина ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Да се грижим за себе си ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Трябва да слуша ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Аз всичко ще знам ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Помагам ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Правиш нещо ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Вярвам ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Те играят ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Се разхождам ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Обичам кучето си ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Се усмихвам ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Обичаме ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
С тебе ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Деца ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Ще слушам ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Спазвам правилата ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Правя конструктор ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Бягам ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Яде ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Навън ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Помагам на мама ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Правя всякакви неща ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Ставам ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Ще живея ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Очила ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Сме вкъщи. ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Идвам ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Детска градина ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Винаги трябва да ядем ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Никога ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Вечно ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Понякога ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Без винаги ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Правя ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Обещание ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Винаги искам да рисувам ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Винаги много спя ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Винаги да си играят децата ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Сърце ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Ще стоим вкъщи ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Винаги да го направиш ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Винаги да си пожелаеш ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Винаги каквото си пожелая ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Винаги може да си до мен ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Винаги те обичам и си мия зъбите ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Винаги рисувам ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Винаги ще обичам леля лидка ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Вчера ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Си мечтая ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Винаги сме приятелки ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Да сме заедно ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Обичам мама ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Обичаме се ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Си мия ръцете ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Че имам най-добрите приятели ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Листа ( 12.14%, Бр. отговори - 17, момчета - 8, момичета - 9 )
Пролет ( 10.00%, Бр. отговори - 14, момчета - 8, момичета - 6 )
Зима ( 8.57%, Бр. отговори - 12, момчета - 7, момичета - 5 )
Без отговор ( 7.86%, Бр. отговори - 11, момчета - 7, момичета - 5 )
Студено ( 7.14%, Бр. отговори - 10, момчета - 6, момичета - 4 )
Лято ( 5.00%, Бр. отговори - 7, момчета - 2, момичета - 5 )
Падат листа ( 3.57%, Бр. отговори - 5, момчета - 2, момичета - 3 )
Дъжд ( 2.86%, Бр. отговори - 4, момчета - 2, момичета - 2 )
Сезон ( 2.86%, Бр. отговори - 4, момчета - 0, момичета - 4 )
Падат листата ( 2.86%, Бр. отговори - 4, момчета - 2, момичета - 2 )
Есен ( 2.14%, Бр. отговори - 3, момчета - 0, момичета - 3 )
Студ ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 2, момичета - 0 )
Пея ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 0, момичета - 2 )
Пъстра ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
Идва ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 2, момичета - 0 )
Дърво ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
Златна есен ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 0, момичета - 2 )
Лиска ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 0, момичета - 2 )
Да падат розови листа ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 2, момичета - 0 )
Слънчево ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Кафяви листа ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Слънце ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Сухи листа ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Вода ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Обличам се ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Ходим на градина ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Красота ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Почивка ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Имам рожден ден ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Ябълки ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Преминава през лято ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Вече е станала есен ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Плодородна ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Вали дъжд ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Пристигна ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Много хубава ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Има миризливки ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Приятна ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Обичам да играя ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Жълто ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Листата падат ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Есенно дърво ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Да има листа долу на земята ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Есенни листа ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Птичките отиват на юг ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Цветни листа ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Аз обичам ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Има листа шарени и жълти ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Листата са шарени ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Лято е ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Падат много листа ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Природа, вали сняг ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Небе ( 8.57%, Бр. отговори - 12, момчета - 8, момичета - 4 )
Трева ( 7.14%, Бр. отговори - 10, момчета - 2, момичета - 8 )
Без отговор ( 6.43%, Бр. отговори - 9, момчета - 4, момичета - 5 )
Планета ( 5.00%, Бр. отговори - 7, момчета - 3, момичета - 4 )
Играя ( 3.57%, Бр. отговори - 5, момчета - 2, момичета - 3 )
Листа ( 2.14%, Бр. отговори - 3, момчета - 2, момичета - 1 )
Вървим ( 2.14%, Бр. отговори - 3, момчета - 3, момичета - 0 )
Цветя ( 2.14%, Бр. отговори - 3, момчета - 1, момичета - 2 )
Луна ( 2.14%, Бр. отговори - 3, момчета - 1, момичета - 2 )
Пръст ( 2.14%, Бр. отговори - 3, момчета - 1, момичета - 2 )
Растения ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
Стъпвам ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 0, момичета - 2 )
Вървя ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
Черна ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 2, момичета - 0 )
Ходим на нея ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
Да вървиш ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
Вода ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 0, момичета - 2 )
Почва ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 0, момичета - 2 )
Сняг ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Скачам ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Градината ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
По нея вървим ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Лягам ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Обувка ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Чиста ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Мръсна ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Дъно ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Слънце ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Живеем ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Правим къща ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Върви, скача ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Расте кокиче ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Плочи ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Бягаш ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Няма нищо ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Играеш си там ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Ходят хора ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Суша ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Земя ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Асфалт ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Горе ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Завивка ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Таван ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Нормална ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Наша природа ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Обичам да бера цветя ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Върти се ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Вървим на нея ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Голяма ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Ние живеем ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Няма дъжд ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Улица ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Бягам на земята ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Една ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Студено ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Човек ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Земята е за да стъпваш ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Огън ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Дъжд ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Море ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Нова земя ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Тревичка ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Лава ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Родна ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Хора ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Мравка ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Под ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
На земята има трева ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Цветета ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Да караш тротинетка ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Звучи като змия ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Змия ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Марс ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Планета земя ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Трева, пръст, камъни ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Ходиш по нея ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Цимент, караш тротинетка ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Бяга от слънцето ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Вървим по нея ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Камъни ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Която тичаме на нея ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Твърда земя ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Ходи се ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Играя ( 16.43%, Бр. отговори - 23, момчета - 13, момичета - 10 )
Без отговор ( 7.14%, Бр. отговори - 10, момчета - 3, момичета - 7 )
Кукла ( 5.71%, Бр. отговори - 8, момчета - 1, момичета - 7 )
Кола ( 5.00%, Бр. отговори - 7, момчета - 7, момичета - 0 )
Играеш ( 3.57%, Бр. отговори - 5, момчета - 3, момичета - 2 )
Играчка ( 2.86%, Бр. отговори - 4, момчета - 4, момичета - 0 )
Топка ( 2.86%, Бр. отговори - 4, момчета - 2, момичета - 2 )
Имам ( 2.14%, Бр. отговори - 3, момчета - 0, момичета - 3 )
Дете ( 2.14%, Бр. отговори - 3, момчета - 0, момичета - 3 )
Бебе ( 2.14%, Бр. отговори - 3, момчета - 0, момичета - 3 )
Играя с нея ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 0, момичета - 2 )
Плочка ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 2, момичета - 0 )
Играем си ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
За играене ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
Игра ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
Плюшена ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 0, момичета - 2 )
Коте ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
Мечка ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
Играчки ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 0, момичета - 2 )
Обичам ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 0, момичета - 2 )
Камионче ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 2, момичета - 0 )
Пумпал ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 0, момичета - 2 )
Да си играеш ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 2, момичета - 0 )
Искам ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Детска градина ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Счупила се ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Легло ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Поставям в торба ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Играем с нея ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Моята ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Телефон ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Играе си ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Деца ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Гимнастика ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Плюшка ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Меченце ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Красива ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Нова ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Децата играят ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Хубава ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Играят ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
За игра ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Мотор ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Вкъщи ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Каране ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Играем ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Обичам да играя. ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Играчката се играе ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Обувка ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Количка ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Пиша ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Плача ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Влакче ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Играят в детска градина ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
За деца ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Любимата играчка ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Динозавър ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Играя с играчката ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Кон ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Плюшена играчка ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Пъзел ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Робот ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Сладолед ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Играеме ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Играй с приятели ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Играя с плюшена играчка ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Игри ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Хубаво ми е да играя с играчки ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Без отговор ( 11.43%, Бр. отговори - 16, момчета - 7, момичета - 9 )
Играчка ( 7.86%, Бр. отговори - 11, момчета - 5, момичета - 6 )
Не играя ( 5.00%, Бр. отговори - 7, момчета - 4, момичета - 3 )
Кукла ( 3.57%, Бр. отговори - 5, момчета - 0, момичета - 5 )
Навън ( 3.57%, Бр. отговори - 5, момчета - 1, момичета - 4 )
С приятели ( 2.86%, Бр. отговори - 4, момчета - 3, момичета - 1 )
С топка ( 2.14%, Бр. отговори - 3, момчета - 3, момичета - 0 )
Приятели ( 2.14%, Бр. отговори - 3, момчета - 1, момичета - 2 )
С играчки ( 2.14%, Бр. отговори - 3, момчета - 1, момичета - 2 )
С играчка ( 2.14%, Бр. отговори - 3, момчета - 1, момичета - 2 )
Спя ( 2.14%, Бр. отговори - 3, момчета - 0, момичета - 3 )
Приятел ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 2, момичета - 0 )
Бягам ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 2, момичета - 0 )
Площадка ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
Топка ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 2, момичета - 0 )
Харесвам ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 0, момичета - 2 )
Играя ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 2, момичета - 0 )
С камион ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
С някой ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
На двора ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Мама ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Къща ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
С кукли ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
С балон ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Играчки ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Да си играеш ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Занимавам се ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Весело ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Криеница ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
На играчка ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
На криеница ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Вкъщи ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Танци ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Споделяме ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Деца ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Да играеш ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Приятно ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Всички ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
На пъзел ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
С моето братче ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Забавлявам се ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Количка ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
С приятеля ми ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Камионче ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Те играят на криеница. ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Да внимавам ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Хубаво с теб ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
На игра ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Куче ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Туф-туф ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Да ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
На леглото ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Динозавър ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Забавление ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
С братчето ми. ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
С децата ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Пиша ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Пея ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Игра ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Подскачам ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Играя с дете ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Играя с мишо ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
На детска градина ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
С любимата ми играчка ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Да не си чупиш играчките ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Да си играеш с играчки ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Играеш на гоненица ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Играя на футбол ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Играя с влакчето си ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Играя с децата ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Играя с плейстейшъна ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Когато се забавляваш ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Редене на пъзел ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Играя на къща ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Играя на полянката ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Играя с деца ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Играя с играчката ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Играя сама ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Много ми е хубаво да играя с деца ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
На площадката с приятели ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Без отговор ( 25.00%, Бр. отговори - 35, момчета - 15, момичета - 20 )
Интрига ( 12.86%, Бр. отговори - 18, момчета - 8, момичета - 10 )
Навън ( 10.00%, Бр. отговори - 14, момчета - 6, момичета - 8 )
Вътре ( 4.29%, Бр. отговори - 6, момчета - 3, момичета - 3 )
Градината ( 3.57%, Бр. отговори - 5, момчета - 1, момичета - 4 )
Играя ( 2.14%, Бр. отговори - 3, момчета - 3, момичета - 0 )
Земен ( 2.14%, Бр. отговори - 3, момчета - 3, момичета - 0 )
Вън ( 2.14%, Бр. отговори - 3, момчета - 1, момичета - 2 )
Вънка ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
Земно ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 0, момичета - 2 )
Вкъщи ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 2, момичета - 0 )
Къща ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
Детска градина ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 0, момичета - 2 )
Къщи ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 2, момичета - 0 )
Извън къщата ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
Града ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 0, момичета - 2 )
Излизам навън ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 0, момичета - 2 )
Извън града ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 2, момичета - 0 )
Нещо ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Отрада ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Навсякъде ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Излиза ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Планетата ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Двора ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Влизам ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Излизаме ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Квартала ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Излизаш навън ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Играя навънка ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Когато си на почивка ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Студено ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Деца ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Контрол ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Съм у дома ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Кутия ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Изсипано ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Стая ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Пак ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Врата ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Оградата ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
С някой друг. ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Зад вън ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Извън ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Извън училище ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Полето ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Извътре ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Къщата ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Градина ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Двор ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Да си навън ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Извън къщи ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
На детска градина ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Задвън ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Да звъниш ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Да играеш навън ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Да не се изпотиш ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Е вън ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Играя в двора ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Извънземно ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Извън пясъкът ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Извън часовника ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Чайник ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Дъга ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Играя и тичам ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Извън играя ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Мога да излизам с майка си ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Отивам навънка ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Стаята ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Че съм навън ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Да теглиш ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Интругувай ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Когато нямаш интернет ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Нещо опасно ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Смешка ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Не знам какво е интрига ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Без отговор ( 80.71%, Бр. отговори - 113, момчета - 52, момичета - 61 )
Какво е интрига...? ( 2.14%, Бр. отговори - 3, момчета - 0, момичета - 3 )
Учене ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 0, момичета - 2 )
Триъгълник ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Интересно ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Въртиш ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Лъжа ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Тигър ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Лоши неща ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Нещо боцка ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
По телевизора ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
На сериала ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Лоша ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Приказка ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Без интрига ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Не знам какво е интрига... ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Скачам ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Какво е интрига? ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Не знам какво е интрига ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Да теглиш ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Интрига ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Интругувай ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Нещо опасно ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Когато нямаш интернет ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Смешка ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Не искам ( 13.57%, Бр. отговори - 19, момчета - 10, момичета - 9 )
Играчка ( 7.14%, Бр. отговори - 10, момчета - 3, момичета - 7 )
Да играя ( 6.43%, Бр. отговори - 9, момчета - 5, момичета - 4 )
Шоколад ( 4.29%, Бр. отговори - 6, момчета - 1, момичета - 5 )
Без отговор ( 4.29%, Бр. отговори - 6, момчета - 3, момичета - 3 )
Нещо ( 3.57%, Бр. отговори - 5, момчета - 3, момичета - 2 )
Да ям ( 2.86%, Бр. отговори - 4, момчета - 1, момичета - 4 )
Магазин ( 2.14%, Бр. отговори - 3, момчета - 3, момичета - 0 )
Сладолед ( 2.14%, Бр. отговори - 3, момчета - 1, момичета - 2 )
Топка ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 2, момичета - 0 )
Много ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
Кукла ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 0, момичета - 2 )
Мама да ми купи ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 2, момичета - 0 )
Вкъщи, на почивка ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 2, момичета - 0 )
Бонбони ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
Зная ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 0, момичета - 2 )
Лаптоп ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Да купя нещо ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Щастие ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Люлка ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Играчки ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Моля ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Може майките да кажат ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Аз ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Да ми купиш близалка ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Празник ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Ябълка ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Да ходя на градина ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Да искаш ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Вода ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Да изляза ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Рокля ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Днеска да ми купят това ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Нещо от теб ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Това ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Красиво ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Мамо, да ми купиш тази изненанда ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Книжка ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Много да слушам ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Толкова неща ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Лед ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Вафла ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Ти кажи първо. ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Кола ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Плейстейшън ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Вкъщи ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Мама ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Искам нещо си ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Знам ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Без искам ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Цветя ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Детето иска ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Кога ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Да искаш сладолед ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Искам един молив да ми дадеш ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Искам да рисувам ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Искам да ям сладолед "дени" ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Искам навън ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Да обещаваш ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Да ходим на гости при баба ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Искам ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Искаш банан, сок, бонбони ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Искам винаги да обичам леля лидка ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Искам да карам голямо колело ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Искам да си пожелая ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Искам нещо, което да ми дадеш ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Искам шоколад ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Майнкрафт да гледам ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Пистолет ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Играчката ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Искам вода ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Искам играчка ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Искам сладко ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Искам сладолед ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Нещо за ядене ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Карам ( 17.86%, Бр. отговори - 25, момчета - 13, момичета - 12 )
Тати ( 5.00%, Бр. отговори - 7, момчета - 3, момичета - 4 )
Автомобил ( 4.29%, Бр. отговори - 6, момчета - 1, момичета - 5 )
Кара ( 3.57%, Бр. отговори - 5, момчета - 3, момичета - 2 )
Караш ( 3.57%, Бр. отговори - 5, момчета - 0, момичета - 5 )
Колело ( 2.86%, Бр. отговори - 4, момчета - 1, момичета - 3 )
Мотор ( 2.86%, Бр. отговори - 4, момчета - 3, момичета - 1 )
Автобус ( 2.14%, Бр. отговори - 3, момчета - 2, момичета - 1 )
Без отговор ( 2.14%, Бр. отговори - 3, момчета - 1, момичета - 2 )
Караме ( 2.14%, Бр. отговори - 3, момчета - 1, момичета - 2 )
Гуми ( 2.14%, Бр. отговори - 3, момчета - 1, момичета - 2 )
Кола ( 2.14%, Бр. отговори - 3, момчета - 1, момичета - 2 )
Камион ( 2.14%, Бр. отговори - 3, момчета - 1, момичета - 2 )
Возя се ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 0, момичета - 2 )
Играчка ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 2, момичета - 0 )
Возя ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 2, момичета - 0 )
Искам да се возя ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 0, момичета - 2 )
Колата се движи ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
Камионче ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 2, момичета - 0 )
Да караш ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 2, момичета - 0 )
Полицай ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Ферари ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Спряна ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Червена ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Път ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Шофирам ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Горива ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
За каране ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Бърза ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Голяма ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Лодка ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Паркинг ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Качвам се ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Блъсната ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Возиш се ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Мама кара ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Черна ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Пътувам с нея ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Момчетата играят с колички. ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Количка ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Шофьор ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Машина ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Улица ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Не кола ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Тръгнала ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Хвърчи ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Нова ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Се движи ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Много сладко ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Отива на някъде ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Гледам я през прозореца. ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Кула ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Возим се ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Розова ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Тротинетка ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Микробус ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Възрастен ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Да имаш кола ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
С кола се шофира ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Да карам кола ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Карай колата ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Караш, закопчаваш си колана ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Когато си играеш и караш ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Метално ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Не му дават да кара ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Паркирам ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Червено ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Искам да карам кола ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Играчката ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Играя с колата ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
С нея карам ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Човек ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Бавно ( 7.86%, Бр. отговори - 11, момчета - 3, момичета - 8 )
Без отговор ( 7.86%, Бр. отговори - 11, момчета - 6, момичета - 5 )
Бавна ( 7.86%, Бр. отговори - 11, момчета - 8, момичета - 3 )
Плува ( 5.00%, Бр. отговори - 7, момчета - 1, момичета - 6 )
Вода ( 4.29%, Бр. отговори - 6, момчета - 5, момичета - 1 )
Черупка ( 3.57%, Бр. отговори - 5, момчета - 1, момичета - 4 )
Върви ( 2.86%, Бр. отговори - 4, момчета - 3, момичета - 1 )
Водна ( 2.86%, Бр. отговори - 4, момчета - 3, момичета - 1 )
Животно ( 2.14%, Бр. отговори - 3, момчета - 1, момичета - 2 )
Бавен ( 2.14%, Бр. отговори - 3, момчета - 1, момичета - 2 )
Жаба ( 2.14%, Бр. отговори - 3, момчета - 3, момичета - 0 )
Зелена ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 0, момичета - 2 )
Леко ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
Ходи бавно ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 0, момичета - 2 )
Малка ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
Вълк ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 2, момичета - 0 )
Бебе костенурка ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
Върви бавно ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
Море ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 0, момичета - 2 )
Риба ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 0, момичета - 2 )
Пълзи ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
Земя ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Любимец ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Бързо ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
С батерия ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Живее във вода ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Охлюв ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Крият се в черупките ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Прибира се в черупката ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Пате ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Къщичка ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Грижа се ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Много бърза ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Децата видяха ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Която живее в морето ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Кит ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Искам да срещам костенурки. ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Мъти яйца ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Къща ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Ето ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Има черупка ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Катерица ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Кола ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Костенурката също се движи ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Охльов ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Заек ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Крава ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Нинджа ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Аквариум ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Щит ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Куче ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Бебе ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Винаги върви ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Да имаш костенурка ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Играя си ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Плува в нашата вода в легенчето ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Тя плува ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Вървиш ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Да плуваш ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Да спя ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Зелено ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Играя с костенурката ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Има ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Много е бавна и има 4-ри крака ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Плува във водата ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Под водата ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Прасе ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Се свива ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Във водата ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Много бавно върви ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Много ми е хубаво да гледам костенурка ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Се движи ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Ходи ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Куче ( 17.86%, Бр. отговори - 25, момчета - 12, момичета - 13 )
Мяу ( 12.86%, Бр. отговори - 18, момчета - 10, момичета - 8 )
Мяука ( 5.00%, Бр. отговори - 7, момчета - 2, момичета - 5 )
Мау ( 5.00%, Бр. отговори - 7, момчета - 7, момичета - 0 )
Без отговор ( 4.29%, Бр. отговори - 6, момчета - 3, момичета - 3 )
Сладко ( 2.86%, Бр. отговори - 4, момчета - 2, момичета - 2 )
Мишка ( 2.14%, Бр. отговори - 3, момчета - 1, момичета - 2 )
Върви ( 2.14%, Бр. отговори - 3, момчета - 1, момичета - 2 )
Спи ( 2.14%, Бр. отговори - 3, момчета - 3, момичета - 0 )
Драска ( 2.14%, Бр. отговори - 3, момчета - 0, момичета - 3 )
Малко ( 2.14%, Бр. отговори - 3, момчета - 1, момичета - 2 )
Опашка ( 2.14%, Бр. отговори - 3, момчета - 0, момичета - 3 )
Бяга ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
Риба ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 2, момичета - 0 )
Черно ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
Бързо ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
Катери се ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Вода ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Ближи се ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Бебе ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Топка ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Мърка ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Животно ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Малки котенца ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Отива в колибката ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Яде мишки ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Лежи на леглото ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Да се катери ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Бебе коте ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Вкъщи имаме коте ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Грижа се ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Живее вкъщи ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Много яка ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Разхожда се ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Обича да прави бели ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Във водата ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Върви и бяга ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Котка ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Котето ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Котешка храна ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Елен ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Домашен любимец ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Да имаш коте ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Къща, дом ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Милвам го ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Обича да играе с топки ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Вървиш, мяукаш ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Да бяга котенцето ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Да мяука ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
За галене, меко ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Играя с котето ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Кафяво ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Милваш и гушкаш ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Пухкаво котенце ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Рошаво ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Дере ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Кълбо ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Много ми е хубаво да милвам котенца ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Обича да яде ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Отвън ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Пие мляко ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Се храни ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Яде ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Без отговор ( 8.57%, Бр. отговори - 12, момчета - 6, момичета - 6 )
Живея ( 7.14%, Бр. отговори - 10, момчета - 5, момичета - 5 )
Покрив ( 7.14%, Бр. отговори - 10, момчета - 4, момичета - 6 )
Блок ( 5.00%, Бр. отговори - 7, момчета - 2, момичета - 5 )
Голяма ( 5.00%, Бр. отговори - 7, момчета - 4, момичета - 3 )
Мама ( 3.57%, Бр. отговори - 5, момчета - 3, момичета - 2 )
Прибирам се ( 2.86%, Бр. отговори - 4, момчета - 1, момичета - 3 )
Дом ( 2.86%, Бр. отговори - 4, момчета - 3, момичета - 1 )
Комин ( 2.14%, Бр. отговори - 3, момчета - 1, момичета - 2 )
Живееш ( 2.14%, Бр. отговори - 3, момчета - 2, момичета - 1 )
Живеят деца ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 0, момичета - 2 )
Малка ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
Живеем в нея ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
Живеят хора ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
Къщичка ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
Врата ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Баба ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Отивам ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Коте ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Тати ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Влизам ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Хора ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Тати и мама ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Розова ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Куклена ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Там живея ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Човекът отива към къщата. ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Излизам ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Крием се в къщата ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Правене на неща ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Посяваме гроздово дърво ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Гори ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Да се живее ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Кораб ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Играчка ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Бен ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Искам да стоя вкъщи ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Когато живееш някъде ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
На куче ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
На село ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Много красива ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Прозорче ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Легла ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Двор ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Парк ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Имам ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Висока ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Стои ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
С покрив ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Къщата е блок ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Голямо ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Къщички ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Колибка ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Дърво ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Играя в къщата ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Обичам ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Човек ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Блок или къща ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Да имаш къща ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Живеем в къща ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Играя си ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Много играчки ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Аз живея в къща ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Да живееш ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Дом, семейство ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Живей в къщата ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Има комин, има и стая, и гардероб ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Каравана ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Когато се прибираш ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Котето се прибира в къщата ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Пушек ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Семейство ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Това е моята къща ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Червена ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Е направена ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Където живеят ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Къщата е нас ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Много ми е хубаво да влизам вкъщи ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Хората си живеят на къщата ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Шарена ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Тати ( 23.57%, Бр. отговори - 33, момчета - 18, момичета - 15 )
Обичам ( 13.57%, Бр. отговори - 19, момчета - 5, момичета - 14 )
Без отговор ( 5.71%, Бр. отговори - 8, момчета - 3, момичета - 5 )
Татко ( 5.00%, Бр. отговори - 7, момчета - 6, момичета - 1 )
Готви ( 4.29%, Бр. отговори - 6, момчета - 3, момичета - 3 )
Добра ( 2.86%, Бр. отговори - 4, момчета - 1, момичета - 3 )
Майка ( 2.14%, Бр. отговори - 3, момчета - 1, момичета - 2 )
Вкъщи ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 2, момичета - 0 )
Облича ме ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Чинии ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Пари ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Целувка ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Сестричка ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Взема ме ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Деца ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Супа ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Работи ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Води ме на градина ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Ме гушка ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Обич ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Обичаме се ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Ще ми купи играчка ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Моята ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Ме цунка ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Да стои вкъщи ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Децата да слушат своята майка. ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Много да си обичам ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Прави салата ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Баба ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Ме целува ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Красива ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Работа ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Купува всичко ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Прави децата щастливи ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Играем с нея ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Кака ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Е ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Подарък ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Обичам те! ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Къща ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Братчето ми ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Мама си гушка детето ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Мами ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Обичта на живота ни ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Да имаш майка ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Мамо ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
На работа ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Храни децата ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Готви манджи ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Да я обичам ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Мама и дядо ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Мама много те обичам ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Обичай мама ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Обичам те ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Спи при мама ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Те взема от градина ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Чисто ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Извикай майка си да ѝ покажа нещо ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Искам да я целувам, да я гушкам ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Която готви ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Мама обичам ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Мама е тука ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Обичам мама ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Обичам много мама ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Спи ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Сърце ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Без отговор ( 30.71%, Бр. отговори - 43, момчета - 21, момичета - 22 )
Не моля ( 5.00%, Бр. отговори - 7, момчета - 3, момичета - 4 )
Благодаря ( 4.29%, Бр. отговори - 6, момчета - 2, момичета - 4 )
Моля ( 4.29%, Бр. отговори - 6, момчета - 2, момичета - 4 )
Заповядай ( 2.86%, Бр. отговори - 4, момчета - 2, момичета - 2 )
Моля те. ( 2.86%, Бр. отговори - 4, момчета - 2, момичета - 2 )
Извинявай ( 2.86%, Бр. отговори - 4, момчета - 2, момичета - 2 )
Искам ( 2.14%, Бр. отговори - 3, момчета - 2, момичета - 1 )
Моля те, ела. ( 2.14%, Бр. отговори - 3, момчета - 1, момичета - 2 )
Мама ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
Помоли ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 0, момичета - 2 )
Мамо, моля ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 0, момичета - 2 )
Заповядайте ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 0, момичета - 2 )
Искам нещо ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 0, момичета - 2 )
Човек ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Ало ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Навън ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Може ли ? ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Моля те ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Може ли ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Може да накараме нещо ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Сладолед ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Да ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Да играя ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Аз се моля, а мама ме гушна. ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Мамо, моля те! ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Учтив ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Да искаш ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Шоколад ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Мога ли да пия вода? ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Да ми купиш играчка ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Да подадеш нещо ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Може ли играчка ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Много дълго ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Тати ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Да ми дадат нещо. ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
За песни и игри. ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Моля те, отивай. ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Дай ми! ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Отвори ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Моля ти се, играчка ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Позволи ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Извинете ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Прости ми! ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Мила дума ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Купя ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Моля, ела ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Моля, искам да играя с тази играчка ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Моля, мамо, донеси ми вода ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Моля те, дай ми играчката ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Моля те, може ли шоколад? ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Да обещаваш ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Да се помолиш да си играй ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Да се помоля за нещо ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Искам да е почивка ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Когато искаш нещо ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Молив ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Моля мамо, дай ми шоколад ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Мамо, може ли да ми направиш айрян? ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Мамо, моля те да ми купиш сладолед ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Мога ли да си взема един шоколад? ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Моля мамо ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Моля ти се ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
С моля се дава играчката ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Без отговор ( 45.71%, Бр. отговори - 64, момчета - 32, момичета - 32 )
Мравки ( 11.43%, Бр. отговори - 16, момчета - 7, момичета - 9 )
Мравуняк ( 10.00%, Бр. отговори - 14, момчета - 6, момичета - 8 )
Мравка ( 5.00%, Бр. отговори - 7, момчета - 3, момичета - 4 )
Яде мравки ( 2.86%, Бр. отговори - 4, момчета - 2, момичета - 2 )
Мравояд ( 2.14%, Бр. отговори - 3, момчета - 2, момичета - 1 )
Не мравояд ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
Дърво ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 2, момичета - 0 )
Дупка ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 0, момичета - 2 )
Кокошка ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Буболечка ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Огромна мравка ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Чакам ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Лази ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Муха ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Жираф ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Птица ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Животно ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Елек ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Хапе ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Буболечки ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Сок ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Без мравояд ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Не знам какво е мравояд. ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Дом на мравките ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Мравунник ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Дълъг език и да яде мравки ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Мравоядек ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Мразя се ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Да изчисти ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Динозавър ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Когато ядеш ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Омуяд ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Мирише ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Мравките ги ядат ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Без отговор ( 20.71%, Бр. отговори - 29, момчета - 11, момичета - 18 )
Не мразя ( 7.14%, Бр. отговори - 10, момчета - 6, момичета - 4 )
Обичам ( 7.14%, Бр. отговори - 10, момчета - 5, момичета - 5 )
Не обичам ( 3.57%, Бр. отговори - 5, момчета - 1, момичета - 4 )
Нещо ( 2.14%, Бр. отговори - 3, момчета - 3, момичета - 0 )
Тебе ( 2.14%, Бр. отговори - 3, момчета - 2, момичета - 1 )
Мразя те ( 2.14%, Бр. отговори - 3, момчета - 2, момичета - 1 )
Кучета ( 2.14%, Бр. отговори - 3, момчета - 3, момичета - 0 )
Броколи ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
Не искам ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 2, момичета - 0 )
Боклук ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
Мравки ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 2, момичета - 0 )
Да спя ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 0, момичета - 2 )
Мразя те! ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 0, момичета - 2 )
Играчка ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 0, момичета - 2 )
Сърдя се ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Калинка ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Глупости ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Бой ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Стоножка ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Цифрата едно ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Да съм на градина ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Да ме хапят комари ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Мама да ми се кара ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Те ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Праз ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Слушам ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Да не харесваш ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Айрян ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Супа ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Спанак ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Тази играчка ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Повече да играя ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Гъсеници ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Дъжд ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Кукли ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Това, което не харесвам ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Харесвам ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Коли ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Всичко ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Гадно ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Да не обичам ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Баба яга ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Манджа ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Мечка ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Крадци ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Вълци ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Мравките ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Къща ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Мразя ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Мръсотия ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Фъстъци ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Обидна дума ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Кукла ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Мама е много ядосана на моя батко ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Мразиш някое дете ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Мразя да ме гъделичкаш ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Мразя да не се прибирам вкъщи ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Да не чисти ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Да се ядосваш ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Да ям ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Кокошки ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Пушки ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Мразя стола ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Не искаш ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Не те обичам ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Някой се опитва да ми се скара ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Хубаво ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Черното, то е лош цвят ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Бодли ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Да ходя ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Змии ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Играчката ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Мирише ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Нищо ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Коте ( 32.86%, Бр. отговори - 46, момчета - 20, момичета - 26 )
Котка ( 22.86%, Бр. отговори - 32, момчета - 20, момичета - 12 )
Бау ( 12.14%, Бр. отговори - 17, момчета - 9, момичета - 8 )
Котенце ( 5.00%, Бр. отговори - 7, момчета - 4, момичета - 3 )
Мяу ( 2.14%, Бр. отговори - 3, момчета - 1, момичета - 2 )
Котето мяука ( 2.14%, Бр. отговори - 3, момчета - 0, момичета - 3 )
Без отговор ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
Уаф ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 0, момичета - 2 )
Котето прави мяу ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 2, момичета - 0 )
Котето ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 0, момичета - 2 )
Аз ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Писе ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Не мяу ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Моето коте мяука ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Блъв ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Хау ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Мяукане ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Бав ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Ваф ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Сладко ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Дани може да вафка ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Мамо, искам котенце ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Гаф ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Куче ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Сладко коте ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Да мяука коте ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Мяукат котетата ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Писи-писи ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Уау ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Мяука котето ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Поискай нещо на майка си ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Съскане ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Казва котката ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Котката ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Ден ( 12.14%, Бр. отговори - 17, момчета - 8, момичета - 9 )
Без отговор ( 10.71%, Бр. отговори - 15, момчета - 9, момичета - 6 )
Спя ( 9.29%, Бр. отговори - 13, момчета - 5, момичета - 8 )
Тъмно ( 7.86%, Бр. отговори - 11, момчета - 7, момичета - 4 )
Сутрин ( 5.71%, Бр. отговори - 8, момчета - 3, момичета - 5 )
Вечер ( 3.57%, Бр. отговори - 5, момчета - 3, момичета - 2 )
Луна ( 2.86%, Бр. отговори - 4, момчета - 3, момичета - 1 )
Спим ( 2.14%, Бр. отговори - 3, момчета - 3, момичета - 0 )
Сън ( 2.14%, Бр. отговори - 3, момчета - 1, момичета - 2 )
Слънце ( 2.14%, Бр. отговори - 3, момчета - 2, момичета - 1 )
Да спиш ( 2.14%, Бр. отговори - 3, момчета - 3, момичета - 0 )
Звезди ( 2.14%, Бр. отговори - 3, момчета - 1, момичета - 2 )
Лягам ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
Лягаме ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 0, момичета - 2 )
Спиш ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 0, момичета - 2 )
Студено ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
Спинкане ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 0, момичета - 2 )
Нощ ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 0, момичета - 2 )
Спиш през нощта ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
Има луна ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 0, момичета - 2 )
Излизам ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Ям ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Прилеп ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Играя ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Лягаш да спиш ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Искам да спя ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Утре ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Легло ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Приказка ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Страшно ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Не нощ ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Щурчето пее ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Лека нощ ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Шшт ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Черна ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Да спя ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Нека заспим ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Заспивам ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Красива ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Гледаше на телефона ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Тъмнина ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Ножица ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Светло ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Обичам да режа неща ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Тефтер ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Студено и тъмно ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Нощ не се излиза ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Нощта ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Време е да спиш ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
В нощта спим ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Спим, слагаме пижама ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Късно ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Сутрин рано ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Тъмна и черна ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Спинкаме ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Мама ( 27.14%, Бр. отговори - 38, момчета - 18, момичета - 20 )
Не обичам ( 12.86%, Бр. отговори - 18, момчета - 10, момичета - 8 )
Да играя ( 5.71%, Бр. отговори - 8, момчета - 3, момичета - 5 )
Мразя ( 3.57%, Бр. отговори - 5, момчета - 1, момичета - 4 )
Мама и тати ( 2.86%, Бр. отговори - 4, момчета - 1, момичета - 3 )
Без отговор ( 2.86%, Бр. отговори - 4, момчета - 1, момичета - 3 )
Обичам те ( 2.86%, Бр. отговори - 4, момчета - 2, момичета - 2 )
Теб ( 2.14%, Бр. отговори - 3, момчета - 2, момичета - 1 )
Тати ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 0, момичета - 2 )
Майка ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 2, момичета - 0 )
Играчки ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 2, момичета - 0 )
Играчка и мама ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 0, момичета - 2 )
Обичам ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
Обичам мама ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
Обичам те, мамо ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 0, момичета - 2 )
Татко ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Храна ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Бонбони ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Някой ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Някого ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Ориз ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Да ям ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Да се гушкам ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Костенурка ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Искам да те целувам ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Майките си ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Моята майка ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Те ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Теди ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
И аз обичам ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Всички ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Всичко ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Градина ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Сестричка ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Играя с децата ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Моето мече ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Обичам те, мамо! ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Животно или играчка ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Мама, тате ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Куче ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Най-много ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Куклите си ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Любов ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Сърце ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Да те обичат ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Обичам те, бабо ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Бисквитена торта ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Да го гушкаш, да го харесваш ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Да се гушкаш с майка си ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Дядо ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Искам да е топло ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Когато си гушкаш майка си ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Леля лидка ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Маме, бабо, татко ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Обичам шоколад ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Целувка ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Много те обичам ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Боли ( 17.86%, Бр. отговори - 25, момчета - 13, момичета - 12 )
Без отговор ( 15.71%, Бр. отговори - 22, момчета - 11, момичета - 11 )
Боли ме ( 6.43%, Бр. отговори - 9, момчета - 2, момичета - 7 )
Ау ( 5.00%, Бр. отговори - 7, момчета - 3, момичета - 4 )
Болка ( 4.29%, Бр. отговори - 6, момчета - 2, момичета - 4 )
Заболя ( 4.29%, Бр. отговори - 6, момчета - 1, момичета - 5 )
Ударих се ( 3.57%, Бр. отговори - 5, момчета - 3, момичета - 2 )
Ох ( 2.86%, Бр. отговори - 4, момчета - 3, момичета - 1 )
Ударих се. ( 2.14%, Бр. отговори - 3, момчета - 2, момичета - 1 )
Ох, боли ме ( 2.14%, Бр. отговори - 3, момчета - 1, момичета - 2 )
Охлюв ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 2, момичета - 0 )
Ударих ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 0, момичета - 2 )
Не ох ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
Рана ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
Нараних се ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
Че ме заболя. ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
Оу ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 2, момичета - 0 )
Да те боли ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 2, момичета - 0 )
Заболя ме ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
Почивам ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Изморен ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Паднах ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Гърло ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Лекар ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Изморих се ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Нищо ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Ощипа ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Падна някой ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Ударен съм ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Коляното ме боли ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Трябва ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Лягам ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Ой ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Ах ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Колко ми се спи. ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Че си нагъл! ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Ух ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Мамо ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Лепенка ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Казвам ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Боли ме коляното ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Ох, не мога ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Ох, ударих се ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Когато се удариш ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Коляно ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Ой, забравих нещо ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Сърби ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Уж те боли нещо ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Ох, че боли ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Гледам ( 21.43%, Бр. отговори - 30, момчета - 12, момичета - 18 )
Нос ( 7.14%, Бр. отговори - 10, момчета - 5, момичета - 5 )
Уста ( 6.43%, Бр. отговори - 9, момчета - 5, момичета - 4 )
Без отговор ( 6.43%, Бр. отговори - 9, момчета - 4, момичета - 5 )
Виждам ( 5.00%, Бр. отговори - 7, момчета - 3, момичета - 4 )
Очила ( 4.29%, Бр. отговори - 6, момчета - 3, момичета - 3 )
Очи ( 2.86%, Бр. отговори - 4, момчета - 1, момичета - 3 )
Не очи ( 2.14%, Бр. отговори - 3, момчета - 2, момичета - 1 )
Две ( 2.14%, Бр. отговори - 3, момчета - 1, момичета - 2 )
Аз виждам с очите си ( 2.14%, Бр. отговори - 3, момчета - 3, момичета - 0 )
Болят ме ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 2, момичета - 0 )
Виждат ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 2, момичета - 0 )
Виждаш ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 2, момичета - 0 )
Гледа ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 2, момичета - 0 )
Без очи ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
Гърди ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 0, момичета - 2 )
Зрение ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 0, момичета - 2 )
Да виждам ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 2, момичета - 0 )
Да гледаш ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 2, момичета - 0 )
Виждаме ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Мигла ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Кафяви ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Имам ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Вижда ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Гледаме ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Гледане ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Гледат ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Затварят се ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Науча ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Мигам ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Коса ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Очите ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Има алергия ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Очите гледат ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Мога да виждам ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Вежди ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Нагоре ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Мама ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Гледка ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Черни ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Очите виждат ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Ухо ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Очички ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Очен ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Гледаме с тях ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Да виждаш ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Да имаш очи ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Имам домашни ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
И уста ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Когато гледаш ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Лоши очи ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Мигаш с тях ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Очите са сини и кафяви ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Рисуване ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Червени ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Виждам с очите си ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Гледаш ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Имаме да гледаме ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Мигли ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Чета ( 10.00%, Бр. отговори - 14, момчета - 6, момичета - 8 )
Четем ( 5.71%, Бр. отговори - 8, момчета - 4, момичета - 4 )
Слушам ( 4.29%, Бр. отговори - 6, момчета - 4, момичета - 2 )
Без отговор ( 4.29%, Бр. отговори - 6, момчета - 1, момичета - 5 )
Чете ( 4.29%, Бр. отговори - 6, момчета - 1, момичета - 5 )
Разказ ( 4.29%, Бр. отговори - 6, момчета - 0, момичета - 6 )
Четеш ( 4.29%, Бр. отговори - 6, момчета - 3, момичета - 3 )
Разказвам ( 2.86%, Бр. отговори - 4, момчета - 2, момичета - 2 )
Книжка ( 2.86%, Бр. отговори - 4, момчета - 0, момичета - 4 )
Казвам ( 2.14%, Бр. отговори - 3, момчета - 3, момичета - 0 )
Не приказка ( 2.14%, Бр. отговори - 3, момчета - 3, момичета - 0 )
Интересна ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 2, момичета - 0 )
Разказва ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 0, момичета - 2 )
Хубава ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
Стихотворение ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 2, момичета - 0 )
Лека нощ ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
Без приказка ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
История ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
Нощ ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 2, момичета - 0 )
Приказка ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 2, момичета - 0 )
Книга ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 0, момичета - 2 )
Гледаш ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Бебе ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Обичам ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Имало едно време ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Мама ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Госпожата чете ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Мама чете ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Спя добре ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
"червената шапчица" ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Говоря ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Мриказка ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Снежанка ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Легло ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Знам всички ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Говори ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Хубаво ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Да слушаш ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
"трите прасенца" ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Гатанка ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Тати ми чете ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Мама ми разказва ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Някой да разкаже ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Прочитам ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Да слушам ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Искам да чета ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Мамо, може ли приказка? ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Стоп ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Книжки ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Тук ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Да четем и да слушаме. ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Четем с баба. ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Филм ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Текст ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Животно ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Приказка за мечо пух ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Видео ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Пепеляшка ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Приказен ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Да ти четат приказка ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Да четеш книжка ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Заспивам ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Приказка за феята на зъбките ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Дядовата ръкавичка ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
За лека нощ ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
За малки деца ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Заспиване ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Зайченцето бяло ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Когато те приспива ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Приказки ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Разказвай приказка ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Мама ми чете приказка ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Ние четем ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Песен ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Червената шапчица ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Без отговор ( 10.00%, Бр. отговори - 14, момчета - 8, момичета - 6 )
Шоколад ( 6.43%, Бр. отговори - 9, момчета - 6, момичета - 3 )
Сладолед ( 5.71%, Бр. отговори - 8, момчета - 2, момичета - 6 )
Бонбон ( 3.57%, Бр. отговори - 5, момчета - 1, момичета - 4 )
Не сладък ( 3.57%, Бр. отговори - 5, момчета - 3, момичета - 2 )
Коте ( 2.86%, Бр. отговори - 4, момчета - 2, момичета - 2 )
Сладко ( 2.86%, Бр. отговори - 4, момчета - 1, момичета - 3 )
Солен ( 2.86%, Бр. отговори - 4, момчета - 2, момичета - 2 )
Несладък ( 2.86%, Бр. отговори - 4, момчета - 2, момичета - 2 )
Горчив ( 2.14%, Бр. отговори - 3, момчета - 1, момичета - 2 )
Кисел ( 2.14%, Бр. отговори - 3, момчета - 1, момичета - 2 )
Сън ( 2.14%, Бр. отговори - 3, момчета - 1, момичета - 2 )
Обичам ( 2.14%, Бр. отговори - 3, момчета - 1, момичета - 2 )
Вкусен ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
Човек ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
Вкусно ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
Мед ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 2, момичета - 0 )
Куче ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
Сладко бонбонче ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
Момченце ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 0, момичета - 2 )
Ям ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Дете ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Морков ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Сок ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Чай ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Мама ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Аз ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Татко ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Момче ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Да слушаш ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Сладки сме ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Зайче ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Кроасан ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Съм аз ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Деца ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
По-сладък ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Храна ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Мама и тати са сладки. ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Детенце ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Пух ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Не обичам ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Бебенце ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Ям сладко ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Толкова си сладък ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Курабийка ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Кекс ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Съм ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Гушкам ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Ужасен ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Котка ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Картоф ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Ти си много сладък. ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Страшен ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Лют ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Свят ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Да си сладък ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Много си сладка ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Усмивка ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Да се гушкаш ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Да си малък ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Да ядем ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Домашен любимец ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Красив и сладък ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Мъничък ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Сладка бисквитена торта ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Сладък ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Сладък, милък, интелигентен човек ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Сладък си ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Сладък шоколад ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Десерт ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Мама ми прави десерт ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Много сладък ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Не си сладък ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Обичам аз сладък живот ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Обичам те ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Сладко нещо искаме ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Сладко нещо ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Пече ( 12.86%, Бр. отговори - 18, момчета - 9, момичета - 9 )
Луна ( 12.86%, Бр. отговори - 18, момчета - 11, момичета - 7 )
Грее ( 7.86%, Бр. отговори - 11, момчета - 3, момичета - 8 )
Топло ( 5.00%, Бр. отговори - 7, момчета - 4, момичета - 3 )
Небе ( 3.57%, Бр. отговори - 5, момчета - 3, момичета - 2 )
Горещо ( 3.57%, Бр. отговори - 5, момчета - 2, момичета - 3 )
Без отговор ( 3.57%, Бр. отговори - 5, момчета - 1, момичета - 4 )
Свети ( 2.86%, Бр. отговори - 4, момчета - 2, момичета - 2 )
Слънчево ( 2.86%, Бр. отговори - 4, момчета - 0, момичета - 4 )
Лъчи ( 2.14%, Бр. отговори - 3, момчета - 2, момичета - 1 )
Дъжд ( 2.14%, Бр. отговори - 3, момчета - 1, момичета - 2 )
Облак ( 2.14%, Бр. отговори - 3, момчета - 0, момичета - 3 )
Нощ ( 2.14%, Бр. отговори - 3, момчета - 0, момичета - 3 )
Жълто ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 0, момичета - 2 )
Изгрява ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
Ден ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 2, момичета - 0 )
Блести ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 0, момичета - 2 )
Изгрев ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Деца ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Светло ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Шапка ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Ярък ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Игра ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Всичко хубаво да пече ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Следва мен ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Красиво ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Слънчо ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Вятър ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Не слънце ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Слънчоглед ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Очички ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Нагоре ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Хубав ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Ярко ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Да се пека ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Красиво, ярко ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Ние тук живеем ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Сянка ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Рано ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Голямо ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Цвете ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Топли и грее ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Слънцето е горещо ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Слънце ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Светлина ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Лятото ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Слънцето грее ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Ходим на море ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Блести на небето ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Виждам слънцето ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Да е слънчево ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Да пече ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Пече много топло ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Слънцето грее, с очила ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Слънчево животно ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Топло и ни топли ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Грее през сутринта ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Грее слънцето ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Което ни пече ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Оо, много е горещо ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Ставам ( 12.86%, Бр. отговори - 18, момчета - 9, момичета - 9 )
Вечер ( 12.14%, Бр. отговори - 17, момчета - 8, момичета - 9 )
Без отговор ( 8.57%, Бр. отговори - 12, момчета - 2, момичета - 10 )
Рано ( 5.71%, Бр. отговори - 8, момчета - 4, момичета - 4 )
Нощ ( 5.00%, Бр. отговори - 7, момчета - 4, момичета - 3 )
Мия си зъбите ( 2.86%, Бр. отговори - 4, момчета - 2, момичета - 2 )
Обличам се ( 2.86%, Бр. отговори - 4, момчета - 0, момичета - 4 )
Ставаме ( 2.86%, Бр. отговори - 4, момчета - 1, момичета - 3 )
Студено ( 2.14%, Бр. отговори - 3, момчета - 3, момичета - 0 )
Закуска ( 2.14%, Бр. отговори - 3, момчета - 2, момичета - 1 )
Зъбки ( 2.14%, Бр. отговори - 3, момчета - 2, момичета - 1 )
Слънце ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
Спя ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
Утре ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 2, момичета - 0 )
Сутрин ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
Обед ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 0, момичета - 2 )
Тъмно ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Зъби ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Отивам на градина ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Изгрев ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Ходя на градина ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Мия си лицето ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Да станеш ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Закусвам ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Се събужда ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Излизам ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Играем ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Не сутрин ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Събуждам се ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Става се ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Следобед ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Много хубав сутрин ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Не сънчо ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Ставаш ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Градина ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Много ранна ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Легло ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Вече е сутрин ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Събужда ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Ям макарони ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Започва слънцето да огрява целия плаж. ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Отивам в детската градина ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Спим ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Мием зъбите. ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Сутрин ставаме да ядем ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
На училище ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Ден ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Ставаме рано и отиваме на градина ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Сутрин рано махаме пижамата ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Сутрин се приготвяш за градина ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Похапваме закуска ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Се събуждаш и си миеш зъбите и лицето ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Ставай и си мий зъбите ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Станеш ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Сутрин ставаш и си измиваш очите ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Че си се наспал, да кажеш добро утро ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Аз ставам ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Е светло ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Закусвам и си мия зъбите ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Се събуждаш ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Слънцето ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Ставам и си мия зъбите ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Идвам ( 0.00%, Бр. отговори - 0, момчета - 0, момичета - 1 )
Без отговор ( 27.86%, Бр. отговори - 39, момчета - 16, момичета - 23 )
Спиш ( 4.29%, Бр. отговори - 6, момчета - 4, момичета - 2 )
Спя ( 2.86%, Бр. отговори - 4, момчета - 2, момичета - 2 )
Нощ ( 2.86%, Бр. отговори - 4, момчета - 0, момичета - 4 )
Спи ( 2.86%, Бр. отговори - 4, момчета - 4, момичета - 0 )
Луна ( 2.14%, Бр. отговори - 3, момчета - 1, момичета - 2 )
Лягам ( 2.14%, Бр. отговори - 3, момчета - 0, момичета - 3 )
Спим ( 2.14%, Бр. отговори - 3, момчета - 3, момичета - 0 )
Слънце ( 2.14%, Бр. отговори - 3, момчета - 2, момичета - 1 )
Лека нощ! ( 2.14%, Бр. отговори - 3, момчета - 3, момичета - 0 )
Не сънчо ( 2.14%, Бр. отговори - 3, момчета - 1, момичета - 2 )
Вечер ( 2.14%, Бр. отговори - 3, момчета - 1, момичета - 2 )
Тъмно ( 2.14%, Бр. отговори - 3, момчета - 0, момичета - 3 )
Сън ( 2.14%, Бр. отговори - 3, момчета - 1, момичета - 2 )
Заспивам ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 0, момичета - 2 )
Глед ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 2, момичета - 0 )
Спинка ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 0, момичета - 2 )
Идва ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 0, момичета - 2 )
Спане ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 2, момичета - 0 )
Спи ми се ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
Следобед ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Разказва приказки ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Плюшена играчка ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Легло ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Спях ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Отива в леглото си ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Мечката е сънчо ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Играл с приятелите си ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Аз съм сънчо! ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Може ли песничка за сънчо? ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Сладък ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Ляга през нощта ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Усмихва се ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Поръсва прашец ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Сънен ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Бягам ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Грее ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Ляга ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Чудо ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Заспа ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Сънчо идва и казва на децата „лека нощ” ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Буден ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Без сънчо ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Сънчо ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Време е да спиш ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Да спим ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Като си кисел ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Много обичам ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Борко ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Да заспиваш ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Да спят костенурките ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Когато ставаш ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
На сънчо ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Песента ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Спи ни се ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Ти си сънчо ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Трябва да спи ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Изгрява ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Лягам да спя ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Прозяваш се ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Протягам се, спим ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Спа ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Събуждане ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Съм аз ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Сънчо спи под звездите ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Шумно ( 10.00%, Бр. отговори - 14, момчета - 6, момичета - 8 )
Тишина ( 7.14%, Бр. отговори - 10, момчета - 5, момичета - 5 )
Без отговор ( 5.00%, Бр. отговори - 7, момчета - 1, момичета - 6 )
Шшшт! ( 3.57%, Бр. отговори - 5, момчета - 3, момичета - 2 )
Тихо ( 3.57%, Бр. отговори - 5, момчета - 2, момичета - 3 )
Спим ( 2.86%, Бр. отговори - 4, момчета - 1, момичета - 3 )
Не тихо ( 2.86%, Бр. отговори - 4, момчета - 0, момичета - 4 )
Спя ( 2.14%, Бр. отговори - 3, момчета - 3, момичета - 0 )
Спокойно ( 2.14%, Бр. отговори - 3, момчета - 3, момичета - 0 )
Тихо, деца! ( 2.14%, Бр. отговори - 3, момчета - 2, момичета - 1 )
Шшш ( 2.14%, Бр. отговори - 3, момчета - 0, момичета - 3 )
Не говоря ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 2, момичета - 0 )
Силно ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
Спи ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
Да мълчиш ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
Шум ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Човек ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Бавно ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Говоря ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Някой спи ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Мълчание ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Лека нощ ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Да не събудим хората ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Не говори ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Гръмко ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Пазим тишина ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Мама отива на работа. ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Да се работи ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Госпожата казва тихо ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Стоп ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Да е тихо ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Да не събудим бебето ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Да спят децата ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Пиша ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Някой да заспи ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Не шуми ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Да пазим тишина ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Ако някой ти разкаже приказка. ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Лягай да спиш ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Високо ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Шшт ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Вечер ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Деца, може ли да сте тихички! ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Отивам ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Трябва да е тук. ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Да пазим тишина. ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Бяга ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Млък ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Бъди ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Не говоря. ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Тихо или тихо дете ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Място ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Крещя ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Не е тихо ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Пее ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Вечерта ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Да си тих ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Четем приказка ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Шшшш ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Шшшшшшшш ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Бебето спи ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Да гледа детско ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Да ти е затворена устата ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Плейстейшън ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Тихо ми викай ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Трябва да мълчиш ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Шшшшш ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Тихичко говори ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Ходя ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Без отговор ( 19.29%, Бр. отговори - 27, момчета - 13, момичета - 14 )
Тихо ( 17.86%, Бр. отговори - 25, момчета - 10, момичета - 15 )
Шшшт! ( 5.71%, Бр. отговори - 8, момчета - 6, момичета - 2 )
Тишина ( 2.86%, Бр. отговори - 4, момчета - 1, момичета - 3 )
Мълча ( 2.14%, Бр. отговори - 3, момчета - 1, момичета - 2 )
Не говоря ( 2.14%, Бр. отговори - 3, момчета - 1, момичета - 2 )
Шумно ( 2.14%, Бр. отговори - 3, момчета - 1, момичета - 2 )
Шум ( 2.14%, Бр. отговори - 3, момчета - 2, момичета - 1 )
Пазя ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
Спокойствие ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 0, момичета - 2 )
Тишина, деца! ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
Да пази тишина ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 2, момичета - 0 )
Спя ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Не мърдаме ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Не говорим ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Млъквам ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Учителка ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Уста ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Спалнята ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Мълчание ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Не говори ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Да не говорим ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Не говорете ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Вечер ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
В библиотеката ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Лягам ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Пазим тихо ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
В гората ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Спирай ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Да е тихо ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Говори ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Спят децата ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Не тишина ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Никой да не говори ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Заспива ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Да не пречим ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Спим ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
На всички ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
По-тихо ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Искам да спинкам ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Брат ми спи ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Бухуя ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Човек има работа ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Има ремонт ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Деца, пазете тишина! ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Тих ти бъди. ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Легло ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Да чуваме какво казват. ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Говоря тихо. ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Моля ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Без тишина ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Не пази тишина! ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Библиотека ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Моля те да пазиш тишина ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Тишина да заспи ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Трябва да спим ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Чета книжка ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Ама изобщо не викай ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Да мълчиш ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Да спиш ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Да съм тих, когато бебето спи ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Намали телефона ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Робот ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Спи ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Тишина, моля ви ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Ще се събуди ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Крясъци ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Малко тихичко, тишина ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Пази ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Тихо ходя ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Без отговор ( 19.29%, Бр. отговори - 27, момчета - 13, момичета - 14 )
Там ( 10.71%, Бр. отговори - 15, момчета - 7, момичета - 8 )
Не тук ( 5.71%, Бр. отговори - 8, момчета - 4, момичета - 4 )
Тук ( 5.71%, Бр. отговори - 8, момчета - 2, момичета - 6 )
Сега ( 4.29%, Бр. отговори - 6, момчета - 3, момичета - 3 )
Тук съм. ( 2.14%, Бр. отговори - 3, момчета - 0, момичета - 3 )
Тук ела ( 2.14%, Бр. отговори - 3, момчета - 1, момичета - 2 )
Играя ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 0, момичета - 2 )
Си ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
Тук съм ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
Детската градината ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Нещо ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Майстор ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Приятелка ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Аз ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Куче ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Животно ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Гора ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Има ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Да си играеш ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Тук е мястото където съм израснал. ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Извън ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Ние сме тук ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Идват лястовички ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Чук ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Има играчки ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Тук е много приятно ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Тук е много шумно ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Е прекрасно ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Ето ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Идвай ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Някъде тук ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
В стаята ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Седи се тихо ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Посрещат с усмивка ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Седя ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Живеем ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Ние сме ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Едно дете дойде тук. ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Има деца ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Отиваме ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Съм ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Слушам ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Всички деца ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Вдигам ръка ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Тук има играчки. ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Тук е баба. ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Слънце ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Където искаш да си ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Отивам ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Далеч ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Съм роден ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Вкъщи ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Тук има нещо ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Тук сега ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Е ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Без тук ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Блести ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Ела ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Возя се ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Да си тук ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Двор ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Тук ние сме на пейката ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Сядаме ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Идваш и съм тук ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Има охлюв ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Може да отидем ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
При госпожите ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Тук в ъгъла ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Тук е леля лидка ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Тук съм аз ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Тухли ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
В колата ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Ще дойдем ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Пия ( 19.29%, Бр. отговори - 27, момчета - 9, момичета - 18 )
Без отговор ( 6.43%, Бр. отговори - 9, момчета - 2, момичета - 7 )
Вода ( 5.71%, Бр. отговори - 8, момчета - 6, момичета - 2 )
Топъл ( 3.57%, Бр. отговори - 5, момчета - 3, момичета - 2 )
Чаша ( 3.57%, Бр. отговори - 5, момчета - 1, момичета - 4 )
Пиеш ( 3.57%, Бр. отговори - 5, момчета - 5, момичета - 0 )
Кафе ( 3.57%, Бр. отговори - 5, момчета - 3, момичета - 2 )
Горещ ( 2.86%, Бр. отговори - 4, момчета - 1, момичета - 3 )
Топло ( 2.86%, Бр. отговори - 4, момчета - 0, момичета - 4 )
Да пиеш ( 2.86%, Бр. отговори - 4, момчета - 4, момичета - 0 )
Болен ( 2.14%, Бр. отговори - 3, момчета - 2, момичета - 1 )
Липа ( 2.14%, Бр. отговори - 3, момчета - 3, момичета - 0 )
Аз пия ( 2.14%, Бр. отговори - 3, момчета - 3, момичета - 0 )
Чайка ( 2.14%, Бр. отговори - 3, момчета - 1, момичета - 2 )
Сладък ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 0, момичета - 2 )
Не чай ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 2, момичета - 0 )
Чашка ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
Чайник ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 0, момичета - 2 )
Червен ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
Сок ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
Наливам си чай ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 0, момичета - 2 )
Зелен ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Кафяв ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Мед ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Билки ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Човекът пие чай. ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
За пиене ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Малини ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Вкусно ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Пие ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Мляко ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Излят ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Сутрин пия ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Обичам да пия ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Пием ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Ако сме болни ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Може ли чай? ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Пий ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Обичам ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Ядем с чай ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Едно тъмно оранжево нещо ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
От шипки ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Пара ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Пие се. ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Пие се чай ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Горещ, чаша ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Чай, чаша ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Сокче ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Какао ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Билков ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Да пиеш чай ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Пием със сламка ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Пием чай ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Топъл чай ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Чаша чай ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Горещо ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
На масата има чай ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Чаша за чай ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Пие ми се чай ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Чаено парти ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Бяло ( 20.00%, Бр. отговори - 28, момчета - 15, момичета - 13 )
Без отговор ( 10.00%, Бр. отговори - 14, момчета - 5, момичета - 9 )
Цвят ( 5.71%, Бр. отговори - 8, момчета - 4, момичета - 4 )
Рисувам ( 5.00%, Бр. отговори - 7, момчета - 2, момичета - 5 )
Молив ( 4.29%, Бр. отговори - 6, момчета - 4, момичета - 2 )
Куче ( 2.14%, Бр. отговори - 3, момчета - 1, момичета - 2 )
Студено ( 2.14%, Бр. отговори - 3, момчета - 1, момичета - 2 )
Червено ( 2.14%, Бр. отговори - 3, момчета - 2, момичета - 1 )
Тъмен ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 2, момичета - 0 )
Пиша ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 2, момичета - 0 )
Кафе ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
Нощ ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 2, момичета - 0 )
Кафяво ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
Тъмно ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
Черно ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 0, момичета - 2 )
Жълто ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 0, момичета - 2 )
Черен панталон ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
Кола ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Мрак ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Очертавам ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Боя ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Флумастер ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Небе ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Рисуваш ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Човекът рисува с молива черно. ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Коте ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Обувки ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Море ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Чай ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Грозде ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Бомба ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Катерица ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Телефон ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Мишле ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Зайче ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Луна ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Ярко ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Шише ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Мече ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Книга ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Обича цвят в черно ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Лист ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Вечер ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Скачам ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Легло ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Гуми ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Палто ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Обичам ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Сиво ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Черна боя ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Лилаво ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Розово ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Тъмен цвят ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Не черно ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Слънце ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Оцветяваме с молив ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Страх ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Космоса ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Лош цвят, не го харесвам ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Любимият ми цвят ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Мравка ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Небе през нощта ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Черен гугулячи ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Черен молив ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Черен флумастер ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Черен цвят ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Черна кола ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Черни зъби ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Не чистя ( 10.00%, Бр. отговори - 14, момчета - 6, момичета - 8 )
Метла ( 7.86%, Бр. отговори - 11, момчета - 2, момичета - 9 )
Без отговор ( 5.00%, Бр. отговори - 7, момчета - 3, момичета - 4 )
Пода ( 5.00%, Бр. отговори - 7, момчета - 3, момичета - 4 )
Прахосмукачка ( 4.29%, Бр. отговори - 6, момчета - 2, момичета - 4 )
Вкъщи ( 4.29%, Бр. отговори - 6, момчета - 2, момичета - 4 )
Мръсно ( 2.86%, Бр. отговори - 4, момчета - 3, момичета - 1 )
Стая ( 2.86%, Бр. отговори - 4, момчета - 3, момичета - 1 )
Земята ( 2.14%, Бр. отговори - 3, момчета - 0, момичета - 3 )
Разхвърлям ( 2.14%, Бр. отговори - 3, момчета - 1, момичета - 2 )
Чистя ( 2.14%, Бр. отговори - 3, момчета - 2, момичета - 1 )
Маса ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
Мама ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 2, момичета - 0 )
Къща ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 0, момичета - 2 )
Под ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 0, момичета - 2 )
Мия ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
Боклуци ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 2, момичета - 0 )
Да чистиш ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
Бяло ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 0, момичета - 2 )
Да метеш ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 2, момичета - 0 )
Земята, пода ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 2, момичета - 0 )
Мокра кърпа ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Кърпа ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Пързалката ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Мета ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Помагам ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Играчки ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Парцал ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Праха ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Почивам ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Искам да блести къщата ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Чистота ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Цялата къща или чиниите ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Детската ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Зъби ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Мръсната къща ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Прахоляк ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Килимите ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Къпини ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Аз помагам ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Цялата къща ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Прибира играчките ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Колата ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Легло ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Ярко ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Листа ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Масата ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Тук ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Трохи ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Боклука ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Кола ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Ъгъл ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Аз чистя. ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Чистя земя ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Чистач ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Пера ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Цапам ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Подреждам ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Баба ми ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Да чистя земята ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Чистя пода ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Аз чистя ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Бляскаво ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Плотът ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
С кърпа ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Чисто и красиво ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Чистя прахоляка ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Има много прашинки ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Прах ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
С прахосмукачка ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Уж чистиш ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Чистя нашата детска ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Чистя с метла ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Без отговор ( 10.00%, Бр. отговори - 14, момчета - 6, момичета - 8 )
Тати ( 5.00%, Бр. отговори - 7, момчета - 3, момичета - 4 )
Върви ( 4.29%, Бр. отговори - 6, момчета - 4, момичета - 2 )
Куче ( 3.57%, Бр. отговори - 5, момчета - 1, момичета - 4 )
Момче ( 2.86%, Бр. отговори - 4, момчета - 2, момичета - 2 )
Момиче ( 2.14%, Бр. отговори - 3, момчета - 1, момичета - 2 )
Коса ( 2.14%, Бр. отговори - 3, момчета - 0, момичета - 3 )
Нечовек ( 2.14%, Бр. отговори - 3, момчета - 1, момичета - 2 )
Човече ( 2.14%, Бр. отговори - 3, момчета - 1, момичета - 2 )
Животно ( 2.14%, Бр. отговори - 3, момчета - 2, момичета - 1 )
Аз съм. ( 2.14%, Бр. отговори - 3, момчета - 2, момичета - 1 )
Жена ( 2.14%, Бр. отговори - 3, момчета - 1, момичета - 2 )
Прави нещо ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
Работи ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 2, момичета - 0 )
Мама ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 0, момичета - 2 )
Ходи ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 2, момичета - 0 )
Хора ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 0, момичета - 2 )
Котка ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 2, момичета - 0 )
Хор ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 0, момичета - 2 )
Вървиш ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 2, момичета - 0 )
Пазарувам ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Някой ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Ето го ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Любов ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Играе ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Тротоар ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Сняг ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Мъж ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Си почива ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Име ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Има крака и ръце и глава ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Прави някакви неща ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Се разхожда ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Чисти ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Скелет ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
С кола ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Коте ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Помага ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Умрял ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Да се разхождаш ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Храни се ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Интересен ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Идва ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Красив ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Кара колело ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Нос ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Деца ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Чете приказки ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Дава пари ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Един ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Обичам да срещам ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Аз ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Има ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Ти си. ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Да имаш мозък. ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Обичам ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Деница ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Маса ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Човек се разхожда ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Динозавър ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Човешко ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Без човек ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Котенце ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Нов ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Зайче ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Тяло ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Да имаш човек да ти помага ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Дете ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Много ядосан ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Човек с коса, с очи ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Виждаш и когато той върви ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Вкъщи има гости ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Да мете ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Да яде ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Жена, аз съм човек ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Има плочки ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Леля лидка ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Прави кафе ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Човек ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Яке ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Аз обичам човек ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Върви и си играе ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Животни ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Играе, ходи, спи ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Мама е човек ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Се облича ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Тати и аз, мама и кака ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Глава ( 20.71%, Бр. отговори - 29, момчета - 14, момичета - 15 )
Шал ( 7.86%, Бр. отговори - 11, момчета - 4, момичета - 7 )
Слънце ( 5.00%, Бр. отговори - 7, момчета - 2, момичета - 5 )
Слагам ( 4.29%, Бр. отговори - 6, момчета - 2, момичета - 4 )
Без отговор ( 3.57%, Бр. отговори - 5, момчета - 2, момичета - 3 )
Слагам на главата ( 2.86%, Бр. отговори - 4, момчета - 0, момичета - 4 )
На главата ( 2.14%, Бр. отговори - 3, момчета - 2, момичета - 1 )
Очила ( 2.14%, Бр. отговори - 3, момчета - 1, момичета - 2 )
Шапка ( 2.14%, Бр. отговори - 3, момчета - 1, момичета - 2 )
Носиш на главата ( 2.14%, Бр. отговори - 3, момчета - 3, момичета - 0 )
Слагаш на главата ( 2.14%, Бр. отговори - 3, момчета - 3, момичета - 0 )
Не е шапка ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 0, момичета - 2 )
Не шапка ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
Качулка ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
Студено ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 0, момичета - 2 )
Каска ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
Сняг ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 0, момичета - 2 )
Обувка ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
Човек ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Аз ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Студ ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Козирка ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Имам ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Човекът си слага шапка. ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Да не ми пече слънцето ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Пазим се от слънцето ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Зима, есен, лято ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Излиза заек ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Червена ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Да си я сложа на главата ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Шише ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Да я сложиш на главата ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Пече слънце ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Чадър ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Слага се на главата ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
На дупето ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Слагаш ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
За слънце ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Има две шапки ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Корона ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Чанта ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Интересна ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Яка ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Зима или лято ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Искам да я слагам през зимата ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Всички ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Пистолет ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Черна ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Зима ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Шапката е на главата ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Халат ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Шалче ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Да имаш шапка ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
За главата ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Човек си слага ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Да не ми пече ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
За децата шапка ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Имам нова шапка ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
На леля лидка ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Топло ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Аз имам шапка ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Грее много силно слънцето ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Носиш ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Слагам, когато отивам на море ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Слагаме като грее слънце ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Трябва да носим шапки, има слънце ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Човекът си слага шапката на главата ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Ям ( 20.00%, Бр. отговори - 28, момчета - 12, момичета - 16 )
Обичам ( 5.00%, Бр. отговори - 7, момчета - 5, момичета - 2 )
Ядеш ( 5.00%, Бр. отговори - 7, момчета - 5, момичета - 2 )
Сладък ( 4.29%, Бр. отговори - 6, момчета - 4, момичета - 2 )
Без отговор ( 3.57%, Бр. отговори - 5, момчета - 2, момичета - 3 )
Бонбони ( 2.86%, Бр. отговори - 4, момчета - 2, момичета - 2 )
Ядем ( 2.86%, Бр. отговори - 4, момчета - 1, момичета - 3 )
За ядене ( 2.14%, Бр. отговори - 3, момчета - 3, момичета - 0 )
Да ядеш шоколад ( 2.14%, Бр. отговори - 3, момчета - 2, момичета - 1 )
Бонбон ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
Сладолед ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
Яде се ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 0, момичета - 2 )
Вкусен ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 0, момичета - 2 )
Близалка ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
Торта ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 0, момичета - 2 )
Мляко ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 0, момичета - 2 )
Ядене ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 0, момичета - 2 )
Ванилия ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 0, момичета - 2 )
Горчив ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Хапвам ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Детето яде шоколад. ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Да ям ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Вкусно ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Твърд ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Да ядеш ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Чупя го ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Яде шоколад ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Яде ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Солети ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Ябълка ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
На очите ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Течен ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Може ли шоколад? ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Детето обича шоколад ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Разтопен ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Като си изядеш яденето ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Не шоколад ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Обичам да ям ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Черен ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Хапваме ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Сладко ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Бисквити ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Да хапваш ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Мама, тати ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Много сладко и ще ни заболят зъбите. ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Крем ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Ягода ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Лошо ми става. ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Милка ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Хамбургер ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Шоколадът е сладък ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Краставици ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Чипс ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Фъстък шоколад ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Мъфинче ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Плодове ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Кафяво ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Вафла ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Горещ шоколад ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Да се яде ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Много обичам шоколад ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Шоколадово мляко ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Бонбонка ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Мед ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Шоколад аз ям ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Шоколадов кекс ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Шоколадът е вреден ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Човека се цапа с шоколад ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Аз обичам ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Аз имам шоколад ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Много ми се яде шоколад ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Човекът яде шоколад ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Круша ( 12.86%, Бр. отговори - 18, момчета - 9, момичета - 9 )
Плод ( 11.43%, Бр. отговори - 16, момчета - 9, момичета - 7 )
Ям ( 11.43%, Бр. отговори - 16, момчета - 10, момичета - 6 )
Ядеш ( 5.71%, Бр. отговори - 8, момчета - 6, момичета - 2 )
Без отговор ( 4.29%, Бр. отговори - 6, момчета - 3, момичета - 3 )
Червена ( 3.57%, Бр. отговори - 5, момчета - 2, момичета - 3 )
Вкусна ( 2.14%, Бр. отговори - 3, момчета - 1, момичета - 2 )
Диня ( 2.14%, Бр. отговори - 3, момчета - 0, момичета - 3 )
Да ядеш ( 2.14%, Бр. отговори - 3, момчета - 3, момичета - 0 )
Ядем ( 2.14%, Бр. отговори - 3, момчета - 1, момичета - 2 )
За ядене ( 2.14%, Бр. отговори - 3, момчета - 2, момичета - 1 )
Зелена ( 2.14%, Бр. отговори - 3, момчета - 1, момичета - 2 )
Банан ( 2.14%, Бр. отговори - 3, момчета - 3, момичета - 0 )
Ябълка ( 2.14%, Бр. отговори - 3, момчета - 2, момичета - 1 )
Жълта ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
Се яде ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 1, момичета - 1 )
Да ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 2, момичета - 0 )
Не обичам. ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 0, момичета - 2 )
Ядене ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 0, момичета - 2 )
Ягода ( 1.43%, Бр. отговори - 2, момчета - 0, момичета - 2 )
Режа ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Кисела ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Обичам ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Човекът яде ябълка ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Да ям ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Сладка ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Хрус ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Режат ябълки ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Полезно ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Хапваме ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Може ли да хапна? ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Обича да яде ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Обичам да ям ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Детето обича ябълки. ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
В хладилника ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Без ябълка ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Десерт ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Сърце ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Кайсия ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Бера ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Ябълката се яде ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Гриза ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Да ядеш ябълка ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Ябълка да ям ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Ябълка яде човек ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Сок ябълка ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Сладко ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Ябълка аз ям ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Червена, зелена ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 1, момичета - 0 )
Аз ям ябълка ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Което имаме ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Обичам аз ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Трябва да ям ябълка ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Че ядеш ябълка ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )
Ядем ябълка ( 0.71%, Бр. отговори - 1, момчета - 0, момичета - 1 )